پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۰

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۰

چرایی پروژه‌ی میرباقری‌هراسی!
ای کاش رسالت پروژه‌ی میرباقری‌هراسی، مقدمه‌ی ضدحمله به آن بود. اما نیست و عملاً ترمزی‌ست در برابر پیشرفت و دعوت به آهسته بیا و آهسته برو که گربه شاخت نزند.
۴ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
نامه‌ای به اپوزیسیون، جهت یادآوری وظایف فراموش شده!
کاش می‌شد دوباره مثل آن روزها به یاد مردم بیفتیم و به آن‌ها سر بزنیم و مثل آن روزها صمیمانه پای درد دلشان بنشینیم و ببینیم که چه دل خونی...
۴ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
مشخصات حکومت- قانون
اگر قوانین را تنها وسیله‌ای برای برقراری نظم در جامعه فرض کنیم،حاكمیت قانون به مفهوم برقراری نظم و انضباط اجتماعی خواهد. در این روی‌کرد قانون تنظیم‌کنندۀ روابط حاکمیت و شهروندان...
۳ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: مناف عماری
نویسنده: مناف عماری
تایتانیک
چیستی و سرشت فلسفی قصه‌ی تایتانیک امری فراتر از عاشقانه‌های آن است. جوهره‌ی فلسفی فیلم‌نامه، داستانِ شکستِ پنداره‌ی لگام زدن بر انگاره‌های فردی‌ست ...
۳ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان
آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان
آقای رئیس جمهور به رای ۲۷ در صدی‌تان غره نشوید. مردم در این ۴ دهه آموخته‌اند که نباید به وعده‌های حکمرانان اعتماد کرد. همان ۲۷ درصد رای‌دهنده، دیده‌بان حرف و...
۲ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زهره تنکابنی
نویسنده: زهره تنکابنی
در گرامی‌داشت احمد شاملو
بیست و چهار سال از خاموشی شاعر بزرگ آزادی و انسان، احمد شاملو، می‌گذرد اما جان خروشان او در تار و پود شعرهای پُرشور و امیدآفرین و اندیشه‌ی ارجمند و...
۲ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: کانون نویسندگان ایران
نویسنده: کانون نویسندگان ایران
آن‌ها نمی‌توانند همهٔ ما را بکشند و ما نمی‌توانیم همهٔ آن‌ها را بکشیم...
نتانیاهو کاخ سفید را نادیده می‌گیرد، زیرا انجام این کار هیچ هزینه‌ای ندارد. در سال ۱۹۸۲ رونالد ریگان، مناخیم بگین، نخست‌وزیر اسرائیل را پس و کشتار فسطینیان در پی تهاجم...
۱ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: نیکلاس کریستوف - برگردان: گودرز اقتداری
نویسنده: نیکلاس کریستوف - برگردان: گودرز اقتداری

پاسخ به یک خواست!

رفقای تهيه کننده نامه "جمعی از هواداران سازمان در داخل کشور" نيز مطمئن باشند که به طريق اولی خواهند توانست از امکان مطالعه و کار روی اسناد ارائه شده به کنگره دهم و تاثير گذاری بر آنها برخوردار شوند. اين رفقا ميتوانند مانند ساير فدائيان در داخل و خارج کشور با مراجعه به سايت اينترنتی سازمان و نشريه کار در جريان همه تلاش های فکري، برنامه ای و سياسی سازمان قرار بگيرند و البته پيش از اين نيز می توانستند با مراجعه به اين سايت و نشريه، خواست خود را با مسئولين سازمان در ميان بگذارند و در صورتی اقدام به انتشار بيرونی آن می کردند که خواست خود را بی پاسخ می يافتند.

پیش از هر توضیح، جا دارد که خرسندی خود را از این برآمد در داخل کشور ابراز بداریم و احساس مسئولیت رفقای تهیه کننده این نامه نسبت به انتخاب اجتماعی سازمان و سمت گیری برنامه ای آن را ارج نهیم. اگرچه هنوز روشن نیست که تهیه کنندگان این نامه چه کسانی هستندو علیرغم وجود برخی ناروشنی ها، ما اما اصل را بر اعتماد رفیقانه می نهیم و این نامه را صدا و خواست بخشی از فدائیان داخل کشور تلقی می کنیم. دلیل عمده ما نیز در این رویکرد آنست که در این مرحله بازتنظیم و تدقیق اهداف و آماج سازمان و باز تدوین برنامه اجتماعی آن، وجود تفاوت نظرها و بر همین پایه ابراز دغدغه ها امری کاملاً طبیعی بوده و اساساً ربطی به داخل و خارج کشور ندارد.
برپایه آگاهی های قابل اتکای ما ، تنوع فکری و سیاسی در میان فدائیان غیر متشکل در داخل کشور از همان گستردگی برخوردار است که در میان صفوف متشکل سازمان در خارج از کشور شاهد آنیم. من همواره تأکید کرده ام که تقسیم طیف بندی های نیروی فداییان خلق ایران (اکثریت) در عرصه نظری و سیاسی براساس داخل و خارج کشور یک خطای جدی است و چنین رویکردی خواسته یا ناخواسته می تواند به یک استفاده ابزاری در چالش های فکری و سیاسی بیانجامد. تفاوت بین نیروی سازمان در درون مرز با برون مرز صرفاً در موقعیت زیستی آنان و ویژگی های نوع فعالیت سیاسی آنهاست و نه در موضوع آرمان ها، برنامه و مشی و روش سیاسی.
تحولات فکری و سیاسی مرز نمی شناسد و به ویژه در این دهکده جهانی با ارتباطات مدرن بی حد و مرز، هیچ کس در قلعه تاریخ محبوس نیست و هر کس کمابیش مشرف بر روندهای جهانی و اجتماعی است. با آنکه نسبت تعلق به دیدگاههای متنوع می تواند متفاوت باشد ولی در مجموع همه ما – چه مقیم داخل و چه مهاجر اجباری به خارج از کشور – در مسیر یک تجربه عام قرار داریم. اگر تفاوتی پدید آید در انتخاب های تاریخی است و نه ناشی از اینکه کجای جغرافیای جهان ایستاده ایم. 
اما آنجا که موضوع به متن نامه “جمعی از هواداران سازمان” بر می گردد، نخست باید بگویم که آنچه در عرصه آماج و اهداف ما همچنان سندیت دارد، مفاد سند آماج و اهداف سازمان مصوب در کنگره پنجم است که بر انتخاب سوسیالیستی ما و حفظ موضع جانبدارانه ما نسبت به کارگران و زحمتکشان تصریح دارد. سندی نیز که پیرامون ” جهانی شدن ” در آخرین کنگره سازمان – کنگره نهم – رأی تمایل کنگره را اخذ کرد، در بنیان های خود بر همان سند استوار است و از همان موضع به روند جهانی شدن می نگرد. از اینرو، تردید در سمت گیری اجتماعی شناخته شده سازمان مبنای واقعی ندارد و نباید موجب دغدغه خاطر رفقایی از ما شود. 
مهم ترین نکته در این نامه اما خواست منطقی و دموکراتیک نهفته در آنست که از سازمان می خواهد تا پیش نویس سند باز تنظیم آماج و اهداف سازمان و نیز پیش نویس سند برنامه را که در دستور کار کنگره دهم خود قرار داده است، به محض آماده شدنشان انتشار بیرونی دهد و شرایط اظهار نظر جمعی و امکان دخالت ورزیدن همه نیروی سازمان در داخل و خارج کشور را فراهم آورد. این خواست، که طبعا منحصر به ارسال کنندگان این نامه نیست و یک خواست بر حق هر دوستدار و کوشنده سازمان است در عین حال به ما نیروی مضاعف می بخشد و بیش از پیش بر میزان مسئولیت ما می افزاید. 
ما که تاکنون از همین شیوه پیروی کرده ایم از این پس نیز با اعتماد و جدیت بیشتری آنرا ادامه خواهیم داد. ما این خواست را با شادی و امید فراوان پیشواز می رویم و خود را متعهد به برآورده کردن آن می دانیم. تأمین حداکثر مشارکت نیروها و دوستداران سازمان در روند تدارک کنگره دهم آن، در دستور کار ما قرار دارد و ما خواهیم کوشید که پیش نویس های تهیه شده را در نشریه کار و سایت های خبری دوستدار سازمان منتشر کنیم تا شرایط همکاری فعال و گسترده برای تصحیح و تدقیق و تکمیل اسناد کنگره فراهم آید. 
رفقای تهیه کننده نامه “جمعی از هواداران سازمان در داخل کشور” نیز مطمئن باشند که به طریق اولی خواهند توانست از امکان مطالعه و کار روی اسناد ارائه شده به کنگره دهم و تاثیر گذاری بر آنها برخوردار شوند. این رفقا میتوانند مانند سایر فدائیان در داخل و خارج کشور با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان و نشریه کار در جریان همه تلاش های فکری، برنامه ای و سیاسی سازمان قرار بگیرند و البته پیش از این نیز می توانستند با مراجعه به این سایت و نشریه، خواست خود را با مسئولین سازمان در میان بگذارند و در صورتی اقدام به انتشار بیرونی آن می کردند که خواست خود را بی پاسخ می یافتند.
کمترین آسیب طرح علنی یک خواست از جمعی که خود را به آن متعلق می دانیم، مقدم بر رجوع مستقیم به مسئولین آن جمع و پاسخ خواهی از آنان، ایجاد شک و شبهه در خارج از این جمع نسبت به روندهای جاری در درون آن جمع است. با اینهمه اما من مطمئن هستم که همه ما در برخورد با نامه سرگشاده “جمعی از هواداران سازمان در داخل کشور” اساساً بر جنبه محتوایی مثبت آن تکیه می کنیم و نه بر نحوه طرح آن.
به امید آنکه دست در دست هم بتوانیم شاهد تبیین آماج و اهداف سازمان و برنامه آن بر پایه آرمان های سوسیالیستی دیرینه سال سازمان و با در نظر داشت واقعیت های زمان، جهان و ایران و اتکاء به خرد نقاد و پرسشگر در کنگره دهم سازمان باشیم.

مسئول هیئت سیاسی-اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
هفتم بهمن ماه ١٣٨۴ 
بهزاد کریمی

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۷ بهمن, ۱۳۸۴ ۶:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان

آقای رئیس جمهور به رای ۲۷ در صدی‌تان غره نشوید. مردم در این ۴ دهه آموخته‌اند که نباید به وعده‌های حکمرانان اعتماد کرد. همان ۲۷ درصد رای‌دهنده، دیده‌بان حرف و عمل شما هستند و با دقت و پیگیری، بر مواضع تان نظارت دارند.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چرایی پروژه‌ی میرباقری‌هراسی!

نامه‌ای به اپوزیسیون، جهت یادآوری وظایف فراموش شده!

مشخصات حکومت- قانون

تایتانیک

آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان

در گرامی‌داشت احمد شاملو