شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۱:۰۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۱:۰۷

اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)بحران واحدهای تولیدی و گسترش اعتراضات کارگریبا پیوند دادن جنبش کارگری و جنبش اعتراضی مردم، بر توان آندو بیافزائیم!

امروز ضرورت جدی وجود دارد که جنبش کارگری از جنبش اعتراضی مردم حمايت کرده و فعالانه در آن مشارکت ورزد. جنبش اعتراضی به حمايت شما نياز دارد و تامين خواستهای شما به موفقيت جنبش اعتراضی بستگی دارد.

اقتصاد کشور با بحران رکود و بیکاری دامنهداری روبرو است. بحران اقتصادی تاثیرات خود را بر واحدهای تولیدی گذاشته و آنها را به بحران کشانده است. طی یک سال گذشته و به ویژه ماههای اخیر، ما شاهد ورشکستگی تعداد زیادی از واحدهای صنعتی و کاهش ظرفیت تولیدی آنها بودیم. طبق آمارهای غیررسمی در سال گذشته بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل شدهاند. به نوشته مطبوعات بیش از ۱۴۰۰ واحد صنعتی کشور با بحران دست و پنجه نرم میکنند. از ۱۸۳ واحد صنعتی مورد تحقیق اتاق بازرگانی، تمام واحدها با مشکل نقدینگی روبرو بوده و اکثریت آنها با تولید حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت به کار ادامه میدهند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی هم اکنون شهرکهای صنعتی با یک سوم ظرفیت خود کار میکنند. صنایع واگنسازی، فولاد سازی، کشتی سازی و صنعت تولید تایر با بحران روبرو هستند. کارخانه بزرگ آلومنیم سازی ایرالکو اراک در حال تعطیل است. انجمن مدیران صنایع در گزارش رسمی خود مدعی شده است که ۹۷ واحد تولیدی فقط در ۲ استان خراسان رضوی و فارس و دو شهر ساوه و مراغه در مرز ورشکستگی قرار گرفتهاند. بخش ساختمان در وضعیت رکود به سر میبرد. تعداد پروانههای ساختمانی صادره برای تهران در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته کاهش معادل ۶۲ درصد را نشان میدهد. با رکود بخش ساحتمانی بسیاری از واحدهای تولیدی وابسته به صنعت ساختمان تعطیل شده و یا ظرفیت تولید خود را کاهش دادهاند. صنایع خودرو سازی که بیشترین نیروی کار را جذب کردهاند، در حال ورشکستگی هستند. صنایع نساجی نیز با بحران جدی روبروند. با واردات بیش از یک میلیون تن شکر در سال گذشته ۵۰ درصد واحدهای تولیدی شکر در مدار زیاندهی قرار گرفتهاند. کارخانه فیبر بابلسر پس از ۵۰ سال فعالیت به خاطر عدم فروش محصولات و مشکلات نقدینگی خط تولید خود را متوقف کرده است. در چند ماه اخیر کارخانه های کاغذ سازی مازندران و دستمال کاغذی حریر نیز در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند. صنعت نفت و گاز هم با رکود مواجه است. به گفته فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء مشکلات مالی به رکود کار در فازهای ۱۵ و ۱۶ میدانهای گازی پارس جنوبی انجامیده و اخراج کارکنان را در پی داشته است. ابعاد ورشکستگی و تعطیلی واحدهای کوچک به مراتب بیشتر است. براساس فهرست مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان بورس به شورای پول و اعتبار، ۲۱۳ شرکت بزرگ کشور دچار بحران شدهاند و بخش عمدهای از این شرکتها بهخاطر زیاندهی پیدرپی یا از بورس اخراج شده و یا به خاطر زیاندهی، از تابلو اول به تابلوهای پایینتر بورس سقوط کردهاند. در فهرست اعلامی، برندها و شرکتهای معروف مشاهده میشود. تولید کنندگان لوازم خانگی با ۴۰ درصد ظرفیتشان کار میکنند. بر اثر بحران اقتصادی نرخ رشد اقتصادی پائین آمده است. بانک مرکزی گزارش داده است که رشد اقتصادی در شش ماه اول سال به ۳.۳ درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده است. اولین پیآمد بحران واحدهای تولیدی، تولید بحران کارگری است. با ورشکستگی مداوم واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت تولیدی آنها، کارگران دسته دسته از واحدهای تولیدی اخراج میشوند و به صف طویل بیکاران میپیوندند. با تعطیلی ۵۰۰ واحد تولیدی در سال گذشته، ۲۴۰ هزار کارگر بیکار شدهاند. موج اخراج کارگران در واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی، کرمانشاه، ایران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، کشت و صنعت شمال، کارتن سازی مشهد، کشت و صنعت چین چین، پلی اکریل اصفهان، پتروشیمی شیراز، کارخانههای لاستیک دنا، آلبرز و آرتاویل، تراکتور سازی تبریز، آلومنیمسازی ایرالکو و صدها واحد تولیدی دیگر ادامه دارد. در یک ماه گذشته اخراج ۵۰۰ کارگر از شرکت روکش چوبی ایران، ۹۰۰ کارگر از کارخانه صنایع مخابراتی از راه دور و ۲۳۰ کارگر هتل آزادی در رسانهها گزارش شده است. ۶۰۰۰ نیروی مشغول به کار در پارس جنوبی بیکار شدهاند. با اخراج کارگران، رقم بیکاری در کشور باز هم افزایش یافته است. بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ایران از لحاظ نرخ بیکاری رتبه اول را در منطقه و رتبه هفدهم را در جهان داراست. گفته میشود که نرخ بیکاری از رقم رسمی اعلام شده ۱۲ درصد در سال گذشته به رقم ۱۵ درصد رسیده است که رقم واقعی به مراتب بیشتر از این است. در کنار تشکیل لشکر بیکاری، کارگران با مشکل عدم پرداخت حقوق از جانب کارفرماها روبرو هستند. واحدهای تولیدی بحران زده قادر نیستند که دستمزد کارگران را بپردازند. به نوشته سایت الف ۲۰۰ هزار کارگر در ۵۰۰ کارخانه بین ۳ تا ۵۰ ماه حقوق خود را دریافت نکردهاند. بحران واحدهای تولیدی منجر به بحران کارگری و شکلگیری حرکات اعتراضی کارگران شده است. اعتراضات کارگری به خاطر اخراجهای گسترده و عقب افتادن پرداخت دستمزد کارگران در طی سه ماه گذشته به طور محسوسی افزایش یافته است. در روز ۱۸ شهریور صدها تن از کارگران کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند. کارگران کارخانه واگنسازی پارس در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود، در روز سوم شهریور مقابل کارخانه تحصن کردند. بسیاری از کارگران قراردادی این واحد صنعتی به دلیل بحران مالی اخراج شدهاند. کارگران کارخانه نساجی سیمین اصفهان ۱۲مرداد ماه روبروی استانداری اصفهان تجمع کردند. کارگران دلیل تجمع خود را عدم دریافت حقوق طی ۶ ماه گذشته عنوان کردند. کارگران شرکت چینی البرز مقابل استانداری قزوین روز هشتم شهریورماه به خاطر عدم پرداخت ۴ ماه حقوق گرد آمدند. کارگران کارخانه مهیا مان اصفهان ـ واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت ـ صبح روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در اقدامی اعتراضی به پرداخت نشدن حقوق و مزایای ۱۰ ماهه سال در مقابل استانداری اصفهان دست به تحصن و اجتماع زدند و خواستار احقاق حقوق خود شدند . کارگران کارخانه لوله چدنی اهواز که بین ۱۰ تا ۱۴ ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکردهاند چندین بار در خیابانهای اهواز دست به راهپیمایی زدهاند. جمع کثیری از کارگران شرکت کارخانجات مخابراتی راه دور شیراز نیز در هفتههای گذشته در اعتراض به نحوه خصوصی سازی صنایع خواستار مطالبات صنفی خود شدند و با تجمع در مقابل استانداری فارس اعتراض کردند. کارگران و مزدبگیران! تعمیق بحران اقتصادی و تشدید بحران واحدهای تولیدی نتیجه سیاستهای دولت احمدی نژاد است که چنین ضربات مرگباری را بر اقتصاد کشور و بر گروههای مختلف اجتماعی وارد آورده است. گرچه گروههای مختلف اجتماعی از سلطه جریان حاکم آسیب دیده و حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنها نادیده گرفته شده است، اما آسیبهائی که به وضعیت معیشتی شما کارگران و مزدبگیران وارد آمده است، بیش از سایر طبقات و گروههای اجتماعی است. راه مقابله با پیآمدهای مخرب سیاستهای اقتصادی و کارگری جریان حاکم، اعتراض به سیاستهای دولت کودتا و تشکلیابی در سندیکاها و اتحادیههای کارگری است. اما بلوک قدرت حاضر به پذیرش حق اعتصاب و حقوق سندیکائی شما نیست. تا کنون سندیکاهای مستقلی که در شرایط اختناق به همت شما کارگران شکل گرفته است، توسط جریان حاکم سرکوب شده و فعالین آن دستگیر و به چندین سال حبس محکوم گردیدهاند. با تداوم حیات دولت کودتا و پیشبرد سیاستهای اقتصادی مخرب، بر دامنه بحران واحدهای تولیدی افزوده شده، اخراج کارگران ادامه یافته و رقم بیکاران بالا رفته و کارگران امکان نخواهند یافت که با تشکیل سندیکا به دفاع از حقوق خود برخیزند. کارگران و مزدبگیران! اعتراضات شما در ماههای گذشته همزمان بوده است با برآمد جنبش اعتراضی اکثریت مردم کشور ما. شما آگاهید که از بطن انتخابات ۲۲ خرداد و در اعتراض به کودتای انتخاباتی جنبشی شکل گرفته است که مبارزه آن متوجه جریان حاکم و دولت کودتا است. جنبش اعتراضی مردم، جنبشی دمکراتیک و مدنی است و خواهان تامین مطالبات و حقوق مدنی مردم ایران است. اما تا کنون پیوند نزدیکی بین حرکت اعتراضی شما کارگران با جنبش اعتراضی به وجود نیآمده است. در حالی که سمت اعتراضات شما و جنبش اعتراضی متوجه دولت کودتا است و مطالبات شما با مطالبات جنبش اعتراضی همپوشانی دارد. اگر جنبش اعتراضی به اهداف خود دست یابد، دولت کودتا را کنار زند و در پرتو آن آزادیهای سیاسی و اجتماعی در کشور تامین گردد، زمینه برای تامین مطالبات شما فراهم خواهد آمد. امروز ضرورت جدی وجود دارد که جنبش کارگری از جنبش اعتراضی مردم حمایت کرده و فعالانه در آن مشارکت ورزد. جنبش اعتراضی به حمایت شما نیاز دارد و تامین خواستهای شما به موفقیت جنبش اعتراضی بستگی دارد. برخی از فعالین کارگری این ضرورت را دریافته و اقدام به تشکیل کمیته کارگری دفاع از آرای مردم کردهاند. متقابلا لازم است که جنبش اعتراضی از اعتصابات و اعتراضات شما کارگران و مزدبگیران پشتیبانی کند، مطالبات شما را در پلاتفرم خود بگنجاند و از حرکات اعتراضی شما حمایت به عمل آید. بدون تردید پیوند این دو جنبش، به هردوی آنها توان جدیدی خواهد بخشید. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۷ آبان ۱۳۸۸ (۲۹ اکتبر ۲۰۰۹)

تاریخ انتشار : ۷ آبان, ۱۳۸۸ ۸:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
آخرین مطالب

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با اوکرایین کار می‌کردم و از این‌رو رفت‌و‌آمد های به کئیف این شهر زیبا و تاریخی داشتم. بهترین خاطراتم از این شهر مردم خوب و زیبایی اوکرایین بود. اما بد ترین خاطراتم را مصیبت فساد اداری در اوکرایین با خود دارد. فساد اداری در اوکرایین شباهت های زیادی با افغانستان داشت.

نگاه به خویش پس از هجده ماه…

سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با همان آرمان شش دههٔ پیش خود، با برنامهٔ مدون، با چارچوب سیاست‌گذاری روزآمد و با سیاست‌های روزانهٔ خود در راه ارزش‌ها و اهداف والای صلح، آزادی، برابری، مردم‌سالاری و عدالت‌اجتماعی استوار در راه برپایی جامعه و نظام سوسیالیستی دموکراتیک در میهن و جهان می‌رزمد.

یاد

۱۶ خردادماه ۱۳۷۹ کانون نویسندگان ایران یکی از پیگیرترین اعضای خود را از دست داد و هوشنگ گلشیری که نسلی از داستان‌نویسان معاصر وام‌دار او هستند، جهان واژگان و حرمت بی‌چون و چرا بر واژگان را در سفر به خاک، وانهاده و رفت.

یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

نگاه به خویش پس از هجده ماه…

دکتر احمد صابریان، رفیق فدایی و پزشک مردمی درگذشت

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز