جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۴

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۴

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: لحظهِ آغازِ کیهان
در حال حاضر اساس علمِ کیهان‌شناسیِ را نظریه نسبیت عام اینشتین که یک نظریه کلاسیک است تشکیل می‌دهد. اما این نظریه توسعه و تحولات کیهان را فقط تا مرز به...
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: حسن بلوری
نویسنده: حسن بلوری
انتخابات دگر بار شروعیدن کرد!
ماه مشروطه در این ملک طلوعیدن کرد، انتخابات دگر بار شروعیدن کرد، شیخ در منبر و محراب خشوعیدن کرد، حقه و دوز وکلک باز شیوعیدن کرد، وقت جنگ و جدل...
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمد تقی بهار (ملقب به ملک‌الشعرا)
نویسنده: محمد تقی بهار (ملقب به ملک‌الشعرا)
نوام چامسکی، ۹۵ ساله، پس از سکته مغزی در بیمارستانی در کشور برزیل بستری است
والریا همسر نوام چامسکی از طریق ایمیل به آسوشیتدپرس گفت که او پس از سکته مغزی در ژوئن سال گذشته اکنون در بیمارستانی در سائوپائولو در کشور برزیل بستری است....
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: ترجمه و تلخیص: نرگس
نویسنده: ترجمه و تلخیص: نرگس
جدیت یک نمایش مسخره
حکومت به ماشین قراضه‌ای تبدیل شده که مدام در معرض سانحه است. به پیچ مهم تعیین رهبر آینده که مسئله‌ی مسئله‌ها در نظام ولایی است نزدیک می‌شوند. همه‌ی سهم‌بران به...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمدرضا نیکفر
نویسنده: محمدرضا نیکفر
تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش 
در اعتراض به اهمال و کوتاهی وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بازنشستگی کشوری در انجام تکالیف قانونی و تاخیرهای متعدد در انجام تعهدات خود صدها معلم از نقاط مختلف کشور روز...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
نویسنده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند
برای جلوگیری از سرقت ادبی بهتر است این تصور را کنار بگذاریم که سرقت ادبی ضرورتاً به معنای فاسد و شریر بودن سرشتِ شخص است یا آنکه باید او را...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: فیلیپ رید. برگردان: افسانه دادگر
نویسنده: فیلیپ رید. برگردان: افسانه دادگر
سخنان مریم سطوت در یادمان بیژن جزنی و یاران
سخنان رفیق مریم سطوت در مراسم سازمان فداییان خلق ایران بمناسبت سالگرد ۲۹ فروردین و قتل دولتی رژیم شاه در تپه های اوین که رفقای فدایی خلق و مجاهد خلق...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

سیاسی ترین تشییع جنازه چنددهه اخیر!

و براستی با جسارت وشهامت بی مانندی، فضای شهرقم، این ام القراء اسلامی را به لرزه افکندند وبی گمان خامنه ای وروحانیت حامی وی، درخلوت خود ازاین همه جسارت و صراحت برخود لرزیدند!

همانطورکه گزارشات متعددی نشان میدهند،مردم مراسم تشییع جنازه آیت اله منتظری را،علیرغم تهدید های رژیم وحتی توصیه خانواده وبرگزارکنندگان مبنبی برغیرسیاسی ماندن مراسم، به یک دمونستراسیون بزرگ اعتراضی تبدیل کردندو درهمان حال تلاش رژیم برای کنترل حرکت وبلندگوها وشعارها را درهم شکسته ودرس خوبی به کسانی که ید طولائی درتلاش مذبوحانه برای مصادره نمادها و شعارهای جنبش دارند، دادند.

هرحرکت اعتراضی بزرگ مدرسه ای است سرشار ازآموزه های مربوط به فوت وفن مبارزه، تقویت همبستگی درصفوف وگستراندن دامنه آن وپیوستن موج جدیدی ازنیروهای تازه نفس به جنبش.دراین مکتب توده ها وبویژه جوانان نقش شاگرد آموزگار را توأمان دارند. هم تجربه می کنند و هم ازتجربه خویش می آموزند. والبته بهترین آموزگارخود تجربه ودرسها و نتایج پراتیک صورت گرفته است. درعین حال برای تبلیغ و اثبات تداوم جنبش وتکذیب ادعاها و جنگ روانی دشمن مبنی برفروکش جنبش، هیچ چیزمؤثرتراز حضوروفریاد مستقیم خودجنبش نیست.

واقعیت تشییع جنازه آیت اله منتظری راشاید بتوان سیاسی ترین تشییع جنازه دهه های اخیربه شمارآورد. مثل موارد قبلی والبته بسی شفاف تروصریح تر،مرگ برخامنه ای،قاتل بودن وی، حکم ابطال ولایتش، مادلیل شورشیم دیکتاتورومی کشیم، دیکتاتورحیا کن سلطنت رورهاکن، مردم حتی باشعارمحرم ماه خون است، سیدعلی سرنگون است آرزوی سرنگونی زمان بندی شده خود را باصدای بلند برزبان راندند! و براستی با جسارت وشهامت بی مانندی، فضای شهرقم، این ام القراء اسلامی را به لرزه افکندند وبی گمان خامنه ای وروحانیت حامی وی، درخلوت خود ازاین همه جسارت و صراحت برخود لرزیدند! علاوه براین ازویژگی های دیگراین حرکت، برخلاف موارد پیشین که نقطه ثقلش درتهران بود، این باردرقم ونجف آباد بود. ودراین میان بویژه برگزاری این دمونستراسیون اعتراضی بزرگ در قم وزده شدن کامل پنبه خامنه ای ،آن هم باتوجه به پژواک جهانی اش، نشان دهنده آن است که نارضایتی و تظاهرات فقط مختص تهران ویا لایه های محدودی درشهرستان ها نیست، بلکه هم چنین زمینه های عینی گسترش آن دردیگرنقاط کشورهم وجود دارد. هم چنین وجه دیگربرقراری این آکسیون عظیم درقم جائی که روحانیت محافظه کارو پشتیبان خامنه ای و ولایت فقیه تأمین کننده بخش مهمی ازباصطلاح تتمه”مشروعیت” موجود رژیم را تشکیل می دهد، هشداری است ازسوی مردم به روحانیت محافظه کار و فاسدی که خفه خون گرفتن آن دربرابرجنایت کهریزک ونیزسایرجنایتها، زبانزدهمه است، ومستظهر به حمایت مادی وسیاسی دربارولایت فقیه هستند. وهشداربه آنانی که درطی این سالها با متنظری درحصرنیز میانه خوبی نداشتند و دربیانیه های تسلیت هم که پس ازمرگ وی ازسر ناگزیری انتشاردادند،هم چون جامعه مدرسین قم و یا کسانی مثل ناصرمکارم، به بیانیه خامنه ای تأسی کردند. بیانیه چندش آوری که درآن اظهارامیدواری کرده بود که ابتلاء به حصرسبب حذف عقوبت اخروی منتظری شود!

بطورخلاصه قاطع بودن شعارهای سرنگونی طلبانه مردم وخواست پائین کشیدن ولی فقیه که حتا آشکارا قاطع ترازشعارهای دوره انقلاب بهمن علیه شاه هستند، ترکیب جمعیتی مردم تظاهرکننده، که درمقایسه باتظاهرات قبلی شماربیشتری ازنسل قدیمی تر درکنارجوانان حضورداشتند، به لرزه افکندن آسمان ام القراء اسلامی، هشداربه روحانیت محافظه کاروفاسد، درهم کوبیدن تلاش رژیم برای کنترل مراسم وبیرون کردن آن ها ازمیان جمعیت و… ازجمله دست آوردهای این حرکت است. فشاررژیم به خانواده منتظری برا ی جمع کردن سریع مراسم وجلوگیری ازمراسم ختم مسجد اعظم ازطریق اشغال آن توسط طلاب وبسیجی ها،کنترل مسیرهای تردد و دستگیری های متعدد وکندکردن اینترنت و … ازیکسو عمق نگرانی رژیم را به خوبی به نمایش می گذارد وازسوی دیگرنشان میدهد که اگرقدری فضای سرکوب ترک بردارد رژیم با چه پتانسیل وطوفان عظیمی ازانباشت نارضایتی درمقیاس سراسری مواجه است. طوفانی که اگروزیده شود،هیچ قدرتی را یارای ایستادگی دربرابرآن نخواهد بود.

باین نکات دونکته دیگر را بایداضافه کرد:

نخست آنکه تقارن ششمین ماه اعتراضات با مناسبت ماه محرم که سنتا همراه با گسترش تجمعات همراه است و باتوجه به سراسری بودن این مناسبت ها وتجمعات ،فرصت مناسبی برای سراسری کردن اعتراضات فراهم می سازد که می تواند حاصل آن ترزیق نیروی جدید وتازه نفسی به به کالبد جنبش باشد.

دومین نکته آنکه، بزرگترین فرازمقاومت منتظری را مخالفت وی با جنایت کشتارزندانیان سیاسی سال ۶۷ تشکیل میدهد.وگشودن پرونده این جنایت والبته بهمراه سایرجنایتها، دراذهان میلیون ها مبارزنه فقط درشکستن کمر حاکمیت مؤثررست بلکه هم چنین عامل افشاء کننده موثری است علیه اصلاح طلبان ودررأس آن کسانی مثل موسوی و کروبی وخاتمی ومجمع روحانیون مبارز……که تلاش زیادی را برای پوشیدن نگهداشتن این جنایت به خاطر حفظ قداست خمینی ونجات گذشته خود بکارمی برند . بویژه این تلاش درواکنش های اخیرآنان نسبت به پاره شدن تصویرخمینی برای باصطلاح مرزبندی با ساختارشکنان،در باج دادن به شاتتاژهای جناح حاکم برای راضی کردن آنها،وکنترل محدوده مطالبات جنبش محسوس است. درواقع مرگ منتظری ومطرح شدن سرگذشت مغضوب شدن وی ،بطورطبیعی شرایط مناسبی را برای مطرح کردن وسیع این جنایت فراهم ساخته است که نباید ازکنارآن بسادگی گذشت.

علاوه براینکه رادیکالیزه شدن جنبش بربسترچنین تکانه هائی، درخنثی کردن تلاش کسانی که ازترس حرکت به جلو، به گذشته می آویزند و درفرارازخامنه ای بزیرپرچم خمینی می خزند دارای اهمیت است.

تاریخ انتشار : ۱ دی, ۱۳۸۸ ۱۰:۲۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: لحظهِ آغازِ کیهان

انتخابات دگر بار شروعیدن کرد!

نوام چامسکی، ۹۵ ساله، پس از سکته مغزی در بیمارستانی در کشور برزیل بستری است

جدیت یک نمایش مسخره

تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش 

چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند