شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۱۳

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۱۳

نقش شبح تحریم در”انتخابات”

از همان فردای «انتخابات» خامنه ای خطبه درخواهد انداخت که همه این ها رأی به نظام بودند، و با تشکر از همگی برای انجام وظیفه الهی- ملی خود از آنها خواهد خواست که دیگر وظیفه اشان تمام شده و اوضاع را به دست مسؤلین بسپارند. روی دیگر سکه این است که رؤیای دومی که به آرایش خیانت شده است، طلبکاری اش بدلیل آرای مصادره شده دوبرابرمی شود.

واقعیت آن است که در دنیای امروز هیچ حکومتی حتی از نوع مستبد آن نمی تواند بدون تظاهر به حمایت و رأی مردم در پشت سرخود به آسانی به حیات خویش ادامه دهد، و این همان اهرمی است که شهروندان و کنشگران از طریق آن می توانند بصورت مثبت یا منفی ازآن سود برند. برای رژیم ایران هم تظاهر به داشتن حمایت مردمی برای دادوستدهای سیاسی و دیپلماتیک و سرمایه گذاری و فشارهای حقوق بشری و حتی تنظیم مناسبات درونی و جناح بندی های خود از دیرباز واجد اهمیت  بوده  است که سی وچندسال است باچنین اهرمی بازی می کند. بزرگترین هنرش این است که انتصابات خود را انتخابات جامی زند با ترفندهای عجیب و غریبی که درمقطع انتخابات برای داغ کردن تنورانتصابات انجام می دهد آن را درخدمت تداوم و ترمیم و بازتولید اقتدارخود بکارمی گیرد. این بار نگرانی از سردبودن صحنه انتخابات وعدم شرکت مردم درآن بویژه پس از رویدادهای ۸۸ به کابوس مهمی برای رژیم تبدیل شده بود. نگاهی به سخنان خامنه ای که مکررا شرکت گسترده حتی توسط مخالفین رامهم ترین اصل و شرط حیاتی برای تقویت موقعیت نظام در برابر دشمنان عنوان می کند، نشان دهنده نیاز حیاتی وی به حصور گسترده درپای صندوق ها است. صفوف منتقدین و اپوزیسیون درونی رژیم اعم ازاصلاح طلبان و اعتدال گرایان و اصول گرایان میانه هم دراین میان موجودیت خود و استراتژی بازگشت به قدرت را دردرهم شکستن صفوف تحریم می دانند. اگربه قول و فعل تمامی مروجین این جریان نظیر زیبا کلام ها تاخود کاندیدها و پوسترهای آنها نگاه کنید می بیینید حول درهم شکستن جو عدم شرکت و دعوت ازمردم برای شرکت است. کسانی که حضورخودشان به بادی بنداست، مدعی تضمین و اثرگذاری صندوق رأی هستند! برخی چون خاتمی پیشاپیش ازتمکین و پای بندی خود به نتایج صندوق اعلام وفاداری می کنند و با درست گرفتن از تجربه ۸۸ هرگونه اعتراضی به تقلب را پیشاپیش تخطئه می کنند و یا چون رفسنجانی به خاطراولویت حفظ نظام ازهرگونه اعتراضی خود داری می کنند و با تشبیه آن به  گذشت مادر واقعی از بچه اش در قضاوت علی نسبت به ادعای دو زنی که خود را مادربچه می خوانند، برآنست که سکوت ذلت آمیزش را به عنوان عزت بی پایان جا به زند. در واقع نقشی که اپوزیسیون درونی نظام درشکستن خط تحریم دارند خود جناح حاکم هم قادربه انجامش نیست. باین ترتیب نفس خطرتحریم و شبح آن است که رژیم را وادارمی کند که باتوسل به مانورها و آن چه که آن را به طنرمی توان «خامنه ای کراسی» ایام انتخابات نامید به امثال روحانی ها برای بازارگرمی میدان بدهد. البته نفس تبدیل شدن جنایتکارانی چون روحانی ها و رفسنجانی ها به نماد رأی اعتراضی خود یک فاجعه است و نشان دهند رواج کلبی مسلکی است. درهرحال اگرترس از شبح تحریم است که رژیم را به این گونه مانورها می کشاند، پس مدافعان آن باید هم چنان محکم برسرمواضع خود بایستند و با خود آگاهی به نقش  خویش  پرچم  آن را هم چنان دراهتزارنگهدارند. نبایداین و اقعیت را نادیده گرفت که  صحنه انتصابات داستان خوابیدن دریک بستر و دو رؤیاست که بزودی پسی ازفرونشستن گردوخاک و مستی اولیه بار دیگر این واقعیت سرسخت که بدون مبارزه همه جانبه با نظام سراپا فاسد و تبه کار، هیچ دست آورد واقعی و پایداری وجود نخواهد داشت، با شفافیت بیشتری رخ خواهد نمود. ازهمان فردای «انتخابات»خامنه ای خطبه درخواهد انداخت که همه این ها رأی به نظام بودند و با تشکراز همگی برای انجام وظیفه الهی- ملی خود از آنها خواهد خواست که دیگر وظیفه اشان تمام شده و اوضاع را به دست مسؤلین بسپارند. روی دیگر سکه این است که رؤیای دومی  که به آرایش خیانت شده است، طلبکاری اش بدلیل آرای مصادره شده  دوبرابرمی شود. 

۲۰۱۳-۰۶-۱۴- ۲۴-۰۳-۱۳۹۲

 

تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد, ۱۳۹۲ ۱۱:۰۶ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢