پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۱

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۱

منشور آرمانخواهی سوسیالیستی ایرانی

هدف ما بر احیاء بالندگی جنبش کمونیستی – سوسیالیستی ایران و تلفیق آن با جنبش طبقه کارگر با تعریف امروزین آن میباشد. تلاش ما بر تلفیق ابعاد ساختاری، ترویجی، تبلیغی و پیکارگری کمونیستی در جهت رسیدن به آمال فوق میباشد. به نظر ما تمامی احزاب چپ یا سوسیالیستی امروز ایران در برآمد سیاسی آرمانی خویش دارای اشکالات جدی و بنیادی می باشند.

متن ذیل را رفیق دنیز برای انتشار در اختیار نشریه گذاشته اند که عینا درج میشود. این متن برای آغاز یک گفتمان تهیه شده است و رفیق اضافه کرده است “من در تلاش آن هستم تا کلمه “سوسیالیسم” را جایگزین “چپ” نمایم. به همین دلیل هست که این متن را به عنوان “منشور سوسیالیستی” تهیه کرده‌ام. “

گفتمان پیشنهادی برای منشور آرمانخواهی سوسیالیستی ایرانی

یک – هدف ما بر احیاء بالندگی جنبش کمونیستی – سوسیالیستی ایران و تلفیق آن با جنبش طبقه کارگر  با تعریف امروزین آن میباشد. تلاش ما بر تلفیق ابعاد ساختاری، ترویجی،  تبلیغی و پیکارگری کمونیستی در جهت رسیدن به آمال فوق میباشد. به نظر ما تمامی احزاب چپ یا سوسیالیستی امروز ایران در برآمد سیاسی آرمانی خویش دارای اشکالات جدی و بنیادی می باشند.

دو – افول نظام های امپریالیستی، با سردمداری آمریکا و انگلیس در شرایط تعمیق و گستردگی بحران های کلان اقتصادی اجتماعی، آنها را به اتخاذ سیاست  نظامیگری شدید، جنگ افروزی های هار و ویرانی و کشتارهای میلیونی کشانده است. این شرایط برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران از طرف دیگر این فرصت را نیز فراهم می نماید تا در مسیر اتخاذ سیاستهای استقلال طلبانه خویش بتوانند برآمد و گذار جایگزین سوسیالیستی را برای آینده سرنوشت خویش انتخاب نمایند.

سه – ما در شرایط گذار به چند قطبی شدن جهان بوده و تشکیل بلوک های اتحادیه های کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، بریکس، کنفرانس شانگهای را مثبت ارزیابی نموده و این ابتکارها را در مسیر گسست هر چه بیشتر این کشورها از امپریالیسم جهانی، اتخاذ سیاستهای مستقل بر پایه های همکاری های منطقه ای در راستای نامین منافع مشترک آنها ارزیابی می کنیم. 

چهار –  ما اتخاذ سیاستهایی را که منجر به متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ در مقابل امپریالیسم جهانی و الیگارشی داخلی شد را تسلیم طلبانه ارزیابی می نماییم. ما معتقدیم که این تلاشی ضربه های جدی بر جنبش کمونیستی جهانی وارد نمود. یکی از ابعاد این ضربه های  وارد شده را میتوان در عرصه های کاهش در قابلیت ابراز وجود و برآمد جنبش های کمونیستی سوسیالیستی  جهانی در شرایط جّو امنیتی روانی سرکوب گرانه  کلان سرمایه داری امپریالیستی مشاهده کرد.

پنج – به دنبال بیش از چند صد ساله دوران حاکمیت استعماری بر چین، همراه با دوران بیش از صد ساله جنگ های تریاک، و کشته شدن بیش از پانزده میلیون نفر از مردم چین طی جنگ جهانی دوم، حزب کمونیست چین، با تمام اشتباهات دوران جوانی و ناپختگی خویش، قادر گردید تا با رهبری قدرتمند و مدبرانه ای طی هفتاد سال گذشته، کشور چین را به دومین قدرت اقتصادی، علمی، مالی و امنیتی دنیا ارتقاء دهد، که انتظار میرود طی دهه جاری در اغلب این عرصه ها جایگاه اول  جهانی را برای خود کسب نماید. ما این نائلیت ها را بخشی از دستاوردهای جنبش کمونیستی جهانی ارزیابی نموده و از آنها حمایت می نمائیم.

شش – ما روی کار آمدن حکومت جدید در روسیه را برای جهان و منطقه  پدیده ای مثبت ارزیابی می کنیم. ما حضور فعال روسیه در جنک با داعش در خاورمیانه را بطور همزمان برآمدی در مسیر مقابله با توسعه طلبی های امپریالیستی آمریکا و اقمارش در منطقه ارزیابی می کنیم. به نظر ما توسعه شرقی اتحادیه نظامی ناتو، علیرغم تمامی تعهدهایی که  داده بودند، را سیاستهایی امپریالیستی در مسیر مقابله گرانه با برآمد روسیه و چین ارزیابی می نمائیم. سیاستهای امپریالیستی بطور غالب در مسیر متلاشی کردن این کشورها می باشد. به نظر ما، جنگ اخیر در اکرائین هم از همین زاویه قابل ارزیابی می باشد.

هفت – ما معتقد می باشیم که نظام جمهوری اسلامی ایران، محصول طبیعی انقلاب ۱۳۵۷ ایران نبوده، بلکه کشورهای امپریالیستی بواسطه پروژه کنفرانس گوادلوپ، قادر شدند تا روایت و رهبری اسلامی را بر امواج خروشان جنبش مردمی سوار کرده و در مقابل آلترناتیو سوسیالیستی بر سر کار بیاورند. سیاستهای امپریالیستی و سرمایه داری کلان داخلی ایران بطور همزمان، خصوصا در دو دهه اول حاکمیت آن،  بر نابود کردن آلترناتیو سوسیالیستی و تحکیم نظام دین سالاری مبتنی بوده است. تلاش های امپریالیستی در پیشبرد کودتاهای رنگی در ایران، در شرایطی صورت میگیرد، که طبق برآورد آنها از یک طرف تاریخ مصرف  حکومت دین سالاری در ایران به سر آمده است؛  و از طرف دیگر آنها قادر خواهند بود جایگزین های مقبول تر و مورد پسند تر نئولیبرالی وابسته به غرب و خادمان حلقه به گوش تری را جایگزین این حکومت بنمایند.

هشت –یکی از بزرگترین دستاورد سیاسی جنبش کمونیستی ایران طی هفتاد سال گذشته، جنبش پیکارگرانه فدائیان خلق طی دهه های چهل و پنجاه شمسی بود که نتیجه آن بصورت حمایت میلیونی مردم از آنها در انقلاب سال پنجاه و هفت مشاهده شد. امروز نه تنها جنبش کمونیستی – سوسیالیستی ایران از هویت تئوریک انقلابی خویش فاصله زیادی گرفته است، بلکه ما با پدیده تلفیق فرهنگ و تئوری تسلیم طلبانه ای در لباس چپ ایرانی در مقابل سرمایه داری کلان داخلی ایران و نئولیبرالیسم جهانی مواجه می باشیم. جنبش کمونیستی ایران به تولدی نوین و تحول بنیادگرانه ای در مسیر احیاء تئوریک فرهنگی انقلابی خویش نیاز دارد.

نه – جنبش کمونیستی سوسیالیستی ایران با بیش از صد و بیست سال تاریخ، از همان بدو تاسیس خویش تاثیرات شگرف سیاسی، علمی، فرهنگی و انقلابی بر صحنه اجتماعی کشور ایران گذاشته است. با این وجود، وظیفه اول این جنبش نقش آفرینی تعیین کننده آن در پهنای تحولات سیاسی کشوری می باشد. هدف اصلی ما منسجم کردن آلترناتیو سیاسی سوسیالیستی در پهنه سیاسی کشور و محوری کردن آرمانخواهی سوسیالیستی در سطح تحولات و برآمد جنبش های اجتماعی کشور می باشد.

ده – جایگزین آلترناتیو سیاسی سوسیالیستی با رهبری قدرتمند جنبش کمونیستی ایران میتواند بهترین تضمین را برای برآورده شده آرمان های انسانی از قبیل،رشد و توسعه اقتصادی فرهنگی اجتماعی و تامین آزادی های فردی و اجتماعی، برابری، عدالت اجتماعی و تعالی ارزش های انسانی برای تمام آحاد جامعه  فراهم نماید. جایگزین سوسیالیستی تنها تضمین کننده سیاسی میباشد که امکان بازگشت حکومتهای دست نشانده امپریالیستی و حاکمیت قدرتمداری کلان سرمایه داری را غیر ممکن می نماید.

بخش : فلسفه
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر, ۱۴۰۱ ۹:۳۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری