جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۷

جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۷

مقاومت در مقابل اقدامات سرکوبگرانه و هشیاری در برابر دستگیریهای گسترده

سياست سرکوب بلوک قدرت شکست خورده است. بلوک قدرت با تشديد سرکوب نخواهد توانست وضعيت سياسی کشور را به عقب برگرداند و جنبش اعتراضی را تسليم و يا خاموش سازد. امروز لازم است که همانند هفت ماه گذشته در مقابل کودتاگران ايستاد و نشان داد که نمايش قدرت کودتاگران خللی در اراده مردم برای پس زدن استبداد حاکم بر کشور و برای دستيابی به مطالبات خود به وجود نيآورده است
الزامات لحظه کنونی ايجاب میکند که آن اشکالی از مبارزه را به کار بست و آن ميدان مبارزه را انتخاب کرد که هزينه کمتری را داشته باشد. کودتاگران بعد از عاشورا در پی فرصت مناسبی هستند تا به تلافی ضربه روز عاشورا بپردازند. نبايد اين فرصت را به آنها داد.

خیرش مردم در روز عاشورا، ضربه سنگینی به کودتاگران بود. مردم در روز عاشورا در مقابل سرکوب کودتاگران ایستادند و قدرت خود را به نمایش گذاشتند. کودتاگران از قدرت مردم به هراس افتاده و احساس خطر کردند.

آنها با راه انداختن موج تبلیغات در رسانهها و به ویژه در صدا و سیما و برگزاری تظاهرات دولتی درصدد برآمدند که قدرت خود را به نمایش بگذارند. اما در این نمایش مشخص شد که از قدرت بسیج کودتاگران پائین آمده است.

ارگان ها امنیتی و نظامی در تداوم برنامه سرکوب، در روز عاشورا و روزهای بعد از آن صدها تن از تظاهرکنندگان، فعالین سیاسی، روزنامهنگاران، مادران صلح و نزدیکان میرحسین موسوی را بازداشت نمودهاند. میزان دستگیریها در تهران و برخی شهرستانها آنچنان زیاد است که ارگانهای سرکوب با کمبود زندان روبرو شدهاند. کودتاگران قصد دارند تعدادی از دستگیرشدگان را در اسرع وقت محاکمه و به اعدام محکوم کنند.

کودتاگران با برپاکردن چوبههای دار و جوخههای اعدام، دستگیریهای گسترده فعالین، راه انداختن تظاهرات دولتی و تهدیدهای مداوم میخواهند جو رعب و ترس در بین مردم ایجاد کنند تا بدین وسیله فوران اعتراضات مردم را خاموش کنند. غافل از این که ترس مردم از کودتاگران فروریخته و سرکوب تا کنون قادر نشده است بر جنبش اعتراضی مردم نقطه پایان بگذارد. کودتاگران با تداوم خشونت و دستگیریها، وضعیت سیاسی کشور را به سوی انفجار و جنگ داخلی سوق میدهند. 

 

هموطن!

سیاست سرکوب بلوک قدرت شکست خورده است. بلوک قدرت با تشدید سرکوب نخواهد توانست وضعیت سیاسی کشور را به عقب برگرداند و جنبش اعتراضی را تسلیم و یا خاموش سازد. امروز لازم است که همانند هفت ماه گذشته در مقابل کودتاگران ایستاد و نشان داد که نمایش قدرت کودتاگران خللی در اراده مردم برای پس زدن استبداد حاکم بر کشور و برای دستیابی به مطالبات خود به وجود نیآورده است. اما الزامات لحظه کنونی ایجاب میکند که آن اشکالی از مبارزه را به کار بست و آن میدان مبارزه را انتخاب کرد که هزینه کمتری را داشته باشد. کودتاگران بعد از عاشورا در پی فرصت مناسبی هستند تا به تلافی ضربه روز عاشورا بپردازند. نباید این فرصت را به آنها داد. ضروری است هرچند کوتاه مدت میدان مبارزه را از خیابانها به دانشگاهها و پشتبامها منتقل کرد و به اقدامات کم هزینه روی آورد. 

 

فعالین جنبش اعتراضی!

کودتاگران در طی هفت ماه گذشته جنبش اعتراضی مردم را بارها به خاک و خون کشیدهاند، تعداد زیادی از فعالین جنبش را به قتل رساندهاند، زندانیان سیاسی را شکنجه کرده و در دادگاههای فرمایشی به زندانهای سنگین محکوم کردهاند. با این وجود جنبش اعتراضی مبارزه خود را در شکل مسالمتآمیز پیش برده است.

مردم در روز عاشورا که سرکوبگران بر ابعاد خشونت خود افزوده بودند، در مواردی در مقابل خشونت آنها  ایستادند و راهشان را سد کردند. این برخورد جزو الزامات مبارزه خیابانی است و نمیتوان آن را خشونت به حساب آورد. در این روز حتی گروههائی از تظاهرکنندگان جلو کتک خوردن سرکوبگرانی را که به محاصره مردم افتاده بودند، گرفتند. اما در این روز مواردی نظیر آتش زدن ساختمانها و خودروها هم مشاهده شده است که با مبارزه مسالمتآمیز همخوانی ندارد.    

لازم است به این واقعیت توجه کرد که کاربست مبارزه مدنی و مسالمتآمیز نقطه قوت جنبش اعتراضی به حساب میآید. کودتاگران همواره تلاش میکنند که کاربست حشونت را بر جنبش سبز تحمیل کنند تا بهانهای برای خونریزی به دست آورند. اما جنبش سبز تا کنون بر مبارزه مدنی و مسالمتآمیز پای فشرده است. باید همچنان به مبارزه مسالمتآمیز در مبارزه علیه کودتاگران پایبند ماند.  

 

فعالین جنبش اعتراضی!

کودتاگران قصد دارند در روزهای آتی فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روزنامهنگاران و جنبشهای اجتماعی را به طور گسترده دستگیر کنند. بنا به گزارش سایت کلمه و اخبار دریافتی، ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و برخی ارگانهای نظامی لیست چند صد نفرهای را تهیه کردهاند و میخواهند کسانی را که در لیست قرار دارند در چندین مرحله دستگیر کنند. آنها مرحله اول را به اجرا گذاشتهاند. لازم است که در این روزها هوشیار بود و تدابیر ضرور را برای کاستن از ابعاد ضربات اتخاذ کرد.

 

اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۱۱ دی ۱۳۸۸ (اول ژانویه ۲۰۰۹) 

تاریخ انتشار : ۱۱ دی, ۱۳۸۸ ۸:۰۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!

مقیاس و گستره نیروهای متحد ایران نیز برای اولین بار مشاهده می‌شد. متحدان غیردولتی ایران ‌توانستند حملات را به طور همزمان هماهنگ کنند، از موشک‌های بالستیک دوربرد و متوسط و موشک‌های کروز شلیک شده توسط حوثی‌ها در یمن تا موشک‌های ۱۲۲ میلی‌متری گراد که توسط حزب‌الله در جنوب لبنان پرتاب شد، تا موشکهای پرتاب شده توسط شبه‌نظامیان عراقی.

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

پس از چنین حمله‌ای، تصاویر بصری بد به نظر می‌رسند: اسرائیل به دیگران برای دفاع از خود نیاز دارد و در انتخاب نحوه عکس العمل نیز آزاد نیست. این حمله اگر صورت گیرد باعث می‌شود که حامی اسراییل، ایالات متحده، گزینه‌های سیاسی دیگری را انتخاب کند.

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی –
جمعه، ٣١ فروردین ١۴٠٣ (١٩ آپریل ٢٠٢۴ میلادی)،
ساعت: ٢١:٣٠ به‌وقت ایران (٢٠ به‌وقت اروپای مرکزی)

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

درک و دریافت و آموزش اقتصاد سرمایه داریِ جهان امروز׳ بدون شناخت لایه های پنهان یا کمتر شناخته شده نظام مالی و تجارت جهانی و گردانندگان و سوداگران آن و آشنایی با سویه ها و دگرگونی های شتابنده و یا گام به گام آن شدنی نیست و نیازمند واکاوی سنجشگرانه است׳ که در این بخش کوشش می شود تنها به گونه ای فشرده به آنها اشاره شود.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

اینترسپت: گزارش نظامی درگیری ایران-اسراییل!