دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۵۶

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۵۶

لومپن ها و قدرت سیاسی

لومپن یا داش مشدی های محلە، تنها از خود، نفرت و ترس متشعشع نمی کردند، بلکە بنوعی احترام هم در میان اطرافیان، بگو در محلە، بە جای می گذاشتند. البتە نفرت و ترس مردم از آنها پنهانی بود، و احترامشان علنی! این احترام ریشە در دو چیز داشت: ترس و خودکم بینی. ترس، زیرا کە لومپن ها زور داشتند و راحت می توانستند بزنند، لت و پار کنند، فحش بدهند و خلاصە همە مرزها را راحت بشکنند، و خودکم بینی، زیرا کە مردم بنوعی جرات آنان را تحسین می کردند، جراتی کە خود نداشتند!

و این چنین لومپن ها بعد از دولت و پلیس و اعوان و انصارشان، لایە سوم قدرت در مناسبات قدرت در جامعە بودند!

لومپن یا داش مشدی های محلە، تنها از خود، نفرت و ترس متشعشع نمی کردند، بلکە بنوعی احترام هم در میان اطرافیان، بگو در محلە، بە جای می گذاشتند. البتە نفرت و ترس مردم از آنها پنهانی بود، و احترامشان علنی! این احترام ریشە در دو چیز داشت: ترس و خودکم بینی. ترس، زیرا کە لومپن ها زور داشتند و راحت می توانستند بزنند، لت و پار کنند، فحش بدهند و خلاصە همە مرزها را راحت بشکنند، و خودکم بینی، زیرا کە مردم بنوعی جرات آنان را تحسین می کردند، جراتی کە خود نداشتند!

و این چنین لومپن ها بعد از دولت و پلیس و اعوان و انصارشان، لایە سوم قدرت در مناسبات قدرت در جامعە بودند!

لومپن ها را تنها رژیم شاە کشف نکرد، بلکە قبل از این در کشورهای دیگر از جملە در اروپا از توان آنها برای درهم شکستن قدرت حریف استفادە شدە بود (جمعیت دە دسامبر در فرانسە درزمان ناپلئون). شاە، تنها راە رفتە دیگران را رفت، و البتە بعد از شاە هم رژیم جدید هم همین راە را در پیش گرفت، و بسا بقول کروبی، بسیار وسیعتر هم!

حالا لومپن، تنها داش مشدی محلە نیست، بلکە فراتر از آن، داش مشدیهائی هستند سیال و سیار کە با ماشین و قطار و هواپیما بە همە جا فرستادە می شوند. بنابراین بسیار بی رحمتر از لات های محلە کە بعلت آشنائی با مردم محلە تا حدودی حد را رعایت می کردند. لومپن های جیرە و مواجب گیر ایدەئولوژیزەشدە، این حد را هم سالهای مدیدیست کە شکستەاند.

بنابراین تصور نمی رود کە مردم برای چنین موجوداتی بر خلاف داش مشدی های قدیم اندک احترامی داشتە باشند. آنچە هست فقط ترس است و نفرت. و با این پیش بینی منطقی: نفرتی کە هر روز بیش از پیش قسمت ترس را هم قورت می دهد و درستە می بلعد!

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین, ۱۳۹۵ ۷:۰۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

مبارزۀ خشونت پرهیز زنان برای آزادی، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی

در گرامیداشت ٨ مارس روز جهانی زن، گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در سامانۀ کلاب‌هاوس برگزار می‌کند. مهمانان برنامه: نیره توکلی، هرمینه هورداد، شهناز قاراگزلو، زری صدرنشین، بیژن میثمی

عدم شرکت در انتخابات: بی‌تفاوتی یا کنش فعال مدنی؟!

عدم شرکت و تحریم انتخابات در ایران یک کنش اجتماعی فعال و مدنی بود و مردم اگاهانه و با هدف مشخص به پای صندوق رای نرفتند؛ و این کنش اجتماعی هیچ ربطی با بی‌تفاوتی مردم غرب به انتخابات ندارد.  این دو زمینه های اجتماعی مختلفی دارند و ربط این دو به هم یک حقه و کلک سیاسی است.

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

مسلماً انتخابات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کم‌ترین تاثیری بر زندگی روزانه مردم ندارد و همواره نیز پرسروصداترین اتفاق در کشور است که چندین ماه فضای رسانه‌ای و حتی خیابانی ایران را تسخیر می‌کند و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این تاثیر کم‌تر و آن سر و صدا اعتراضی مردم بیش‌تر شده است.

عشق گفت بنویس، من نوشتم

وقتی که به تو فکر می کنم، لبخندت باران می شود;
نگاهت زلال و زلال، و من چه بی پروا، می چینم آن لبخند را.

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

مبارزۀ خشونت پرهیز زنان برای آزادی، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی

عدم شرکت در انتخابات: بی‌تفاوتی یا کنش فعال مدنی؟!

سلب حق اسکان دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

عشق گفت بنویس، من نوشتم

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه