سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۳۸

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۳۸

گزارش برگزاری کنفرانس پیرامون مبانی وحدت چپ

کنفرانس با شرکت تعداد قابل توجهی از اعضای سه سازمان: اتحاد فدائیان خلق ایران، فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران، گروهی از کنشگران چپ و تعدادی ازفعالین چپ علاقه مند به سرنوشت این پروژه از ساعت ١٠ صبح روز شنبه کار خود را آغاز کرد.
بر اساس برنامه ریزی که انجام گرفته بود، دو پانل برای بحث "کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟" و یک پانل برای بحث "کدام حزب (الگوی حزبی) ؟" در نظرگرفته شده بود. پانل اول و دوم در روز شنبه و پانل دوم در روز یکشنبه برگزار گردید.

١. گزارش از روند برگزاری کنفرانس کلن

کنفرانس پیرامون مبانی وحدت چپ، در روزهای شنبه ٣٠ نوامبر و یکشنبه اول دسامبر ٢٠١٣ (٩ و ١٠ آذرماه ١٣٩٢)، در شهر کلن آلمان برکزار گردید.

کنفرانس با شرکت تعداد قابل توجهی از اعضای سه سازمان: اتحاد فدائیان خلق ایران، فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران، گروهی از کنشگران چپ و تعدادی ازفعالین چپ علاقه مند به سرنوشت این پروژه از ساعت ١٠ صبح روز شنبه کار خود را آغاز کرد.

تعدادی ازاعضاء سازمان ها و کنشگران چپ که بدلایل مختلف موفق به شرکت در جلسه کنفرانس نشده بودند، از طریق اتاق پالتاکی در مباحث شرکت داشتند. اتاق پالتاکی دومی نیز به علاقه مندان این مباحث اختصاص یافته بود که ازطریق حضور در این اتاق می توانستند مباحث کنفرانس را دنبال کنند.

برای مدیریت جلسه، ترکیب رفقا: فرزانه عظیمی، امیر بهبودی، هرمز هوشمند و علی پورنقوی به عنوان هیئت رئیسه کنفرانس به جلسه پیشنهاد شده بودند. این پیشنهاد مورداستقبال حاضرین قرار گرفت.

هیئت رئیسه، از شرکت کنندگان در جلسه تقاضا کرد که به احترام جانباختگان راه آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم بپا خاسته و یک دقیقه سکوت کنند. بعد از این ادای احترام، کنفرانس کار خود را رسمأ شروع کرد.

در آغاز رفیق علی پورنقوی از طرف گروه کار تدارک و سازماندهی، گزارش مختصری از چگونگی پیشرفت پروژه و تدارک عملی کنفرانس به جمع شرکت کنندگان ارائه داد و سپس رفیق نادرعصاره، از طرف گره کار نظری ـ برنامه ای، گزارشی از روند تدارک نظری این کنفرانس رابه سمع حاضرین رساند.

دو موضوع در دستور کار کنفرانس قرار داشت:

١. کدام چپ؟ و کدام سوسیالیسم؟

٢. کدام حزب (الگوی حزبی)؟

بر اساس برنامه ریزی که انجام گرفته بود، دو پانل برای  بحث “کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟” و یک پانل برای بحث “کدام حزب (الگوی حزبی) ؟”  در نظرگرفته شده بود. پانل اول و دوم در روز شنبه و پانل دوم در روز یکشنبه برگزار گردید. در این پانلها رفقائی که قبلأ مقالاتی نوشته و در سایت های مختلف از جمله در سایت وحدت چپ منتشر کرده بودند، شرکت داشتند. در پانل اول رفقا: احسان دهکردی، بهروز خلیق، شیدان وثیق و منوچهر مقصودنیا هر کدام به مدت ١۵ دقیقه به تشریح نظرات خود پرداختند. سپس شرکت کنندگان در کنفرانس در دو دور متوالی نظرات خود را بیان کردند.

ظهر روز شنبه خبر تأسف بار در گذشت مادر سلاحی ها دریافت شد. جلسه بعد از ظهر شنبه با یکدقیقه سکوت به احترام این مادر مبارز و بزرگوار شروع بکار کرد. در آغاز جلسه، پیشنهاد شد که پیامی برای بزرگداشت مادر سلاحی ها تهیه و از طرف شرکت کنندگان در این کنفرانس منتشرگردد. این پیشنهاد باتفاق آراء مورد تائید قرار گرفت و پیام تهیه و انتشار یافت.

در پانل دوم رفقا: رسول آذرنوش، بهزاد کریمی، مهدی فتاپور و نادر عصاره هرکدام به مدت ١۵ دقیقه به توضیح نظرات خود پرداختند. شرکت کنندگان در کنفرانس نیز، در دو دور صحبت کردند. جلسه روز اول کنفرانس در ساعت ٧ بعد از ظهر بکار خود پایان داد.

شرکت کنندگان در کنفرانس شب دور هم جمع شده و با بیان خاطرات گذشته، یاد رفقائی را که جایشان خالی بود زنده کردند و تا پاسی از شب را به خواندن سرود و آواز گذراندند.

روز یکشنبه جلسه ساعت ١٠ صبح کار خود را شروع کرد و رفقا بهروزخلیق، شیدان وثیق و علی پورنقوی به عنوان سخنرانان پانل سوم، ” کدام حزب (الگوی حزبی)؟” به تریبون دعوت شدند تا هر کدام نظرات خود را بیان کنند. سپس طبق روال روز قبل تریبون در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت تا در دو دور متوالی به اظهار نظر و یا نقد نظرات دیگر بپردازند.

در این کنفرانس حدود ٣۵ نفر از شرکت کنندگان، حداقل یکبار پشت تریبون قرار گرفته و به طرح نظرات خود پرداختند.

در بخش پایانی کنفرانس، رفیق نادر عصاره از طرف گروه کار نظری ـ برنامه ای ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان اعم از حضوری و یا پالتاکی، و تصریح این که این گروه جمعبندی از کنفرانس را تهیه و انتشار خواهد داد، از جمع در خواست کرد که پیشنهادات خود را در رابطه با چگونگی ادامه کار، ارائه کنند. بدنبال این در خواست لیستی باز شد و داوطلبین پیشنهادهای خود را طرح کردند که توسط گروه کار نظری ـ برنامه ای، برای ادامه کار ثبت گردید.

آخرین صحبت از طرف هیئت رئیسه بود که از همه دست اندرکاران که در تدارک این کنفرانس شرکت داشتند، سپاس گزاری به عمل آورد و به ویژه از همه شرکت کنندگان در سمینار که در نهایت صمیمیت و دوستی به بیان نظرات خود پرداختند و فضائی را بوجود آوردند که حاکی از عزم و اراده شرکت کنندگان برای به سرانجام رساندن این پروژه بود.

در کنفرانس بحث های مفید انجام گرفت. نظرات در کمال صراحت و روشنی بیان گردید. فضای حاکم براین کنفرانس حاکی از بلوغ سیاسی شرکت کنندگان در این نشست بود که گفتگوها در محیطی مملو از صمیمیت و رفاقت و احترام متقابل نسبت به نظرات همدیگر صورت گرفت.

٢. گزارش از سمت گیری های نظری در کنفرانس کلن

گروه کار نظری ـ برنامه ای که تدارک کننده نظری کنفرانس کلن بود، نشست کوتاهی را در محل کنفرانس تشکیل داد ولی به جهت فرصت اندک قادر نشد گزارشی از نکات اصلی مطروحه در کنفرانس را ارائه دهد. گروه کار بعد از کنفراس فرصت آن را یافت که جمع بندی خود را از نکات اصلی بحث های مطرح شده در کنفرانس تهیه کند. بدیهی است که این گزارش نمی تواند جمع بندی همه جانبه و بدون نقص باشد.

در کنفرانس کلن بر باور به ارزش های چپ چون آزادی و برابری، به دموکراسی و سوسیالیسم به عنوان هویت چپ و مولفه هائی از مبانی وحدت تاکید گردید. در کنفرانس مشخص گردید که اشتراکاتی میان فعالین این پروژه وحدت چپ وجود دارد، در عین حالی که تفاوت زاویه برخورد با چپ و سوسیالیسم و تشکل چپ در بحث و گفتگوها مشاهده گردید.

در کنفرانس تعدادی از شرکت کنندگان بر برنامه تشکل چپ در مقابل راست اجتماعی تاکید داشتند و خواستار آن بودند که هرچه زودتر مباحث حول مسائل برنامه ای و سیاسی متمرکز گردد و به مسائل مشخص ایران پرداخته شود. از جانب برخی شرکت کنندگان تاکید شد که سوسیالیسم مسئله امروز جامعه ما نیست، امروز لازم است که به بیان نشانه ها و خطوط کلی در مورد سوسیالیسم اکتفا کرد و اجازه نداد که قرائت های مختلف از سوسیالیسم مشکلی در پروژه وحدت به وجود آورد.

وجوه مشترک و تفاوت ها پیرامون “کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟”

١. شرکت کنندگان مخالف و ناقد سرمایه‏ داری بودند و به این باور داشتند که سرمایه داری پایان تاریخ نیست. آن ها بر ضرورت گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم تاکید کردند. 

٢. از نظر شرکت کنندگان، چپ با ارزش ها تعریف می شود. ارزش هائی چون: آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، دمکراسی، تبعیض ستیزی، جمهوریت، جدائی دین و دولت، حفظ محیط زیست، برابر حقوقی زن و مرد، دفاع از بخش عمومی و همبستگی.

٣. گسست از نگرش حاکم بر ” سوسیالیسم واقعا موجود “، نظر مشترک شرکت کنندگان در کنفرانس بود.

۴. شرکت کنندگان در کنفرانس تاکید داشتند که تحقق سوسیالیسم بدون تامین دموکراسی امکان پذیر نیست و دموکراسی از سوسیالیسم جدائی ناپذیر است.

علاوه بر وجوه مشترک، در گفتگوها، تفاوت های زیر نیز قابل مشاهده بودند:

١. نظری که خود را با “اکو سوسیالیسم” تعریف کرده و با ارایه یک پلاتفرم مبانی برنامه چپ آن را به عنوان تامین کننده سمت گیری جامعه ما بسوی اکوسوسیالیسم مطرح می کند.

٢. نطری که خود را سوسیالیست (رهایی خواه) می نامد و بر گسست از “سوسیالیسم واقعا موجود”،  “سوسیال دموکراسی”، “سیاست واقعا موجود” و “تحزب واقعا موجود” تاکید دارد.

٣. نظری که خود را سوسیال دمکرات می داند و بر این باور است که برای ایران کنونی برنامه سوسیالیستی در دستور نیست و برنامه چپ دمکرات باید برای ساختن ایرانی آزاد، دمکراتیک و سکولار تهیه گردد.

۴. نظری که خود را در گسست از “سوسیالیسم واقعا موجود” و باور به سوسیالیسم دمکراتیک به عنوان آلترناتیو سرمایه داری تعریف می کند و معتقد است که کشور ما در مرحله نوسازی دموکراتیک قرار دارد و نه نوسازی سوسیالیستی.

الگوی تشکل چپ

دو نظر در بحث های کنفرانس حول سازماندهی چپ وجود داشت:

١. نظری که به “حزب برنامه ای” معتقد است.

٢. نظری که بر “تشکل جنبشی ـ اپوریسیونی با برنامه” باور دارد.

٣. نظری بر کسب قدرت سیاسی و نظری دیگر بر اجتناب از کسب قدرت سیاسی تاکید داشت. اما هر دو ضرورت برخورد با قدرت سیاسی به عنوان موضوع فعالیت تشکل چپ را نفی نمی کردند.

گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ

١۶ دسامبر ٢٠١٣ (٢۵ آذر ١٣٩٢)

تاریخ انتشار : ۲۶ آذر, ۱۳۹۲ ۸:۴۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

#تنها_صداست_که_می_ماند

ظهر بود، فنجان چای را که گذاشتم کنار کامپیوتر، چشمم افتاد به آفتاب پشت پنجره… از بعضی خاطره ها، هزار بار هم که فرار کنی، مثل بَختک چسبیده اند به ذهنت و دست از کنج قلب و روحت برنمیدارند….

آفیش سرخ

نه خواهان شکوه بودید، نه خواهان اشک،

نه خواهان آوای ارگ‌ها، نه دعا برای مردگان،

آنک یازده سال، وه چه زود می‌گذرد، یازده سال،

زانگاه که سلاح برگرفتید،

مرگ  نمی‌زداید از خاطر، چشمان پارتیزان!

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

#تنها_صداست_که_می_ماند

آفیش سرخ

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی