شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۰

پدیده ی احمدی نژاد

احمدی نژاد نماینده ی لومپنیسم تحصیل کرد ه ای است در قالب مذهب که در پی آشفتگی های انقلاب 57 برای تصرف حاکمیت به شکل بطئی و خزنده دور خیز نمود و به تناسب سیر رویداد ها در مسیری نادرست به راحتی این قالب هارا با پنهان کاری رندانه در نیات واقعی اش با تفسیری روزمره برای پیشبرد اهداف خود دگرگون و هماهنگ می نمود

پدیده ی احمدی نژاد غده ی چرکینی است برخاسته از فرو مایه ترین قشر انگلی جامعه که رگه هایی از آن به تناسب عقب ماندگی نقش و موقعیت اجتماعی هر کداممان در بافت جامعه در درون روح و روان ما ایرانیان و رفتار ها و باور هایمان وجود دارد. به احوالات خویش دقیق بنگریم و واقع بین و منصف باشیم. او فردی نیست که بدون وجود زمینه قبلی یک شبه در پی تقلب انتخاباتی در سال ۱۳۸۴ کرسی ریاست جمهوری را فتح نموده با تکیه بر نیروی سرکوب، لجام گسیخته یکه تازی نماید. او صرفا شخصی نیست که در انتخابات ۱۳۸۸ آنگاه که مردم ایران در پی فضای پر خفقان چهار ساله از هر چه دروغ و دزدی است و تجسم آن را در احمدی نژاد می بینند ، با ابراز نفرت بخواهند از طریق صندوق رای وی را طرد نمایند و جناح نظامی امنیتی حاکم با کودتا و دهن کجی به خواست توده ها زورگویانه با مشت های آهنین در صدد ابقاء وی بر آید. البته این گزاره ای است درست ولی نه جامع. برای همین شناخت اعماق جامعه از منظر فرهنگی و ساز و کار های اجتماعی به عنوان اساس زیستگاه مان با تاملی بر روحیات پیرامون خویش و تاثیراتی که شرایط تاریخ گذر از گذشته ها بر خصوصیات اخلاقی و فکری همگان گذارده الزامی است.

تو ضیح وضعیتی که احمدی نژاد را توانسته سکان دار خشن دولت نماید با نگرش صرف طبقاتی با قالب هایی کلیشه ای در قواره هایی از پیش تعیین شده نمیتواند ما را به شناخت این دمل چرکین وغریب به طور علمی رهنمون شود. البته تشریح و تحلیل روند های اجتماعی با اسلوب ماتریالیسم تاریخی نافی درک شرایط روحی ــ روانی پدیده ی احمدی نژاد نیست. بر ای همین به خاطر تبیین این اعجوبه ی هزاره سوم ! از همه ابزار های علمی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیکی در متن چگونگی سیر تاریخ کشورمان و در نظر داشت ویژگی های خاص اش می بایست بهره جست.

احمدی نژاد نماینده ی لومپنیسم تحصیل کرد ه ای است در قالب مذهب که در پی آشفتگی های انقلاب ۵۷ برای تصرف حاکمیت به شکل بطئی و خزنده دور خیز نمود و به تناسب سیر رویداد ها در مسیری نادرست به راحتی این قالب هارا با پنهان کاری رندانه در نیات واقعی اش با تفسیری روزمره برای پیشبرد اهداف خود دگرگون وهماهنگ می نمود.

در جامعه ای که مناسبات اقتصادی و اجتماعی به لحاظ تاریخی کاملاً ناهمگون در کنار هم زندگی می کنند، بالطبع فرهنگ های متفاوتی نیز وجود و حضور دارد. بر بستر همین خلاء حاصل از گسست و ناهمگونی فرهنگ هاست که پدیده ی احمدی نژاد توانست با فرصت طلبی میدان مانور عوام فریبانه ای داشته باشد. شعاع این میدان برای گستره ی عرصه در مواقع لزوم بی رحمانه به خون توده ها نیز آغشته می شد.

از بدو پیدایش و زایش لومپن نهاد و ضمیر وی با تحقیر هم زاد و هم سرشت است. بعلت نداشتن جایگاه مثبت اجتماعی اقشار شهری و روستایی هیچگاه احترام و ارزشی بدان قایل نبوده اند. اعتنایی هم به او نداشتند. احمدی نژاد اینک باتکیه بر سر نیزه با بی پروایی بی محابا تحقیر می کند و انتقام تاریخی احساس حقارت خود را می گیرد. ضمن صحبت از تمدن و بالیدن متکبرانه به اصول و ارزش ها بی باوری وحتی نفرت کین توزانه به محتوای سخنان خویش از بند بند آهنگ گوش خراش کلماتش می بارد. اعما ل مهار گسیخته ی بی قاعد ه اش در تضاد با گفتار پرتنا قض اش سیر می کند.

با همه ی تفکرات مافوق ارتجاعی اش که وابسته به سنت تاریک اندیشی است. در دنیای مدرن زندگی می کند. و می خواهد وجه مدرنیته جامعه را در سیاه چال های عقب ماندگی به بند کشد. در عین تظاهر به آرمان گرایی به هیچ اصول و آرمانی اعتقاد ندارد. دروغ گویی است زرنگ با سیمایی مسخره ولی حق به جانب که همه نوع بازی را با هر کارتی بلد است. در عین بلاهت و نادانی خود را در همه ی زمینه ها دانا ترین می نمایاند. در حین دزدی پز سخاوت نیز می دهد. باعربده کشی های مستانه تهد ید میکند تا بترساند چون بشدت مرعوب و وحشت زده است.

او آیینه تمام نمای سقوط فرهنگ است همچنین محصول و نمودار غم انگیز تناقض در این عرصه . لجاج و عنادش ریشه در یک سو نگری و مطلق انگاری بی انعطاف دارد که در احمدی نژاد این مقوله به کمال رشد رسیده است. اوج غلو و اغراق است . همگنانی حتی در محافلی از اپوزیسیون دارد. طیف اپوزیسیونی درسیمای چپ افراطی که خود را غیر مذهبی می داند. ولی قشری ترین رفتار های مذهبی را می نماید. آنگاه که لاف میزند و مقدس مآبی می کند این وجه احمدی نژادی بهعیان قابل رویت است.

او خودپسندی است که در خود شیفتگی دیوانه وارش عقل و منطق هیچ روزنه ای برای رسوخ نمی یابد. کلک می زند. تقلب می کند. در کمتر از لحظه ای بدون احساس شرم و حیا از این رو به آن رو می شود. هر گاه نیز کم آورد با نیرنگی دیگر به ماستمالی تزویر و خدعه ی خویش بر می آید. وقاحت، گستاخی و عوام فریبی جنون آمیز احمدی نژادی به گفت نیاید.

صرف نظر از هر سرنوشتی که  به انتظار شخص احمدی نژاد و دار و دسته ی کودتا گرش نشسته است. ریشه های اجتماعی پدیده ی بغایت منحط احمدی نژادی و منش سبعیت لومپنیستی مبتنی برآموزه های استبداد دینی را نمی بایست نادیده گرفت و در معادلات اجتماعی آن را به بوته ی فراموشی سپرد.

تاریخ انتشار : ۲۰ دی, ۱۳۸۹ ۹:۲۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سه روز برگزاری جشنواره، مسئولان سازمان دیدارها و گفت‌وگوهای متعددی با رفقای حزب توده‌ ایران و حزب چپ ایران، سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و دیگر نیروهای چپ ایرانی مقیم پاریس داشتند. هم‌چنین رفقای ما دیدارهایی با رفقای چپ افغانستان و حزب کمونیست عراق داشتند.

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

جمعه خونین زاهدان همچون کشتار معترضان در جنبش های گذشته و جنبش ژینا مهسا در سراسر ایران حکایت از شکاف عمیق میان ملت ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی دارد.

بازهم خاطره ها

پاهایم را، به مانند علف، می گذارم، بر روی زمین
/
می بینم خود را، چون درختی در تب و تاب
/
می پیچم درخود، از آن هراس، که نگاهم بود و فراز
/
سرزمینی نشناخته، اما در خیال
/
آن کعبه آمال، چون مسلمانی در انتظار بهشت …

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها

 کار برای زیست و زندگی آبرومندانه مدتهاست که دیگر در چشم انداز نیست، بلکه تلاشی جانکاه برای ادامه زنده ماندن و فقط زنده ماندن است … آیا سوختن انسان ها و جزغاله شدنشان بر فراز تیر برق و یا سقوط شان از بلندی ها و یا حبس شدنشان در اعماق معادن و مرگ شان در اعماق ظلمت و سیاهی سرنوشت محتوم شان است؟ چه باید کرد؟

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

بازهم خاطره ها

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها

صدور حکم زندان و شلاق برای ۱۷ کارگر فولاد اهواز

لایحه‌ی «عفاف و حجاب»؛ سرکوب زنان، سلب زندگی، انکار آزادی