سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۲

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۲

در باره انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر و روستا

همان طوركه پیش بینی می شد، سرانجام شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گردهمایی یكشنبه مورخ 22 اسفندماه، پشتیبانی خود را از نامزدی آقای روحانی برای شركت در انتخابات اعلام کرد. گرچه آقای روحانی تاکنون به صراحت در باره شركت خود در انتخابات حرفی نزده، اما همه شواهد حاكی از آن است كه وی نامزدی خود را برای شركت در انتخابات اعلام خواهد كرد. سخنان کنایه آمیز آقای خامنه ای در دیدار با آقای روحانی مؤید آن اند که او هم با نامزدی آقای روحانی مخالفتی ندارد.

همان طورکه پیش بینی می شد، سرانجام شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گردهمایی یکشنبه مورخ ۲۲ اسفندماه، پشتیبانی خود را از نامزدی آقای روحانی برای شرکت در انتخابات اعلام کرد. گرچه آقای روحانی تاکنون به صراحت در باره شرکت خود در انتخابات حرفی نزده، اما همه شواهد حاکی از آن است که وی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام خواهد کرد. سخنان کنایه آمیز آقای خامنه ای در دیدار با آقای روحانی مؤید آن اند که او هم با نامزدی آقای روحانی مخالفتی ندارد.

مخالفان آقای روحانی با این ارزیابی که او نامزد انتخابات ریاست جمهوری است و شانس زیادی هم برای پیروزی دارد، از هر امکانی برای ناتوان جلوه دادن دولت یازدهم در انجام وظایفش، کوتاهی نمی کنند و از همه ابزارهای در اختیارخود، از جمله صداوسیما، مداحان، مناسبت ها و گردهمایی ها و سخنرانی ها برعملکرد او می تازند و همه شرایط نابسامان کشور، بویژه مسایل اقتصادی و معیشتی مردم، را متوجه دولت او می دانند. آنان برای پیروزی خود و تسلط کامل بر تمام ارکان نظام و برچیدن پرونده اصلاحات از هیچ اقدامی فروگذار نیستند و پیروزی اصلاحات را کابوس آرزوهایشان می دانند. از همین رو بدنبال راه چاره اند تا از بین خود رقیب یا رقیبانی در تراز نزدیک به روحانی کشف و معرفی کنند. با این رویکرد لشکری از شناخته شده ترین اصولگرایان قرار است نامزدیشان را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کنند تا در مدت باقیمانده به انتخابات با افکارعمومی محک خورده، فرد یا افراد با شانس بیشتربه عنوان نامزد اصولگرایان در مقابل روحانی قرارگیرند. این رویکرد در مورد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز، در فضای سیاسی ایران، با طنین کمتر حاکم است.

کمتر از دوماه تا انتخابات باقی است، گرچه رسما فعالیت های انتخاباتی آغاز نشده، اما توپخانه اصولگرایان افراطی و دلواپسان با تمام توان به کار افتاده و آتش خود را بر سر اصلاح طلبان و متحدانشان می بارند و با وارونه جلوه دادن اهداف برجام و کوشش برای حفظ فضای تحریم و مطرح کردن مشکلات معیشتی مردم بدون آن که از اسباب و علل آن بگویند، و طرح موضوع فساد و تبعیض در کشور بی آن که پرونده های میلیاردی افراد پشت پرده را رو کنند، می خواهند مردم را از شرکت در انتخابات بازدارند، تا با اتکا به آرای ثابت خود برنامه هایشان را عملی کنند. برنامه هایی که تحقق آنها مترادف با ویرانی بازهم بیشتر کشور است. همان طورکه اجرای این برنامه ها طی ۸ سال حاکمیت مطلق اصولگرایان برهمه ارکان نظام، کشور را تا لبه پرتگاه پیش برد و زمانی که با “نه” بزرگ مردم روبرو شدند، زمین سوخته به آنان تحویل دادند.

دولت احمدی نژاد که از حمایت اصولگرایان، سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای انتظامی و در راس همه آنها شخص آیت الله خامنه ای برخوردار بود و به کمک آنان کشور را نه فقط به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی در بدترین موقعیت قرارداد، بلکه این مدیریت ناکارآمد، تاثیرمخرب خود را بر محیط زیست نیز برجا گذاشت و با تشدید بهره برداری از منابع سرزمینی، فراتر از ظرفیت های ذاتی و تجدیدپذیر آنها، امروز کشور را با بحران های جدی روبرو کرده، بطوری که سال های طولانی و ظرفیت های ده ها سال توسعه کشور فقط برای تخفیف این بحران ها و احیای محیط زیست درحال نابودی باید به کار گرفته شود.

اعمال مدیریت ضعیف و ناکارآمد بهره برداری از منابع آب کشور در دولت آقای احمدی نژاد که با خشکسالی های اخیر هم مصادف شد، موجب خشک شدن دریاچه ها و تالاب های کشور نیز شده است. حمایت های عوام فریبانه دولت احمدی نژاد از کشاورزان و تهیدستان روستاها در استفاده بی حساب و کتاب از منابع آب کشور سبب گردیده تا بحران کم آبی و خشک یا کم آب شدن چاه ها، همه هست و نیست آنان را مورد تهدید قراردهد. پیامد دیگر این بحران اثرات مخرب گسترش و توسعه کانون های تولید گردوغبار، ناشی از سوء مدیریت در استفاده از منابع آب کشور است، که در تلاقی با کانون های گردوغبار کشورهای همسایه، اکنون بیش از دوسوم استان های کشور تحت تاثیر این پدیده قرار دارد. مردم ما می دانند که دولت اصولگرایان نه فقط در زمینه بهره برداری از منابع آب و سایر منابع طبیعی کشور رکوردشکنی کرده اند، بلکه در حیف و میل ثروت های ملی هم تا کنون بی مانند بوده اند. آنان بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز کشور را دود کردند، بدون این که خود را به مردم پاسخگو بدانند. شخص آقای احمدی نژاد از طرف قوه قضائیه حامی خود به حیف و میل بیش از ۱۲ هزارمیلیارد تومان محکوم شده است، اما همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نامزد انتخابات تعیین می کند. بحران محیط زیست در کشور، همچون دیگر بحران ها، بیش از آن که ناشی از خشکسالی های اخیرباشد، ناشی از سوء مدیریت بوده است، که تاثیر خود را بر منابع آب و محیط زیست کشور، همچون سایر بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برجا گذاشته است.

مسایل اقتصادی و مشکلات معیشتی کمر مردم را خم کرده است، اما بدون آگاهی از علل و عوامل ایجاد این مشکلات و موانع، حل آنها میسر نیست.

لازم است امروز مردم ما بدانند که در ایجاد این شرایط نقش دولت احمدی نژاد، اصولگرایان و سپاه پاسداران و در راس آنها آیت الله خامنه ای بخاطر مواضعشان در پرونده اتمی و فراهم کردن زمینه تحریم ها و حیف و میل ثروت های ملی انکارناپذیر است و همین امروز هم آنان از موانع اصلی حل مشکلات کشور اند. بنابراین مردم به آنان که کشور را به لبه پرتگاه بردند و زمینه تحریم های ویرانگر را فراهم و مشکلات محیط زیستی ایجاد کردند، رضایت نخواهند داد. آنان در برابر دموکراسی و حقوق شهروندی مردم قرار دارند، دشمنان مردم اند و شایسته اعتماد نیستند. مردم اعتقاد دارند که آنان غرق در فساد اند و ثروت های ملی را به غارت می برند و نمی توانند مورد وثوق باشند. آنان که همین قانون اساسی را که مشروعیت خود را ازآن می گیرند، آنجا که پای حقوق مردم درمیان است، آن را برنمی تابند و هزاران انسان حق طلب را می کشند و به زندان و حصر می برند، نباید فرصتی دوباره به آنان برای چنین اقداماتی داده شود.

مردم ما باید بدانند که بدون اتحاد و همبستگی و عزم ملی و بدون حضور موثر در نهادهای انتخابی نمی توانند با نقش رهبری، سپاه پاسداران و اصولگرایان در این نهاد ها مقابله کنند. به اعتقاد ما فهرست بلند بالای امروز اصولگرایان نیز سیاست های دولت ۸ ساله احمدی نژاد و حامیانش را تداعی می کند.                                                                            

ما معتقدیم چنان چه هر کدام از نامزد های اصولگرایان خود را به کرسی ریاست جمهوری برساند، مجری سیاست هایی خواهد بود که دامنه آن ها از نگاه آیت الله خامنه ای تا رویکرد احمدی نژاد است، که فاصله زیادی با هم ندارند و در همان چارچوب و رویکرد ۸ ساله دولت احمدی نژاد ارزیابی می شود.

ما با ارزیابی از عملکرد اصولگرایان و خطراتی که با حضور آنان در ارکان نظام متوجه کشور می شود، نظر هموطنان را به این امر مهم معطوف می سازیم، که تسلط اصولگرایان بر امور اجرایی کشور و شوراهای اسلامی شهر و روستا چه پیامد های ویرانگری می تواند در پی داشته باشد. تاکید داریم که همه تلاش و کوشش مردم باید پیش از آن که به پیروزی نیروهای مقابل آنان یا نامزد های اصلاح طلبان تمرکز کند، باید بر راهکارهای جلوگیری از پیروزی اصولگرایان در انتخابات پیش رو معطوف شود. تاکید ما بر این رویکرد ناشی از آن است که عامل سد کردن حضور نامزد های ملی و دموکرات در انتخابات ها، اصولگرایان افراطی طرفدار ولایت فقیه اند. آنان از مخالفان اصلی حضور نیروهای ترقیخواه در انتخابات ها و مشارکت مردم در هر امری اند که با سرنوشت اشان پیوند دارد، و همه کوشش خود را به تقلیل نقش مردم در اداره امور کشور متمرکز کرده اند و در برگزاری غیر دموکراتیک انتخابات ها با اعمال نظارت استصوابی نقش تعیین کننده دارند.

از این رو مردم باید بر اجرای تاکتیک جلوگیری از پیروزی این نیروی مخالف آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا – دو نهادی که می توانند نقش زیادی در دموکراتیزه کردن فضای سیاسی کشور ایفا کنند – متمرکز شوند. یقیناً این مهم با حضور گسترده در انتخابات و افزودن بر نرخ مشارکت و رای به نیروهای مقابل اصولگرایان، که بر محدوده ظرفیت آنان واقفیم، امکان پذیر است. رویکرد ما در گام نخست بر جلوگیری از پیروزی نامزد های اصولگرایان وسپس رای به نیروهای مقابل آنان بویژه با تاکید بر نیروهای ترقیخواه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است. به اعتقاد ما هر رویکرد دیگری، نتیجه قهری اش، عدم حضور در انتخابات یا واریز ارای خنثی یا ممتنع است، که بر خلاف نیات صاحبان این رویکرد، که به غیر دموکراتیک بودن انتخابات و نظارت استصوابی معترض اند و اجرای حقوق شهروندی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را مطالبه می کنند، عدم شرکت آنان در انتخابات به نفع نیروهای اصولگرای افراطی و نامزد های آنان تمام خواهد شد.

ما با این رویکرد، رویکرد جلوگیری از توفیق اصولگرایان در دو انتخابات ریاست جمهوری و شورا های اسلامی شهر و روستا، مردم کشورمان را به شرکت گسترده در دو انتخابات پیش رو فرامی خوانیم. ما انتخابات را فرصتی می دانیم که باید از آن برای طرح مطالبات مردم، چون اصلاح فرایند انتخابات، تقویت دموکراسی، ارتقاء جایگاه و نقش نهادهای مدنی و عدالت اجتمایی، که فرایندی است تدریجی، متناسب با شرایطی که در آن قرار داریم، استفاده شود.

تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین, ۱۳۹۶ ۱۱:۴۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …