پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۰

در هیچیک از حوزه های انتخابیه مناطق کردنشین نامزدی برای مجلس نهم معرفی نمی کنیم

انحصار طلبی و تمامیت خواهی جریان حاکم این حق مسلم را از ملت سلب کرده است تا جایی که اکثریت شایستگانی که خود را برای حضور در یک انتخابات ازاد ورقابت جدی آماده کرده بودند نتوانستند ثبت نام نمایند و اینک انتخاباتی نمایشی فقط بوسیله وابستگان به جریان حاکم در پیش است و مردم میدان را از وجود نامزدهای شایسته و توانمند خالی می بینند.

دومین بیانیه شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد

به نام خداوند تدبیر و رای

ملت شریف ایران

هم میهنان سربلند کرد

سرانجام عمر مجلس ناکارآمد و بی خاصیت هشتم رو به پایان است. مجلسی که در ادامه عملکرد ضعیف و دور از شان مجلس هفتم، گوش به فرمان، حیثیتی برای قوه مقننه باقی نگذاشت. بنیانگذار جمهوری اسلامی در حالی مجلس را در راس امور و مرکز همه قدرتها می دانست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختصاص بیست و هشت اصل، شان و مرتبت این نهاد ملی و مردمی را به خوبی نشان داده بود. برای نشان دادن اهمیت و شان این نهاد همان بس که دریابیم مجلس می تواند با نظارت خود برهمه قوا و نهادهای حاکم راه هرگونه سوء مدیریت و فساد را در نظام اداری و اجرایی کشور ببندد، و بدانیم که قوه مجریه و هیئت دولت بدون رای مجلس اعتباری ندارند. و مجلس می تواند علاوه بر سئوال از رئیس جمهور و وزیران ،اقدام به استیضاح و برکناری وزیران ناکارآمد، و رای به عدم کفایت رئیس جمهور منتخب مستقیم ملت و عزل وی از مقام ریاست بدهد. در حالی که هرگونه تغییر در مرزهای کشور ممنوع است این تنها مجلس است که می تواند در موارد خاص رای در این باره تصمیم گیری کند. مجلس طبق اصل هفتاد و هشت تنها مرجع قانونگذاری در کشور است. و ما دیدیم طی هشت سال گذشته اکثریت راهیافتگان مجلس ، که با عبور از صافی شورای نگهبان و در یک انتخابات غیر رقابتی و نمایشی، راهی مجلس شده بودند، چگونه جایگاه و منزلت مجلس را خدشه دار و این نهاد ملی و مرجع مهم را بی خاصیت کردند تا جایی که یک حقوق بگیر درجه سه دولتی در مجلس سیلی به گوش راهیافته مجلس می نوازد! و این وضعیت را با مجلسی که هر نماینده اش طبق اصل هشتاد وچهار در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارچی کشور اظهار نظر نماید و هیچکس نمی تواند و نباید متعرضش شود، مقایسه کنید!

و اکنون موعد برگزاری انتخابات مجلس نهم فرا رسیده است. شرکت در این انتخابات همانند هر انتخاب دیگر حق هر شهروند ایرانی است. اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور را به اتکای آرای عمومی ممکن می داند، اصل نوزدهم مردم ایران را از هر قوم و قبیله، دارای حقوق مساوی می داند، اصل بیستم، همه افراد را برخوردار از حقوق انسانی و سیاسی می داند، و اصل مهم پنجاه و ششم، حاکمیت مطلق برجهان و انسان را فقط از آن خدا می داند و تصریح می کند هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی اش حاکم ساخته و تاکید می کند هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.

شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد، به اتکای این حق قانونی و طبیعی خود و به استناد اصل هشتم قانون اساسی، که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی ملت می داند، برخود لازم می داند که دیدگاه خود را در مورد این حادثه مهم به اطلاع ملت بزرگوار ایران و شهروندان آگاه و فهیم کردستان برساند.

شورا در بیانیه اول تاکید نمود که انتخابات طبق قانون اساسی و رویه های دموکراتیک زمانی از مشروعیت برخوردار خواهد بود که آزاد، رقابتی و عادلانه باشد. آزاد به این معنا که هر شهروند ایرانی بتواند بدون هیچ مانعی، انتخاب شود و انتخاب کند، بتواند نامزد شود و به هرکسی که شایسته می داند رای دهد، رقابتی بدین معنا که نمایندگان تمام جریان های سیاسی معتقد به قانون در آن حضور آزادانه و بدون محدودیت داشته باشند، عادلانه بدین معنا که همه نامزدها و رای دهنگان از فرصت برابر برخوردار باشند. ما تاکید کردیم، برگزاری یک انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه نیازمند پیش نیازهایی است که بتواند فضای مناسب برای انتخاب درست را در اختیار ملت قرار دهد. و یاد آور شدیم در شرایط کنونی، که پس از حوادث انتخابات دهم ریاست جمهوری و جریحه دار شدن روح وروان بخش عمده ای از هم میهنان، فضای بی اعتمادی و نارضایتی بوجود آمده است، توصیه های سید محمد خاتمی و دیگر دلسوزان کشور می تواند رهگشا باشد. حذف فضای امنیتی، آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر از رهبران جنبش سبز و دلجویی از صدمه دیدگان حوادث دو و نیم سال اخیر از حداقل های این شرایط به شمار می رود.متاسفانه گویا حاکمان کشور هیچ تمایلی به شنیدن سخن شهروندان نداشته و ندارند. به نظر ما نادیده گرفتن نصایح شخصیت ها و احزاب و گروه های سیاسی اجتماعی به معنای از دست دادن فرصت های طلایی برای بازسازی فضای بی اعتمادی و بدبینی و شرایط بحرانی حاکم بر کشوراست. و تردید نداریم اگر به این توصیه ها عمل می شد زمینه برای فشارهای بیشتر خارجی از بین می رفت و تهدیدهای جدی پشت دروازه های کشور می توانست تا حدی رفع و حتی به فرصت تبدیل شود. اما افسوس که گوش شنوایی برای حقگویی و عقلانیت باقی نمانده است.

ما در حالی که شرکت آحاد ملت در انتخابات را حق مسلم فرد فرد ایرانیان می دانیم، علیرغم میل باطنی مان زمینه لازم برای حضور در این عرصه را فراهم نمی بینیم. ماعلاقه مند بودیم ملت ایران و هم میهنان فهیم و وطندوست کردمان در یک انتخابات آزاد و رقابتی و منصفانه حضور یافته، شایستگان ملت، نامزد شوند و مردم به بهترین های شان رای دهند. اما انحصار طلبی و تمامیت خواهی جریان حاکم این حق مسلم را از ملت سلب کرده است تا جایی که اکثریت شایستگانی که خود را برای حضور در یک انتخابات ازاد ورقابت جدی آماده کرده بودند نتوانستند ثبت نام نمایند و اینک انتخاباتی نمایشی فقط بوسیله وابستگان به جریان حاکم در پیش است و مردم میدان را از وجود نامزدهای شایسته و توانمند خالی می بینند. بدیهی است عواقب ناشی از حضور کمرنگ ملت در پای صندوق های رای و کاهش روزافزون مشروعیت مردمی نظام و پیامدهای خسارتبارآن در عرصه داخلی و خارجی به عهده کسانی است که اجازه ندادند در یک انتخابات آزاد و پرشور وحدت ملی ایرانیان یک بار دیگر به نمایش درآید!

شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد به صراحت اعلام می دارد که در شرایط کنونی، در هیچیک از حوزه های انتخابیه مناطق کردنشین (در استان های ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی) نامزدی برای مجلس نهم معرفی ننموده و از هیچ فرد خاصی حمایت نخواهد کرد. شک نداریم سطح رشد یافتگی مردم کرد به حدی است که خود مصالح خویش را بهتر از هر حزب و گروهی تشخیص خواهد داد. در هر حال براساس اصل هشتم قانون اساسی، روشنگری، امر به معروف و نهی از منکر و تبیین امر مهم انتخابات مجلس را وظیفه یکایک شهروندان هم میهن دانسته و از کلیه هواخواهان مشی اصلاح طلبی انتظار داریم با بهره گیری از همه امکانات موجود، برای تصمیم گیری درست ، در کنار مردم شهر ها و روستاهای خود باشند. دردمندانه در انتظار روزهایی ایستاده ایم که بی تردید، ملت خواهد توانست اراده سیاسی خود را آزادانه اعمال کند. به امید آن روز.

شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد

تاریخ انتشار : ۲۵ دی, ۱۳۹۰ ۷:۵۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

کارزار علیه انحلال قانونی نهاد وکالت در برنامه هفتم توسعه را امضا کنید!

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد. به گفته رئیس کانون وکلای گلستان “ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، خسارت‌بارترین مقرره پس از انقلاب و به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت است.”
امضا کنید: کارزار اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی (karzar.net)

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

یک سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با جان باختن خانم مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و اوج گرفت، گذشت. جنبشی که سپهر میهن را در نوردید و در گسترهٔ جهانی پژواک یافت. در بزرگداشت سال‌روز این جنبش، بررسی فراز و فرودها و تاثیر و دستاوردهای ماندگار آن، در بستر رخداد یکساله، تجربه‌ای گرانبها برای فعالان مدنی، کنشگران سیاسی، احزاب و سازمان‌های ایرانی است در راستای ترسیم افق آینده و تداوم آن.

عصای عیسی

اولین تصویری که از او داشتم مربوط به روزهایی می شد که شانزده سالم بود. نجف مخزن ساز بود و تابستان ها که مدارس تعطیل بود خرده کارهایی به من می داد. آن روز گرما داشت بیداد می کرد که پیدایش شد. پرسان پرسان در بیابان های اطراف بوارده، مخزن شماره دو را پیدا کرده بود. شلوار مشکی و پیراهن سفیدش نشان نمی داد دنبال کار آمده باشد. بدون این که با کسی حرف بزند مستقیم از محوطه خاکی دور مخازن بالا آمد و یکراست بالای سر نجف ایستاد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

عصای عیسی

جنبش «زن زندگی آزادی»: شکست یا فروکش نسبی و موقت؟

فرانسیس بیکن: فیلسوف تجربه گرا ولی بی خبر از اختلافات طبقاتی