سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۲۲

سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۲۲

نامه سرگشاده به آقای جرسی بوزک سخنگوی پارلمان اروپا

ما از اتحادیه اروپا میخواهیم که از کليهٔ امکانات دیپلماتیک خود برای نجات جان کلیه کسانی که در ایران به اعدام محکوم شدهاند استفاده کند، از جمله تماس با رهبران کشورهائی که میتوانند تأثیرات دیپلماتیک بر رهبران سیاسی ایران داشته باشند.

خانم و آقای محترم! سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از موضع اخیر اتحادیه اروپا در مورد وضعیت ایران بویژه بیانیه خانم کاترین آشتون نماینده عالی روابط بینالمللی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا به تاریخ ۱۹ ژانویه۲۰۱۰ و قطعنامههای پارلمان اتحادیه اروپا که در تاریخ ۱۰ و ۲۵ ژانویه ۲۰۱۰ منتشر شده است، استقبال میکند. ما باور داریم که الویت دادن به مسئله حقوق بشر و ضرورت قانونیت دموکراتیک در ایران نشان از حساسیت بیشتر شما نسبت به آرزوها و خواستههای بهحق مردم ایران در قیاس با گذشته است. ما از حمایت اتحادیه اروپا از حرکت تاریخی و پویای مردم ایران تحت شعار “رأی من کو؟” استقبال میکنیم. این جنبش علیرغم اینکه تحت شدیدترین اشکال سرکوب قرار گرفته است، درصدد عقبنشینی نیست و حرکت خود را در جهت تحقق حقوق دمکراتیک مردم و برگزاری انتخابات آزاد در کشور، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و محاکمه آمرین و عاملین کشتار مردم ادامه خواهد داد. حمایت شما و سایر ارگانهای بینالمللی میتواند به تحقق چنین هدفی کمک کند. در این ارتباط ما از اینکه اتحادیه اروپا موضوع پرونده انرژی هستهای ایران را بعنوان یکی از معضلات در حیات سیاسی ایران ـ و درون ایران ارزیابی کرده و نه مهمترین آنها ـ شدیداً استقبال میکنیم. ما امیدواریم که اتحادیه اروپا به دیگر کشورها در جامعه بینالمللی یادآوری کند که زیر پا گذاشتن منشور سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و از جمله میثاق حقوق شهروندی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان این میثاق است، بهمان اندازه مهم است که قرارداد عدم گسترش سلاحهای اتمی. ما امیداواریم که موضع اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا در آینده انعکاس دهنده موارد زیر باشد: – ما از فراخوان پارلمان اروپا در مورد بحث و مذاکره پیرامون اعمال تحریم ها و محدویتهائی که به مردم صدمهای نزند، بلکه در واقع تحریم افراد و ارگانهائی را هدف قرار دهد که در سرکوب مردم شرکت داشتهاند، استقبال میکنیم. این تحریمها میتواند شامل منع رفت و آمد و مسافرت این مقامات در سطح کشورهای اروپا و ضبط و بستن حسابهای بانکی آنها را شامل شود. ما امیدواریم که اتحادیه اروپا ضمن منع صدور ویزا برای کسانی که در نقض حقوق بشر در رژیم ایران نقش داشتهاند، تحریمها را بگونهای ساماندهی کنند که منافع مالی آنها را هدف قرار دهد. این افراد میتوانند کلیه فرماندهان کشوری و منطقهای نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران، بسیج و کلیه افراد و مقاماتی که بنوعی در ارتباط با پروژه هستهای ایران باشند. – ما از فراخوان کشورهای اتحادیه اروپا در محکوم کردن نقض حقوق بشر و تلاش جدی شورای حقوق بشر سازمان ملل در یافتن مکانیسم مناسب در عکسالعمل در قبال بحران حقوق بشر در ایران حمایت میکنیم. ما همچنین از اقدامات اتحادیه اروپا در جلوگیری از انتخاب عضویت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در انتخابات ماه مه ۲۰۱۰ حمایت میکنیم. امیدواریم که اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خود در شوراهای حقوق بشر سازمان ملل بخواهد تا پیشنویس طرحی را برای صدور قطعنامهای از طرف سازمان ملل متحد در مورد ایران و اختصاص گزارشگران ویژهای با اختیارات گسترده جهت بررسی نقض حقوق بشر در ایران، بویژه در مورد وقایع بعد از ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ را تهیه نمایند. اتحادیه اروپا از گزارشگران ویژه بخواهد تا گزارشی در مورد شکنجه و دیگر فشارهای وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز واعدامها تهیه کنند. – ما از انتقاداتی که از شرکتهای بینالمللی از جمله شرکت مخابراتی نوکیا و سیمنز صورت میگیرد، حمایت میکنیم. این شرکتها با مسلح کردن دولت ایران به فنآوری سانسور و مراقبت به رژیم تهران در دستگیری و تعقیب معترضین کمک مینمایند. ما معتقد هستیم که این سوداگری جدا از اینکه بازار این شرکتها را در آینده به خطر میاندازد، باعث برانگیخته شدن خشم جوانان ایران نسبت به این شرکتهای اورپائی میگردد. ما از اتحادیه اروپا میخواهیم تا صادرات فنآوری تجهیزات مراقبت و کنترل به ایران را ممنوع اعلام کند. ما امیدوار هستیم که اتحادیه اروپا کشورهای عضو خود را که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحدهستند، ترغیب به ارائه پیش نویس قطعنامهای بنماید که در آن هرگونه معامله تجاری وسائل و تجهیزات و فنآوری که رژیم تهران از آنها برای عملیات جاسوسی بر علیه مردم استفاده میکند ممنوع اعلام شود. – ما با محکومیت رژیم ایران در برقراری سانسور در مطبوعات و رادیو تلویزیون و سرویس اینترنت موافق بوده و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آنرا فرا میخوانیم تا پیآمدهای استفاده از چنین روشهائی را به اتحادیه بینالمللی ارتباطات گوشزد نمایند. – ما از اتحادیه اروپا میخواهیم که از کلیهٔ امکانات دیپلماتیک خود برای نجات جان کلیه کسانی که در ایران به اعدام محکوم شدهاند استفاده کند، از جمله تماس با رهبران کشورهائی که میتوانند تأثیرات دیپلماتیک بر رهبران سیاسی ایران داشته باشند. ما انتظار داریم که پارلمان اروپا هیئتی به ایران جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و ملاقات با خانواده زندانیان سیاسی و ایجاد امکاناتی جهت تماس با اپوزیسیون درون کشور اعزام نماید. با احترام سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) هیئت سیاسی ـ اجرائی بهروز خلیق ۲ مارس ۲۰۱۰

تاریخ انتشار : ۲ فروردین, ۱۳۸۹ ۹:۲۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با سقوط پرواز حامل رئیسی و مرگ او جمهوری اسلامی نیز سقوط خواهد کرد و ساده انگارانه تر آنکه تصور شود در چنین شرایطی رقبای جمهوری اسلامی حتی در منطقه و جهان نیز چنین انتظاری را خواهند داشت.

روز بعد از رئیسی…

سید ابراهیم رئیسی اگرچه به دلیل نقش تبهکارانه‌اش در اعدام‌های ۶۷ و  از تیغ گذراندن  چندین هزار زندانی سیاسی در مدت زمانی کوتاه همواره از سوی جامعه سیاسی ایران به عنوان چهره‌ای منفور قلمداد می‌شده، اما پس از برگمارده شدن در انتخاباتی بسیار محدود و گزینشی به عنوان رئیس جمهور نیز هیچگاه  بمثابه رئیس جمهوری محبوب ، کارآمد و تاثیرگذار از سوی کلیت جامعه مورد ارزش گذاری قرار نگرفت.

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

روز بعد از رئیسی…

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…