چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۷

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۷

خاوران یادمان عزیزان از دست رفته ماست

جناب شهردار و اعضای محترم شورای شهر! این حقوق شهروندی و انسانی ما خانواده هاست که از محل دقیق خاکسپاری عزیزانمان با خبر باشیم و بتوانیم با حضور بر سر مزارشان، یاد عزیزانمان را گرامی بداریم. اکنون پس از حدود چهل سال محرومیت از این حق، ما خواهان عدم تعرض و تغییرات در این گورستان هستیم.

آقای پیروز حناچی شهردار محترم تهران

با سلام

متاسفانه در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر تغییراتی در گورستان خاوران شنیده بودیم که مغایر حرمت انسانی است.

روز جمعه سوم اردیبهشت در دیدار از خاک بی نام و نشان عزیزانمان، آنچه را که باورش تکان دهنده بود، دیدیم. قبرهایی در قطعه گورهای دست جمعی عزیزانمان حفر و دو متوفی بهایی نیز در آن قبر ها به خاک سپرده شده بودند.

بیش از سی و اندی سال از کشتار فرزندان،همسران،خواهران و برادران ما می گذرد. طبق شواهد خاک خاوران مدفن پیکر پاکشان است.

با چه هدفی و نیتی و از منظر کدام باور و اعتقادی دستور این عمل داده شده است؟

جناب شهردار و اعضای محترم شورای شهر! این حقوق شهروندی و انسانی ما خانواده هاست که از محل دقیق خاکسپاری عزیزانمان با خبر باشیم و بتوانیم با حضور بر سر مزارشان، یاد عزیزانمان را گرامی بداریم. اکنون پس از حدود چهل سال محرومیت از این حق ،ما خواهان عدم تعرض و تغییرات در این گورستان هستیم.

 مصرانه از شما می خواهیم از اِعمالِ اجبار بر هموطنان بهایی برای خاکسپاری عزیزان متوفیشان در قطعه ی گورستان جمعی خودداری کنید و نمک بر زخم کهنه ی ما نپاشید.

 

رونوشت:

اعضای محترم شورای شهر تهران

دفتر ریاست جمهوری

وزارت کشور

 

 

تلفن های تماس با ما:

فاطمه صدیق تنکابنی ۰۹۱۲۳۰۳۲۳۳۶

مهین فهیمی.  ۰۹۱۲۶۷۵۶۷۰۲

منیژه گازرانی.  ۰۹۱۲۲۳۹۶۳۷۷

فرنگیس عسکری.  ۰۹۱۲۴۱۴۴۷۱۰

ا- ایران آبکناری همسر زنده یاد روزبه گلی آبکناری 

۲محمد علی آتیک برادر زنده یاد گلعلی آتیک                                              

۳فهیمه آتیک خواهر زنده یاد گلعلی آتیک                                             

 ۴سهیلا اصغری همسر زنده یاد علیرضا (نادر) صلواتی خوش قلب

۵چشمه اخوت مقدم فرزند زنده یاد حسین اخوت مقدم                                                    

 

۶ستاره پورجعفر مادر زنده یاد مهدی عماری                                                                         

۷فاطمه صدیق تنکابنی همسر زنده یاد علیرضا کیانی                                                                     

۸سیمین تنکابنی همسر زنده یاد مجید تنکابنی                

۹بهرام جهاندار برادر زنده یاد بهروز جهاندار                                            

۱۰سهیلا ترکی خواهره زنده یاد حمید ترکی                                            

۱۱مینا تاج ور مادر زنده یاد ایرج هاشم زاده                 

۱۲رحمت اله جهاندار برادر زنده یاد بهروز جهاندار                                                                          

۱۳فرنگیس جهاندار خواهر زنده یاد بهروز جهاندار                                                      

۱۴شکوفه جهانشیر مادر زنده یاد سیامک جعفرزاده                                                                

۱۵معزز خواهشی همسر زنده یاد کمال الدین پاک دل           

۱۶فیروزه خلفی همسر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه                       

۱۷اکرم خاتم همسر زنده یاد رسول رضائیان                                        

 ۱۸طیبه دهباشی همسر زنده یاد ناصر اخوان اقدم

۱۹حشمت داوودی همسر زنده یاد فتح اله دیانت

۲۰زهرا ریاحی خواهر زنده یادان جعفر، محمد صادق و علی ریاحی‌                                          

۲۱فاطمه ریاحی خواهر زنده یادان جعفر، محمد صادق و علی ریاحی 

۲۳خانواده رحیمی، خانواده زنده یاد یحیی رحیمی

 ۲۴زهرا رمضان پور مادر زنده یاد لقمان مدائن

۲۵فریبا رزاقی همسر زنده یاد مهدی عماری

۲۶گلی رضائی همسر زنده یاد عبدالهاشم امیدوار

۲۷راحله راحمی پور خواهر زنده یاد حسین راحمی پور

۲۸مهری رضائی جهرمی خواهر زنده یادان بیژن رضائی جهرمی و بهنام رضائی جهرمی

۲۹فاطمه زکی پور خواهر زنده یاد محمود زکی پور

۳۰ایران زرگر خواهر زنده یاد مجتبی زرگر

۳۱خانواده زکی پور، خانواده زنده یاد محمود زکی پور

۳۲اختر سیف همسر زنده یاد حسن دشت آرا

۳۳زهرا سیمیاری خواهر زنده یاد عبدالمجید سیمیاری

۳۴فاطمه سرحدی زاده خاله زنده یاد کبری (منیژه) معنوی پرست

۳۵فرشته سلطانی همسر زنده یاد علیرضا سپاسی آشتیانی

۳۶ویدا صالحی خواهر زنده یاد فریبرز صالحی

 

۳۷منیژه صدرزاده خواهر زنده یاد کمال صدرزاده

۳۸مریم صدرزاده خواهر زنده یاد کمال صدرزاده

۳۹منیره صدرزاده خواهر زنده یاد کمال صدرزاده

 ۴۰فروغ صادقی نرافی خواهر زنده یاد یدالله صادقی نراقی

۴۱محبوبه صادقی نراقی خواهر زنده یاد یدالله صادقی نراقی

۴۲نرگس طیبات همسر زنده یاد اسماعیل پورمحمدی چنارین

۴۳خدیجه عباس پور مادر زنده یاد مجید تنکابنی

۴۴محمود عماری برادر زنده یاد مهدی عماری

۴۵رباب عماری خواهر زنده یاد مهدی عماری

۴۶مهین فهیمی همسر زنده یاد حمید منتظری

۴۷راضیه قریشی لنگرودی خواهر زنده یاد رضا قریشی لنگرودی

۴۸مریم  طالبی کلخوران خواهر زنده یاد عادل طالبی کلخوران

۴۹سیمین علائی همسر زنده یاد سعید کاظمی

۵۰میترا عاملی همسر زنده یاد انوشیروان لطفی

۵۱فرنگیس عسگری همسر زنده یاد جلیل جباری

۵۲معصومه عجم خواهر زنده یادان حسن عجم و علی عجم

۵۳فریبا یگانه خواهر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه

۵۴پروین یگانه خواهر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه

 ۵۵زهرا یگانه خواهر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه

۵۶هائده قائدی خواهر زنده یادان صادق قائدی و جواد قائدی

۵۷افسر کریمی همسر زنده یاد محسن قیاسوند

۵۸منیژه گازرانی خواهر زنده یاد بهمن گازرانی

۵۹پروین گازرانی همسر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

۶۰هادی گازرانی پدر همسر زنده یادان علیرضا محمدی کمیجانی و بهمن گازرانی

۶۱سعیده لامعی همسر زنده یاد منوچهر سرحدی

۶۲طاهره لامعی خواهر زنده یاد حسین لامعی

۶۳عاطفه لامعی خواهر زنده یاد حسین لامعی

۶۴داریوش لطفی برادر زنده یاد انوشیروان لطفی

۶۵منصوره معینی همسر زنده یاد مسعود انصاری، خواهر زنده یاد هیبت الله معینی و خواهر همسر زنده یاد کسری اکبری کردستانی

۶۶شهربانو منشی رودسری همسر زنده یاد بهروز یوسفی و خواهر زنده یاد عباسعلی منشی رودسری

۶۷عباس مدائن پدر زنده یادان لقمان، داوود، مبشر و لیلا مدائن

۶۸محسن مدائن برادر زنده یادان، لقمان، داوود، مبشر و لیلا مدائن

۶۹افسانه مدائن خواهر زنده یادان لقمان، داوود، مبشر و لیلا مدائن

۷۰منصور مدبر خواهر زنده یاد حمید مدبر

۷۱مهین محمدی کمیجانی خواهر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

 ۷۲مهری محمدی کمیجانی خواهر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

۷۳زهرا محمدی کمیجانی خواهر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

۷۴فاطمه محمدی کمیجانی خواهر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

۷۵مریم محبوب خواهر زنده یاد اصغر محبوب

۷۶اکرم محبوب خواهر زنده یاد اصغر محبوب

۷۷مینا محبوبی همسر زنده یاد محمود بهکیش، همسر برادر زنده یادان محمدعلی بهکیش و زهرا بهکیش

۷۸شهناز پارسا همسر زنده یاد محمد رضا گلپایگانی

۷۹فرشته ارسطو همسر زندد یاد نادر حبیبی

تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۹:۱۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

اگر در دهه ۱۹۳۰ زندگی می کردیم، به عنوان اروپایی‌ آزار و اذیت یهودیان را اولویت اصلی خود قرار می دادیم. اگر این زمان نسل کشی در رواندا یا بوسنی بود، ما آنها را در اولویت اول قرار می دادیم. این وظیفه ماست.

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟