یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۲

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۲

تکرار می کنیم، تاکید می کنیم: فردا دیر است!

ما اعتقاد داریم و برآنیم که جنبش مردمی باید از مرحله¬ی خودجوش به سوی مبارزات آگاهانه و آزادانه و سازمانیافته ی گروه ها و قشرهای مختلف و در عین حال متحد مردم ارتقا یابد، و این مهم تحقق نمی یابد مگر با حضور یکپارچه و هدفمند و دارای پلاتفرم همه ی نمایندگان گروه های مختلف مردم

بیانیه شماره ۴ کمیته کارگری دفاع از آرای مردم

 

مطالبات مردم پاسخ داده نشده است. مردم همچنان استوار و پیگیر مطالبات خویش اند. سرکوب، کشتار، زندان و تجاوز ادامه دارد. بخشی از مدافعان مطالبات مردم بنا به ماهیت طبقاتی و تاریخی خویش از ادامه ی مبارزه باز خواهند ماند. در نتیجه، خطر سرخوردگی، به بیراهه یا کجراهه رفتن جنبش فزونی می یابد. فقدان هر نوع سازمان یافتگی آگاهانه و آزادانه ی توده های مردم در دستیابی به حداقل مطالبات این فصل از جنبش، امکان تحقق خواست های برحق توده ها را منحرف می سازد.
ما تاکید و تکرار می کنیم که بدون حضور آگاهانه و سازمان یافته ی گروه های مختلف مردمی در مبارزات این مرحله از جنبش، امکان تحقق پیروزی مردم علیه استبداد و تثبیت عقب نشینی خودکامگان وجود نخواهد داشت.
انتظار می رود که با در نظر گرفتن شرایط پلیسی حاکم، مهمترین موضوع مورد توجه، درک ضرورت های عاجل و آجل جنبش مردم باشد. گسترش دامنه تعطیل واحدهای تولیدی بر اثر ورشکستگی و رکود ناشی از بحران اقتصادی در عرصه ی جهانی و ملی و پیامد های ناگزیر آن، کارگران را به عرصه ی مبارزه علیه وضعیت موجود رهنمون می کند. بی تردید، با توجه به شرایط پیشِ رو، کارگران ضمن مشارکت بدون هویت طبقاتی خود در جنبش حق طلبانه مردم، نیازمند تشکل های خودویژه به سود تامین منافع طبقاتی شان هستند. امروز بیش از همیشه ضرورت حکم می کند که مدافعان طبقه ی کارگر ایران برای هویت یابی مستقل کارگران در این مبارزه ی توده ای علیه استبداد و خودکامگی با اتحاد عمل حول اساسی ترین خواست کنونی مردم، متحد ویک صدا، کارگران را یاری رسانند.
ما اعتقاد داریم و برآنیم که جنبش مردمی باید از مرحله ی خودجوش به سوی مبارزات آگاهانه و آزادانه و سازمان یافته ی گروه ها و قشرهای مختلف و در عین حال متحد مردم ارتقا یابد، و این مهم تحقق نمی یابد مگر با حضور یکپارچه و هدفمند و دارای پلاتفرم همه ی نمایندگان گروه های مختلف مردم. لذا باز هم همه ی مدعیان دفاع از حقوق زحمتکشان را به اتحاد عمل در راه تحقق حداقل مطالبات مشترک مردم فرا می خوانیم.
پیروز باد مبارزات حق طلبانه ی مردم ایران
نابود باد دیکتاتوری و استبداد
پیش به سوی اتحاد عمل نیروهای خواهان دموکراسی
کمیته کارگری دفاع از آرای مردم

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۶ شهریور, ۱۳۸۸ ۷:۳۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران