پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۶:۳۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۶:۳۵

قائم مقام وزارت کار، این ادعای خود را در عمل ثابت کند

باید بە هنگام اقامت هیئت سازمان بین المللی کار در ایران برای ملاقات این هیئت با افرادی مانند: منصدور اسالو، ابراهیم مددی، رضا شهابی، علی نجاتی و سایر رهبران و هيئت موسسان سندیکاهای کارگری، تلاش کرد. باید از قائم مقام روابط بین الملل وزارت کار خواست کە ادعای خود مبنی بر آزادی ملاقات تشکلهای کارگری با این هیئت را در عمل اثبات کند. چنین رویکردی در هر صورت نتیجە مفید تری برای کارگران خواهد داشت

خبر گزاری کار ایران ( ایلنا ) در روز سە شنبە ۱۸-۰۵-۱۳۹۰ بدون اینکە اشارەای بە تاریخ و انگیزە، سفر هیئت اعزامی سازمان بین المللی کار بە ایران نماید، در یک گزارش سر بستە کە در این ارتباط منتشرکرده است، خبر سفر این هیئت را به نقل از توکل حبیب زادە، قائم مقام وزیرکار در امور بین ا لملل، منتشر کردە است. بنا بر گزارش ایلنا، توکل حبیب زادە در ارتباط با سفر هیئت اعزامی سازمان بین المللی کار بە این خبر گزاری گفتە است : ” وزارت کار مخالفتی با سفر هیات اعزامیسازمان جهانیکار، (ای ال او ) به ایران ندارد و نهادها و تشکلات صنفی وکارگری ایران خود مستقل هستند و درباره امور مربوط به خود آزادی عمل دارند”. اظهارات این مقام دولتی در شرایطی صورت می گیرد، کە حق فعالیت های سندیکایی در طی سە دهە گذشتە از کارگران ایران سلب گردیدە، سندیکا ها و تشکلهای کارگری سرکوب و هنوز تعدادی از رهبران و فعالین تشکلهای کارگری، صرفا بە دلیل فعالیتهای سندیکایی در زندان هستند و یا در خانە های خود تحت مراقبت پلیسی قرار دارند. در چنین شرایطی اظهاراتی این چنین، ولو اینکە توسط یک شخص عالی مقام دولتی صورت گرفتە باشد، با توجە بە سابقە امر، فعلا بیشتر بە یک دروغ شرم آور شباهت دارد تا واقعیت. با این حال، تا آنجائی کە موضوع با وزارت کار و مسئولین این وزارتخانە مربوط است، قائم مقام وزارت کار اگر راست می گوید این ادعای خود را در عمل اثبات کردە و با استفادە از اختیارات دولتی خویش موانع موجود دولتی در برابر ملاقات هیئت اعزامی سازمان بین المللی کار، با نمایندگان تشکل های واقعی کارگری را از میان بر دارد. اما تا جایی کە بە تشکلها و فعالین کارگری برمی گردد بیان چنین اظهاراتی، صرف نظر از اینکە چە اهدافی را دنبال می کند و در چە شرایط و فضایی بدین گونە در رسانه ها انتشار می یابد، این اظهارات و سفر این هیئت در شرایط کنونی، برای تشکل های کارگری فضایی را بوجود می آورد کە آنها در این بتوانند راحت تر و با تحمل هزینە کمتری، مطالبات خود را ضمن در میان گذاشتن با این هیئت، درجامعە نیز به شکلی گسترە و وسیع اشاعە دهند. میتوان و باید با استناد بە اظهارات این مقام دولتی و بهرە گیری درست از این فرصت، بخصوص در زمان حضور این هیئت در ایران، مطالبات سندیکایی کارگران را با آن در میان نهاد و خواهان رفع موانع قانونی و فراقانونی ایجاد و فعالیت تشکلهای مستقل کارگری در سطح جامعە ،آزادی رهبران سندیکایی و لغو احکام زندان آنها و بە استناد بە اظهارات قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل، خواهان ملاقات و گفتگوی فعالین و رهبران تشکل های مستقل کارگری با این هیئت شد. باید بە هنگام اقامت هیئت سازمان بین المللی کار در ایران برای ملاقات این هیئت با افرادی مانند: منصدور اسالو، ابراهیم مددی، رضا شهابی، علی نجاتی و سایر رهبران و هیئت موسسان سندیکاهای کارگری، تلاش کرد. باید از قائم مقام روابط بین الملل وزارت کار خواست کە ادعای خود مبنی بر آزادی ملاقات تشکلهای کارگری با این هیئت را در عمل اثبات کند. چنین رویکردی در هر صورت نتیجە مفید تری برای کارگران خواهد داشت.

گزارش ایلنا در این مورد در ذیل مشاهده می نمایید.

 

ایلنا: قائم مقام وزیرکار در امور بین الملل گفت: ازنظر دولت برنامهای تنظیم شده برای سفر هیات سازمان بین المللی کار(I.L.O) به کشور وجودندارد و این موضوع در وزارت کار مطرح نیست.

 

توکل حبیب زاده درگفتوگو با خبرنگار ایلنا افزود: صحبتهایی که نهادها و تشکلات کارگری کشور در خصوص سفر هیات اعزامی سازمان جهانی کار( I..LO ) به ایران میکنند احتمالا مربوط به مذاکرات دو جانبه آنان با همتایان خوداست.

 

وی بابیان اینکه البته وزارت کار مخالفتی با سفر هیات اعزامیسازمان جهانیکار(I.L.O )به ایران ندارد، خاطرنشان کرد: نهادها و تشکلات صنفی وکارگری ایران خود مستقل هستند و درباره امور مربوط به خود آزادی عمل دارند.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد, ۱۳۹۰ ۸:۰۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

با احتساب تانکهای فرسوده قدیمی «ت-۷۲» یا «ت-۶۴» که ساخت آن به دوران اتحاد شوروی برمیگردد وبا در نظرگرفتن تانکهای مهدوم شده، مارک شاسیلان اینگونه برآورد میکند که «اوکراین ۶۰۰ تا ۷۰۰ از ۱۰۰۰ فقره تانکهایی که در آغاز شروع جنگ در اختیار داشت را از دست داده است.»

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

چه شگفت انگیزسرزمینی است! ایران زمین که مهرش و عشق به آزادیش چنان با جان عجین گردیده که استبدادحاکم شده برآن هرگز قادر نیست طولانی مدت دوام بیاورد ودر هراس از خروش و بر آمد مردم نباشد.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

در فضای گشوده برای سخن گفتن از تبعیض اما، کمترین توجه‌ها جلب یکی از عمیق‌ترین اَشکال تبعیض در ایران شد: تبعیض علیه پناهندگان افغانستانی. از قضا همزمانی هجوم دوباره‌ی طالبان به افغانستان پس از توافق با آمریکا، و آوارگی دوباره‌ی آن مردم رنج کشیده با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌توانست زمینه‌ای برای همدلی و هم‌صدایی با پناهجویان افغانستانی باشد…

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

متد و روش های علوم تجربی برای توضیح پدیده هاست، ولی هنر تفسیر در علوم انسانی، شرایط و امکانات و کوشش در راه فهمیدن متون است. هرمنوتیک یا تفسیر به عنوان علم معنی در علوم انسانی خود را با تولیدات فکری انسان مشغول میکند.

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

چشم‌هایش را باز کرد و نگاه کرد به مردم. ذرات آب را که باد با خود از فواره وسط میدان روی صورتش می‌نشاند حس کرد. نمی‌دانست سروصدای آدم‌ها و ماشین از خواب بیدارش کرده است یا دردی که گرسنگی ول کرده بود توی شکمش، اما مطمئن بود که یک کدام از این‌ها بوده.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

شادباش به‌مناسبت هشتادودومین سالگرد تاسیس حزب تودۀ ایران

پیوند نزدیک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب تودۀ ایران را آرمان‌های مشترک صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، مردم‌سالاری (دمکراسی) و سوسیالیسم برقرار کرده‌است. هم‌سویی در مبارزه برای تحقق این آرمان‌ها و مبارزه برای گذر از شرایط اسف‌بار و بحران‌زدۀ کنونی زیر سیطرۀ حکومت ولایی جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار حکومتی بر پایۀ مردم‌سالاری (دمکراسی)، آزادی و عدالت اجتماعی در کشور این پیوند را استحکام می‌بخشد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

سلحشوری های بی پایان شوالیه ای به نام بیژن اشتری!