یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۳:۲۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۳:۲۲

در آستانە مذاکرات برجام، متحد و یکپارچه حاکمیت را به عقب برانیم!

شما مردم بە هر طریقی، از جملە آکسیونهای اعتراضی، فرستادن نامە و هر طریقی کە بە نظرتان می آید، بە طرح نظر و خواست خود بپردازید تا بر تاثیرگذاری بر روندهای جاری کشور و با عقب نشاندن حاکمیت، بار سنگین و بیرحمانە تحریم و سایە جنگ احتمالی را از آسمان کشور دور کنید. شعار بازگشت فعالانە بە برجام و در پیش گرفتن سیاست متناسب و بەروز با آن، گام مهمی در پایان دادن بە محاصرە اقتصادی کشور است کە رمق شما را کشیدەاست.

هموطن گرامی! مردم آزادە ایران!

زندگی شما در زیر چرخ سنگین و بیرحم رقابت میان جمهوری اسلامی از یک طرف و ایالات متحدە آمریکا از طرف دیگر گرفتار آمدە، و شما مردم شریف و نجیب ما روزگار بسیار شاق و طاقت فرسائى را می گذرانید. بر طبق دادەهای موجود در روزنامەهای کشور، گفتەهای مسئولین حکومتی و آمارهای منتشرە از طرف دستگاههای قدرت، ابرتورم در کمین اقتصاد کشور نشستەاست، خط فقر مدتهاست از مرز یازدە میلیون تومان در ماە گذشتە و آمار بیکاری سر بە فلک می کشد. اما مسئولین جمهوری اسلامی غیر مسئولانه و بی محابا از وضعیت موجود، کمر بە ادامە رقابت و دشمنی نابخردانە با ایالات متحدە بستەاند و بە هیچ نوع نمی خواهند کە با اتخاذ سیاستی مردمی و ملی، منافع شما مردم رنجدیدە را در اولویت قرار دادە و بە این چرخە بی معنی و بی پایان دشمنی با آمریکا کە نتیجەای بە جز نابودی بیشتر منابع و منافع ملی کشور را در پی ندارد، پایان دهند.

ایالات متحدە هم بنوبە خود، کە با شرایط بحرانی در داخل و خارج روبروست، در تلاش برای نگەداشتن قدرقدرتی خود در جهان و حفظ نقش اولیە و بی چون و چرای خود، و در رقابت جدی با چین و دیگر کشورهائی کە حال بە هر دلیل در پی حفظ استقلال ملی خود بهر طریقی هستند، بدون توجە بە زندگی شما مردم، تنها برای حذف رقیب، بە هر عملی، از جملە محاصرە کشورها و بە گرسنگی کشاندن آنها دست می یازد. چنین وضعیتی منجر بە بروز فاجعە در اینگونە کشورها شدەاست. از یک طرف جمهوری اسلامی بدون توجە بە توان خود و هیمنە واقعی آمریکا در جهان، شما را بە هیزم آتش بە اصطلاح مقاومت خود تبدیل کردەاست، و از طرف دیگر ایالات متحدە هم بر خلاف بنیان لیبرال ـ دمکراسی خود کە حقوق بشر را هویت خود فرض می کند، از بکارگیری روشهای ضد بشرى و زورگویانە ابائی ندارد. نتیجە چنین وضعیتی بدتر شدن شرایط زندگی شما مردم زجردیدە کشورمان است.

هموطن عزیز!

ما بار دیگر در آستانە مذاکرات برجام قرار گرفتەایم. با توجە بە یکدست شدن حاکمیت، بعد از انتخابات ریاست جمهوری امسال، بە نظر نمی رسد کە حاکمیت بخواهد بطور جدی مذاکرات پیش روی وین را جلو ببرد. نوع نگاە حداکثری مسئولین ذی ربط، بویژە در زمینە تضمین آمریکا برای عدم خروج دولتهای آیندە آمریکا از برجام، بخوبی موید این است کە سران جمهوری اسلامی تنها با وقت کشی در پی برنامە دیگری هستند، کە از جملە همانا خریدن وقت جهت تمهیدات منطقەای با کشورهای دیگر در جهت احیای اقتصاد کشور است. و این در حالیست کە حتی با گرویدن کشور بە پیمان شانگهای، بدون پیوستن بە بازار جهانی، عادی سازی روابط بازرگانی ـ تجاری با دنیای خارج و استفادە از سیستم مالی ـ بانکی جهانی نمی تواند کمک چندانی بە میهن ما بکند.  

مردم آزادە!

 راە پایان دادن بە این وضعیت، کنش اعتراضی یکپارچە و توانمند شما بە چگونگی سیاست حاکمیت در مقابل برجام و پیشبرد آن است. شما مردم بە هر طریقی، از جملە آکسیونهای اعتراضی، فرستادن نامە و هر طریقی کە بە نظرتان می آید، بە طرح نظر و خواست خود بپردازید تا بر تاثیرگذاری بر روندهای جاری کشور و با عقب نشاندن حاکمیت، بار سنگین و بیرحمانە تحریم و سایە جنگ احتمالی را از آسمان کشور دور کنید. شعار بازگشت فعالانە بە برجام و در پیش گرفتن سیاست متناسب و بەروز با آن، گام مهمی در پایان دادن بە محاصرە اقتصادی کشور است کە رمق شما را کشیدەاست.

چنانکە می دانید هرگونە تحول جدی در کشور نیاز بە حضور جدی و مطالباتی ـ اعتراضی شما دارد. حضور مسالمت آمیز و یکپارچە شما در عرصە عمومی، می تواند حاکمیت را بە عقب راندە و در مذاکرات بعدی برجام سرنوشت دیگری برای شما رقم بزند.

 امضاءکنندگان:

دنا بابااحمدی

رضا کاویانی

سعید مقیسەای

 فرید غازی

فرخ نعمت پور

تاریخ انتشار : ۵ آذر, ۱۴۰۰ ۷:۰۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

هنری کیسینجر: یک سالوس

هنری کیسینجر که روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر درگذشت، نمودار تضادی بود در روایتی که ابرقدرت آمریکا از یک سو به جهانیان ارائه می‌داد و از سویی خود به نحوی دیگر عمل می‌کرد.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس

کسینجر برند مخوفِ جنایت علیه بشریت در صد سالگی مرد