شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۳

کاپیتولاسیون اسلامی

و حال بعد از نزدیک بە شش دهە از آن واقعە، شاهد سربرآوردن کاپیتولاسیون اسلامی هستیم. بە جای اینکە شخص شریعتمداری هم مانند همە مردم کشور تابع قانون باشد و بە یکسان با اوعمل شود، اما عملا بە امتیازاتی دست یافتە کە او را فراتر از قانون نظام هم قرار دادەاست. جلاد تبلیغاتی جمهوری اسلامی، مصون است تا دغدغە گرفتارشدن در قانون، افکار او را در زهرپراکنی هر روزە مشوش نکند!

طبق مطلبی مندرجە در ‘بهارنیوز’، سید محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل محمد خاتمی، تا کنون بالغ بر دە بار علیە حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، شکایت کردە کە بە هیچ نتیجەای نرسیدەاست. خبر از این قرار است کە شریعتمداری مدعیست دو زونکن اطلاعات از دیدار محمد خاتمی با جورج سوروس در اختیار دارد. جورج سوروس یک سرمایەدار آمریکائیست کە بە پشتیبانی مالی از جنبش ٨٨ از طرف افرادی مانند شریعتمداری متهم است. علیزادە طباطبائی می گوید کە نکته حائز اهمیت اینجاست که مدیرمسئول کیهان از مصونیت قضایی برخوردار است. او در ادامە می گوید کە یک هیئت منصفه‌ای آن‌جا وجود دارد که کاملا یکدست رفتار کرده و به طرف آقای شریعتمداری رای صادر می‌کنند!

طباطبائی می گوید دادگاە اگر تابع نظر هیئت منصفه هم نباشد، تحت فشار نیروهای امنیتی قرارگرفته، و در نهایت آن‌ها هم همان حرف هیئت منصفه را می‌زنند!کاپیتولاسیون اسلامی

حسین شریعتمداری کە نمایندە شخص رهبر نظام در روزنامە کیهان است، در نقش یک روزنامەنگار در واقع بعنوان جلاد نظام در حوزە تبلیغاتی عمل می کند. او کە بشدت بە هیستری ضد آمریکائی ـ ضد غربی مبتلاست و فردی ذوب شدە در ولایت فقیە محسوب می شود، با تمایلات بشدت ضد اصلاح طلبی، ضد لیبرالیستی، ضد چپ و بطورکلی هر آنچە کە بە دنیای غیر ولایت فقیهی منسوب می شود، بدون توجە بە هیچگونە معیار ژورنالیستی و کاملا ضد اخلاقی و ضد انسانی تنها هدف ممکن برایش تخریب دیگران و ذی حق جلوەدادن خودی هاست.

اما فراتر از این امر، اشارە وکیل خاتمی بە مورد مصونیت قضائی حسین شریعتمداریست کە جلب توجە می کند. زمانی خمینی در دهە چهل شمسی علیە کاپیتولاسیون در نظام شاهنشاهی برخاست، و در سخنرانی ای بە این مناسبت گفت کە با وجود کاپیتولاسیون، اینها (یعنی آمریکائی ها) از هر جنایتی کە در ایران بکنند مصون خواهندبود.

و حال بعد از نزدیک بە شش دهە از آن واقعە، شاهد سربرآوردن کاپیتولاسیون اسلامی هستیم. بە جای اینکە شخص شریعتمداری هم مانند همە مردم کشور تابع قانون باشد و بە یکسان با اوعمل شود، اما عملا بە امتیازاتی دست یافتە کە او را فراتر از قانون نظام هم قرار دادەاست. جلاد تبلیغاتی جمهوری اسلامی، مصون است تا دغدغە گرفتارشدن در قانون، افکار او را در زهرپراکنی هر روزە مشوش نکند!

منطق کاپیتولاسیونی عبارت از این است کە یک کشور خارجی، سیستم قضائی کشوری را برای محاکمە اتباع خود، در صورت انجام دادن تخلفی ذی صلاح نمی داند. شریعتمداری هم از چنین مصونیتی برخوردار است. قرار است نە در دادگاهی عادی محاکمە شود و نە چنین دادگاههائی از ظرفیت و توان بە محکمە کشیدن او برخوردار باشند. تا جائیکە تیغ رادیکالیسم افراطی و دلواپسانە او علیە مخالفان منجر بە تقویت راست نظام می شود، او دارد راە درست را می رود. درستکار هم کە محاکمە نمی شود، و این شاکی است کە بە درد گناە و جرم آلودە شدەاست!

شریعتمداری کە بە دنیای از مابهتران تعلق دارد، قرار است در صورت تخلف بە سیستم قضائی همان کشور خارجی ارجاع دادەشود کە در تهران مستقر است! بە نظر می رسد از همان ابتدا هم مخالفت با کاپیتولاسیون آمریکائی، اساسا بر سر این بود کە چرا این کاپیتولاسیون اسلامی نیست!

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۲ دی, ۱۴۰۰ ۲:۵۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

طی ماه‌های اخیر اعدام زندانیان در ایران شدت گرفته و از ابتدای شروع جنگ در غزه در تاریخ ۷ اکتبر، ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. همچنین شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است…..

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج