شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۹

گزارش کنگرە ١٣ سازمان اکثریت (۵)

در ادامە سە قرار دیگر از طرف رفقای حاضر بە کنگرە ارائە شد. کنگرە بعد از بحث مفصل حول این قرارها، دو تای آنها را از دستور حذف کرد، اما قرار سوم کە قراری بود در مورد زندانی کردن رضا شهابی و عدەای از فعالین کارگری در روزهای اخیر در ایران، مورد تائید اعضای کنگرە قرار گرفت.

گزارشگر کار آنلاین

در روز سوم، کنگرە ساعت نە و نیم صبح شروع بە کار کرد. ابتدا هیئت رئیسە رئوس برنامە روز را اعلام کرد، بدین مضمون کە کنگرە تا ظهر باید بە بقیە اسناد و قراردادهای مضمونی از جملە سند سیاسی رسیدگی کند. بعد از این کنگرە وارد نطق های پیش از دستور جلسە شد، کە طی آن تعدادی از رفقا بە سخنرانی حول مسائل مختلف پرداختند. بعد از نطق های پیش از دستور، سند سیاسی کە بعد از نظرات کتبی رفقا تدقیق شدە بود, مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت. در جریان این بررسی، پیشنهادهای حضار بە کمیسیون مربوطە جهت رسیدگی دقیق تر و مشخص تر بە آن تقدیم شد.

بعد رسیدگی بە قرارها وارد دستور شد. در واقع دو قرار در دستور جلسە بود، اما قرار برنامە پس گرفتە شد چونکە بە سند برنامە رای دادە شدەبود. قرار بعدی قرار  پیشنهادی هیئت تدارک کنگرە بود کە در دستور قرار گرفت. ابتدا رفقا بە طرح سئوالات خود در مورد آن پرداختند، و در پایان این قرار با کسب اکثریت آرا بە تصویب کنگرە رسید. 

گفتنی است کە دو پیام دیگر از طرف جمعی دیگر از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت (داخل کشور)، و حزب کمونیست فرانسە، بە دست کنگرە رسید.  

در ادامە سە قرار دیگر از طرف رفقای حاضر بە کنگرە ارائە شد. کنگرە بعد از بحث مفصل حول این قرارها، دو تای آنها را از دستور حذف کرد، اما قرار سوم کە قراری بود در مورد زندانی کردن رضا شهابی و عدەای از فعالین کارگری در روزهای اخیر در ایران، مورد تائید اعضای کنگرە قرار گرفت.

در بخش دیگر کار، کنگرە دوبارە سند سیاسی را کە از کمیسیون بررسی پیشنهادات بازگشتە بود، بە گفتگو و رای گذاشت کە پس از تغییراتی چند، با اکثریت رای اعضا بە تصویب رسید.

در پایان قطعنامە کنگرە پیرامون انتخابات دورە یازدهم ریاست جمهوری در ایران مورد بحث و گفتگوی گرم و پر حرارت رفقای کنگرە  قرار گرفت کە با کسب رای اکثریت قاطع و بالای حاضرین بە تصویب کنگرە رسید.

 

تاریخ انتشار : ۳۱ فروردین, ۱۳۹۲ ۶:۲۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سه روز برگزاری جشنواره، مسئولان سازمان دیدارها و گفت‌وگوهای متعددی با رفقای حزب توده‌ ایران و حزب چپ ایران، سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و دیگر نیروهای چپ ایرانی مقیم پاریس داشتند. هم‌چنین رفقای ما دیدارهایی با رفقای چپ افغانستان و حزب کمونیست عراق داشتند.

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

جمعه خونین زاهدان همچون کشتار معترضان در جنبش های گذشته و جنبش ژینا مهسا در سراسر ایران حکایت از شکاف عمیق میان ملت ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی دارد.

بازهم خاطره ها

پاهایم را، به مانند علف، می گذارم، بر روی زمین
/
می بینم خود را، چون درختی در تب و تاب
/
می پیچم درخود، از آن هراس، که نگاهم بود و فراز
/
سرزمینی نشناخته، اما در خیال
/
آن کعبه آمال، چون مسلمانی در انتظار بهشت …

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها

 کار برای زیست و زندگی آبرومندانه مدتهاست که دیگر در چشم انداز نیست، بلکه تلاشی جانکاه برای ادامه زنده ماندن و فقط زنده ماندن است … آیا سوختن انسان ها و جزغاله شدنشان بر فراز تیر برق و یا سقوط شان از بلندی ها و یا حبس شدنشان در اعماق معادن و مرگ شان در اعماق ظلمت و سیاهی سرنوشت محتوم شان است؟ چه باید کرد؟

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

بازهم خاطره ها

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها

صدور حکم زندان و شلاق برای ۱۷ کارگر فولاد اهواز

لایحه‌ی «عفاف و حجاب»؛ سرکوب زنان، سلب زندگی، انکار آزادی