یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۸

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۸

“عقل سالم در بدن سالم”

طبیعی است که هر انسان عاقلی با مقایسه آمار مقتولین دو روز اخیر بدست نظامیان آمریکا، ناتو و اسرائیل با تعداد مرگ و میر ناشی از شیوع آنفلوآنزای خوکی در مکزیک و آمریکا، به بی عقلی طراحان و نقشه چینان امپریالیسم و خطر اصلی و اساسی برای جهان و مردم آن، که همانا تروریسم دولتی دولتهای امپریالیستی، صدها پایگاه نظامی آمریکاست، پی خواهد برد

خادمان و نقشه چینان امپریالیسم باز چه خوابی برای بشریت دیده اند، بازبه فکر تحمیل چه فاجعه ای به بشریت افتاده اند، چه توطئه ای در شرف تکوین است که رسانه های امپریالیستی بازی جدید آنفلوآنزای خوکی را طراحی کرده اند که، این گونه برطبل خطر موهوم آنفلوآنزای خوکی می کوبند و از آن دیو خطرناکی ساخته اند! هنوز بازی های شیوع «سیاه زخم»، «جنون گاوی»، «آنفلوآنزای پرندگان» و نمایش شوهای دلخراش زنده – زنده سوزاندن گله های گاو، گوسفندان، مرغان و سمپاشی مسیر هزاران ساله مهاجرت پرندگان در برخی کشورهای تیول آمریکا را که برای انحراف افکار عمومی از حمله نظامی آمریکا و متحدان ناتوئی اش به یوگسلاوی، افغانستان، عراق، کشتار مردم، ویرانی و اشغال آن کشورها طراحی شده بود، کمتر کسی می تواند فراموش کرده باشد. این بار نوبت کدام کشور و کدام خلق است؟

نظام سرمایه داری و سرمایه داران با صفاتی مانند دزد، غارتگر، چپاولگر، قلدر و زالوصفت تعریف و توصیف می شود. این مشخصات، جامع ترین، دقیقترین و برازنده تعریف همه فهمی است که از این سامانه ناسالم، ناعادلانه و غیرانسانی ارائه شده است و در همه تاریخ نظام سرمایه داری، حتی یک مورد خلاف این تعاریف و صفات مشخصه را نمی توان شاهد آورد. در این نظام، یکی به حساب دیگری و یا دیگران زندگی خود را تأمین می کند. یکی کار می کند و حاصل کار او را یکی دیگر تصرف می نماید. غاصبان دسترنج دیگران، برای تصاحب ثروتهائی که بوسیله دیگران تولید می شوند، از تمام ابزارها و متدهای نا هنجار و غیرمتعارف بهره بر گرفته و برای رسیدن به مقصود خویش، برای انباشت و جمع کردن ثروتها و سرمایه های دیگران در دستان خود، همه شیوه های غیر انسانی، از قبیل؛ توسل به زور و ترور مخالفان، جنگهای خونین و روانی، فریبکاری و تحمیق توده ها، سفسطه بازی و انحراف اذهان عمومی، دزدی و غیره را به کار می گیرند. به همین سبب، سیستم اجتماعی- اقتصادی سرمایه داری، شرایط انباشت سرمایه و نعمات مادی مورد نیاز حیات بشری را

در دستان یک قطب بسیار ناچیز جامعه، و فقر، گرسنگی، نکبت و بدبختی را در سوی دیگر آن، برای اکثریت عظیم عضای جامعه فراهم می آورد که این خود، موجب تشدید تنشهای مستمر اجتماعی و بروز بحرانهای دائمی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک نهان و آشکار و باعث تشدید و تقویت خصومت میان طبقات ناهمگون اجتماعی می گردد.

اینک چند ماهی کمتر از یک سال است که بحران ناشی از ویژگیها و صفات ممیزه سرمایه داری، بار دیگر چهره پلید خود را علنی تر ساخته است. تمام سعی و کوشش مقامات دولتی، متفکران و اندیشمندان سرمایه داری بر این امر متمرکز شده است که، به هر ترتیبی با مهار کردن بحران کنونی این سیستم بیمار و ستمگرانه را نجات دهند. اما، همچنانکه قبلا نیز پیش بینی می شد، این تلاشها، نمی توانست نتیجه دلخواه سرمایه داران را در پی آورد. ضمن این که، نباید از نظر دور داشت که حتی، در صورت کنترل وغلبه احتمالی بر بحران کنونی، اقتصاد سرمایه داری مسلط بر جهان، در بهترین حالت به همان وضعیت و شرایطی خواهید رسید که، باعث علنی شدن بحران گردید. یعنی اینکه، بحران مالی- اقتصادی باز هم شروع خواهد شد. به این ترتیب، بحران نظام ناسالم سرمایه داری نه قابل کنترل است و نه پایان پذیر. زیرا، بحران در طبیعت و ذات این نظام طبقاتی مبتنی بر دزدی و استثمار افراد بوسیله فرد نهفته است. این همان اصل کلیدی است که، صاحبان سرمایه های غارتی و نا مشروع و نظریه پردازان سرمایه داری بر آن وقوف کامل دارند. درست به همین جهت است که، کانونها و مراکز فکری امپریالیسم به تکاپو افتاده و از همه گزینه های خلاف عقل و شأن انسانی، برای گذاشتن سنگینی نحس بحرانها بر دوش طبقات پائین دست اجتماعی، استفاده می کنند. بکارگیری اینگونه شیوه های ناسالم نشانه عدم سلامت عقلی مدافعان سرمایه داری می تواند باشد. زیرا، از نظام ناسالم نمی توان عقل سلیم انتظار داشت.

بلی، امروز در شرایطی که چنگال بحران مالی- اقتصادی سرمایه داری گلوی مردم جهان را می فشارد، هر روز، هزاران نفر بسوی بیکاری و خانه خرابی رانده می شوند و دولت آمریکا بعنوان سردسته امپریالیسم جهانی مفتخر است که در سه قاره جهان درگیر جنگهای اشغالگرانه است و روزانه خون صدها نفر انسان سنگفرشهای خیابانها و دیوارهای شهرها و دهات کشورهای اشغالی را رنگین می کند، شیوه جدیدی بنام ویروس خوکی برای فریب توده های تحت ستم و انحراف افکار عمومی به کار گرفته شده است که، در واقعیت امر چیزی جز جنگ روانی نیست. بیش از یک هفته است که مردم جهان را با این لولو می ترسانند. چند کادر ویدئوئی از آزمایشگاه و سفیدپوشان ماسک به دهان را روزی چندین بار از صفحات تلویزیونهای مختلف نشان می دهند و این لولو را چنان خطرناک نشان می دهند که گوئی همین امروز- فردا میلیونها قربانی خواهد گرفت. این در حالیست که طبق گزارش رسانه های جهانی، مجموعا ۱۱ نفر در آمریکا و ۱۵ نفر در مکزیک که هنوز ثابت نشده است مبتلا به این بیماری بوده اند، فوت کرده اند. هدف از راه اندازی این جنگ روانی و تبلیغات ریبکارانه، این است که مردم جهان بحران سرمایه داری را، خانه خرابی خود بدست سرمایه داران و قماربازان بازاریهای بورس را فراموش کنند و توجه نکنند که اگر در اثر شیوع به فرض محال درست آنفلوآنزای خوکی، مجموعا ٢۶ نفر جان باخته اند، اما همزمان با آن در اثر حمله مداوم جنگنده های آمریکائی به مردم شهرها و روستاهای افغانستان، روزانه دهها نفر کشته می شوند. بر اساس گزارش رسانه های خبری مختلف، همین امروز(۶/۵/٢۰۰٩) در نتیجه حمله جنگنده های آمریکا به استان فراه در افغانستان بیش از ۱۰۰ نفر که اکثریت آنان زنان و کودکان بودند، کشته شدند. روز قبل از آن نیز در جریان حمله مشابهی به همین منطقه، در حدود ۱۵۰ نفر افغانی کشته و مجروح شدند. در همین حال، ارتش پاکستان در جریان حمله به درّه سوات طی روزهای پنجم و ششم ماه مه، ۱۱۵ نفر (٨۰+٣۵) مظنون به عضویت در گروه طالبان را کشت و هزاران نفر را از خانه و کاشانه خود آواره ساخت. کشته شدن دائمی مردم عراق بدست تروریستهای آمریکائی، دیگر حد و حساب نمی شناسد. هواپیماهای ارتش سریلانکا در حمله به یک بیمارستان، ۶۴ نفر را کشتند. هواپیماهای جنگی اسرائیل همه روز مردم فلسطین را هدف بمبارانهای خود قرار می دهند.

طبیعی است که هر انسان عاقلی با مقایسه آمار مقتولین دو روز اخیر بدست نظامیان آمریکا، ناتو و اسرائیل با تعداد مرگ و میر ناشی از شیوع آنفلوآنزای خوکی در مکزیک و آمریکا، به بی عقلی طراحان و نقشه چینان امپریالیسم و خطر اصلی و اساسی برای جهان و مردم آن، که همانا تروریسم دولتی دولتهای امپریالیستی، صدها پایگاه نظامی آمریکاست، پی خواهد برد و بدرستی نتیجه گیری خواهد کرد که تن بیمار سرمایه داری واقعا هم نمی تواند عقل سالم بپروراند و درست از همین روست که، مراکز فکری سرمایه داری با تمسک به چنین شیوه های کودنانه ای، بفکر فریب مردم، انحراف اذهان عمومی

از جنایات امپریالیسم و راه انداختن جنگ روانی برعلیه بشریت در شرایط تعمیق بحران همه جانبه سرمایه داری افتاده اند. آنها چنان مستعد نیستند بفهمند که چندی بعد، آنفلوآنزای خوکی نیز مثل «سیاه زخم»، «جنون گاوی» و «آنفلوآنزای پرندگان» بدست فراموشی سپرده خواهد شد. سرکردگان و متفکران امپریالیسم از چنان توان عقلی برخوردار نیستند که درک کنند که با وادار کردن سران دست نشانده کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره از جمله، عراق و مصر برای کشتن سه خوک وحشی در باغ وحش بغداد و ٢۵۰ هزار رأس خوک اهلی در کشور مصر(از اخبار تلویزیون یورو نیوز) بدنبال شیوع بیماری آنفلوآنزای خوکی در مکزیک که هنوز هیچ نشانه ای از سرایت آن به انسان در دست نیست، فقط ناسلامتی سرمایه داری و بی عقلی خود را بنمایش می گذارند و دست خود را رو می کنند. آنها بر خلاف اکثریت مردم، نمی توانند مضمون و مفهوم عمیق این مثل ایرانی «عقل سالم، در بدن سالم» را درک کرده، راه راست در پیش گیرند. چرا که تربیت یافته سیستم ناسالم و مدافع آن هستند.

۶ ماه مه ٢۰۰٩

تاریخ انتشار : ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۸۸ ۰:۱۳ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران