پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۷

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۷

توقف ساخت وساز در پارک های قیطریه و لاله توسط شورای شهر تهران
این پیروزی حاصل تداوم امید، شجاعت، همدلی و صبوری شما مردم نیک‌اندیش و البته خردمندی برخی از اعضای شورای شهر است.
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمد درویش
نویسنده: محمد درویش
کارگرکُشی در معادن: دو کارگر معدن شازند اراک پس از چهار روز هنوز زیر آوار سنگ هستند
متاسفانه در ايران معمولا در جواب ضرورت رعایت مسائل ايمنی گفته می‌شود كه برای رعايت مسائل ايمنی پول نداريم يا اصلا رعايت مسائل ايمنی را یک كار لوكس می‌دانند يا...
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کارگری رادیو زمانه
نویسنده: گروه کارگری رادیو زمانه
چگونه می‌توان از چرخه‌ی خشونت در خاورمیانه رهایی یافت
تجربیاتم به من آموخته است که حتی وقتی گفت‌وگو در جریان است، آدم‌ها به‌ندرت با یکدیگر همدلی دارند یا خواهانِ یافتن وجوه مشترک‌اند. نمایندگانِ هر طرف اغلب تجربیاتِ خود را...
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گابریله ریفکیند. برگردان: عرفان ثابتی
نویسنده: گابریله ریفکیند. برگردان: عرفان ثابتی
همه کارت‌ها سوختند
وقتی سلطان زنده است, از کدام انتخاب سخن می گویی!؟ در این سرزمین خسته، با تنِ خونین و دردهای بیشمارش، من که را باید انتخاب کنم!
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: رحمان- ا 
نویسنده: رحمان- ا 
آه... ماندانا!
فروردین ۱۳۶۱ بود که از کمیتۀ مشترک به بند ۲۴۳ زنان اوین منتقل شدم. دخترکی شیرین ومخملین نظرم را جلب کرد. شاید ۲۲ سال داشت. نرم ومخملین بود، با صلابت....
۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زهره تنکابنی
نویسنده: زهره تنکابنی
شوق وزیدن 
در قعر نومیدی … به تداوم ناگزیر زیستن می اندیشم، به تماشای شکوفه های شکوفنده، در باغ بهاری،. که پایان تمامی زمستان ها را،. اعلام می کند...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: مسعود دلیجانی
نویسنده: مسعود دلیجانی
جنایات جمهوری اسلامی علیه هموطنان بهایی را محکوم میکنیم
نظام جمهوری اسلامی سالهاست با گفتمان خودی-غیر خودی، شیعه-سنی، انقلابی-غیر انقلابی و مشابه آن، با پر رنگ کردن اختلافات قومی و مذهبی ملت ایران را چند بخش کرده و کوشش...
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور

یک اتحاد مبارزاتی

در طی دوران حاکمیت های ارتجاعی وابسته تاریخ بیش از ۸۶ ساله اخیر جامعه ایران، دولتها با اجرای سیستماتیک انواع ستمهای قومی- ملی، جنسی، طبقاتی، ایدئولوژیکی، مذهبی قوانین ارتجاعی را نهادینه کردند. پتانسیل انقلابی درون هر یک از این جنبشهای برابری طلب به صورت مجزا همواره خیزشهایی اعتراضی را بدنبال داشته که به علت عدم اتحاد نیرو های پیشرو و بالنده بارها با شکست روبرو گشته است

سالهاست اندیشه ورزان سیاسی و اجتماعی فعال در حوزه های سیاسی چه بصورت متشکل در درون سازمانهای سیاسی و چه به صورت مستقل در ارائه راه حل مناسب به عنوان آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی پیشنهادات خود را در قالب برنامههای مختلفی ارائه دادهاند. اما متاسفانه در حوزههای نقد به اصلیترین نقطه توجه کافی ننموده و در شکل برنامهٔ گروهی متشکل حزبی، سازمانی و فردی بدون تعمیم آن برنامه ها به عنوان یک راهکار عمومی در جا زده اند. علت اصلی این ضعف در عدم ارائه راه حل دموکراتیک درمورد همهٔ مسائل اجتماعی از جمله تمامی ستمهای موجود طبقاتی، ملی(قومی)، جنسی، ایدئولژیک، مذهبی، خلاصه می شود. یعنی با اولویت قرار دادن به ارائه راه حل برای بخشی یا فقط یکی از این ستمها عاجز از طرح عینی راه حل در موارد دیگرشد اند. این ضعف اصلی باعث شده این برنامه ها از مسیر دموکراتیک خود منحرف شود و با پافشاری در اصرار در همه شمول بودن این برنامه ها و سازمانها فقط در همان حوزه کوچک احزاب و سازمانهای مدعی باقی بمانند. به همین منظور ما در قشر اپوزیسیون فعلی شاهد رهبرآن ۳۱ ساله دائمی کادر رهبری دائمی و برنامهٔ تکراری و بیخاصییت دائمی هم هستیم.

در طی دوران حاکمیت های ارتجاعی وابسته تاریخ بیش از ۸۶ ساله اخیر جامعه ایران، دولتها با اجرای سیستماتیک انواع ستمهای قومی- ملی، جنسی، طبقاتی، ایدئولوژیکی، مذهبی قوانین ارتجاعی را نهادینه کردند.

پتانسیل انقلابی درون هر یک از این جنبشهای برابری طلب به صورت مجزا همواره خیزشهایی اعتراضی را بدنبال داشته که به علت عدم اتحاد نیرو های پیشرو و بالنده بارها با شکست روبرو گشته است. طرح شعار “اتحاد مبارزاتی خلقهای تحت ستم و جنبش زنان، جنبشهای کارگری، دانشجویی و روشنفکری برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی” با کسب اتحاد عمل انقلابی نیروهای دموکراتیک رهبری کنندهٔ هر یک از این جنبشها با ارائه تاکتیکهای مشخص از یک طرف و از طرف دیگر پذیرش مشترک آلترناتیو مشخص و واحد می تواند گامهای اصلی را برای ایجاد اتحادها برداشت. با مشخص کردن دقیق شکل حاکمیت غیر متمرکز، شورایی، دموکراتیک، و از بین بردن تمامی قوانین ارتجاعی تضمین کنندهٔ نابرابریها در همهٔ زمینهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، با تقسیم قدرت سیاسی به صورت برابر بدون الوییت قرار دادن هیچ یک از هوییتهای مشخص جنسی، ملی-قومی، طبقاتی، مذهبی، ایدئولوژی و باورها در شکل برنامه آلترناتیو مشترک میتوان همهٔ نیروهای انقلابی موجود در این جنبشها را هم بسیج کرد و هم سپس مسئول و ناظر برای اجرای دقیق این خواستها در شکل شوراهای اداری، سیاسی، منطقهای کادر ترتیب داد. اتحاد داوطلبانهٔ تمامی نیروهای دمکرات و انقلابی و سرنگونی طلب با باور داشتن عملی به این شعارها شرط اصلی تحقق این اتحاد خواهد بود.”

سوال اصلی اینجاست، کدام آلترنتیوی است که می تواند در وضعیت فعلی نیروهای انقلابی را با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی در اطراف برنامه و شعارهای مناسب و همه شمول بسیج کرده و به تحرک در آورد و بتواند راه حل دمکراتیکی برای رفع همهٔ ستمهای موجود ارائه دهد؟

شکل ساختار حکومت آلترناتیو را مشخص نماید که بتواند به صورت مشخص و دقیق در ریشه کن کردن همهٔ نابرابریها، تبعیضهای جنسی، ملی-قومی، طبقاتی، ایدئولوژیک، مذهبی اقدام بکند.

طرح شعار “اتحاد مبارزاتی خلقهای تحت ستم و جنبش زنان، جنبشهای کارگری، دانشجویی و روشنفکری برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی” می تواند در وهلهٔ فعلی بهترین گزینه برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی و هم برای مرحلهٔ بعدی باشد.

با علم به آزادی و برابری انسانی بر اساس تعریف آگاهانه و آزادانهٔ فردی و جمعی تودههای انسانی از هویتهای موجود بشری اعم از هویت جنسی، طبقاتی، ملی-قومی، مذهبی، ایدئولوژیک … میبایست برای برچیدن همهٔ کالبد تفکر برتری طلبی در ساختار حاکمیت (دولت متمرکز) قوانین، و ساختارهای فرهنگی رایج برنامه مشخصی را ارائه داد.

برای لغو بردگی جنسی، طبقاتی، کودکان و از بین بردن تبعیضهای ملی-قومی، مذهبی، ایدئولوژیک ساختار حاکمیتی را تعریف کرد که در الگوی مشخص پیشنهادیش به همهٔ ستمدیدگان به صورتی برابر راه حلی دموکراتیک ارائه می دهد. با اعتقاد داشتن به برابری کامل انسانها در این الگوی مناسب، در وهلهٔ اول با جای دادن برنامهٔ عملی برای تقسیم واقعی قدرت سیاسی بدون هیچ استثنا که شامل همهٔ آن انسانها شود. این ممکن نیست مگر با حذف حاکمیت متمرکز در برنامهٔ آلترناتیوی، و شرکت فعال عملی و حمایت از جنبشهای محرومین و ستمدیدگان در درون پروسهٔ مبارزاتی آنان.

با شرکت فعال و پیشرو در مبارزه علیه ستم ملی، تبعیض جنسی ایدئولوژیک، مذهبی و تمرکززدایی وظیفهٔ اصلی بشردوستانه عدالتخواهانه، دموکراتیک، آزدیخواهانه انسانی خود را میتوان به جا آورد و هم این که از انحراف این جنبشها توسط نیرهای ارتجاعی و قدرتهای ارتجاع جهانی کاست. بخش عظیم این قدرتهای ارتجاعی از جمله جمهوری اسلامی ایران در این زمینه سرمایه گذاری نیز کرده اند.

به اعتقاد من با ایجاد ساختار دموکراتیک شورایی باورمند به برابرحقوقی ملتها – اقوام و همهٔ ستمدیدگان و محرومین در پروسهٔ سیر تکاملی و پرورشی در زمینههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی این برابری را میتوان تضمین نمود. میتوان نیروهای مبارز و دمکرات درون هر یک از این جنبشها را هم برای مرحلهٔ سرنگونی فعلی و هم برای ساخت و تحققق این خواستهٔ مشترک متحدانه بسیج نمود.

با تعمیق شعار حق تعیین سرنوشت به صورت شورایی میتوان عمل شرکت فعال، نظارت، سهیم بودن در قدرت سیاسی، حق انتخاب و انتخاب شدن را شامل حال همهٔ ستمکشان طبقاتی، زنان، دنشجویان، ملتها، مذاهب، صاحبان ایدئولوژی کرد و آنها را در پروسهٔ مبارزاتی متحد نمود.

با تقدم دادن انسان و سرنوشت انسانی بر خاک، با ایجاد مکانیزمهای اداری شورایی محلی با نظارت دقیق همهٔ ساکنان فعلی آن مناطق بدون در نظر گرفتن هویت ملی-قومی، جنسی و طبقاتی میتوان معضل ادغام برگرفته از مهاجرتها را بر طرف ساخت. حتی در جغرافیای بزرگ مشترکی مثل تهران و حومه و خراسان و … به ایجاد فدراتیوهای شورایی مشترک برگرفته از همهٔ تعلقات ملی- قومی ساکن معضل برخوردهای قومی و اتنیکی را به طور همیشگی پایان داد. به شرطی که اقلیتهای ساکن آن جغرافیا برابرحقوقی کاملی با اکثریت آن منطقه داشته باشند و هم در قدرت سیاسی و اداری سهیم باشند.

این نوع فدرالیزم شورایی با ایجاد یک جامعه دمکرات، آزاد و برابر، زمینههای پیشرفت مدرن را فراهم می سازد و رفاه و آسایش را بهمراه می آورد و می تواند به عنوان الگوی مناسب در منطقه مطرح شود و بنا به سوابق تاریخی و به هم پیوستگی ملتهای تجزیه شده در همسایگی آن ملتها را برای پیوستن به اتّحادی بزرگتر جلب نماید. کنفدراسیون آزاد ملتهای دربند دولتهای ارتجاعی در منطقه عملی است شدنی. این کار نه با صدور انقلاب اجتماعی بلکه با ساخت جامعه آزاد برابر مدرن انسانی و مرفه عملی است. فدرالیزم شورایی دموکراتیک و لائیک با پایان دادن به حکومت متمرکز مردسالار شیعه اثنی عشری و شوینیستی که تنها منافع بخش کوچکی از انحصارگرایان ارتجاعی وابسته به ارتجاع جهانی است می تواند نقط آغازین حرکت اجتماعی عظیمی در منطقه و سپس در جهان گردد.

آری میتوان به این آرزوهای انسانی و زیبا جامعه عمل پوشاند تنها به شرطی که انسانی مسئول باشیم و در مقابل فاجعه بشریت مسئولانه برخورد کنیم و در ارائه راه حل دموکراتیک به عنوان انسانی دمکرات تعلقات و منافع طبقاتی و ملی خود را در حوزههای تنگ برنامه ای سازمانی و احزاب کوچک جای ندهیم.

زنده باد اتحاد مبارزات ملتهای تحت ستم و جنبشهای زنان، کارگران، دانشجویان و آزادیخواهان برای کسب حق تعیین سرنوشت

بر قرار باد اتحاد جمهوری های فدراتیو دموکراتیک شورایی و لاییک ایران

پیش به سوی کنفدراسیون ملتهای آزاد منطقه

تاریخ انتشار : ۷ آذر, ۱۳۸۹ ۷:۵۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

استقلال و کارایی قوه قضائیه و حکم قطعی محکومیت حمید نوری

حمید نوری شگنجه گر محکوم به حبس ابد، در یک معامله سیاسی بین حکومت جمهوری اسلامی و دولت سوئد، آزاد و به ایران برگشته و مورد استقبال مقامات رژیم قرار گرفت. این اولین معامله سیاسی بین حکومت ها و دولت ها نبوده و نخواهد بود…

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

توقف ساخت وساز در پارک های قیطریه و لاله توسط شورای شهر تهران

کارگرکُشی در معادن: دو کارگر معدن شازند اراک پس از چهار روز هنوز زیر آوار سنگ هستند

چگونه می‌توان از چرخه‌ی خشونت در خاورمیانه رهایی یافت

همه کارت‌ها سوختند

آه… ماندانا!

شوق وزیدن