جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۶

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۶

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی
تاریخ مبارزات مردمان در گوشه گوشه جهان همواره تجلی‌گاه نقش هنرمندان در روندهای تاربخی و گذرگاه‌های مهم آن بوده است. در مقاطعی از تاربخ سیر تحولات را با تغییرات شگرف...
۲۸ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
استعارۀ مرغ و پاهایش
نقطه مشترک حکومت‌های غیردمکراتیک، دیکتاتوری و یا تمامیت‌خواه با جریان‌های برانداز، سرنگونی‌طلب و یا انقلابی در این است که برای هر دوی آنها "مرغ یک پا دارد"! برای اصلاح‌طلبان مذهبی...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سعید مقیسەای
نویسنده: سعید مقیسەای
در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک
سرخوردگی از اپوزیسیون، به‌ویژه؛ خارج کشور و سرکوب شدید و شکستن مقاومت مردم و تحمیل اختناق برجامعه که امید به بروز هر جنبش اعتراضی را به یاس تبدیل کرده است،...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا
از دولت ایتالیا درخواست می‌نماییم، از مسیرهای ارتباطات دیپلماتیک خود برای درخواست لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط کلیۀ معترضین...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک
جامعه‌ی معاصر ایرانی‌ به وقت خود بهره‌گیری از «فرصت‌»های درون نظام را آزموده و نتیجه‌ی آزمون خود را که مبین سترونی آن بود، ثبت حافظه‌‌اش کرده است. ارزش روی‌کرد جامعه...
۲۶ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
مرگ در «منطقۀ امن»
اسکات اندرسون، معاون هماهنگ کننده «اونراوا»( آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک) گفت در بیمارستان «ناصر» شاهد «بعضی از وحشتناک‌ترین صحنه هایی بودم که در ۹...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: برگردان: پروین همتی
نویسنده: برگردان: پروین همتی
به یاد سیمین بهبهانی، شاعری مبارز و مدافع حقوق زنان!
سیمین بهبهانی، با زبانی صریح و بی‌پرده، از دردها و رنج‌های زنان جامعه‌اش سخن می‌گفت و همواره می‌کوشید که ادبیات و هنرش را برای آشکار کردن دردها ی جامعه و...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)

انفجاردرزاهدان : دور و تسلسل سیاست های قومی درایران

اقدامات حکومت درحل این مسأله ازقبیل اعمال مجازات های شتابزده به قصد ارعاب تا کنون راه حل های سطحی ویک نوع دور وتسلسل باطل برای حل مقطعی این مشکل بوده است. در حالیکه اگر به صورت ریشه ای به این مسأله پرداخته نشود خطر پیوستن ناراضیان جدید به گروه های مشابه جندالله در آینده نه چندان دور افزایش خواهد یافت و" ریگی" های جدید متولد خواهد شد که هم به ضرر مردم عادی وهم به ضرر جامعه خواهد بود

انفجاردوبمب در۲۵ تیرماه درمسجد زاهدان بار دیگر پرسش هایی راجع به علت های به وجود آمدن چنین حوادثی را در چند سال اخیردر منطقه بلوچستان مطرح می کند.عواملی همچون فقر و بیکاری گسترده ، تبعیضات شدید قومی و مذهبی، که ریشه در سیاست های ایدئولوژیک حکومت دارد، از فاکتورهای اصلی ایجاد و استمراراین گونه حوادث است.این انفجارها باردیگراقتدار نیروهای امنیتی در این منطقه را به چالش کشید.

مساله قابل توجه این است که این حادثه در مدت زمان کوتاهی پس از دستگیری واعدام “عبدالمالک ریگی “، لیدر گروهک جندالله که مسؤلیت اقداماتی ازاین دست را در چند سال اخیر برعهده داشته است، اتفاق افتاد. حکومت ایران برسر دستگیری عبدالمالک ریگی تبلیغات فراوانی به راه انداخت وتا آنجا که می توانست از قدرت مدیریت وتوانایی های دستگاه های اطلاعاتی تعریف وتمجید کرد و ادعا می کردند که با عملیات پیچیده اطلاعاتی قادر به فریب دادن وازکارانداختن این گروه معاند شده اند. اما اکنون جندالله دوباره اقدام به ترورافراد بی گناه در خاک ایران نمود ودستگاه های امنیتی نیزتوانایی جلوگیری از آن را نداشتند.

پرسشی که اکنون مطرح است این است که چرا جندالله هنوزپابرجاست و چرا سیستم های اطلاعاتی وامنیتی درمنطقه بلوچستان قادربه تأمین امنیت جانی مردم وحتی نخبه های نظامی، که خود آنها مسوول برقراری امنیت در سطح جامعه هستند، نمی باشد؟

نارضایتی عمومی مردم دربلوچستان ازسیاست های تنگ نظرانه حکومت باعث موفقیت گروه هایی مثل جندالله در یارگیری وجذب افراد جدید می شود. منطقه بلوچستان از منظرحقوقی وعدالت اجتماعی به دلیل تبعیض های بی شمار شبیه به یک استان یا یک ایالت ایرانی نیست، بلکه بیشتر شباهت به یک منطقه غیرایرانی دارد که توسط نیروهای غیربلوچ و با دید نظامی-امنیتی اداره می شود.بلوچ ها به دلیل تفاوت مذهب وقومیت از دید حکومت مرکزی غریبه محسوب می شوند که نه تنها صلاحیت مناصب حکومتی درسطح ملّی را ندارند بلکه ازتوانایی اداره امور خویش نیزعاجزند وباید این امربه دیگران سپرده شود. این تفکر پس ازانقلاب ۵۷ به دلیل دیدگاه های ایدئولژیک مذهبی ازسوی حکومت تشدید شد که در اثرآن فشارهای زیادی به مردم وجامعه بلوچستان تحمیل گردید.

عدم اجرای طرح های اشتغالزایی و سرمایه گذاری های دولتی وایجاد زیرساخت های لازم برای کشاورزی ودربعضی موارد متوقف شدن و معطل ماندن پروژه های نیمه کاره ای که درزمان قبل ازانقلاب آغازشده بود باعث گسترش بیکاری وروی آوردن مردم به قاچاق شد.از طرفی اعدام های بی رویه وحبس های طویل المدت افراد به دلیل قاچاق موادمخدرباعث به وجود آمدن خانواده های بی سرپرستی شد که فرزندان آنها به دلیل نداشتن سرپرست ونان آورخانواده تبدیل به قاچاقچی های جدید شدند. عدم استخدام نیروهای بلوچ در ادارات دولتی باعث سرخوردگی خانواده ها شد. اعمال محدودیت های مذهبی، ایجاد تفرقه وجنگ بین طوایف وعقب نگه داشتن برنامه ریزی شده و هدفمند ازجمله این فشارها بودند که به تبعیض های مدنی وفقرباقیمانده ازحکومت شاه دامن زد.

یکی ازدلایل اصلی ضعف امنیتی در بلوچستان عدم به کارگیری نیروهای بومی بلوچ درنهادهای امنیتی و نظامی است. واضح است که افراد بومی هرمنطقه به دلیل آشنایی بیشتر با شرایط و فرهنگ وزبان وقوانین نا نوشته ویا حتی شرایط جغرافیایی آن منطقه ازتوانایی تجزیه وتحلیل دقیق ترواتخاذ تصمیمات صحیح ترنسبت به افراد غیربومی برخوردارند وبه دلیل بومی بودن بهترمورد اعتماد مردم قرار می گیرند. سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حتی ارتش ازاستخدام افراد بلوچ حتی در حد کارمند جزء به دلیل سیاست های مذهبی خودداری نموده اند واین مسأله در مورد سازمان های حقوقی مانند قوه قضاییه با شدت بیشتری اجرا شد. گرچه همیشه نهادهای امنیتی ادعای همکاری وارتباط سازنده با معتدمین وسران طوایف را داشته اند ولی این رابطه همیشه یکسویه ومقطعی وبا دید ابزاری بوده است ومنافع بلند مدت مردم منطقه را دنبال نکرده است.

ازطرفی حکومت پس ازانقلاب ازحمایت نهادهای حقوقی سنتی مانند ریش سفیدان وروحانیون سنّی مذهب دست کشید که این نهادهای سنتی درواقع نقش میانجی ونهادهای مدنی بین دولت و مردم را ایفا می کردند وبه علت نفوذی که دربین عامه مردم داشتند درخیلی ازموارد نقش موثری در کنترل مردم ازقانون گریزی ایفاء می کردند.حکومت این نهادها را نادیده گرفت واین باعث تخریب وبی اعتبارساختن آنان نزد مردم شد و از سوی دیگر یک نهاد حقوقی عادل ومردمی را نیز جایگزین آنها نشد. این امرباعث احساس بیگانگی و دور شدن مردم از پی گیری خواسته هایشان به صورت حقوقی و قانون مند شد ودست آنها را ازپی گیری قانونی خواسته هایشان بیش از پیش کوتاه نمود.

طبیعی است که مجموعه این اقدامات باعث دلسردی وایجاد شکاف میان مردم و حکمرانان می شود. زمانی که فرد احساس می کند مورد ظلم واقع شده و ازحقوق ابتدایی محروم گشته وهیچ پناهگاه قانونی برای اعاده حقوق خود ندارد به انتقام های کور و خشونت آمیز روی می آورد.گرچه با این کاربه حقوق خود دست پیدا نمی کند اما احساس می کند که انتقام خود را گرفته است.اقدامات حکومت درحل این مسأله ازقبیل اعمال مجازات های شتابزده به قصد ارعاب تا کنون راه حل های سطحی ویک نوع دوروتسلسل باطل برای حل مقطعی این مشکل بوده است. در حالیکه اگر به صورت ریشه ای به این مسأله پرداخته نشود خطر پیوستن ناراضیان جدید به گروه های مشابه جندالله در آینده نه چندان دور افزایش خواهد یافت و” ریگی” های جدید متولد خواهد شد که هم به ضرر مردم عادی وهم به ضرر جامعه خواهد بود.

سیاست های تبعیض آمیز مذهبی باید تعدیل شود زیرا این سیاست ها همیشه تأثیر معکوس داشته وباعث گسترش بنیاد گرایی می شوند. تقویت ظرفیت های اقتصادی واشتغالزایی مانع از جذب جوانان بی کار به سمت گروه های بنیاد گرا خواهد شد. باید نگاه های گزینشی وغیرخودی به مردم بلوچستان کنارگذاشته شود وبه این منطقه به عنوان جزیی ازخاک ایران نگریسته شود که مردم آن به اندازه مناطق دیگر صاحب حق و حقوق شهروندی در همه بخش هاست.

mehran.roudini@gmail.com

تاریخ انتشار : ۲۶ تیر, ۱۳۸۹ ۵:۰۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی

استعارۀ مرغ و پاهایش

در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک

محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا

پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک

مرگ در «منطقۀ امن»