سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۱

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۱

گزارش کمپین رسانه ای ایران دهشتناک جلوه دادن بهائیان را افشا میکند

بسیاری از این حملات بر پایۀ تحریف فاحش تاریخ دیانت بهائی بنا شده است؛ برخی از آنها به استراتژی شریک جرم دانستن از طریق ردهبندی بهائیان با گروههای کاملاً غیر مرتبط مثل "شیطانپرستان" یا پلیس مخفی شاه، دست میزنند؛ و برخی دیگر شگردِ پیوند دادن بهائیان با ’مخالفان‘ رژیم را بکار میبرند که به دولت اجازه میدهد تا هر دو بهائیان و مخالفانش را یکجا بیاعتبار سازد

 سرویس خبری جامعۀ بهائی– در کمپین رسانهای دامنهداری که در خارج از ایران عمدتاً از نظر دور مانده، بطور سیستماتیک به نفرت و تبعیض علیه اقلیت سیصد هزار نفرۀ بهائی دامن زده میشود.

در گزارشی که امروز منتشر شد، جامعۀ جهانی بهائی بیش از ۴٠٠ مطلب مطبوعاتی و رسانهای منتشر شده در ظرف ١۶ ماه را استناد و تجزیه و تحلیل نموده که گویای تلاشی است مکارانه و سازمانیافتۀ مورد حمایت دولت برای دهشتناک جلوه دادن و بدنام کردن بهائیان از طریق بکار بردن اتّهامات دروغ، واژههای تحریکآمیز، و تصاویر نفرتانگیز.

بانی دوگال، نمایندۀ ویژۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل گفت: “این تبلیغات ضد بهائی از لحاظ حجم و شدت، و دامنه و پیچیدگی حیرتآور است.”

او گفت: “همۀ اینها با حسابشدگی کامل ارائه شده تا علیه یک جامعۀ آرام و صلحجویِ مذهبی که اعضایش میکوشند تا به بهبود اجتماع خود کمک کنند دشمنی برانگیزد.”

این گزارش تحت عنوان “تحریک تنفر: کمپین رسانهای ایران برای دهشتناک جلوه دادن بهائیان”، نهایتاً چنین نتیجهگیری میکند:

– تبلیغات ضد بهائی از بالاترین سطح کشور من جمله رهبر عالی آیت الله علی خامنهای که یک سال پیش سخنرانی شدیداً تبعیضآمیزی در قم ایراد نمود، سرچشمه گرفته و تصویب شده است.

– این کمپین قوانین بین المللی حقوق بشر، از جمله تصمیم بیسابقهای که در اوایل سال جاری در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید و بخصوص کلیشهسازی منفی و تحریک تنفر نسبت به اقلیتهای مذهبی را محکوم میکند، زیر پا میگذارد.

– بر بهائیان در سرزمین خودشان مهر “بیگانه” زده شده و به روشی دشمنان اسلام معرّفی شدهاند که به روشنی نشان میدهد که برای برانگیختن حساسیّتهای مذهبی مسلمانان شیعۀ ایرانی برنامهریزی شده است.

– هدف این کمپین آنست که با استفاده از بهائیان به عنوان یک “سپر بلای” همهجانبه، توجه را از فریادهای دموکراسی خواهی منحرف سازد – و با این کار، همۀ کسانی را که با دولت مخالفند و همچنین فعّالان حقوق بشر را به اسم بهائی، بدنام کند، “انگار بهائی بودن شنیعترین جرم است”.

– اولیای امور تئوریهای توطئهگرایانۀ مضحکی منتشر میکنند، از جمله اینکه وانمود میکنند که مؤسسات پخش خبر خارجی، بخصوص مؤسّسۀ خبری بریتانیا (BBC) و صدای آمریکا (VOA)، به وسیلۀ بهائیان کنترل میشوند و یا تحت نفوذ آنها هستند، زیرا داستانهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را گزارش میدهند.

این گزارش میگوید: “محتوای گوناگون این حملات نشان دهندۀ اختصاص منابع مالی عظیم و تلاش شدید جمهوری اسلامی در این زمینه است.”

“بسیاری از این حملات بر پایۀ تحریف فاحش تاریخ دیانت بهائی بنا شده است؛ برخی از آنها به استراتژی شریک جرم دانستن از طریق ردهبندی بهائیان با گروههای کاملاً غیر مرتبط مثل “شیطانپرستان” یا پلیس مخفی شاه، دست میزنند؛ و برخی دیگر شگردِ پیوند دادن بهائیان با ’مخالفان‘ رژیم را بکار میبرند که به دولت اجازه میدهد تا هر دو بهائیان و مخالفانش را یکجا بیاعتبار سازد. این کمپین از شبکۀ جهانی اینترنت به نحو گستردهای استفاده میکند و غالباً تصویرهایی بکار میبرد که بهائیان را به صورت غولهای اهریمنی یا جاسوسان اسرائیل نشان میدهد.

بانی دوگال گفت که دهشتناک جلوه دادن جامعۀ بهائی ایران مسئلهای است که سزاوار بذل توجه دولتها، مؤسسات حقوقی بین المللی و مردمان منصف و روشنبین در همه جا میباشد.

ایشان گفت: “این کمپین نه تنها قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض میکند، بلکه همچنین با ادعای دیرینۀ ایران در سازمان ملل و در مجامع دیگر مبنی بر پشتیبانی از اقدامات برای غیرقانونی یا محکوم کردن سخنان نفرتانگیز علیه ادیان و پیروان ادیان، کاملاً در تضادّ است.”

“وجود شباهتهایی بین کمپین تبلیغات ضد بهائیِ امروز در ایران و دیگر کمپینهای ضد دینیِ برخوردار از پشتیبانی دولت در تارخ، غیرقابل انکار است. تاریخ به ما نشان میدهد که اینگونه کمپینها از مهمترین پیشدرآمدهای خشونت عملی علیه اقلّیّتهای مذهبی، یا در بدترین وجه، مقدمۀ نسلکشی میباشند.

خانم دوگال گفت: “وقت آنست که به ایران گفته شود که چنین نقض فاحش قانون و معیارهای بین المللی قابل تحمل نیست.”

تاریخ انتشار : ۲ آذر, ۱۳۹۰ ۸:۲۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!