پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۹

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۹

کردستان، خستە از وعدەها

روحانی طی سفری بە مهاباد، سە شنبە بە تاریخ سوم ماە خرداد، در تجمعی در این شهر سخنرانی کرد. می توان موارد مهم مطروحە از جانب وی را در این سخنرانی بە چهار قسمت تقسیم کرد: مصمم بودن دولت دهم برای صنعتی کردن مناطق کردنشین (افتتاح پروژە پتروشیمی مهاباد بە عنوان قدم اول کە در این سفر افتتاح شد)، نپذیرفتن تبعیض قومیتی، تمهیدات برای اجرای اصل ١٥ قانون اساسی در خصوص آموزش بە زبان کردی (دستور تاسیس مرکزی در استان کردستان دادە شدە است)، و سرانجام تبلیغ اعتدال و میانەروی بعنوان تنها راە امنیت و پیشرفت و آرامش.

روحانی طی سفری بە مهاباد، سە شنبە بە تاریخ سوم ماە خرداد، در تجمعی در این شهر سخنرانی کرد. می توان موارد مهم مطروحە از جانب وی را در این سخنرانی بە چهار قسمت تقسیم کرد: مصمم بودن دولت دهم برای صنعتی کردن مناطق کردنشین (افتتاح پروژە پتروشیمی مهاباد بە عنوان قدم اول کە در این سفر افتتاح شد)، نپذیرفتن تبعیض قومیتی، تمهیدات برای اجرای اصل ١۵ قانون اساسی در خصوص آموزش بە زبان کردی (دستور تاسیس مرکزی در استان کردستان دادە شدە است)، و سرانجام تبلیغ اعتدال و میانەروی بعنوان تنها راە امنیت و پیشرفت و آرامش.

ظاهرا دولت دهم می خواهد در چهار بعد صنعتی کردن، رفع تبعیض، اجرای اصل ١۵ قانون اساسی و گسترش گفتمان اعتدال با مناطق کردنشین برخورد کند. یک مربع چهارگوشە کە خود را از نوع برخورد مثلثی نیزە مانند تاکنونی دولتمداران در کردستان، می خواهد جدا کند.

اما مشکل در واقع هنوز باقیست. و آن اینکە در دورەهای قبل هم مرتب از این نوع قولها بە مردم کردستان دادە شدەبودند. اما چنانکە تعدادی از مفسرین خود رژیم اخیرا در مقالاتی در سایت کردپرس بدان اشارە کردەاند کردستان هنوز یکی از عقب افتادەترین مناطق ایران محسوب می شود! منطقەای بدون صنعت و با بیکاری گستردە.

واقعیت این است کە هر چهار مورد مطروحە بخودی خود موارد مثبتی هستند، اما آن چیزی کە در این مربع چهار گوشە نهان است مکانیزمهای اجرائی وعدەهاست. آن مکانیزمهائی کە قبلا در جهت عملی نکردن وعدەها وجود داشتند، هنوز هم وجود دارند، مکانیزمهائی کە عمدتا ریشە در درک امنیتی از جامعە کردستان دارند، جامعەای کە در آن هنوز سپاە و نیروهای امنیتی در آن حرف اول را می زنند. یعنی آن نیروهائی کە خود دولت دهم در مرکز هم بشدت با آنان مشکل دارد!

 

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد, ۱۳۹۵ ۱۱:۴۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است .در شرایطی رژِیم بیش از ۸۰ درصداز جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری