دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۳

دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۳

شورای امنیت سازمان ملل باید خواهان اعزام نیروی بین المللی میانجی به غزه شود

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر وحشت و بیزاری خود را از ویرانی گسترده و از دست رفتن جان انسان ها در نتیجه عملیات «لبه حفاظتی» نیروهای دفاع اسراییل در نوار غزه به شما اطلاع می دهد. ما از شما می خواهیم برای پایان دادن به نقض فاحش حقوق بین المللی بشردوستانه و نقض گسترده حقوق بشر که در جریان است بدون تاخیر در شورای امنیت اقدام کنید.

به روز شده: ۵ اوت ۲۰۱۴

(۱۴ مرداد ۱۳۹۳)

نامه سرگشاده به:

رییس شورای امنیت سازمان ملل، سِر مارک لیال گرانت، سفیر و نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل؛ سفرا و اعضای محترم شورای امنیت سازمان ملل؛ جناب آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل

نیویورک، پاریس، ۳ اوت ۲۰۱۴ (۱۲ مرداد ۱۳۹۳)

موضوع: اسراییل/سرزمین های اشغالی فلسطین ـ عملیات «لبه حفاظتی» ـ نیروی بین المللی میانجی تشکیل دهید

مقامات محترم،

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر وحشت و بیزاری خود را از ویرانی گسترده و از دست رفتن جان انسان ها در نتیجه عملیات «لبه حفاظتی» نیروهای دفاع اسراییل در نوار غزه به شما اطلاع می دهد. ما از شما می خواهیم برای پایان دادن به نقض فاحش حقوق بین المللی بشردوستانه و نقض گسترده حقوق بشر که در جریان است بدون تاخیر در شورای امنیت اقدام کنید.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر شلیک موشک های گروه های مسلح فلسطینی علیه مناطق مسکونی غیرنظامی در داخل اسراییل را محکوم می کند. با وجود این، عملیات تهاجمی نظامی دولت اسراییل، که قدرت اشغالگر در سرزمین فلسطین است، به نقض فاحش و گسترده حقوق بین المللی بشردوستانه انجامیده است. عملیات ارتش اسراییل جنایت های جنگی را در بر می گیرد و با توجه به کشتار گسترده و سامان مند جمعیت غیرنظامی از جمله کودکان، تخریب بیمارستان ها و مدارس و نیز تمامی مناطقی در شمال و جنوب نوار غزه، تحقیق بیشتر می تواند به این نتیجه گیری بیانجامد که این اقدامات جنایت های علیه بشریت هستند.

عملیات جاری تکرار عملیات مشابهی است که در ۵ سال گذشته انجام شده ولی این بار بدتر است و با توجه به وخامت اوضاع کنونی، جامعه بین المللی نمی تواند بیش از این ساکت بماند.

تهاجم زمینی نیروهای اسراییلی به غزه شمار تلفات غیرنظامی را به شدت افزایش داده است. وزارت بهداری فلسطین امروز اعلام کرد که ۱۸۳۰ فلسطینی کشته و بیش از ۹۳۰۰ تن زخمی شده اند که اکثر آنها غیرنظامی و شمار بی سابقه ای از آنها کودک بوده اند. در بمباران سومین مدرسه آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) در روز ۳ اوت ۲۰۱۴ (۱۲ مرداد ۱۳۹۳)، ۱۰ غیرنظامی کشته شدند. این به معنای تنبیه دوبرابر صدها هزار غیرنظامی است که ناگزیر خانه هایشان را در مناطق بزرگی که ارتش اسراییل مصادره کرده ترک کرده اند و آوارگان داخلی شده اند که اغلب در جستجوی سرپناه هستند و موفق نمی شوند حتا در تاسیسات سازمان ملل به امنیت دست پیدا کنند.

عملیات گلوله باران نیاز مردم غیرنظامی به غذا، آب و امداد فوری پزشکی را افزایش داده است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر یادآوری می کند که موجودی آب رو به پایان است و نیروگاه اصلی برق را نیروهای اسراییل بمباران کرده و وضع تامین برق در نوار غزه را بدتر از شرایط بدِ قبلی کرده اند. با نقض حقوق بین المللی بشردوستانه، بیمارستان ها را تخریب می کنند و مردگان بی شماری در سردخانه ها و تاسیسات غیرنظامی بر روی هم انباشته می شوند.

موسسه های سازمان ملل در محل در باره بحران انسانی بی سابقه در این بخش از سرزمین های فلسطین، که در اثر محاصره کامل اسراییل از سال ۲۰۰۷ به شدت تضعیف شده، اعلام خطر کرده اند.

با توجه به درد و رنج تحمل ناپذیر مردم غیرنظامی در غزه و به منظور پیشگیری از افزایش تلفات غیرنظامی، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر معتقد است که شورای امنیت سازمان ملل بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل و نیز بر اساس دکترین «مسؤولیت حفاظت» و طبق قطعنامه ۲۰۰۶/۱۶۷۴ در باره حفاظت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه موظف به اقدام است.

به علاوه، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر یادآوری می کند که مقررات قطعنامه ۲۰۰۹/۱۸۶۰ و نیز توصیه های هیات حقیقت یابی سازمان ملل در درگیری غزه به ریاست آقای گُلدستون را که اتهام های جدی ارتکاب جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت به دست اسراییل در غزه و به دست گروه های مسلح فلسطینی در اسراییل در دسامبر ۲۰۰۸ و ژانویه ۲۰۰۹ وارد کرد هنوز باید به اجرا گذاشت.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر معتقد است که برای تضمین پاسخگویی در مورد این اعمال، و نظر به بی تمایلی یا ناتوانی هر دو طرف از انجام صحیح تحقیقات کیفری و آغاز پیگرد قضایی در صورت لزوم، این موضوع باید به دادگاه بین المللی جزایی ارجاع می شد. در این صورت، چرخه معافیت از مجازات متوقف می شد و از تکرار جنایت ها در ۲۰۱۲ و باز در ۲۰۱۴ جلوگیری می شد.

بنابراین، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از ریاست بریتانیا بر شورای امنیت سازمان ملل می خواهد تصویب فوری قطعنامه ای را در شورای امنیت تسهیل کند که در میان مسایل دیگر، موارد زیر را در بر بگیرد:

  • با تاکید دولت اسراییل یعنی قدرت اشغالگر را به احترام به حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بین المللی حقوق بشر و در نتیجه آن به پایان دادن به عملیات «لبه حفاظتی» فرا بخواند؛
  • با تاکید تمام طرف ها را فرا بخواند که فوری به حمله های عمدی علیه هدف های غیرنظامی و حمله های بی هدف علیه غیرنظامیان پایان دهند و به تعهدهایشان بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه پایبند باشند؛
  • با تاکید تمام طرف ها را فرا بخواند که آتش بس فوری و بدون قید و شرط اعلام کنند؛
  • خواهان اعزام نیروی بین المللی میانجی با اختیار پایان دادن به بحران انسانی رو به وخامت از طریق تضمین تامین غذا، آب، دارو، سوخت و برق به مردم فلسطین و تضمین حفاظت از مردم غیرنظامی در غزه شود؛
  • از کمیسیون بین المللی تحقیق که شورای حقوق بشر سازمان ملل بر اساس قطعنامه S-21/1 به تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴ (۱ مرداد ۱۳۹۳) تشکیل خواهد داد حمایت کند و به تاکید از دولت های اسراییل و فلسطین خواهان همکاری کامل و تسهیل دسترسی کمیسیون تحقیق برای انجام ماموریت آن شود؛
  • با تاکید از اسراییل خواهان پایان دادن به محاصره نوار غزه و انجام اقداماتی برای تضمین همجواری سرزمین های اشغالی فلسطین، به جای کوشش برای انزوای غزه، شود؛ 
  • با تاکید از دولت های اسراییل و فلسطین خواهان انجام تحقیقات در باره اتهام های مربوط به نقض فاحش حقوق بشر شود؛
  • وضعیت غزه را به دادستان دادگاه بین المللی جزایی، بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی، ارجاع کند.

با سپاس از توجه و واکنش سریع شما،

با احترام،

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

متن فارسی:  http://www.fidh.org/article15872

متن انگلیسی: http://www.fidh.org/article15864

متن عربی: http://www.fidh.org/article15866

 

تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد, ۱۳۹۳ ۸:۱۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

آفیش سرخ

نه خواهان شکوه بودید، نه خواهان اشک،

نه خواهان آوای ارگ‌ها، نه دعا برای مردگان،

آنک یازده سال، وه چه زود می‌گذرد، یازده سال،

زانگاه که سلاح برگرفتید،

مرگ  نمی‌زداید از خاطر، چشمان پارتیزان!

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آفیش سرخ

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان