یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۲۳:۳۷

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۲۳:۳۷

نامه مشترک خطاب به

رئيس ادواري شوراي اروپا آقاي فردریک راینفلد؛

كميسيون اروپا خوزه مانوئل باروسو؛

رئيس پارلمان اروپا آقاي هانس پوترینگ

آقایان محترم،ما، نمایندگان طیف گسترده ای از سازمان های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایرانی در اروپا ، مایلیم مراتب امتنانمان را از اتحادیه اروپا بخاطر مواضع متخذه اش در چند هفته گذشته در دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ابراز داریم. بیانیه های شما توسط تمامی کسانی که در ایران در مبارزه اند تا رژیم را به عقب نشینی از کنترل تمامیت خواهانه ( توتالیتاری) و پذیرش خواست مردم وادارند، ارج گذاشته شده اند.

مبارزه ی جاری در ایران مبارزه ی دشواری است. شما، علاوه بر صحنه های خشونت باری که بر صفحه های تلویزیون اروپا می توانسته اید شاهدشان باشید، از دستگیری بیش از هزار نفر از مردم و اعمال شکنجه یا دیگر اشکال وحشیانه و رفتار توهین آمیز با بسیاری از آنان آگاه هستید. از پس از انتخابات اخیر حداقل ده ها نفر کشته شده اند. احمدی نژاد با پشتیبانی ولی فقیه با به میدان آوردن بسیج و دیگر گروه های شبه نظامی خود هر حرکت مسالمت جویانه ای را که مردم به آن دست می زنند، با خشونت و از جمله با تجاوز به خانه اشخاص و بلوک های آپارتمانی برای باز داشتن مردم به مراوده با یکدیگر از پشت بام، پاسخ می گوید.

چنان که اطلاع دارید، شورای نگهبان قانون اساسی پس از چندی تعلل، اکنون بر نتایج انتخابات صحه گذاشته است. به این ترتیب راه برای افراطیون رژیم گشوده شده است.

البته هنوز تا در هم شکستن مبارزه راه بسیاری باقی است، و مبارزه هنوز حامیان بسیاری حتی در درون نهادهای جمهوری اسلامی، که هیچگاه چنین منقسم نبوده اند، دارد.

موضع ما به عنوان ایرانیانی که در خارج از ایران اقامت دارند، این است که انتخابات ۱۲ ژوئن باید با حضور ناظران بین المللی تجدید گردد، این یگانه موضع به لحاظ اخلاقی و سیاسی قابل دفاعی است که معتقدان به دمکراسی و حکومت قانون می توانند اخذ کنند.

برای ما قابل درک است که اتحادیه اروپا از فراخوان صریحی برای تجدید انتخابات اکراه داشته باشد. موضوع پرونده اتمی یکی از نگرانی هاست، همچنان که موضوع تعادل ژئو پولتیک در خاور میانه نیز نگرانی دیگری است. ما همچنین دردمندانه از میراث تلخ بجا مانده از مداخله خارجی در امور کشورمان آگاهیم و می دانیم که رژیم با چه سهولتی می تواند از اشتباهات تاریخی رخداده بهره گیرد.

با این وجود، معتقدیم که اتحادیه اروپا می تواند و باید در این لحظه تعیین کننده کار بیشتری انجام دهد. علیرغم آنچه آقای احمدی نژاد ادعا می کند، جمهوری اسلامی نسبت به افکار عمومی بین المللی حساس است؛ به خصوص اگر افکار عمومی بین المللی و مطالبات خود مردم در ایران توأم گردند. بطور خاص، موضعی که بر احترام به حقوق جهانشمول بشر مبتنی باشد، در قیاس با موضعی که صرفاً بر منافع ژئوپولتیک استوار است، موثرتر بوده و به دلگرمی بیشتر مردم در مبارزه جاری شان خواهد انجامید.

اتحادیه اروپا می تواند از طریق یک رشته اقدامات، که خللی در اهداف استراتژیک آن در منطقه وارد نخواهد آورد، فشار بر احمدی نژاد را افزایش دهد:

– اولاً با فراخوان به عمل در سطح سازمان ملل متحد، از جمله فراخوان اجلاس ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. چنین اجلاسی باید به نوبه خود به انتصاب یک گزارشگر ویژه در وضع حقوق بشر در ایران و اعزام هیات مشترکی از این گزارشگر همراه با دیگر گزارشگران ویژه موجود به ایران بیانجامد. منظور، گزارشگر ویژه در امور شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات وحشیانه، غیر انسانی و توهین آمیز، گزارشگر ویژه در اعدام های غیر قانونی، صحرائی ( بدون طی مراحل عادی) و خودسرانه، گزارشگر ویژه در آزادی عقیده و بیان، و گزارشگر ویژه در موضع مدافعان حقوق بشراند؛

– ثانیاً، با احضار سفیر ایران به اتحادیه اروپا برای دیدار با شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و مطالبه مشترک آزادی فوری تمام دستگیر شدگان پس از انتخابات ۱۲ ژوئن؛ احضار سفرای ایران در ۲۷ کشور عضو برای طرح همین خواسته؛

– ثالثاً، با گسترش ممنوعیت ویزای اتحادیه اروپا تا آنجا که مسئولان مقدم نقض حقوق بشر در رژیم آقای احمدی نژاد را شامل گردد. منظور تمام فرماندهان کل و منطقه ای نیروهای امنیتی (پاسداران) و میلیشیا (بسیج) هستند و نه فقط آنانی که به داشتن ارتباط با پرونده اتمی مظنون اند؛ و نیز با فراخواندن شورای امنیت سازمان ملل به دست زدن به اقدامی مشابه در سطح سازمان ملل؛

– رابعاً، با فراخواندن شورای امنیت به گسترش تحریم های مالی علیه نهادها و افرادی که مسئولیت مقدم نقض حقوق بشر در ایران تحت رژیم آقای احمدی نژاد را به عهده دارند؛

– خامساً، با تهدید به پذیرش، و با پذیرش دیگر اشکالی از تحریم های سیاسی در سطح بین المللی که می توانند به طرد رژیم و تضعیف اعتبار آن کمک کنند. بی آنکه به مردم آسیب برسانند. این اشکال می توانند از جمله تحریم های ورزشی را – خاصه در کشور فوتبال دوستی چون ایران، شامل شوند؛

– سادساً، از طریق ارتباط مستقیم با مجلس ایران، پیشنهاد اعزام نمایندگان پارلمان اروپا به ایران در خلال چند هفته آتی، به منظور بحث پیرامون وضع حقوق بشر و حفظ راههای باز برای دیالوگ و مراوده با مجلس.

ما واقفیم که مبارزه مردم ایران برای آزادی و دمکراسی طولانی تر از آنی خواهد بود که امیدوار بوده ایم. اما این مبارزه ای است برگشت ناپذیر، و مردم ایران آنانی را که در این مبارزه به حمایت برخاستند، به یاد خواهد سپرد. ما امیدواریم اتحادیه اروپا این مسیر بحق را بر گزیند.

با احترام

۰۹/۰۷/۲۰۰۹
۱- کمیته ایرانیان ساکن بلژک

۲- جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران- بلژیک

۳- فدراسیون اروپرس

۴- مرکز فرهنگی پرسپولیس- بلژک

۵- سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت)- بلژیک

۶- کانون پناهندگان ایرانی در بلژیک

۷- مرکز میان فرهنگی ایران- شهر هام- بلژیک

۸- سازمان فرهنگی گنت مهمان نواز- بلژیک

۹- جبهه ملی اروپا

۱۰- شبکه فرهنگی ایرانیان اروپا

۱۱- پلاتفرم سازمان های پناهندگی ایرانیان در هلند

۱۲- انجمن ایرانیان- هلند

۱۳- حزب مشروطه ایران- شاخه دانمارک

۱۴- حزب سوسیال دمکرات ایران- شعبه دانمارک

۱۵- سازمان جبهه ملی ایران- آلمان

۱۶- خانه فرهنگی آذربایجان- اسن- آلمان

۱۷- کانون دفاع از حقوق بشر در ایران- بلژیک

علی صمد هماهنگ کننده از طرف

امضا کنندگان متن نامه

iranianbelgique@yahoo.fr

تاریخ انتشار : ۱۹ تیر, ۱۳۸۸ ۹:۴۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!

«اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهاد‌ها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند.»

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!

یک روشنگر منتقد و عدالتخواه، دمکرات، مردمی آرامانگرا