پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۶

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۶

دختر تهیدست
دختری خرد، بمهمانی رفت، در صف دخترکی چند، خزید، آن یک افکند بر ابروی گره، وین یکی جامه بیکسوی کشید، این یکی، وصلهٔ زانوش نمود، وان، به پیراهن تنگش خندید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پروین اعتصامی
نویسنده: پروین اعتصامی
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت روز یکشنبه ۱۳ خرداد ١۴٠۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در تالار مجازی در سامانۀ Zoom برگزار شد. دستور نشست بحث...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی
حاتم اوزدمیر، شهروند کشور ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه در حبس به سر می‌برد، بار دیگر از سوی...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند
دوازده  ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان است؛ کودکانی که کودکی‌های‌شان در سر چهار‌راه‌ها یا در کارگاه‌های زیرزمینی از بین می‌رود و هیچ فرصتی برای کودکی کردن ندارند‌..
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!
اگر چه در طول زمان پیشرفت زیادی در کاهش کار کودکان حاصل شده، ولی در سال‌های اخیر شاهد معکوس شدن روندهای جهانی در همین رابطه بوده‌ ایم
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر ...
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر، یکی به رنگِ عقیق و دگر به بویِ عبیر، چو جعد زلف بتان شاخ‌های بید و خَوید، یکی همه زره است و دگر...
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: عنصری بلخی
نویسنده: عنصری بلخی

سالگرد انقلاب بهمن، فرصتی برای برآمد گسترده جنبش اعتراضی

با خواست "آزادی زندانيان سياسی"، "قطع اعدامها"، "انتخابات آزاد" و برای همبستگی مردمی، در تظاهرات ۲۲ بهمن شرکت کنيم!
در سی و يکمين سالگرد انقلاب بهمن، مردم کشور ما بر زمينه آنچه بيان گرديد و بر بستر رشد آگاهی اجتماعی و در اعتراض به کودتای انتخاباتی به خيابانها آمدند، و جنبش نيرومندی را شکل دادند. سرکوب تظاهرات، دستگيری، شکنجه و کشتار مخالفين توسط کودتاگران در طی هشت ماه قادر نشده است که جنبش اعتراضی مردم را فرونشاند. جنبش اعتراضی روزبروز قویتر گشته است.

در انقلاب بهمن بخشهای قابل توجهی از مردم میخواستند که ریشه استبداد در کشور کنده شود، آزادیهای سیاسی در کشور استقرار یابد، رسانهها آزادانه و بدون واهمه از آزار و اذیت ارگانهای حکومتی به نقد قدرت بنشینند، احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری، تشکل های صنفی و دمکراتیک و سازمان های غیردولتی آزادانه فعالیت کنند، برگزاری اجتماعات و تظاهرات آزاد باشد، زندانها از فعالین سیاسی، جنبشهای اجتماعی و روزنامهنگاران انباشته نشود، به شکنجه و اعدام زندانیان خاتمه داده شود، مردم آزادانه در پای صندوقهای رای نمایندگان خود را برگزینند، به فقر و بیکاری و فساد در کشور پایان داده شود، عدالت اجتماعی در جامعه تامین گردد و مردم به رفاه اجتماعی دست یابند. بعد از گذشت بیش از سه دهه از حیات حکومت برآمده از انقلاب بهمن، نه تنها آن خواستها برآورده نشده است، بلکه حکومت استبداد دینی بر کشور حاکم شده، چندین هزار مخالف به جوخههای اعدام سپرده شده، زندانها از فعالین سیاسی و اجتماعی و از کسانی که در پیریزی حکومت نقش داشتند انباشته شده، شکنجه و اعدام با شدت بیشتر ادامه یافته، مبادله اطلاعات شدیدا محدود شده، مطبوعات منتقد تعطیل و یا تحت کنترل قرار گرفته، اجتماعات و تظاهرات سرکوب شده، احزاب سیاسی مخالف تحت پیگرد قرار گرفته، انتخابات به انتخابات فرمایشی تبدیل گشته، فساد حکومتگران را فراگرفته، سپاه بر قدرت چنگ انداخته، باند مافیائی بر کشور حاکم گشته، فقر و بیکاری به طور بیسابقهای افزایش یافته، شکاف طبقاتی تعمیق پیدا کرده، ثروت کشور در دست لایه نازکی از جامعه انباشته شده و کشور با بحرانهای متعددی روبرو گشته است. در سی و یکمین سالگرد انقلاب بهمن، مردم کشور ما بر زمینه آنچه بیان گردید و بر بستر رشد آگاهی اجتماعی و در اعتراض به کودتای انتخاباتی به خیابانها آمدند و جنبش نیرومندی را شکل دادند. سرکوب تظاهرات، دستگیری، شکنجه و کشتار مخالفین توسط کودتاگران در طی هشت ماه قادر نشده است که جنبش اعتراضی مردم را فرونشاند. جنبش اعتراضی روزبروز قویتر گشته، در برآمدهای خود ضربات کاری بر حکومت وارد آورده، چهره کریه آن را به جهانیان نشان داده، اسطورههای آن را شکسته، قدرت بسج بلوک قدرت را کاهش داده، نظر مساعد گروههای مختلف اجتماعی را به سوی خود جلب کرده و از حمایت مجامع بینالمللی برخوردار گردیده است. جنبش اعتراضی در مناسبتهای مختلف به خیابانها آمده و علیه کودتاگران و علیه دیکتاتوری شعار داده است. روز ۲۲ بهمن فرصتی است برای طرح مطالبات جنبش. از جمله: آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدامها و برگزاری انتخابات آزاد. دستگیری فعالین جنبش سبز توسط سرکوبگران گسترش یافته است. هم اکنون هزاران تن از فعالین جنبش سبز در شرایط سختی در اسارتگاههای حکومت به سر میبرند. امروز یکی از خواستههای جنبش، توقف دستگیریها و آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی است. اعدام زندانیان سیاسی در تهران و کردستان همچنان ادامه دارد. حکومت برای زهرچشم گرفتن از مخالفین و برای جلوگیری از حضور گسترده آنها در تظاهرات ۲۲ بهمن، به اعدام روی آورده است. لازم است در روز ۲۲ بهمن، توقف اعدامها را خواستار شویم. خواستهای جنبش سبز متعدد است. انتخابات آزاد پیوند دهنده خواستهای متعدد جنبش سبز است و میتواند از سوق یافتن کشور به ورطه خشونت جلوگیری کند، راه را بر فروپاشی کشور ببندد، به تامین برابر حقوقی شهروندان یاری رساند، امکان مشارکت نیروهای مختلف فکری ـ سیاسی را در سرنوشت کشور تامین نماید و شرایط گذار جامعه از استبداد دینی به دمکراسی را فراهم آورد. بکوشیم انتخابات آزاد را به مطالبه اصلی جنبش فرارویانیم. هموطن! برخلاف روال طی شده در ٣۰ سال گذشته، تظاهرات امسال در ۲۲ بهمن برای بیعت با ولیفقیه و تحکیم پایههای حکومت نیست، بلکه همانند روزهای قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و روز عاشورا، خیزشی است علیه دیکتاتوری و برای آزادی و دمکراسی. حکومت به شدت از حضور گسترده مردم در خیابانها هراسان است و میخواهد با تهدید، دستگیری و اعدام، تظاهرات مخالفین در ۲۲ بهمن را محدود و پرهزینه کند. بکوشیم با حضور گسترده در خیابانها در روز ۲۲ بهمن، تلاش حکومت برای خانهنشین کردن مخالفین و بالا بردن هزینه حضور در تظاهرات را خنثی کنیم و صدای آزادیطلبی، عدالتخواهی و مطالبات جنبش را بار دیگر به گوش جهانیان برسانیم. هموطن! کودتاگران از ۲۲ خرداد به اینسو و به ویژه بعد از خیزش مردم در روز عاشورا بیش از هزار تن از فعالین جنبش اعتراضی را دستگیر کردهاند. کودتاگران یاران ما را گروگان گرفتهاند. آنها برای ایجاد رعب و وحشت، دو تن از زندانیان را در هفته گذشته اعدام کردند. این خطر وجود دارد که برای وارد آوردن شوک به جنبش سبز در روزهای آتی، کودتاگران ۹ تن از یاران ما را که در دادگاههای فرمایشی محکوم شدهاند، به جوخههای اعدام سپارند. لازم است با حضور گسترده در تظاهرات، نشان داد که جنبش سبز مرعوب جنایات کودتاگران نخواهد شد. کودتاگران در صورت خالی بودن خیابانها، به جنایات بیشتری دست خواهند یازید. با خودداری از کاربست خشونت در روز ۲۲ بهمن و در صورت ضرور با برگزاری تظاهرات سکوت، نگذاریم که کودتاگران هزینه سنگینی را بر جنبش تحمیل کنند. هموطن! جریان حاکم قصد دارد با توسل به تبلیغات گسترده و بهرهگیری از امکانات حکومتی، گروههائی از مردم را به خیابانها بکشاند و در مقابل مردمی که علیه دیکتاتوری و برای آزادی و دمکراسی بپاخاستهاند، قرار دهد. همچنین این احتمال وجود دارد که حضور گسترده مردم را به نفع خود مصادره کند. لازم است با سیمای مشخص و خودداری از درگیری، از گروههائی که در تظاهرات دولتی شرکت کردهاند خواست به تظاهرات مسالمتآمیز جنبش سبز بپیوندند و همبستگی مردمی را در مقابل کودتاگران به نمایش بگذارند. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ (۳ فوریه ۲۰۱۰)

تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن, ۱۳۸۸ ۱۰:۵۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دختر تهیدست

نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!

پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی

کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند

بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!