چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۳

بزرگداشت پیکاری تاریخی در راه آزادی و داد

این وظیفۀ مشترک ماست که در برابر درد مشترک استبداد و بیداد دیرپای، عزمی مشترک برای فرارفتن به سوی آزادی و داد شکل دهیم و این عزم مشترک را به گوش و دیدۀ مردم خود برسانیم.

گزارش‌گر: بیژن اقدسی

 

روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ (۲۳ فوریۀ ۲۰۱۳ میلادی) چهل و دوسال پس از ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ در جنگل‌های سیاهکل، روز نمادین جنبش فدایی، شهر برلین پایتخت آلمان برای چندمین سال پیاپی میزبان جشن بزرگ‌داشت سال‌گرد ۱۹ بهمن و روی‌داد سیاهکل بود.

جشن برلین یکی از سه جشنی بود که امسال از سوی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در بزرگ‌داشت این روی‌داد تاریخی برگزار شد. پیشتر از آن و در روز شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ (۲ فوریۀ ۲۰۱۳ میلادی) رفقای ما در شهر استکهلم سوئد و در همان روز شنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۱ (۲۳ فوریۀ ۲۰۱۳ میلادی) رفقای ما در شهر تورنتو کانادا میزبان دوجشن دیگر سازمان در بزرگ‌داشت رویداد حماسی سیاهکل بودند.

مراسم امسالین بزرگداشت ۱۹ بهمن در برلین با پخش ترانه ‌سرود توماج، به یاد رفیق شیرمحمد رخشنده توماج که به همراه سه سلحشور دیگر ترکمن، رهبران خلق ترکمن، فداییان خلق، رفقا مختوم، واحدی و جرجانی در بهمن سال ۱۳۵۸ به دست عوامل حکومت اسلامی ربوده شدند و زبونانه به قتل رسیدند، آغاز شد.

این ترانه سرود را می‌توانید در پیوند زیر گوش کنید.

http://www.youtube.com/watch?v=Fu4knFDaccY

پس از آن رفیق بیژن اقدسی، گردانندۀ مراسم جشن امسال ضمن خوش‌آمد‌ گویی به میهمانان جشنی دیگر از جشن‌های بزرگداشت سالگرد ۱۹ بهمن و رویداد حماسی سیاهکل، ازهمرزمان و عزیزانی یاد کرد که از سال گذشته به این سواز میان ما رفته‌اند. وی از این میان ازچهار تن نام برد، ازرفیق خلیل مومنی، عضو چند دورۀ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، که چند روز پیش از آن در پی دو سال نبرد جانکاه با سرطان درگذشت؛ از رفیق علی‌اکبر شالگونی از کادرهای سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) که سرنوشتی مشابه رفیق مومنی داشت و چندی پیشتر در شهر برلین دیده بر جهان فروبست؛ از آقای امیر هوشنگ کشاورز صدر مبارز نام ‌آشنای ایرانی، که ایشان نیز چندی پیش در نتیجۀ یک بیماری بدخیم، یاران خود را در اندوه خود نشاند و نیز از مادر توماج که در سال گذشته فرزندان خود را تنها گذاشت و کوچید. حاضرین در ادای احترام به این عزیزان، وهمۀ مبارزان راه دیرپای آزادی و عدالت و همۀ یاران و عزیزانی که در سال گذشته از میان ما رفته‌اند، یک دقیقه سکوت کردند.

سپس رفیق اقدسی متن «سخن آغازین جشن» را برای حاضرین خواند:

 “ما امروز و در این جا گرد هم آمده‌ایم تا سالگرد روز و رویدادی را جشن بگیریم که به نماد جنبش فدایی بدل شده‌اند؛ روز ۱۹ بهمن و روی‌اد سیاهکل. ما فداییان خلق دهه‌هاست که این روز را به همراه دوستان و دوستداران جنبش فدایی جشن می‌گیریم، نه تنها به یاد رزمندگان جوان و پویایی که با جسارت خود ۱۹ بهمن را و سیاهکل را به تاریخ مبارزات آزادیخواهانه و داد پژوهانۀ میهن فراکشاندند، بلکه همچنین به عنوان نماد برآمد جنبشی فراگیر که در برابر حاکمیتی کودتایی قد برافراشت و آرمان‌ای دیرین آزادی و عدالت را در میهن هزاران ‌سالۀ ما پی‌گرفت. جنبش فدایی میراثدار پیکاری هزاران ‌ساله است.

از آن روزگار دور تا امروز ما فداییان پا به پا و شانه به شانۀ دیگر یاران آزادی‌خواه و هم‌رزمان عدالت‌پژوه‌مان راهی دشوار را پشت سر گذاشته‌ایم، راهی پر از سرکوب و بیداد و استبداد و شحنه‌سالاری و راهی مملو از خطاهای گاه دهشتناک. اما دشواری‌های مبارزه در راه ایرانی سرفراز و سعادتمند هرگز نباید سد راه مبارزۀ همسوی همۀ ما در راه استقرار نظامی گردد که مبتنی بر رای آزادانۀ مردم و حقوق یکایک آحاد ملت کهن ما، یک بار برای همیشه غارت و چپاول و قتل و کشتار و نقض بنیادی‌ترین حقوق ذاتی بشر را پایان می‌دهد.

پایبندی به مبارزۀ همسنگر در راه اهداف پیش ‌گفته به ویژه امروز و در روزگاری  ترجمان عملی خود را در گامهای همسو و متحد ما می‌جوید، که استبدادیون غوغاسالار نظام ولایت فقیهی با ناکاردانی و ناکارآمدی خود میهن مشترک ما را با سرعتی مرگبار به پرتگاه فاجعه می‌کشانند.

در این روزگار است که همگرایی ما ایرانیان آزادیخواه و فشرده‌ تر کردن صف ما ایرانیان عدالت ‌پژوه به نیاز مبرم زمان بدل شده است.

این وظیفۀ مشترک ماست که در برابر درد مشترک استبداد و بیداد دیرپای، عزمی مشترک برای فرارفتن به سوی آزادی و داد شکل دهیم و این عزم مشترک را به گوش و دیدۀ مردم خود برسانیم. به زبانی که زبان مردم باشد.

این وظیفۀ مشترک ماست که در یکی از تیره ‌ترین ادوار حیات کشور خود راهی مشترک برای ساختن ایرانی آباد و آزاد بیابیم و هموار کنیم تا دختران و پسران این مرز و بوم وادار نشوند در پی تامین حداقلی از معیشت، رفاه، آسایش و آزادی آوارۀ چارگوشۀ جهان شوند؛ برای ساختن ایرانی سرفراز که فرزندان این آب و خاک با انگیزه و نشاط سرمایۀ اندوختۀ خود را بر سر سفرۀ مشترک‌مان بیاورند و مردم استبدادزدۀ ما هستی گذرای خود را در حسرت مدام گذشته، در ناامیدی مداوم از حال و هراس مزمن از آینده‌ای ناروشن سپری نکنند.

در باورهای امروزین همۀ ما خطوط مشترک بسیاری وجود دارد که می‌تواند و باید به خشت بنای مستحکم دوستی پایدار ما و سنگفرش  شاه‌راه رهایی میهن و مردم فراروید.

با هر روز که دوری و واگرایی ما دیرسال‌تر می‌شود، بار مسئولیت مشترک ما در قبال روزگار تلخ وتار مردم و اوضاع نکبت‌باری که بر کشور ما حاکم است، سنگین‌تر می‌گردد. ما باید توانایی خود در دست‌یابی به مبارزه‌ای نه هم‌سو، که مشترک و پیمودن نه هم‌راه، که هم‌گام این راه را به خود و مردم خود نشان دهیم تا مردم به عزم و توانایی مشترک ما در ساختن ایران آینده امیدوار شوند و آن را باور کنند.

امروز راه‌های رساندن سخن ما به مردم بسیارند. اما تمامی این امکانات رسانه‌ای تنها هنگامی می‌تواند پلی برای ارتباط ما با مردم باشد، که مردم به عزم ما اعتماد، به هم‌بستگی ما امید و به سخنان ما باور داشته باشند.

از دیرباز و علی‌رغم فشار مخوف بیداد همواره ندای مبارزۀ هم‌رزمان همۀ ما از دخمه‌های رضاشاهی، از قصر و قزل قلعه و قزل حصار و کمیتۀ مشترک و اوین و کمیته‌های انقلاب اسلامی و زندان‌های مخفی سپاه و کهریزک گذشته و به مردم رسیده است. در همارۀ تاریخ ندای مبارزۀ آزادی‌خواهان ایرانی در اوج تفتیش و ممیزی نیز سراسر میهن را فرا گرفته است.

این که امروز صدای مشترک ما در میهن امیدبخش پیکار روزمرۀ مردم نیست، بیش از هر چیز از کوتاهی ما در پای نهادن فروتنانه در راه هم‌گرایی نیروهای آزادی‌خواه و باورمند به ادارۀ کشور از سوی خود مردم است.

اسفند ماه است. بگذارید این سخن آغازین را با سخن یکی از مردان اسفندی به پایان بریم.

«فریادهای ما اگر که رسا نیست، باید یکی شود»

به جشن ما خوش آمدید”

یادبود ۱۹ بهمن، گرامی‌داشت چپ متشکل ایران است!

پس از سخن آغازین رفیق رضا کاویانی اسپیلی، مشاور شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و مسئول سازمان در برلین، بخش‌هایی از پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان را خواند.

متن کامل پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در این نشانی قابل دست‌رسی است.

http://kar-online.com/node/5893

پیام حزب چپ آلمان

پس از پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان، رفیق یولیا ویده‌ مان نمایندۀ دفتر امور بین‌الملل حزب چپ آلمان از سوی این حزب به سخنرانی پرداخت.

میزگرد و گفتگو با شرکت خانم پروین بختیارنژاد، دکتر کاظم کردوانی و رفیق مهدی فتاپور.

بخش بعدی برنامه میزگرد و گفتگو با شرکت خانم پروین بختیارنژاد، روزنامه‌نگار و عضو شوای فعالان ملی – مذهبی، دکتر کاظم کردوانی، جامعه‌شناس و فعال سیاسی – فرهنگی و رفیق مهدی فتاپور، عضو هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بود. شرکت‌کنندگان در میزگرد در پاسخ به پرسش‌های رفیق اقدسی به بحث و گفتگو در بارۀ بحران اقتصادی – سیاسی و ابعاد آن در جامعه، بحران در نظام و تنش‌های بی‌سابقه درآن، وظایف نیروهای جمهوری‌خواه و راه‌کارهای هم‌گرایی آنان و نیز انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه سال ۱۳۹۲ پرداختند. هم‌چنین رفیق فتاپور توضیحاتی در بارۀ فراخوان برای مشارکت در شکل‌گیری تشکل بزرگ چپ ارائه داد و به تشریح نظرات خود دراین باره پرداخت.

بخش هنری آیین بزرگ‌داشت جنبش فدایی

بخش هنری برنامه‌های امسال ما شامل دو بخش بود.

نخست نیما صادقی هنرمند نوجوان به هنرنمایی پرداخت و قطعاتی را با ساز دل‌انگیز تار نواخت و حاضرین را به صدای گرم و پرشور خود میهمان کرد.

پایان‌بخش جشن مرکزی امسال ما گروه بچه‌های برلین بود، که تا پاسی از شب گذشته میهمانان خود را به رقص و پای‌کوبی در تالار زیبای «رز سپید» در برلین، پایتخت آلمان کشاند.

 

تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند, ۱۳۹۱ ۷:۵۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

اگر آمار و ارقام و اطلاعات هم نتواند تقدیر را بازگو کند منطق آدمی میتواند یک نتیجه ای بگیرد. جهان گام به گام بسوی شرایط تنازع بقا کشیده میشود، شرایطی که در آن، کشوری مثل ایران ماهی زنده در ماهیتابه زورگویان خواهد بود. ما به دروازه جهنم نزدیک میشویم و این در حالیست که نه مردم و نه اپوزیسیون و نه حکومت و دولت هیچکدام چه باید کرد را نمیدانند یا نمیخواهند به گونه منطقی به آن فکر کنند.

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

این محاکمه جزئی از مقاومت و سرکوب‌های دنباله‌دار در آق‌دره است. اهالی این منطقه که به واسطه‌ی فعالیت‌های معدنی امکان کشاورزی و دامداری را از دست رفته می‌بینند، برای بقا چاره‌ای جز کار در این معادن ندارند و مدیران و صاحب امتیازان معدن نیز با علم به این موضوع بیشترین بهره‌کشی و سرکوب‌ها را بر آنان اعمال می‌کنند.

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
/
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
/
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
/
این دو صف را کاملاً از هم جدا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز سه شنبه، ۱۹سپتامبر با نقض خط آتش به منطقه خودمختار قره باغ حمله کردند. بر اثر این حمله گسترده، غیر از هدفهای نظامی، منازل مسکونی، مدارس و شهروندان عادی آماج بمباران زمین و هوایی قرار گرفتند، خانواده ها از هم فرو پاشیده و شماری از جمله کودکان مفقود شده اند. خبرهای نگران کننده ای از اقدامات لجام گسیخته نیروهای آذربایجانی علیه شهروندان عادی به گوش می رسد.

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت