سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۸

واکاوی زوایای مفهوم مشارکت مردم

اینکه واکنش توده ها بویژه با در نظرداشتن منطقه ای  و مدنی بودن انتخابات مجلس بر محور رفتار مدنی مشارکت جویانه خواهد بود کوچکترین شکلی وجود ندارد و قلم نیز خود را موظف به تجویز نسخه نمیداند و قصد به چالش کشانیدن باورمندان به تحریم را ندارم. اما میتوانم تاکید کنم که تحریم انتخابات بویژه انتخابات مجلس به لحاظ پیچیده ای نمیتواند احساس مشارکت در انتخابات را تضعیف نماید

بخش نخست
میزان مشارکت در انتخابات زیرمجموعه رفتار انتخاباتی میباشد. بررسی رفتار انتخاباتی و میزان مشارکت مردم در جوامع غربی پیشینه و قدمتی۵۰ ساله دارد. اما در میهن مان ایران بررسی رفتار انتخاباتی ،حوزه نسبتأ جدید پژوهشی است، که میزان قدمت و عمق این حوزه از مطالعات، رابطه مستقیمی با میزان و عمق دمکراسی در هر کشور دارد. فارغ از تمام مسائل بررسی رفتار انتخاباتی از زوایای گوناگون از جمله تمایل و عدم تمایل مردم برای شرکت در انتخابات با هر صفتی در ایران به لحاظ عدم استفاده از علوم سیاست، ارتباطات و آمار، روانشناسی، انسان شناسی و تاریخ غریب مانده چرا که رفتار سیاسی انسان در محل تلاقی شاخه های علوم مزبور قرار میگیرد. بنابر این اندیشه ورزان و کنشگران اپوزیسیون ایران در بررسی پدیده در دیدارهای سیاسی از جمله انتخابات از چارچوب علم جامعه شناسی کمک میگیرند. پردازش و تعیین چرائی عدم استفاده از علوم گوناگون پیشگفته و عادت به استفاده از علم جامعه شناسی فرصت خاص میطلبد. اما در بررسی رفتار اتنخاباتی مولفه های اربعه یا چهارگانه ۱- نقش مردم یا رای دهندگان ( شرکت کنندگان ) ۲- احزاب و گروههای سیاسی ۳- رسانه هاوسائل ارتباط جمعی و عامل چهارم که در ایران نقش برجسته تری دارد ” خواست و نگرش حاکمیت ” نامیده میشود. در ایران اگر مولفه های چهارگانه را رتبه بندی کنیم و از آمارهای گوناگون رسمی اعم از دولتی و خصوصی برخوردار باشیم میتوان تا حدودی مرتبه بندی به قرار : نقش مردم و خواست و تمایل شان در انتخابات، خواست و نگرش حاکمیت احزاب و نیروهای سیاسی و وسائل ارتباط جمعی در رتبه های بالا قرار خواهند گرفت. علت مغایرت در رتبه بندی مولفه در ایران و آموزه های برآمد رفتار اتنخاباتی  جوامع غربی، تفاوت شرایط اجتماعی – فرهنگی و پیشینه مبارزات پارلمانتاریستی میباشد.
انتخابات نهم مجلس بهانه ای شد تا نگاهی به ادوارگذشته انتخابات ایران از دریچه آمار بیفکنیم. شاید آمار مربوطه که برآمد رسمی دولت بوده ( که اگر آمار مراکز دیگری از پژوهشگران و آمارگران مراکز غیر دولتی هم بود ) پردازش رفتار انتخاباتی مردم ایران از زاویه آماری کارآمدی فراتر از تلاشهای صورت گرفته، میدانست. اما نبود آمار بازخورد فعالیت مراکز غیر دولتی آمارگیری، دلیل کافی برای انکار آمارهای رسمی نبوده و در این فرصت کوشیدم علیرغم تمامی محدودیت های کتاب شناسی و نتایج آماری از دو نشریه صبح امروز و کیهان و گزارشات آنان در برهه انتخاباتی استفاده نمایم. به گمان کنشگران و ناظران سیاسی بیطرف، پردازش آماری و افکار سنجی مردم در برش های از موسم های سیاسی فواید بسیار دارد. از جمله فواید افکار سنجی میتواند این باشد که اپوزیسیون دچار پیشداوری و قضاوت عجولانه نشده تا بر اساس آن نسخه های غیر قابل مصرف تجویز نماید و مردم بجای دقت در نسخه های آن راه روند که خود میخواهند خواهند رفت. به اصل مطلب و محور مقال برمیگردم.
آمار موجود نشان میدهد که بطور متوسط بیشتر از ۶۰% واجدین شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق ها رفته اند. میانگین مشارکت در انتخابات مجلس ۶۵% میباشد. هر گاه آمار موجود را با موضع رفیق فرخ برابر هم قرار دهیم یک همبستگی بین بالا بردن میزان مشارکت در انتخابات مجلس نسبت به ریاست جمهوری با محور موضع رفیق فرخ که انتخابات مجلس را عمل مدنی قومی در منطقه ای میبیند و بر آن تاکید می ورزد مشاهده میکنیم. تطابق آن آمار و این موضع با وضعیت روانشناسی توده ها نیز نتیجه ای جز این نخواهد داشت که در ایران با در نظر داشت زیست اجتماعی خود در انتخابات مجلس، خواست و تمایل مردم در انتخابات متصف به مدنی و قومی بوده و بر خواست و تمایل حاکمیت غلبه دارد اما در زاویه واگرائی با حاکمیت نمیباشد و در انتخابات ریاست جمهوری سطح مشارکت فارغ از مسائل مدنی و سراسری انتخابات، باز نقش مردم استان محل تولد و زادگاه و قوم ریاست جمهوری منتخب مربوطه در مقایسه با دیگر استان ها بالاتر میباشد.
اما یک ماه دیگر ( ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ ) انتخابات مجلس نهم برگزار خواهد شد. سازمان ما به همراه سازمانهای سیاسی چپ و جمهوریخواه مواضع زود هنگام نسبت به نحوه شرکت در انتخابات مجلس نهم را به اطلاع هواداران خود رسانید. اینکه واکنش توده ها بویژه با در نظرداشتن منطقه ای  و مدنی بودن انتخابات مجلس بر محور رفتار مدنی مشارکت جویانه خواهد بود کوچکترین شکلی وجود ندارد و قلم نیز خود را موظف به تجویز نسخه نمیداند و قصد به چالش کشانیدن باورمندان به تحریم را ندارم. اما میتوانم تاکید کنم که تحریم انتخابات بویژه انتخابات مجلس به لحاظ پیچیده ای نمیتواند احساس مشارکت در انتخابات را تضعیف نماید. چرا که جدول مقایسه ای که بعد ارائه خواهد شد. در صد شرکت کنندگان انتخابات را در مجلس و شوراهای شهر و روستا مدرک مستحکمی است که ناکارآمدی سیاست تحریم را نشان خواهد داد. حسین قاضیان که در حوزه افکار سنجی مردم پیشینه دارد در کنار تلاش عباس عبدی، بهروز گرانپایه آمار گیری در خارج از مراکز دولتی انجام میدادند که منجر به راه اندازی مرکز آمارگیری و افکار سنجی خصوصی گردید. نامبرده اعتقاد  به دو مولفه دارد که کاهش یا افزایش مشارکت در حوزه اتخابات را سبب میگردد. که آنها را به قرار: خصوصیات قومی مذهبی و بعضأ طایفه ای در قومی خاص ( که عمومأ خصوصیات قومی و مذهبی همپوشانی دارد مثلأ تسنن در اقوام کرد و بلوچ و تشیع نزد دیگر اقوام آذری، فارسی …) مولفه دوم سطح توسعه انسانی عنوان میشود. سطح توسعه انسانی ترکیبی از عناصر تولید اقتصادی، سطح تحصیلات و سواد و سطح بهداشت میباشد. در صورت باور به دو مولفه مزبورهر آیینه آنها را با در صد مشارکت مردم در منطق قومی و مذهب خاص کنار هم قرار میدهیم در مقابل هم قرار میگیرند. آمار ارائه شده مطبوعات مستقل دوم خردادی بویژه صبح امروز و خرداد که از استنتاجات آماری آنها استفاده شد و در کنار آمار روزنامه کیهان نشانده شدند هر دو تریبون جناح ها حداقل در حوزه اتنخابات مجلس و شوراها در نقش فعال و گسترده مردم در حمایت از منافع منطقه ای و قومی گامی به عقب نگذاشته اند یعنی هر جا که نقش مردم را در سطح بالایی میبینی یعنی که مردم هر جا که برای محیط پیرامون خود بویژه مشارکت گسترده ای داشته اند. هر چند که در تمامی انتخابات نظارت استصوابی مرتبط با عرصه محدود یا وسیع موضوع انتخابات وجود داشته  و اعمال میگردیده است.

ادامه دارد

تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن, ۱۳۹۰ ۹:۳۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات … دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

افزایش ترک تحصیل در کشور

مدام بر تعداد کودکانی که یا پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. آنان نیز به جمع کثیر کودکان کار می‌پیوندند.

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

باری با همهٔ این دردها و آلام ما به این نوباوگان باهوش و مبتکر که سازندهٔ آیندهٔ زیبا و معطر ایران رنگارنگند، باورمندیم و بیش از حد امیدواریم‌ و مطمئن‌یم که با فداکاری و ایثار والدینی که با «دلی خونین، لبی خندان» و آغوشی گشاده در مقابل فرزندان‌شان دارند، روزهای بسیار شادابی را پیش رو داریم و هم‌چنین با پیوستگی و تمرکز بر خواست‌های بر حق، کودکان و نوجوانان میهن‌مان در جهان کاملاً متفاوت آینده نقش‌های مثبتی بر عهده خواهند گرفت.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

افزایش ترک تحصیل در کشور

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

بیانیهٔ مشترک جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید