شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۲:۴۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۲:۴۶

لزوم سازش قهرمانانە

اما آیا راە دیگری وجود دارد؟ عصبیت خامنەای، بگاە سخنرانی اش برای کابینە روحانی، بخوبی موید این حقیقت است کە آنان می دانند راە دیگری بە جز این وجود ندارد و آنان در بزنگاە اتخاذ یک تصمیم بزرگ قرار گرفتەاند: یا سازش منطقی، یا سقوط در سراشیبی بیشتر. نرمش قهرمانانە باید بە سازش قهرمانانە فرابروید!

نظام حاکم بر ایران بر سر دو راهی خطرناکی گیر افتادەاست: آنان یا باید با غرب بر سر نوع دیگری از برجام سازش کنند، یا سیاست کنونی را ادامە بدهند کە بغیر از بحران بیشتر چیزی فراتر بهمراە ندارد. واقعیت این است چرخ اقتصاد کشور بدون نوعی هماهنگی با غرب نخواهد چرخید. ادامە این شرایط می تواند بە اعتراضات بیشتر در کشور در میان مردم دامن زند و بە این ترتیب انسجام ملی ادعائی یا بە بیان بهتر سیاست تحمیل سکوت اجباری بر جامعە، کە حاکمیت در تمامی این سالها بدنبال آن بودەاست و آن را پایە اساسی ادامە سیاستهای خود در مقابلە با آمریکا قرار دادەاست، فروریزد.

اما راە حلی دیگری وجود دارد، کە آن هم تشدید بحران بە سطحی است کە طرف مقابل را بە دادن امتیازات بیشتر ترغیب کند؛ و این راە حل چیزی نیست بە جز ایجاد درگیری های بیشتر از طریق نیروهای نیابتی، اقدام بە ترور و عملیات تخریبی پوششی در هر نقطەای از منطقە و جهان کە امکان عملی کردن آن وجود دارد. بە زبان دیگر راەاندازی یک جنگ است کە طی آن می تواند با درگیر کردن جامعە و ایجاد جو نظامی و امنیتی بیشتر در داخل کشور، هم مردم را هم بە پذیرش بیشتر وضع موجود وادارد، و هم هزینە طرف مقابل را چنان افزایش دهد کە از ترس از دست رفتن کنترل بر اوضاع، ناچار بە انعطاف بیشتر شود.

در واقع در شرایط بسیار بحرانی، آنگاە کە همە راەحلهای منطقی و یا راەحلهای با هزینە کمتر بە بن بست برمی خورند، سیاست جنگی، البتە نە در فرم کلاسیک آن، می تواند مفری باشد. ولی مشکل این است کە چنین راەحلی می تواند بسرعت بە جنگ واقعی در فرم لشکرکشی رسمی تبدیل شود و بە این ترتیب نیت راە حل سوم بە ضد خود تبدیل شدە و کل نظام را با مشکل بودن یا نبودن روبرو کند.

واقعیت این است کە هشدارهای مقامهای حکومتی و فعالان سیاسی درون کشور کە از درایت بیشتری برخوردارند، حاکی از آنند کە اقتصاد و معیشت مردم در شرایط بسیار خطرناکی قرار دارند، طوری کە امکان بروز وضعیت ابرتورمی بە هیچ وجە بدور نیست. غرب با توجە بە موقعیت برتر خود، هیچ عجلەای ندارد و این ایران است کە هر روز کە از ادامە وضع موجود می گذرد، در تنگنای بیشتری قرار می گیرد. تنگنائی کە گلایەهای خامنەای از دولت روحانی هم بداد آن نخواهد رسید. حتی زندەکردن دوبارە رفسنجانی برای اینکە گویا مسئولیت وضعیت موجود را بە دوش او بیافکنند نیز سر سوزنی بە برون رفت از وضعیت بسیار وخیم کنونی کمکی نخواهدکرد.

جمهوری اسلامی آرزو دارد کە شرایط بمانند سالهای دهە شصت شمسی می بود کە در آن با امکان برپائی جنگهای کلاسیک می شد کل جامعە را چنان منکوب و در راە اهداف خود بسیج کرد کە مردم را بکل از خواستەهای اساسی خود بنام دفاع از کشور و اسلام دور کردە و برای سالها با خیال راحت بر تخت نشستە و نظارەگر وضعیت می بودند؛ اما آن دوران گذشت و دیگر چنین امری امکان ندارد.

نظام حاکم بر این ایران بە یک سازش بزرگ با آمریکا نیاز دارد، سازشی کە بە نرمال کردن و یا تعدیل نسبی سیاستها و نگاه ایدئولوژیکی آن منجر خواهدشد، امری کە بنوعی برای نظام بمنزلە خودکشی سیاسی و هویتی است. لااقل برای هستە سخت قدرت، جبهە پایداری ها و تندروها.

اما آیا راە دیگری وجود دارد؟ عصبیت خامنەای، بگاە سخنرانی اش برای کابینە روحانی، بخوبی موید این حقیقت است کە آنان می دانند راە دیگری بە جز این وجود ندارد و آنان در بزنگاە اتخاذ یک تصمیم بزرگ قرار گرفتەاند: یا سازش منطقی، یا سقوط در سراشیبی بیشتر.

نرمش قهرمانانە باید بە سازش قهرمانانە فرابروید!

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد, ۱۴۰۰ ۹:۱۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

هنری کیسینجر: یک سالوس

هنری کیسینجر که روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر درگذشت، نمودار تضادی بود در روایتی که ابرقدرت آمریکا از یک سو به جهانیان ارائه می‌داد و از سویی خود به نحوی دیگر عمل می‌کرد.

به مناسبت روز دانشجو

جلویِ بازارچه کتاب,

سر بساط کتاب,

 نبش شانزده آذر,

دخترکی جوان,

شاهد بود,

که  ناگهان چگونه,

دهان‌ها را دوختند

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس

کسینجر برند مخوفِ جنایت علیه بشریت در صد سالگی مرد

به مناسبت روز دانشجو

شانزده آذر روز دانشجو گرامی باد!

دو پاراگراف آخر…