یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۷

گزارش کارزار هفته همبستگى با کارگران ایران

به شما مى‌خواهيم اطمينان دهيم که همبستگى گسترده سنديکاى اف ژ ت ب، با کارگران و فعالين سنديکايى در ايران وجود دارد. ما همواره در اين عرصه فعاليت‌هاى خود را همانند ديگر ارگان هاى بين‌المللى براى همبستگى با کارگران و سنديکاليست‌هاى ايرانى پيگيرانه ادامه خواهيم داد

کمیسیون کارگرى سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت به مناسبت اول ماه مه روز جهانى کارگر و نیز سرکوب و زندانى کردن کارکنان و کارگران سندیکاى مستقل شرکت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه که توسط رژیم جمهورى اسلامى صورت گرفت، طبق فراخوانى از اول تا ششم ماه مه را هفته همبستگى با مبارزات کارگران و سندیکاى شرکت واحد اعلام کرد و در این رابطه اقدام به صدور بیانیه‌اى نمود.

در این بیانیه متذکر شد که بعد از روى کار آمدن دولت آقاى احمدى نژاد به قدرت در ژوئیه سال ٢٠٠۵، سرکوب و اختناق در سطحى وسیع در ایران گسترش یافته است. در بیانیه از کارگران و فعالین سندیکاهاى آزاد و مستقل کارگرى در سطح بین‌اللملى خواسته شده بود که در این روزهاى سخت کارگران و سندیکالیست هاى ایران را تنها نگذارند.
دراینجا ما به انعکاس گزارش تعدادى از واحد هاى تشکیلاتى سازمان فدائیان خلق اکثریت مى‌پردازیم.

* هلند:
ترجمه بیانیه کمیسیون کارگرى به زبان هاى هلندى و انگلیسى را به اکثر احزاب چپ و سندیکاها و اتحادیه‌هاى کارگرى از جمله به بزرگترین اتحادیه کارگرى (اف ان فى) که بیش از یک میلیون عضو دارد فرستاده شد که آنها نیز ارتباط ما را با نماینده خود در بروکسل (مسئول روابط بین المللى این اتحادیه) برقرار کردند تا از طریق ایشان حمایت بین‌المللى از سندیکاى شرکت واحد پیگیرى شود.

* شهر کلن ( آلمان ):
ترجمه این بیانیه به زبان آلمانى در سطح وسیع در مکانى که هرساله به مناسبت روز اول ماه مه مراسمى از طرف سندیکاها، اتحادیه‌ها و احزاب چپ برگزار مى‌شود پخش و نیز به اکثریت نهادهاى حقوق بشرى و سندیکایى فرستاده شد.

* نروژ 
چاپ و ترجمه اعلامیه هفته همبستگى به زبان نروژى و ارسال آن به احزاب و سازمان‌هاى چپ و سندیکاها و اتحادیه‌هاى کارگرى و مرکز سندیکاى سراسرى نروژ (ال او) و توزیع وسیع این بیانیه در تظاهرات روز اول ماه مه و برگزارى یک گردهم‌آیى با شرکت فعالین سیاسى و اجتماعى و گفتگو در مورد مسائل کارگرى صورت گرفت.

* سویس 
ترجمه بیانیه به زبان آلمانى به دفتر مرکزى سازمان حقوق بشر در شهر ژنو، کمیته اول ماه مه که ٢٣ گروه و سازمان و سندیکاى کارگرى عضو آن مى‌باشند، بزرگترین سندیکاى کارگرى سویس (جى ان اى آ) و دفتر مرکزى سازمان جهانى کار فرستاده شد.

* بلژیک: 
سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت ) – بلژیک در کارزار بین‌المللى براى دفاع از سندیکاهاى مستقل، بویژه سندیکاى شرکت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه نامه‌اى را خطاب به رئیس پارلمان اروپا آقاى ژوژف بورل فونتلس و دیگر فراکسیون‌هاى پارلمان اروپا (احزاب سبز، سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها) ارسال نمود. به علاوه در سطح بلژیک نامه‌هایى خطاب به احزاب بلژیکى و سندیکاهاى کارگرى فرستاده شد. در مضمون این نامه‌ها به وضعیت حقوق بشر در ایران، وضعیت زندانیان سیاسى و به‌ویژه زندانیان سندیکاى شرکت واحد پرداخته و حمایت ایشان از مطالبات زیر تقاضا شده بود:

١- آزادى تمام فعالین کارگرى و سندیکایى زندانى؛
٢- آزادى منصور اسانلو از رهبران سندیکاى شرکت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه؛
٣- براى دفاع از سندیکاهاى مستقل و اجراى مقاوله‌نامه‌هاى سازمان بین‌المللی کار کنوانسیون‌هاى ۹٨ و ٨۷؛
۴- براى بازگشت به کار تمام کارگران اخراجى شرکت واحد اتوبوس رانى.
در ضمن ملاقات‌هایى با نمایندگانى از احزاب سوسیال دمکرات اروپائى در پارلمان اروپا صورت گرفت و در آن دیدارها به اوضاع و احوال ایران، وضعیت حقوق بشر، وضعیت انرژى هسته‌اى، وضعیت سندیکاهاى مستقل کارگرى و غیره پرداخته شد و طرفین اطلاعات و تحلیل‌هاى خود را ارائه دادند. آنها متذکر شدند که پارلمان و شوراى اروپا از نزدیک مسائل ایران را پى‌گیرى مى‌کنند و موضوع بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادى زندانیان سیاسى و از جمله آزادى آقاى اسانلو و جهانبگلو براى آنان اهمیت دارد و گفتند که تصمیماتی را در این عرصه اتخاذ کرده اند. فدائیان خلق اکثریت در اکسیون و مراسم اول ماه مه در بروکسل که از طرف فدراسیون عمومى کار که بزرگترین سندیکاى کارگرى در بلژیک محسوب مى‌شود، نیز شرکت کردند و در آنجا به جمع آورى امضا براى آزادى کارگران سندیکاى شرکت واحد اتوبوسرانى تهران پرداختند.همچنین در ضمیمه این گزارش، ترجمه دو نامه‌اى را که براى فدائیان خلق ایران – اکثریت (بلژیک) ارسال شده است، مشاهده مى‌کنید.
پیگیرى جلب حمایت بین‌المللى از مبارزات کارگران میهنمان توسط کمیسیون کارگرى و واحدهاى تشکیلاتى سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت همچنان ادامه دارد.

کمیسیون کارگرى فدائیان خلق ایران – اکثریت
٢۹ ماه مه ٢٠٠۶

———————————————————–

* – نامه بزرگترین سندیکاى کارگرى بلژیک اف ژ ت ب

قبل از هر چیز، از شما بابت نامه ارسالى تشکر مى‌کنیم. ما به‌خوبى نسبت به شرایط خطرناکى که فعالین سندیکائى در ایران و بویژه سندیکاى شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه در آن بسر میبرند، آگاه هستیم. شما حتمآ به خوبى مى‌دانید که جنبش‌هاى بین‌المللى سندیکایى در برابر خشونت گسترده‌ اى که بر علیه حقوق سندیکایى و انسانى سندیکالیستهاى ایرانى و خانواده‌هاى آنان صورت گرفته است، ساکت و غیر فعال ننشسته‌اند.
کنفدراسیون جهانى سندیکاهاى آزاد (سى اى اس ال) که «فدراسیون عمومى کار در بلژیک» (اف ژ ت ب) نیز عضو آن مى‌باشد مشخصآ از نزدیک فعالیت و حرکت سندیکاى شرکت واحد اتوبوس‌رانى در تهران را دنبال مى‌کند.
سندیکاى (اف ژ ت ب) در کمپین بین‌المللى براى دفاع از سندیکالیست‌ها و کارگران ایران شرکت فعال داشته است و تاکنون نامه‌هاى اعتراضى را خطاب به رئیس جمهور ایران، نماینده جمهورى اسلامى در اتحادیه اروپا، به وزیرامور خارجه بلژیک نوشته است و نیز در دیگر عرصه‌ها از جمله در اکسیون سراسرى و جهانى در ١۵ فوریه براى دفاع از حقوق کارگران در ایران حضور و شرکت فعال داشته است. در ضمن لازم به تاکید است که ما بطور دائم اطلاعات لازم و ضرورى را در اختیار اعضاء، فعالین سندیکایى، نمایندگى‌هاى خود در شهرها و مناطق مختلف بلژیک قرار مى‌دهیم تا بلکه آنها از این طریق بتوانند از وضعیت سندیکالیست‌ها و فعالین کارگرى در ایران با خبر باشند و در ضمن اخبار فعالیت‌ها و مبارزات سندیکایى در ایران را در سایت خود انتشار مى‌دهیم.
کنفدراسیون جهانى سندیکاهاى آزاد (سى اى اس ال) از نزدیک و به‌طور پیگیر مسئله فعالین سندیکایى زندانى را دنبال مى‌کند و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها و دیگر فعالیت‌هاى سندیکایى در ایران و نیز دائمآ حرکت‌هایى را که در این عرصه انجام مى‌دهد، در سایت خود انتشارمى‌دهد.
به شما مى‌خواهیم اطمینان دهیم که همبستگى گسترده سندیکاى اف ژ ت ب، با کارگران و فعالین سندیکایى در ایران وجود دارد. ما همواره در این عرصه فعالیت‌هاى خود را همانند دیگر ارگان هاى بین‌المللى براى همبستگى با کارگران و سندیکالیست‌هاى ایرانى پیگیرانه ادامه خواهیم داد
بهترین درودهاى ما را بپذیرید

مسئول روابط بین‌الملل سندیکاى (اف ژ ت ب) آقاى پل گورزلین – بروکسل ۴ ماه مه ٢٠٠۶

———————————————————–

* نامه به نمایندگان حزب سبزهاى فرانسه زبان در پارلمان فدرال بلژیک.

*در پى ارسال نامه دیگرى از فدائیان خلق اکثریت- بلژیک به نمایندگان حزب سبزهاى فرانسه زبان در پارلمان فدرال بلژیک، خانم «زوئه ژنو» نماینده مجلس فدرال بلژیک در جلسه علنى پارلمان، سوال زیر را از وزیرامور خارجه دولت بلژیک در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران و مشخصآ از وضعیت آقاى اسانلو، کردند.
* سوال: آقاى رئیس، آقاى وزیر، همه ما از وضعیتى که در ایران مى‌گذرد، نگرانیم. چنانکه پارلمان فدرال بلژیک با یک اکثریت قاطع، قطعنامه‌اى را در خصوص وضعیت ایران در عرصه پروژه انرژى هسته‌اى، امتناع حکومت ایران از همکارى چند جانبه، باج‌گیرى براى حقوق بشر و توهین به اسرائیل، صادر کرده است.
آقاى وزیر، در ماه ژانویه ٢٠٠۶ در فرصتى که برایم بوجود آمد برایتان نامه‌اى در خصوص نقض حقوق بشر در ایران و به‌ویژه وضعیت آقاى منصور اسانلو، فرستادم. به نظرم مورد آخر مى‌بایست به عنوان نمونه مشخصى تلقى شود. البته این نمونه را نباید به عنوان امرى فردى محسوب کرد. زیرا متاسفانه مورد پیش‌گفته به‌قدرکافى و روشن وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران را انعکاس مى‌دهد. آقاى منصور اسانلو رهبر یک سندیکاى مستقل کارگرى است که از چندین ماه گذشته همچنان در زندان به‌سر مى‌برد. در واقع سندیکاى شرکت واحد اتوبوس رانى یک حرکت اعتراضى سندیکایى را برگزار کرده بود که توسط حکومت با روشى کاملآ ننگین مورد سرکوب واقع شد. شما به نامه قبلى من بطور روشن پاسخ دادید که شما هم به عنوان وزیر امور خارجه دولت بلژیک نسبت به وضعیت آقاى منصور اسانلو نگرانید و متذکر شدید که براى دریافت اطلاعات دقیق و روشن نسبت به وضعیت ایشان و دیگر همکاران سندیکالیست شرکت واحد اتوبوس‌رانى با دشوارى‌هایى مواجه هستید. در ضمن چند هفته قبل شما در ملاقاتى که با وزیر امورخارجه جمهورى اسلامى در بروکسل داشتید ما از طریق وسایل ارتباط جمعى با خبر شدیم که شما با وزیر امورخارجه ایران در خصوص پرونده هسته‌اى و سخنان رئیس جمهور ایران احمدى نژاد گفتگو و انتقادهاى مشخصى را اعلام داشته‌اید. متاسفانه ما اطلاعات دیگرى را نتوانستیم در خصوص گفتگوهاى شما از طریق این مراکز پیش‌گفته کسب کنیم. لذا ضرورى دیدم که مجدآ از طریق این نامه شما را مورد خطاب قرار دهم.
آیا در هنگام دیدار و ملاقات با وزیر امور خارجه جمهورى اسلامى ایران، شما در خصوص سلامتى و وضعیت آقاى منصور اسانلو صحبت کردید؟ آیا کلآ از وزیر امورخارجه ایران در خصوص وضعیت حقوق بشر که از مدت‌ها قبل توسط حکومت ایران به‌شدت بطور دائم نقض مى‌شود، صحبت داشتید؟ در آخر آیا اتحادیه اروپا تدابیر لازم و ضرورى براى اعتراض نسبت به دستگیرى اعضاء، رهبران سندیکا و دیگر اعتصابیون کرده است؟ آیا از دولت ایران تقاضاى آزادى فورى آنها را نموده است؟ اگر اقداماتى صورت گرفته لطفآ توضیح دهید چه کارهایى انجام شده است؟
* جواب: آقاى کارل دوگوست وزیر امورخارجه بلژیک به سوالات فوق چنین جواب دادند:
آقاى رئیس، خانم نماینده پارلمان، من از شما از اینکه مجددآ سوال مربوط به وضعیت آقاى منصور اسانلو و دیگر رفقایش را که در دسامبر سال گذشته به‌خاطر شرکت در اعتصابى که توسط شرکت واحد اتوبوس‌رانى در تهران برگزار شده بود و بابت آن دستگیر شدند، تشکر مى‌کنم. در لحظه کنونى متاسفانه آقاى اسانلو و تعدادى از رفقاى سندیکایى ایشان در زندان به‌سر میبرند. در هنگام گفتگو با وزیر امور خارجه ایران در ٢٠ فوریه ٢٠٠۶، وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسى قرار نگرفت. این واقعیت دارد که گقتگوهاى ما روى بحران انرژى هسته‌اى متمرکز شده بود. در لحظه کنونى موضوع غنى‌سازى هسته‌اى به عنوان موضوع اصلى در دیپلماسى افکار جهانى و به‌ویژه اتحادیه اروپا قرار دارد. نگرانى‌هاى اتحادیه اروپا نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران به اندازه کافى مطرح است. در این عرصه روشن بگویم که گفتگوهاى کنونى اتحادیه اروپا با جمهورى اسلامى ایران روى احتمال از سرگیرى دیالوگ بر سر حقوق بشر خواهد بود. تاکید کنم که اروپایى‌ها از مسئولین دولت ایران تقاضا خواهند کرد که این بار مشخصآ موضوع گفتگو به وضعیت افراد زندانى پرداخته شود. و اما در خصوص سوالى که مربوط به موضع اتحادیه اروپا در رابطه با دولت ایران و نیز سرنوشت آقاى اسانلو و دیگر اعتصابیون زندانى می‌باشد، اطلاعات زیر را مى‌توانم ارائه دهم. روشن بگویم که به در خواست چندین دولت عضو اتحادیه اروپا و از جمله بلژیک ما از رئیس اجرایى اتحادیه اروپا که اتریش در حال حاضر مسئولیت آنرا به عهده دارد تقاضا کردیم که در این عرصه فعال باشد. مشخصآ دولت اتریش به سفارت خود در تهران دستور داده است که به جمع آورى اطلاعات و اقدامات لازم در خصوص زندانیان سندیکایى بپردازد. در واقع هدف اصلى این است که نسبت به وضعیت آقاى اسانلو و رفقاى سندیکایى ایشان که در حال حاضر در زندان به‌سر مى‌برند، اطلاعات دقیق دریافت شود. و در ضمن نسبت به زندانى بودن آنها اعتراض و خواهان آزادى فورى آنها شود. دو ملاحظه موجب گردید که ریاست اتریشى اقدام به انجام تصمیم فوق را به وقت دیگرى موکول کند. در واقع جشن سال نو ایرانیان باعث گردید که مسئولین رده بالاى حکومت تا ٢۶ مارس در دسترس نباشند و دوم اینکه اقدامات دیگر ریاست اتریشى نسبت به وضعیت حقوق بشر از هم اکنون در تهران پیش بینى شده است. بنابراین اقدامات مشخص مربوط به آقاى اسانلو و رفقایش ابدا” کنار گذاشته نشده است. حتى اگر ما ندانیم این ماجرا چگونه به پایان خواهد رسید.
* خانم زوئه ژنوت در خصوص صحبت‌هاى وزیر امور خارجه بلژیک گفتند: امیدوارم که سفیر اتحادیه اروپا در آینده نزدیک نسبت به این اعتصابیون کارگر، نگرانى‌هاى خود را اعلام کند. براى ما این درک وجود دارد که در ارتباط‌هایى که با ایران برقرار است بگوئیم که وضعیت حقوقى کارگران براى ما بسیار دارای اهمیت است.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۸ خرداد, ۱۳۸۵ ۹:۴۰ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟