شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۲:۵۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۲:۵۹

پارادایم امنیتی

اما شرط نیست کە پارادایم موجود در حاکمیتها بە خود جامعە هم در همان مقیاس تسری پیدا کند. درست است کە امنیت می تواند همیشە دلمشغولی جامعە باشد و در بزنگاەهای خاصی بە خصوصیت اصلی در بطن آن هم تبدیل شود، اما نوع نگاە جامعە نمی تواند همان نوع نگاە حاکمیت بە پارادایم امنیت باشد. بویژە اینکە در کشاکشهای سیاسی، بنیانهای اقتصادی و معیشتی مردم فروبپاشند و تامین زندگی روزمرە بە معضل بزرگی تبدیل شود.

پارادایمها تعیین کنندە چگونگی نگرش ما بە دنیا هستند. الگوهای تعبیر هستند. اصلا پارادایم همان فضای مسلط فکریست کە بر اذهان حاکم است. بدون پارادایم، فضای ذهنی جامعە مشوش شدە و راە خود را گم می کند. بنابراین ما همیشە بە آنها وابستە هستیم.

فضای پارادایمی درون نظام جمهور اسلامی، خصوصیت امنیتی دارد. نظام از همان بدو تاسیس خود، بعلت نگرش ایدئولوژیکی خود و نگاههای تسلط طلبانە ایالات متحدە احساس امنیت نمی کند، و بهمین جهت بە جای تثبیت خود از طریق ایجاد یک جامعە دمکراتیک و نیز انطباق با شرایط جهانی، مسیر مقابلە را برای تامین امنیت استراتژیک خود برداشتەاست. یک استراتژی تحمیل با منویت و خصوصیات خود. و امنیتی کە، هنوز کە هنوز است ایجاد نشدە، اما حاکمیت کماکان در پی بدست آوردن آن است.

اگر فضای پارادایمی حاکمیت را تامین امنیت نظام فرض کنیم، بدون شک همە اعمال او در همین راستا خواهند بود. حتی فضای انتخاباتی کشور هم بە زیر نفوذ چنین موقعیتی خواهد رفت. نوع مهندسی انتخابات ریاست جمهوری امسال دال بر این نظریە هست. در واقع قرار است همە ارکان قدرت سیاسی برای تامین امنیت، در هماهنگی بهتری عمل کنند.

اما شرط نیست کە پارادایم موجود در حاکمیتها بە خود جامعە هم در همان مقیاس تسری پیدا کند. درست است کە امنیت می تواند همیشە دلمشغولی جامعە باشد و در بزنگاەهای خاصی بە خصوصیت اصلی در بطن آن هم تبدیل شود، اما نوع نگاە جامعە نمی تواند همان نوع نگاە حاکمیت بە پارادایم امنیت باشد. بویژە اینکە در کشاکشهای سیاسی، بنیانهای اقتصادی و معیشتی مردم فروبپاشند و تامین زندگی روزمرە بە معضل بزرگی تبدیل شود. در اینجا پارادایم امنیتی دچار خلل می شود، و بە جای برجستە شدن عامل خارجی، عامل داخلی نقش بیشتری می یابد. در اینجا پارادایم امنیتی در سطح جامعە بە پارادایم معیشتی تغییر مکان می دهد.

و پارادایم امنیتی رژیم امسال ترک برداشتەاست، چنانکە همە دارند از اولویت مسئلە اقتصادی و معیشتی می گویند. شاید بە همین دلیل، علیرغم انتخاب شدن احتمالی رئیسی، تلاش برای بهبودی اقتصادی بە صدر کارهای حاکمیت فرابروید. در این صورت تیم جدید هم با نگاە مثبت تری نسبت بە گذشتە وارد قضیە برجام می شود و از طرفی دیگر تفاهم نامەها با جهان شرق را گسترش بیشتری خواهند بخشید. اما نگاە امنیتی بە ادارە اقتصاد هم تسری پیدا خواهدکرد و برخورد چکشی غالب می شود.

بی گمان با حضور تیم جدید در پاستور، برجام بە مانند سابق و در همان مقیاس قبلی احیاء نخواهدشد؛ و بە همان نسبت، سنگینی ترازو بە طرف معاملە با غرب هم نخواهدبود. ما در آیندە شاهد حداقلی از روابط با غرب و حداکثری از روابط با شرق خواهیم بود. حاکمیت تا آن اندازە برجام را می خواهد کە بتواند روابط خود با شرق را تسهیل کند.

بە امید اینکە رئیسی امروز پیروز نشود. زیرا با پیروزی او، نظام شرق گرا و شرق زدە خواهد شد، از قدرت مانور کشور در سطح بین المللی بشدت کاستە شدە و ضریب تعارضات بالاتر خواهدرفت. امری کە برای امنیت کشور بە هیچ وجە مناسب نیست.

و بە این ترتیب، پارادایم امنیتی بە ضد خود تبدیل می شود.

٢٨ خرداد ١۴٠٠

تاریخ انتشار : ۲۸ خرداد, ۱۴۰۰ ۱۰:۱۶ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

هنری کیسینجر: یک سالوس

هنری کیسینجر که روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر درگذشت، نمودار تضادی بود در روایتی که ابرقدرت آمریکا از یک سو به جهانیان ارائه می‌داد و از سویی خود به نحوی دیگر عمل می‌کرد.

به مناسبت روز دانشجو

جلویِ بازارچه کتاب,

سر بساط کتاب,

 نبش شانزده آذر,

دخترکی جوان,

شاهد بود,

که  ناگهان چگونه,

دهان‌ها را دوختند

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس

کسینجر برند مخوفِ جنایت علیه بشریت در صد سالگی مرد

به مناسبت روز دانشجو

شانزده آذر روز دانشجو گرامی باد!

دو پاراگراف آخر…