جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۸

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۸

اعتراض و اعتصاب همگانی و سراسری راه مقابله موثر با کودتای انتخاباتی

گسترش جبهه مبارزه با کودتاگران در سراسر ايران، در شهرهای مختلف، درمحلات، خانهها و پشت بامها و محل کار، میتواند از قدرت سرکوب و کارائی آن بکاهد. تجربه نشان داده است که اعتراض و اعتصاب همگانی و سراسری، شيوه مبارزاتی موثر و نسبتا کم هزينه است و میتوان با از کار انداختن توليد، بستن مغازهها و تعطيلی ادارات، کودتای انتخاباتی را شکست داد

کودتای انتخاباتی در حال گذر به کودتای نظامی است. سازمان دهندگان کودتا نیروهای ضدشورش و امنیتی را در خیابانها مستقر کرده و به سرکوب تظاهرکنندگان و دستگیری گسترده فعالین سیاسی و جنبشهای اجتماعی پرداختهاند. فضای کشور به شدت امنیتی و نظامی شده است. نیروهای سرکوب درمواردی بی محابا مردم را به گلوله بستهاند. در طی دو روز گذشته تعدادی از تظاهرکنندگان و دانشجویان جان خود را از دست دادهاند. کودتاگران پیامکها و تلفنهای دستی را قطع کرده، سایتهای غیردولتی را بسته، روزنامهها را تحت کنترل شدید در آورده، خبرنگاران خارجی را از کشور بیرون نموده و امکانات ارتباطی را به شدت محدود کردهاند. تمام تلاش کودتاگران آن است که با سرکوب و کشتار در بین مردم جو وحشت به وجود آورند، ارتباط فعالین سیاسی و اجتماعی را با مردم مختل سازند، تا بدین ترتیب بتوانند مردم را به خانههای خود برگردانند و حرکت اعتراضی مردم را خاموش سازند. در این چالش سنگینی که بین سازمانگران کودتای انتخاباتی و مردم جریان دارد، تداوم اعتراضات امر حیاتی است. چرا که تداوم اعتراضات، احتمال پیروزی مردم و شکست جریان حاکم را افزایش میدهد. برای تدوام اعتراضات لازم است به آن شیوههای مبارزاتی توسل جست که موثر و کارا بوده و هزینه کمتری را داشته باشد. دولت کودتا به جهت دارا بودن ارگان های متعدد “ضد شورش” از امکانات بیشتری برای سرکوب در خیابانها برخوردار است. ولی آنها امکان حضور در محلهای کار و در مناطق مختلف شهر را ندارند و نمی توانند به زور کارگران و کارمندان را به سر کار برگردانند و یا مغازهها باز نگهدارند. گسترش جبهه مبارزه با کودتاگران در سراسر ایران، در شهرهای مختلف، درمحلات، خانهها و پشت بامها و محل کار، میتواند از قدرت سرکوب و کارائی آن بکاهد. تجربه نشان داده است که اعتراض و اعتصاب همگانی و سراسری، شیوه مبارزاتی موثر و نسبتا کم هزینه است و میتوان با از کار انداختن تولید، بستن مغازهها و تعطیلی ادارات، کودتای انتخاباتی را شکست داد و ابطال انتخابات ۲۲ خرداد را بر حکومتگران تحمیل کرد. اعتراض و اعتصاب همگانی میتواند با تظاهرات خیابانی و بست نشتن و یا سایر شیوه های مبارزاتی همراه گردد. هم اکنون زمینه برای اعتراض و اعتصاب همگانی و سراسری به درجاتی آماده است. ولی عملی کردن آن مستلزم کار تبلیغی و سازمانگرانه است. در چند روز گذشته این شیوه در مواردی به کار گرفته شده است. ولی لازم است که این شیوه مبارزه گسترش یابد و در سراسر ایران بکار گرفته شود. در انقلاب بهمن اعتراض و اعتصاب همگانی و سراسری و به ویژه اعتصاب کارگران نفت نقش جدی در کاهش قدرت سرکوب رژیم شاه داشت. امروز کاربست این شیوه مبارزاتی میتواند هم توان حرکت اعتراضی را بالا برد و هم قدرت سرکوب کودتاگران را کاهش دهد. فعالین سیاسی که از تجربه مبارزاتی برخوردارند، در اشاعه این شیوه مبارزاتی میتوانند نقش جدی بازی کنند. هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۲۷خرداد ۱۳۸۸ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۹)

تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد, ۱۳۸۸ ۶:۲۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟