شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۳۴

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۳۴

پاسخ کمیسیون اروپا به نامه مشترک ۱۸ تشکل ایرانی در خارج از کشور

قطعنامه شورای اروپا مورخه ۱۹ و ۱۰ ژوئن ۲۰۰۹ اعلام میدارد که؛ "نتایج انتخابات باید بازتاب خواست و انتخاب مردم ایران باشد". شورای اروپا خواهان تحقیق در باره روند انتخابات توسط مقامات ایران شد و قرائن به کاربردن خشونت علیه تجمع کنندگان که به قیمت جان شان تمام شده است را محکوم کرد. شورای اروپا همچنین از مقامات ایرانی خواست حق اجتماعات و آزادی بیان را محترم شمرده و اعمال زور علیه روزنامه نگاران، رسانهها و اعتراضکنندگان را محکوم کرد

آقای صمد عزیز،
از ای- میل مشترک مورخه ۱۱ ژوئن شما خطاب به رئیس کمیسیون اروپا، آقای خوزه مانوئل باروسو، ممنونم، نامبرده از من خواست از طرف او به شما پاسخ بدهم.
ما بابت سهم شما (منظور نظرات و پیشنهادهای داده شد است) مسروریم و مایلیم آن را به عنوان برآمد مهمی از جامعه مدنی ایرانیان در اروپا تلقی کنیم. لطفاً در نظر داشته باشید که ما در موقعیت پرداختن به جزئیات پیشنهادات داده شده نیستیم.
با این حال من میتوانم به شما اطمینان بدهم که کمیسیون اروپا توجه بسیاری را در ضرورت بهبود اوضاع حقوق بشر و حقوق اساسی در ایران مبذول می دارد. در ارتباط با این موضوع مهم ما در هماهنگی با شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا هیچ فرصتی را از دست نمی دهیم تا پیام های روشنی را به مقامات ایران ابلاغ کنیم. ما تحولات اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران را از نزدیک دنبال میکنیم. در این ارتباط مایلم توجه شما را به ۲ سند که رسماً مواضع اتحادیه اروپا را بیان میدارند جلب کنم:قطعنامه شورای اروپا مورخه ۱۹ و ۱۰ ژوئن ۲۰۰۹ اعلام میدارد که؛ “نتایج انتخابات باید بازتاب خواست و انتخاب مردم ایران باشد”. شورای اروپا خواهان تحقیق در باره روند انتخابات توسط مقامات ایران شد و قرائن به کاربردن خشونت علیه تجمع کنندگان که به قیمت جان شان تمام شده است را محکوم کرد. شورای اروپا همچنین از مقامات ایرانی خواست حق اجتماعات و آزادی بیان را محترم شمرده و اعمال زور علیه روزنامه نگاران، رسانهها و اعتراضکنندگان را محکوم کرد.
ریاست اروپا (در زمان ریاست دوره ای رئیس جمهوری چک) در اعلامیه های خود از طرف اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد که؛ “کشورهای عضو اتحادیه اروپا عمیقاً نگران ادامهٔ خشونت وحشیانه علیه تظاهرات کنندگان و خشونتی که تا کنون به قیمت جان عده ایی انجامیده، هستند. اروپا همچنین از مقامات ایران خواسته است که از دستگیری وسیع خودسرانه بپرهیزند و قویاً تمام محدودیت های اعمال شده بر روزنامه نگاران و رسانه ها را محکوم کرده است.
همچنین خانم “بنیتا فررو ولدنر” مسئول کمیسیون روابط خارجی کمیسیون اروپا، در روز ۲۳ ژوئن، پس از دیدار با خانم شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی و برندهٔ جایزهٔ نوبل صلح، اظهار داشت که؛ “او انتظار دارد، این بحران از طریق گفتگوی دمکراتیک و روش مسالمتآمیز حل وفصل شود”.
وی افزوده گفت: “من در این لحظه به زنان و مردانی می اندیشم که جان خود را در جریان تظاهرات روزهای اخیر در تهران و دیگر شهرهای ایران از دست داده اند. ما خشونت را در هر شکل محکوم میکنیم. من مقامات ایران را به احترام و تضمین حق شهروندان ایرانی برای تظاهرات صلحآمیز فرامی خوانم”.

ما، در همکاری نزدیک با شورا و پارلمان اروپا، به پیگیری تحولات در ایران ادامه خواهیم داد. در این ارتباط ما ابراز نگرانی شما را ارج نهاده و مایلیم به شما اطمینان دهیم که اتحادیه اروپا در سیاستش نسبت به ایران همچنان مبتنی بر اصول پایه ایش، -چنان که در منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا بر ارزش های تفکیک ناپذیر و عام ناظر بر منزلت انسانی، آزادی، برابری و همبستگی؛ … اصول دمکراسی و حاکمیت قانون تاکید شده-، عمل خواهد کرد.
کمیسیون اروپا همیشه توجه بسیاری را به جامعه مدنی و نهادهای آن در ایران و هر جای دیگری در جهان مبذول داشته است. خوشحال خواهیم شد اخبار فعالیتهای شما را دریافت کرده و برای ارتباطات بعدی همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
با احترام
از طرف مسئول کمیسیون روابط خارجی کمیسیون اروپا
توماس دوپلا مورال
۱۶ ژوئیه ۲۰۰۹
ترجمه متن نامه از طرف:
کمیته ایرانیان ساکن بلژیک
iranianbelgique@yahoo.fr
نامه مشترک خطاب به:
رئیس ادواری شورای اروپا آقای فردریک راینفلد؛
کمیسیون اروپا خوزه مانوئل باروسو؛
رئیس پارلمان اروپا آقای هانس پوترینگ؛

آقایان محترم،
ما، نمایندگان طیف گسترده ای از سازمان های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایرانی در اروپا ، مایلیم مراتب امتنانمان را از اتحادیه اروپا بخاطر مواضع متخذه اش در چند هفته گذشته در دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ابراز داریم. بیانیه های شما توسط تمامی کسانی که در ایران در مبارزه اند تا رژیم را به عقب نشینی از کنترل تمامیت خواهانه ( توتالیتاری) و پذیرش خواست مردم وادارند، ارج گذاشته شده اند.
مبارزه ی جاری در ایران مبارزه ی دشواری است. شما، علاوه بر صحنه های خشونت باری که بر صفحه های تلویزیون اروپا می توانسته اید شاهدشان باشید، از دستگیری بیش از هزار نفر از مردم و اعمال شکنجه یا دیگر اشکال وحشیانه و رفتار توهین آمیز با بسیاری از آنان آگاه هستید. از پس از انتخابات اخیر حداقل ده ها نفر کشته شده اند. احمدی نژاد با پشتیبانی ولی فقیه با به میدان آوردن بسیج و دیگر گروه های شبه نظامی خود هر حرکت مسالمت جویانه ای را که مردم به آن دست می زنند، با خشونت و از جمله با تجاوز به خانه اشخاص و بلوک های آپارتمانی برای باز داشتن مردم به مراوده با یکدیگر از پشت بام، پاسخ می گوید.
چنان که اطلاع دارید، شورای نگهبان قانون اساسی پس از چندی تعلل، اکنون بر نتایج انتخابات صحه گذاشته است. به این ترتیب راه برای افراطیون رژیم گشوده شده است.
البته هنوز تا در هم شکستن مبارزه راه بسیاری باقی است، و مبارزه هنوز حامیان بسیاری حتی در درون نهادهای جمهوری اسلامی، که هیچگاه چنین منقسم نبوده اند، دارد.
موضع ما به عنوان ایرانیانی که در خارج از ایران اقامت دارند، این است که انتخابات ۱۲ ژوئن باید با حضور ناظران بین المللی تجدید گردد، این یگانه موضع به لحاظ اخلاقی و سیاسی قابل دفاعی است که معتقدان به دمکراسی و حکومت قانون می توانند اخذ کنند.
برای ما قابل درک است که اتحادیه اروپا از فراخوان صریحی برای تجدید انتخابات اکراه داشته باشد. موضوع پرونده اتمی یکی از نگرانی هاست، همچنان که موضوع تعادل ژئو پولتیک در خاور میانه نیز نگرانی دیگری است. ما همچنین دردمندانه از میراث تلخ بجا مانده از مداخله خارجی در امور کشورمان آگاهیم و می دانیم که رژیم با چه سهولتی می تواند از اشتباهات تاریخی رخداده بهره گیرد.
با این وجود، معتقدیم که اتحادیه اروپا می تواند و باید در این لحظه تعیین کننده کار بیشتری انجام دهد. علیرغم آنچه آقای احمدی نژاد ادعا می کند، جمهوری اسلامی نسبت به افکار عمومی بین المللی حساس است؛ به خصوص اگر افکار عمومی بین المللی و مطالبات خود مردم در ایران توأم گردند. بطور خاص، موضعی که بر احترام به حقوق جهانشمول بشر مبتنی باشد، در قیاس با موضعی که صرفاً بر منافع ژئوپولتیک استوار است، موثرتر بوده و به دلگرمی بیشتر مردم در مبارزه جاری شان خواهد انجامید.
اتحادیه اروپا می تواند از طریق یک رشته اقدامات، که خللی در اهداف استراتژیک آن در منطقه وارد نخواهد آورد، فشار بر احمدی نژاد را افزایش دهد:
– اولاً با فراخوان به عمل در سطح سازمان ملل متحد، از جمله فراخوان اجلاس ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. چنین اجلاسی باید به نوبه خود به انتصاب یک گزارشگر ویژه در وضع حقوق بشر در ایران و اعزام هیات مشترکی از این گزارشگر همراه با دیگر گزارشگران ویژه موجود به ایران بیانجامد. منظور، گزارشگر ویژه در امور شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات وحشیانه، غیر انسانی و توهین آمیز، گزارشگر ویژه در اعدام های غیر قانونی، صحرائی ( بدون طی مراحل عادی) و خودسرانه، گزارشگر ویژه در آزادی عقیده و بیان، و گزارشگر ویژه در موضع مدافعان حقوق بشراند؛
– ثانیاً، با احضار سفیر ایران به اتحادیه اروپا برای دیدار با شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و مطالبه مشترک آزادی فوری تمام دستگیر شدگان پس از انتخابات ۱۲ ژوئن؛ احضار سفرای ایران در ۲۷ کشور عضو برای طرح همین خواسته؛
– ثالثاً، با گسترش ممنوعیت ویزای اتحادیه اروپا تا آنجا که مسئولان مقدم نقض حقوق بشر در رژیم آقای احمدی نژاد را شامل گردد. منظور تمام فرماندهان کل و منطقه ای نیروهای امنیتی (پاسداران) و میلیشیا (بسیج) هستند و نه فقط آنانی که به داشتن ارتباط با پرونده اتمی مظنون اند؛ و نیز با فراخواندن شورای امنیت سازمان ملل به دست زدن به اقدامی مشابه در سطح سازمان ملل؛
– رابعاً، با فراخواندن شورای امنیت به گسترش تحریم های مالی علیه نهادها و افرادی که مسئولیت مقدم نقض حقوق بشر در ایران تحت رژیم آقای احمدی نژاد را به عهده دارند؛
– خامساً، با تهدید به پذیرش، و با پذیرش دیگر اشکالی از تحریم های سیاسی در سطح بین المللی که می توانند به طرد رژیم و تضعیف اعتبار آن کمک کنند. بی آنکه به مردم آسیب برسانند. این اشکال می توانند از جمله تحریم های ورزشی را – خاصه در کشور فوتبال دوستی چون ایران، شامل شوند؛
– سادساً، از طریق ارتباط مستقیم با مجلس ایران، پیشنهاد اعزام نمایندگان پارلمان اروپا به ایران در خلال چند هفته آتی، به منظور بحث پیرامون وضع حقوق بشر و حفظ راههای باز برای دیالوگ و مراوده با مجلس.
ما واقفیم که مبارزه مردم ایران برای آزادی و دمکراسی طولانی تر از آنی خواهد بود که امیدوار بوده ایم. اما این مبارزه ای است برگشت ناپذیر، و مردم ایران آنانی را که در این مبارزه به حمایت برخاستند، به یاد خواهد سپرد. ما امیدواریم اتحادیه اروپا این مسیر بحق را بر گزیند.
با احترام
۰۹/۰۷/۲۰۰۹

۱- کمیته ایرانیان ساکن بلژک
۲- جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران- بلژیک
۳- فدراسیون اروپرس
۴- مرکز فرهنگی پرسپولیس- بلژک
۵- سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت)- بلژیک
۶- کانون پناهندگان ایرانی در بلژیک
۷- مرکز میان فرهنگی ایران- شهر هام- بلژیک
۸- سازمان فرهنگی گنت مهمان نواز- بلژیک
۹- جبهه ملی ایران- اروپا
۱۰- شبکه فرهنگی ایرانیان اروپا
۱۱- پلاتفرم سازمان های پناهندگی ایرانیان در هلند
۱۲- انجمن ایرانیان- هلند
۱۳- حزب مشروطه ایران- شاخه دانمارک
۱۴- حزب سوسیال دمکرات ایران- شعبه دانمارک
۱۵- سازمان جبهه ملی ایران- آلمان
۱۶- خانه فرهنگی آذربایجان- اسن- آلمان
۱۷- کانون دفاع از حقوق بشر در ایران- بلژیک
۱۸- جمعی از ایرانیان ساکن کشورهای فرانسه زبان برای یک ایران آزاد و دمکراتیک

علی صمد هماهنگ کننده از طرف
امضا کنندگان متن نامه
iranianbelgique@yahoo.fr

تاریخ انتشار : ۳۰ تیر, ۱۳۸۸ ۴:۳۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

دادخواهی محدوده‌ی زمانی و مکانی ندارد؛ از دورانِ رژیم پیشین آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. تفاوتی میان شکنجه‌گران قبلی و کنونی نیست. همه را باید مورد پیگرد قرار داد. این دادخواهی بخشی از مبارزه در راه آزادی و اعمال حق حاکمیت مردم کشور ماست.

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

در پس سالیان‌ِ دراز و سرد،
در پنهان ترین گوشهٔ دل‌ها هنوز ستاره می درخشد،
هر بهار در چشمهای خسته از انتظار،
یاد نُه ستارهٔ درخشان شعله می کشد،
و درکوچه باغهای غمگین‌ِ بهار،
شمیم خوشِ نامشان در هوا موج می زند!

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

آفرینش و شکوفایی واقعی هنر و ادبیات جز در سایه‌ی آزادی اندیشه ‌و بیان ممکن نیست و دست‌درازی حکومت‌ها بر ذهن‌ و زبان آدمی، وهن آدمی است.

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!