یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۹

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۹

گزارش برنامه پالتاک بمناسبت «۱۶ آذر»

بمناسبت فرارسيدن «16 آذر»، روز دانشجو در ايران، گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، برنامه پالتاکی با شرکت دکتر کاظم کردوانی، مهدی فتاپور و سيامک کلهربرگزار نمود. بخش هائی از اظهارات 3 سخنران اين برنامه، متنی است گزارش گونه که در اختيار خوانندگان محترم قرار می گيرد.

گروه کارجوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برنامه پالتاکی بمناسبت گرامی داشت ۱۶ آذر ۲۰۱۵ بر گزار کرد.

 سخنرانان این برنامه عبارت بودند از:

– دکتر کاظم کردوانی، جامعه شناس و از دبیران سابق کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی- خارج از کشور

– مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی سازمان، ازفعالین سابق جنبش دانشجویی و مسول سازمان دانشجویان پیشگام

– سیامک کلهر، عضو شورای مرکزی و مسول گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مدراتوری برنامه را رفیق مریم تنگستانی بر عهده داشت.

 آغاز‌گر برنامه رفیق سیامک کلهر بود که سخنانش را با خوش آمد گویی به شرکت کنندگان و تشکر و سپاس از سخنرانان، تبریک ۱۶ آذر و گرامی‌داشت یاد جانباختگان جنبش دانشجویی میهن بویژه شهدای ۱۶ آذر آغاز کرد. رفیق کلهر ابتدا اشاره‌ای اجمالی به این روز بزرگ  و حضور دانشجویان و جوانان میهن در روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ داشت و آنرا برآمد تاریخی و اعلام استقلال جنبش دانشجویی ایران از حکومت و مقابله با دیکتاتوری شاه و دفاع از استقلال وطن دانست.

رفیق کلهر در سخنانی رمز پایداری جنبش دانشجویی را در این دانست که دانشجویان فرزندان مردم و  بر خواسته از اقشار مختلف جامعه‌اند و مطالبات آنها جدا از مطالبات عمومی مردم نیست؛ از اینرو در پیوند و ارتباطی تنگاتنگ با مبارزات سایر جنبش‌های اجتماعی از جمله جبش های کارگری، زنان، معلمان و … می باشند. رفیق کلهر در ادامه و در ترسیم سیمای این جنبش گفت:

در شرایط خفقان و دیکتاتوری که احزاب سیاسی مترقی و مستقل از حکومت امکان حضور در جامعه و فعالیت آزاد ندارند، بنوعی جنبش‌های اجتمایی و مشخصا جنبش دانشجویی وظیفه احزاب و سازمانهای سیاسی را به دوش می کشند. از اینرو، گاه خواسته ھای صنفی تحت تاثیر خواسته ھای سیاسی قرار می‌گیرد.

رفیق کلهر، سپس به روند حوادث پس انقلاب پرداخت و گفت حکومت ولایی همچون حکومت ستم شاهی ، صدای ازادیخوه دانشجویان را برنتافت و به مقابله با آن پرداخت و سناریو هایی از قبیل انقلاب فرھنگی، تصفیه ھای گسترده دانشجویان و اساتید، ھجوم و سرکوب وحشیانه ۱۸تیر را آفرید و با زور و ارعاب جو دانشگاه ھا را پادگانی کرد با این هدف که صدای این جنبش جوان را خاموش کند.

اگرچه در سایه استبداد و دیکتاتوری ولایی،اکنون جنبش دانشجویی بنوعی دچار رکود مقطعی شده است، اما  دانشگاه و دانشجو همچنان زنده است و نقش آفرین و از  هر فرصتی، روزنه ای برای تغییر و تحول خواهد گشود و برآمد خواهد کرد.

رفیق کلهر در بخش پایانی سخنانش به خواسته‌های دانشجویی پرداخت و آنان را چنین بیان کرد:

 – برداشتن فضا و نگاه  امنیتی از دانشگاه و دانشجو 

 – استقلال و خودگردانی دانشگاه‌ها

 – ایجاد تشکل‌های مستقل دانشجویی

– ارتقاء سطح علمی دانشگاه‌ها

– تغییر سیستم نا عادلانه گزینش دانشجو و فراھم کردن شرایط یکسان برای ھمه داوطلبان ورود به دانشگاه

 سپس نوبت به سخنان آقای دکتر کاظم کردوانی رسید.

ایشان از ابتکار سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای برگزاری این مراسم قدردانی کرد وبر اھمیت تداوم برگزاری چنین نشست ھایی تاکید کرد و گفت: حضور روسای جمھور در این روز در دانشگاه‌ها نشان دھنده اھمیت ان است، از طرف دیگر لازم است که با برپا کردن این نشست‌ها و روشنگری در مورد تاریخچه این روز در مقابل تلاشھایی که برای منحرف کردن تاریخ و منشاء این حرکت انجام می‌شود، ایستاد.

دکتر کردوانی در ادامه بخشی از نوشته سایت شرق آنلاین را خواند که در آن به ھویت انقلابی، اسلامی حرکت ۱۶ آذر اشاره شده بود. ایشان سپس به  تلاشھای جمھوری اسلامی برای سرکوب جنبش دانشجویی و بدست گرفتن جو دانشگاه ھا اشاره کرد و  گفت:

 طبق آمار موجود، جمھوری اسلامی از بھمن ۵۷ تا انقلاب فرھنگی ۵۹ حدود ۱۲۰۰۰ و از آن پس ۷۰۰۰ نفر از اساتید و کادرھای علمی دانشگاھھا شامل کادرھای تمام وقت، نیمه وقت و قراردادی را از کار اخراج کرده است و پس از  بازگشایی دانشگاه ھا کمیته ھایی برای بررسی صحت توبه دانشجویانی که به دانشگاه برگشته بودند تشکیل داد،این امر موجب اخراج تعداد دیگری از دانشجویان از دانشگاه شد.

آقای کردوانی  در ادامه سخنانش گفت: یکی از روش‌های حاکمیت برای سرکوب و به انحراف کشاندن جنبش دانشجویی تشکیل دفتر تحکیم وحدت بود که این تشکیلات به مرور زمان دچار دگردیسی شده و عناصر مترقی زیادی از دل آن بیرون آمدند.  در زمان اصلاحات، ایده ایجاد پارلمان دانشجویی مطرح شد که می‌توانست امکاناتی برای دانشجویان غیر اسلامی فراھم کند که به دلیل شکست اصلاحات این ایده نیز شکست خورد. پس از شکست اصلاحات جنبش دانشجویی باید جداگانه بررسی شود.

دکتر کردوانی در ترسیم جنبش دانشجویی امروز ایران و رابطه چپ با جنبش دانشجویی گفت:

۱- قاعدتا امروز ما جنبش دانشجویی به عنوان جنبش صنفی دانشجویان نداریم و بیشتر شاهد فعالیت‌های دانشجویی هستیم؛

۲- حزب کمونیست کارگری در رابطه با جنبش دانشجویی ضربات زیادی به چپ زده است؛

۳ – “چشم اسفندیار” جنبش چپ عدم وجود نگاه مدرن به نھاد ھای مدنی است که صرفا جنبه ھای صنفی و غیر سیاسی دارند جدا از ھرگونه ایدئولوژی باید کوشید که دانشگاه را به خانه دانشجو تبدیل کرد و آنچه که خواسته دانشجویان است را در حذف ایدیولوژیک بودن دانشگاه و مبارزه با دانشگاه ایدئولوژیک دانست.

سخنران سوم  رفیق مھدی فتاپور بود.

ایشان ابتدا تاکید کردند که اھمیت ۱۶ آذر نه در تاثیری است که بر جامعه گذشته است بلکه اھمیت این روز بیشتر در شکل سنبولیکی است که برای جنبش دانشجویی پیدا کرده و از این جھت باید به آن اھمیت داد.

رفیق فتاپور در بخشی از سخنانش و در پاسخ به این پرسش که آیا امروز جنبش دانشجویی داریم یا  نه، به تاریخچه جنبش دانشجویی از ابتدای تاسیس دانشگاه‌ها اشاره کرد که در آن زمان جنبش دانشجویی دارای خواسته‌های کاملا مشخص صنفی بود که در اشکال مختلف و با فراز و نشیب‌هائی مطرح می‌شدند.

از نظر ایشان جنبش دانشجویی خالص، صرفا جنبه صنفی دارد، ھمانطور که جنبش کارگری نیز دارای خواسته ھای روشن صنفی است؛ اما در جنبش دانشجویی به دلیل شکل خواسته‌ها و ماھیت عمدتا آرمان‌خواھانه جوانان، مرز بین خواسته‌های صنفی و سیاسی در این جنبش بسیار باریک و شکننده است. ما باید بین جنبش‌های صنفی دانشجویی و کارگری و تلاش‌هایی که نیروھای چپ برای تاثیر گزاری بر این جنبش ھا می‌کنند تفاوت قائل شویم.

وی در ادامه سخنانش گفت: امروز ضرورت دارد که ارزش‌های روانشناسانه نسل جوان جامعه و اشکال جدید مبارزاتی منطبق بر این ارزش ھا مورد مطالعه قرار گیرد .

رفیق فتاپور در بخش پایانی سخنانش در مورد ویژگی‌های جنبش دانشجویی به نکات  زیر اشاره کردند:

دانشجوی جوان اصولا دغدغه حفظ موقعیت شغلی نداشته و مسئولیت مستقیم خانوادگی ندارد و از طرف دیگر (خصوصا در گذشته) مورد احترام جامعه است در نتیجه دارای اعتماد به نفس بالایی بوده و برای خود وظیفه و در خود توانایی ایجاد تغییر می بیند. بھمین دلیل پتانسیل بالایی برای رادیکالیزه شدن داشت و هنوز نیز دارد.

از طرف دیگر چون دانشجو با علم سرو کار دارد برای عناصر غیر علمی و خرافی و مذھبی نفوذ نا پذیر تر است.

حاکمیت در مورد حرکات دانشجویی بسیار حساس است و اغلب راه حلی جز  فشار و سرکوب برای کنترل ان نمی بیند. پادگانی کردن دانشگاه‌ها و ستاره دار کردن دانشجویان اخراج و بازداشت آنها به دلیل ھمین امر است.

بخش بعدی برنامه شرکت کنندگان به طرح پرسش از سخنرانان و اظھار نظر پرداختند، پس از پاسخ سخنرانان به سوالات شرکت کنندگان، برنامه با پخش ترانه سرودهای خاطره انگیز دانشجویی به پایان رسید.

 

تاریخ انتشار : ۲۵ آذر, ۱۳۹۴ ۹:۳۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

مسلماً انتخابات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کم‌ترین تاثیری بر زندگی روزانه مردم ندارد و همواره نیز پرسروصداترین اتفاق در کشور است که چندین ماه فضای رسانه‌ای و حتی خیابانی ایران را تسخیر می‌کند و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این تاثیر کم‌تر و آن سر و صدا اعتراضی مردم بیش‌تر شده است.

عشق گفت بنویس، من نوشتم

وقتی که به تو فکر می کنم، لبخندت باران می شود;
نگاهت زلال و زلال، و من چه بی پروا، می چینم آن لبخند را.

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه

طبق برآورهای آماری، بیش از یک‌سوم ساکنین کره زمین طی سال جاری میلادی به پای صندوق‌های رای رفته و مقام یا ارگان اولیه حاکمیت سایسی کشور خویش را انتخاب خواهند کرد. تب انتخابات تمامی کره زمین را فراگرفته و حتی کشورهایی که در آن‌ها انتخاب امسال برگزار نمی‌شوند، به صورت غیر مستقیم و به شدت تحت تاثیر انتخابات در کشورهای هم‌جوار یا دیگر کشورها قرار خواهند گرفت.

شیوۀ تولید سرمایه‌داری: گشایش‌ها، فاجعه‌ها، تنگناها و بن‌بست‌ها!

سرمایه‌داری برای زنده مانی و حل بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی پیش روی جامعه انسانی، نیازمند بازنگری همه جانبه در رویکردها و سازو کارهای پیشین خود است…در جهان امروز به گونه‌ای چشمگیر انتقادها از نظام سرمایه‌داری حتی در میان اندیشه‌پردازانِ این نظام بالا می‌گیرد. گفته می‌شود که راهکارهای اقتصادی دیروز پاسخ‌گوی چالش‌ها و دشواری‌های امروز و فردا نیستند. جهانی شدنِ دیروز بیش از بیش جای خود را به شکل‌گیری بلوک های دشمن می‌دهد. تورمِ روزافزون׳ زمینه‌ساز گسترش شکاف میان فقر و ثروت می‌گردد.

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سلب حق اسکان دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

عشق گفت بنویس، من نوشتم

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه

شیوۀ تولید سرمایه‌داری: گشایش‌ها، فاجعه‌ها، تنگناها و بن‌بست‌ها!

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!