چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۸

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۸

گاهنامه‌ی «برابری»

گاهنامه‌ی «برابری» شماره یک، پاییز – زمستان ۱۴۰۲

موضوع این شماره: مقاومت و مبارزات پیگیر اجتماعی، مدنی و سیاسی زنان در ایران / همکاران این شماره: دکتر نیره انصاری، دکتر رضوان مقدم، منیژه صبا، شهین حیدری، پروین عرفانی، شهره ایرانی، نسرین، بهار، ترانه، مهرنوش، ناهید، انا، سیمین، شهلا، هایده، منیژه، نازی، مرضیه، هاله، شهین، ثریا، مهناز، فریبا، خدیجه، مژگان، شراره، حمیده، مهرانگیز، سکینه، علی صمد

گاهنامه‌ی «برابری» شماره یک، پاییز – زمستان ۱۴۰۲

موضوع این شماره: مقاومت و مبارزات پیگیر اجتماعی، مدنی و سیاسی زنان در ایران

گاهنامه‌ی «برابری» نشریه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان، زیر نظر شورای سردبیران: منیژه صبا، شهین حیدری، پروین عرفانی، شهره ایرانی، علی صمد

همکاران این شماره: دکتر نیره انصاری، دکتر رضوان مقدم، منیژه صبا، شهین حیدری، پروین عرفانی، شهره ایرانی، نسرین، بهار، ترانه، مهرنوش، ناهید، انا، سیمین، شهلا، هایده، منیژه، نازی، مرضیه، هاله، شهین، ثریا، مهناز، فریبا، خدیجه، مژگان، شراره، حمیده، مهرانگیز، سکینه، علی صمد

آدرس تماس با گاهنامه «برابری» : gahnamebarabari@gmail.com

*********************** 

فهرست مطالب

– یادداشت شورای سردبیران صفحه ۳ تا ۴

– مصاحبه شهین حیدری از نشریه برابری با دکتر نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و مدافع حقوق بشر صفحه ۵ تا ۲۱

– مصاحبه کوتاه شهره ایرانی با شش زن ساکن تهران در مورد فعالیت های مدنی و زنان صفحه ۲۱ تا ۲۶

– خشونت خانگی و راه های پیشگیری از آن – دکتر رضوان مقدم صفحه ۲۷ تا ۲۹

– چرا در تشکلهای موجود سیاسی، زنان حضور فعال ندارند؟ مصاحبه منیژه صبا با نسرین فعال حقوق زنان در ایران صفحه ۳۰

– توانمندسازی زنان – سیلش سیتالا – ترجمه پروین عرفانی صفحه ۳۱ تا ۳۴

– مصاحبه کوتاه منیژه صبا با ۱۶ زن ساکن ایران از سنین ۱۹ تا ۷۰ سال در باره جنبش زن، زندگی، آزادی صفحه ۳۵ تا ۵۳

– زنان و دختران جوان در مبارزات اجتماعی و سیاسی ایران – علی صمد صفحه ۵۴ تا ۵٩

برای مطالعه گاهنامه‌ی «برابری» لطفا از لینک زیر استفاده کنید:

Gahnameye Barabari shomareye yek- zemestan 2024

*******************

یادداشت: 

گاهنامه «برابری» صدایی برای پژواک مبارزات زنان در ایران!

سلام بر زنان

جنبش دموکراتیک زن، زندگی، آزادی در شهریور ۱۴۰۱ در ایران متولد شد. خواسته های اولیه این جنبش آزادی، عدالت، برابری و رفع هر گونه تبعیض و ستم، مقابله با حجاب اجباری و علیه دیکتاتوری و استبداد بود. شعار و نام اصلی این جنبش، زن، زندگی، آزادی است. از ویژگی ها و نقاط پر قوت این جنبش می توان از ماهیت عمیقا غیردینی، کاملا سکولار و خشونت پرهیز آن نام برد. در واقع این جنبش عمیقا سکولار دموکرات و ضد تبعیض و ضد اتوریته است و نیروهای تشکیل دهنده اش زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، روشنفکران، اقلیت های متنوع در کشور و مشخصا مردم مناطق مختلف اتنیکی و … می باشند.

مهمترین نقطه قوت جنبش زن، زندگی، آزادی در بیش از یک سال گذشته نقش گسترده، پررنگ و برجسته زنان در آن است. زنان بعنوان جدی ترین کنشگران اجتماعی برابری خواه، ضد تبعیض، و مسالمتجو در جامعه محسوب می شوند که در دفاع از آزادی های مدنی، سیاسی، حقوق بشری و استقرار دمکراسی در کشور حضور و فعالیت موثر و فعال دارند. شجاعت، از خود گذشتگی و تلاش پیگیر و مستمر برای دستیابی به خواست های انسانی و برابری خواهانه ویژگی خاصی را به مبارزه زنان میهنمان در جنبش زن، زندگی، آزادی داده است.

در بیش از یکسال گذشته جمهوری اسلامی به اشکال گوناگون با توسل به سرکوب و تهدیدات گسترده و انواع محرومیت ها به دنبال خاموش کردن همه جانبه صدای جنبش زن، زندگی، آزادی و نیروهای تشکیل دهنده اش زنان، دانشجویان و اتنیکها بوده است. در هفته ها و ماه های اخیر فعالین اجتماعی و مدنی بطور سیستماتیک تحت پیگیرد و محکومیت های ناعادلانه زندان قرار گرفته اند.

حکومت اسلامی، امروز در سراسر کشور بیش از گذشته با بحران رو به افزایش مشروعیت روبروست و در برابر کنشگری سیاسی مردم بیش از پیش احساس ترس و وحشت میکند. در این ارتباط چاره را در ایجاد ُرعب و هراس و درهم شکستن کنشگری مردم می داند و برای اینکار از حربه بازداشت، آزار و اذیت، زندان و اعدام استفاده میکند. ظرف چند ماه گذشته دهها فعال زن بازداشت شده اند و این موج از دستگیری ها نشانگر تشدید سرکوب دولتی علیه جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» است. در این راستا در این یکسال و اندی گذشته هزینه های سیاسی و اجتماعی علیه فعالین مدنی و اجتماعی بشدت افزایش یافته است. اما با این وجود، مقاومت ها در برابر سرکوب همچنان پرشکوه ادامه دارد. در این ارتباط مبارزه زنان و دختران جوان در مقابل حجاب اجباری از جلوههای زیبا و بیاد ماندنی این مقاومت مدنی است.

از شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا امروز، گروههای مختلف زنان در داخل و خارج از کشور اقدامات مهمی را برای آگاه سازی، تشکلیابی، سازماندهی و فهرست کردن مطالبات زنان انجام دادهاند. مبارزات میدانی و جهانی ایرانیان خارج از کشور و حضور پر دامنه زنان در دفاع از جنبش ژینا(مهسا) امینی موجب تحسین و پشتیبانی جهانی شده است. این مبارزات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضربات اساسی به حکومت، اعتبار و اقتدار آن زده و بدین ترتیب بیشتر از گذشته ماهیت سرکوبگرانه و دیکتاتوری مآبانه جمهوری اسلامی را به مردم ایران و افکار عمومی جهان آشکار کرده است.

می توان با جرأت و قدرت اذعان کرد که مبارزات فعالین جنبش زن، زندگی، آزادی و بویژه زنان در میدان مبارزه به حکومت نشان میدهد که دیگر بازگشت به قبل از دوران جنبش زن، زندگی، آزادی امکان پذیر نیست.

ما بر این اعتقادیم که در جهان امروز حقوق زنان همان حقوق بشر است و همه انسان ها به لحاظ اینکه انسانند دارای کرامت و حقوقند. ما زنان برای جهانی توسعه یافته، بهتر و انسانی تر مبارزه می کنیم. جهانی که در آن امنیت، حقوق و اخلاق فارغ از خشونت، تبعیض و نابرابری، ستم و استبداد وجود داشته باشد؛ جهانی سرشار از دادگری، صلح، آزادی و تولرانس. ما برای تامین چنین جهانی برای همه بشریت مبارزه می کنیم.

ما در این مبارزه همراه مردم ایران و مبارزاتشان هستیم و به صورت همه جانبه از مبارزات داخل کشور و از فعالیت های مدنی و اجتماعی فعالین سیاسی و صنفی در زمینه های مختلف پشتیبانی می کنیم. ما بر این اعتقادیم که زنان تا کنون با اتکا به خود توانسته اند در حوزههای مختلفی رشد قابل توجهی داشته باشند ولی هنوز بی عدالتی، نابرابری و تبعیض به جای خود باقی هستند؛ برای این منظور توجه به مسائل زنان و حقوق آنان و نقد و بررسی قوانین حکومت اسلامی ایران از طریق اطلاع رسانی، نقد و آموزش به زنان و دیگر بخشهای جامعه بسیار دارای اهمیت است.

به نظر ما، نشریات زنان در میان جامعه ایرانی هنوز تعدادشان کم می باشند و حضورشان هم در جامعه کمرنگ است. هر چه نشریه در مورد زنان و مسائل مربوط به آنها چاپ شود، باز هم کم است. در این ارتباط حضور یک نشریه زنانه دیگر در میان نشریات خاص زنان بسیار دارای اهمیت است. زیرا نشریه می تواند حداقل یک پل ارتباطی قوی و مهم با مخاطبین

خود داشته باشد. ما در این ارتباط تصمیم گرفتیم علاوه بر فعالیتهای سیاسی که در چارچوب جمهوریخواهی و دفاع از حقوق زنان انجام می دهیم یک نشریه دیجیتالی که به مسائل زنان بپردازد نیز منتشر کنیم. نام آنرا “برابری” انتخاب کردیم. زیرا این نام با مبارزات تاریخی و خواسته های برابر خواهانه امروزی زنان رابطه مستقیم دارد. همان طور که از نام نشریه استنباط می شود توجه به حقوق زنان و مبارزات برابری خواهانه آنان مرکز و اساس فعالیت ما خواهد بود. این نشریه در شروع بصورت گاهنامه انتشار پیدا خواهد کرد. در ادامه امیدواریم بتوانیم پریود انتشار نشریه را با کمک، همکاری و همفکری فعالین حوزه زنان تغییر دهیم.

برای ما حضور زنان در جامعه و مطالبات آنها برای کسب حقوق اجتماعی و سیاسی بسیار دارای اهمیت است. و برای این منظور از تولیدات فکری و آگاهی بخش زنان فعال در تمام عرصه های سیاسی اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد تحرک در اندیشه و فعالیت زن ایرانی استفاده خواهیم کرد.

در این شماره نشریه «برابری» شهین حیدری از اعضای شورای سردبیران «برابری»، مصاحبه ای را با خانم دکتر نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و مدافع حقوق بشر ترتیب داده است. برای کسب اطلاع از مبارزات مدنی زنان در ایران، شهره ایرانی با برخی از زنان از سنین مختلف ساکن تهران مصاحبه های کوتاهی انجام داده است. در ارتباط با خشونت خانگی و راه های پیشگیری از آن برای این شماره دکتر رضوان مقدم مقاله ای تهیه کرده است. در ادامه مصاحبه ای را همکار نشریه منیژه صبا با خانم نسرین فعال حقوق زنان در ایران در مورد چرا در تشکلهای موجود سیاسی، زنان حضور فعال ندارند؟، انجام داده است که قابل توجه است؛ همچنین منیژه صبا با ۱۶ زن در ایران مصاحبه های کوتاه در ارتباط با تأثیرات جنبش «زن، زندگی، آزادی» در افکار و زندگی آنها انجام داده است که خواندنی است. در آخر علی صمد دیگر همکار نشریه در مقاله ای به تحلیل وضعیت زنان و دختران جوان در مبارزات اجتماعی و سیاسی ایران پرداخته است.

شورای سردبیران نشریه «برابری» 

ژانویه ۲۰۲۴

تاریخ انتشار : ۲۸ دی, ۱۴۰۲ ۸:۱۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

پیش و پس موشک‌ها!

جمهوری اسلامی به دولت‌های عراق، عمان، عربستان و اردن خبر ‌داد که تصمیم به عملیات هوایی از خاک ایران به خاک اسرائیل دارد. عملیاتی که ناگزیر از آسمان کشورهای حد فاصل خواهد گذشت. با این کار، قدرت‌های جهان و کشورهای منطقه مرتبط با فضای جنگی و نیز مشخصاً دولت اسرائیل را از قبل نسبت به حمله، آگاهی سیاسی و نظامی داد.

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

پیش و پس موشک‌ها!

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد