یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۴

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۴

تقسیم کار، تخصصی شدن و پیشرفت کار، ثروت و سرمایه

دو اتفاق بزرگ در صحنه نقد گذشته ایران، یعنی تولید تاریخ، پیش آمده است كه هم نشانه پختگی اند، و هم گویای ضرورت تحول بنیادی آن. یكی چیزی است كه با عنوان "سند چشم انداز" شناخته شده است، و دیگری "سند گذار به جامعه مدرن و توسعه یافته"

دو اتفاق بزرگ در صحنه نقد گذشته ایران، یعنی تولید تاریخ، پیش آمده است که هم نشانه پختگی اند، و هم گویای ضرورت تحول بنیادی آن. یکی چیزی است که با عنوان “سند چشم انداز” شناخته شده است، و دیگری “سند گذار به جامعه مدرن و توسعه یافته”. این دو “سند” به این دلیل دارای اهمیت تاریخی یعنی نقد گذشته اند که عملاً “اعلامیه آرزوها”ی ایرانیان برای تغییر و تحول بوده و عمدتاً دیگر با فرو افتادن در نقد منفی “چه نباید باشد” قطع رابطه یا “ترک مخاصمه” کرده اند، و اساساً به نقد مثبت یعنی “چه باید باشد” پرداخته اند. این “اعلامیه آرزوها” اگر از یکسو دارای اهمیت فوق اند، اما از سوی دیگر اساساً از خواسته های همگان، فراتر نمی روند. در این “اعلامیه آرزوها” شفافیت و شجاعت “یک بسته کردن” صفویه (نخستین تماسها با آنچه که در غرب اروپا در حال وقوع بود) تا امیرکبیر و مشروطه، و بالاخره تا خوانش کمی از “پنجاه و هفت” را از خود نشان می دهند. هردو، یک یک و باهم آرزوهایی هستند که ریشه سنتزی شان اثراتی است که در سیر وسفر، و یا ستیز و جنگ با آنچه در اروپای غربی اتفاق می افتاد و بعداً آنچه شد که غرب نامیده شده است، روی مجموعه یی که بعداً – با کمی شکافتن و دوختن ها- ایران نام گرفت، شکل گرفته اند. این “اعلامیه آرزوها” هم بر گذشته مهر پایان می زند، و هم “ماده خام” چیزی است که تصور و امید می رود که روزی “ایران مولود و شگفته” در زمانه باشد – پایان دوره افول و سکون. “سند چشم انداز” در حالی که می خواهد “کندن با گذشته و نقد منفی باشد” و ایرانی “نو و پیشرفته” را بسازد یا حداقل نقشه راهی برای این ساختن باشد، اما هنوز “گاندی وار” می گوید نباید با “انگلیس” چنان در بیفتیم که از ما برنجد و رابطه اش با ما قطع شود. “سند گذار به جامعه مدرن و توسعه یافته” در حالی که همان اهداف را بیان می کند و البته نه گاندی وار، بلکه تاثیر گرفته از “بلبشوی” دوران جنگ سرد و خرافات “خرده فیلسوفان آویزان” اما شجاعانه تر نشانه هایی از خوانشی متفاوت از سیر صفویه – امیر کبیر- مشروطه بروز می دهد از یکسو، و ورود به حوزه خوانشی عمیق و مستقل تر، و پس مقدمه ادراکی کیفی از “پنجاه و هفت” را از سوی دیگر در خود دارد. سند اول در مجموع، در تناقضات دوران سکون و رکود کهنه، کهنه تر و کهنه ترین گیر افتاده است، اما سند دوم اساساً هم بعلت خوانش متفاوت فوق، و بخصوص گرایش به درکی کیفی از “پنجاه و هفت” دارای مفرهایی جدی، بالقوه و هم بالفعل، برای تغییر و تحول ایران در تمام ابعاد می باشد. سند اول حاصل کار فرزندان اشرافیت زمیندار، عقیده دار و سوداگر است – حد اکثر تا “اصلاحات ارضی” و ضد آن، و حد و حدودش نیز چنین ترسیم شده است- و سند دوم اساساً دست- اندیشه کار فرزندان “اصلاحات ارضی” و شکست “اصلاحات سفید” و “رستاخیز”های بدون خیز می باشد – دوره یی که هم “تخم مدیریت صنعت و سرمایه جدید” را گذاشت و هم “بذر کار و کارگری نو” را افکند. این سند، همین ویژگی را نشان می دهد؛ اگر قطب نمایی و ستاره راهنمایی تعریف و تهیه شوند طوری که “کج و معوج”های این راه دراز را بموقع ردیابی پذیر کنند و مبدأ و مقصد را مشخص و قابل اندازه گیری وهم معین کنند که منظور از جامعه مدرن و توسعه یافته چیست و “با کی، با چی، برای کی” این جامعه مهیا و ساخته می شود. نقد گذشته تاریخ را تولید می کند و بیان اچتماعی این نقد آن را می سازد؛ این گذشته تنها مربوط به نویسندگان قلم بدست این “سند” نیست؛ این گذشته جزیی از همان “با کی، با چی، برای کی” می باشد.

تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین, ۱۳۸۸ ۸:۳۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران