سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۱:۴۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۱:۴۵

روز جهانی کارگر پیروز باد!

در حالیکە میهن در عرصە تولید در بدترین شرایط خود قرار دارد، اما صنایع نظامی بە خودکفائی رسیدەاند! همین مورد اخیر نشان می دهد کە چگونە گرایش اصلی در کشور در پی اقتداربخشیدن بە بخش نظامی صنایع و تقویت حضور صاحبانشان در ساختار قدرت است، و چگونە بخش اصلی اقتصاد بە امان حوادث رها شدەاست.

در آستانە اول ماە مە، روز جهانی کارگر قرار داریم. امسال نیز کارگران جهان و از جملە کارگران میهنمان با برگزاری این روز مهم کە سمبل همبستگی طبقاتی و مبارزە آنان برای یک زندگی بهتر است، بە بهرەکشان نشان می دهند کە مبارزە برای یک جامعە و زندگی عادلانە کماکان ادامە دارد و تا ستم طبقاتی باقی باشد، تلاش و مبارزە کارگران و زحمتکشان هم در راستای زدودن ناهمواری ها ادامە خواهدداشت.

در شرایطی بە پیشواز اول ماە مە می رویم کە در کشور، طبقە کارگر در بدترین شرایط معیشتی و زندگی خود قرار دارد. هنوز در ایران از وجود اتحادیەها و سندیکاههای مستقل کارگری جلوگیری می شود، قانون کار مترقی در حد استانداردهای قابل قبول جهانی وجود ندارد، میلیونها نفر بیکارند، و با پدیدە هشت ـ نە ماهە عدم پرداخت حقوق های معوقە روبرو هستیم. همچنین در زمینە تولید و صنعت کشور، باید گفت کە بە گفتە خود دست اندرکاران حاکمیت بیش از سی درصد تولیدکنندگان فعالیت نمی کنند، اقتصاد رانتی کشور را فراگرفتە، نیروهای سپاهی بە بخش مهمی از اقتصاد و ساختار آن تبدیل شدەاند، علیرغم درآمد ١۵٠٠ میلیارد دلاری کشور کە می توان با آن بین ٧۵ تا ١۵٠ میلیون شغل در چندین دهە اخیر ایجاد کرد، اما تاکنون در طی همە این سالها حدود ١٢ میلیون شغل ایجاد شدەاست. در حالیکە میهن در عرصە تولید در بدترین شرایط خود قرار دارد، اما صنایع نظامی بە خودکفائی رسیدەاند! همین مورد اخیر نشان می دهد کە چگونە گرایش اصلی در کشور در پی اقتداربخشیدن بە بخش نظامی صنایع و تقویت حضور صاحبانشان در ساختار قدرت است، و چگونە بخش اصلی اقتصاد بە امان حوادث رها شدەاست.

ضمن گرامیداشت اول ماە مە و تبریک آن بە کارگران کشور، باید خواهان احقاق حقوق کارگران در تمامی زمینەها و نیز ایجاد شرایطی در ساختار اقتصادی کشور شد کە در آن بتوان دوبارە با راەاندازی چرخە اقتصادی کشور و ایجاد کار، بە شرایط دشوار زندگی کارگران و خانوادەهای آنان پایان داد و زندگی بهتری را برای آنان رقم زد. همچنین باید بر لزوم ایجاد اتحادیەها و سندیکاههای کارگری تاکید کرد و حضور آنان را بمثابە بخش مهمی از روند دمکراتیزە کردن کشور و تحقق حقوق کارگران ارزیابی کرد.

زندە باد اول ماە مە روز جهانی کارگران

 

تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۰:۳۰ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

بی‌تردید تا روزی که نقش جنبش‌های اجتماعی قدرتمند هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش زیست محیطی، جنبش دگرباشان، جنبش‌های اقلیت‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه، عمدتا تولید رای برای احزاب به ویژه احزاب بورژوازی است اوضاع در هیچ کشوری به نفع اکثریت شهروندان تمام نخواهد شد و قدرت هم‌چنان در دست جناح‌های رنگارنگ بورژوازی دست به دست خواهد شد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت!

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

نتایج انتخابات هر چه باشد، ما آینده ای داریم که با عزت به زندگی خود ادامه خواهد داد!

قطعنامه کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا در دفاع از جنبش زن، زندگی، آزادی!

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

وقتی_هدایت_گریست…