چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۰

پیام تبریک بمناسبت روز کوملە

در شهر اسلو در کشور نروژ روز شنبە دوازدهم فوریە، مراسمی بە مناسبت سالروز تاسیس حزب کوملە کردستان ایران برگزار شد. در این مراسم از سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت هم دعوت بعمل آمدەبود. متن پیش رو، پیام تشکیلات نروژ سازمان بە این مناسبت می باشد

سازمان ما خود را در شادی و سرور شما بە مناسبت روز کوملە سهیم می داند، و بە همە مبارزانی کە بە دلیل عضویت در حزب کوملە کردستان ایران و بخاطر پیکار علیە استبداد و ارتجاع و هر نوع ستم، تبعیض و نا برابری، بویژە تبعیض و ستم قومی و ملی و استقرار برابری. توسط رژیم پیشین و رژیم جمهوری اسلامی کشتە و یا رنج زندان، شکنجە و آوارگی را بر آنان تحمیل کردەاند، درود می فرستد.

بە کمیتە حزب کوملە کردستان ایران در نروژ

رفقای عزیز و ارجمند! تشکیلات نروژ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) فرا رسیدن روز کوملە را بە شما یاران گرامی و همە کسانی کە این روز را گرامی می دارند، صمیمانە تهنیت و شادباش می گوید. سازمان ما خود را در شادی و سرور شما بە مناسبت روز کوملە سهیم می داند و بە همە مبارزانی کە بە دلیل عضویت در حزب کوملە کردستان ایران و بخاطر پیکار علیە استبداد و ارتجاع و هر نوع ستم ، تبعیض و نا برابری، بویژە تبعیض و ستم قومی و ملی و استقرار برابری، آزادی، دمکراسی،عدالت اجتماعی و دیگر اهداف انسانی ترقی خواهانە در ایران و کردستان ایران توسط رژیم پیشین و رژیم جمهوری اسلامی کشتە و یا رنج زندان، شکنجە و آوارگی را بر آنان تحمیل کردەاند درود می فرستد، و برای حزب شما آرزوی موفقیت می کند.

رفقای عزیز! اینک شما در شرایطی سالگرد حزبتان را برگزار می کنید، کە رشد مخالفت و مبارزە گروە های اجتماعی مختلف با رژیم کودتایی حاکم و سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستبدانە آن در ایران همە گیر گردیدە و بە یک جنبش بزرگ و نیرومند سراسری و امید آفرین فراروییدە و استبداد حاکم را با خطر نابودی مواجە کردە است.از طرف دیگر انقلاب و جنبش های دمکراتیک متعددی در تونس، مصر و منطقە خاورمیانە علیە نظام های دیکتاتوری و نابرابری، تبعیض و فقر و بی عدالتی موجود در منطقە قد علم کردەاند کە انگیزە و روحیە مبارزاتی در میان مردم ما را نیزتقویت می نمایند. مجموعە این رویدادهای امید بخش و گسترش آگاهی، همبستگی و همکاری در میان مردم و جنبش ها، احزاب و سازمانها ی سیاسی و مدنی و گروە های مدافع حقوق بشراز یک طرف و آشکار شذن بیش از پیش نا کار آمدی و بی برنامگی رژیم، گسترش بحرانهای مختلف کە عموما نتیجە رویکردهای رژیم هستند رژیم را بی آیندە و مضطرب و چند پارە نمودە است. نگرانی از فروپاشی سبب تشدید بی سابقە بگیر و ببندها، اعدام ها، افزایش زمان محکومیت مبارزین سیاسی و مدنی و سانسور و اختناق گردیدەاست. رژیم تلاس می کند با ایجاد جو رعب و تهدید مانع آگاهی، همبستگی و همکاری نیروهای اجتماعی مختلف با یکدیگر و گسترش مبارزات مردم و تقویت جنبش مخالفان رژیم کە حیات آن را تهدید می کند، گردد.

در چنین شرایطی بسط همکاری و همبستگی و هم نوایی نیروهای دمکراتیک و ترقی خواە علیە استبداد حاکم و پرهیز از تفرقە، و کوشش برای رسیدن بە زبان و برنامە مشترک، بهترین سلاح مقابلە با رویکرد های سرکوب گرانە رژیم است. خوشبختانە این ضرورت مدتها است کە توسط احزاب و سازمانهای مسول درک گردیدە و زمینە ساز همکاری های جدید و بی سابقەای در میان این نیرو ها گردیدە است. همکاری و برآمد مشترک کە حول موضوعات بسیار عمومی بین پنج سازمان و حزب منجملە سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب کوملە کردستان ایران از چند سال پیش آغاز شد، در سال جاری در مواردی بە صدور بیانیە و بر آمد مشترک ٩ سازمان و حزب سیاسی دارای دیدگاە های متفاوت فرارویید. از طرف دیگر روند نزدیکی و حمایت احزاب و سازمانها از مطالبات دمکراتیک جنبش سبز شتاب گرفتە است. سازمان ما هموارە مدافع بسط همکاری میان احزاب و سازمانهای دمکراتیک و تقویت جنبش دمکراتیک مردم ایران بودە است، و تاکنون در این راە از هیچ کوششی دریغ نورزیدە است. از همین روی بار دیگر از فرصت سالگرد حزب کوملە کردستان ایران استفادە کردە و آمادگی کامل تشکیلات نروژ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) جهت بسط همکاری با کمیتە نروژحزب کوملە کردستان ایران را اعلام می کنیم.

با احترام فراوان

تشکیلات نروژ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

۲ فوریه ۲۰۱۱

تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن, ۱۳۸۹ ۸:۴۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

اگر آمار و ارقام و اطلاعات هم نتواند تقدیر را بازگو کند منطق آدمی میتواند یک نتیجه ای بگیرد. جهان گام به گام بسوی شرایط تنازع بقا کشیده میشود، شرایطی که در آن، کشوری مثل ایران ماهی زنده در ماهیتابه زورگویان خواهد بود. ما به دروازه جهنم نزدیک میشویم و این در حالیست که نه مردم و نه اپوزیسیون و نه حکومت و دولت هیچکدام چه باید کرد را نمیدانند یا نمیخواهند به گونه منطقی به آن فکر کنند.

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

این محاکمه جزئی از مقاومت و سرکوب‌های دنباله‌دار در آق‌دره است. اهالی این منطقه که به واسطه‌ی فعالیت‌های معدنی امکان کشاورزی و دامداری را از دست رفته می‌بینند، برای بقا چاره‌ای جز کار در این معادن ندارند و مدیران و صاحب امتیازان معدن نیز با علم به این موضوع بیشترین بهره‌کشی و سرکوب‌ها را بر آنان اعمال می‌کنند.

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
/
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
/
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
/
این دو صف را کاملاً از هم جدا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز سه شنبه، ۱۹سپتامبر با نقض خط آتش به منطقه خودمختار قره باغ حمله کردند. بر اثر این حمله گسترده، غیر از هدفهای نظامی، منازل مسکونی، مدارس و شهروندان عادی آماج بمباران زمین و هوایی قرار گرفتند، خانواده ها از هم فرو پاشیده و شماری از جمله کودکان مفقود شده اند. خبرهای نگران کننده ای از اقدامات لجام گسیخته نیروهای آذربایجانی علیه شهروندان عادی به گوش می رسد.

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت