یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۴

موقعیت چپ در انتخابات آینده فرانسه

حدود سه ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر گزار میشود، چپ فرانسه در بد ترین موقعیت خود در این سالها قرار دارد. طبق آخرین نظر سنجی‌ها، مجموع چپ فقط حدود ۲۵٪ آراء را در انتخابات پیش رو از آن خود می‌کند . به جز تفرقه که از آفات احزاب چپ است، تلاش می‌کنیم نظر متخصصین و صاحب نظران را در این باره جستجو کنیم.

این مسائل را سایت آتلانتیکو در مصاحبه ای با پیر مارتن، دکتر علوم سیاسی و فارغ التحصیل مؤسسه علوم سیاسی و محقق سیاست در میان گذاشته است:

حدود سه ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر گزار میشود، چپ فرانسه در بد ترین موقعیت خود در این سالها قرار دارد. طبق آخرین نظر سنجی‌ها، مجموع چپ فقط حدود ۲۵٪ آراء را در انتخابات پیش رو از آن خود می‌کند . به جز تفرقه که از آفات احزاب چپ است، تلاش می‌کنیم نظر متخصصین و صاحب نظران را در این باره جستجو کنیم.

این مسائل را سایت آتلانتیکو در مصاحبه ای با پیر مارتن، دکتر علوم سیاسی و فارغ التحصیل مؤسسه علوم سیاسی و محقق سیاست در میان گذاشته است:

در حالی که چپ فرانسه دیگر قادر نیست جایگاه پیشرو خود را در صحنه شطرنج سیاسی این کشور باز یابد ، در شمال اروپا چپ ها چندین عضو خود را در راس دولت قرار داده اند . به چه شیوه ای چپ ها موفق می‌شوند در این قسمت قاره اروپا برنده انتخابات شوند؟

پیر مارتن: چپ سوسیال دموکرات کشورهای شمال اروپا بخشا به دلیل اینکه سیستم های سیاسی به اندازه فرانسه قطبی نیست. این احزاب در متن سیستم انتخاباتی نسبی و از طریق رهبری ائتلاف ها قدرت را به دست میگیرند . با این حال، این احزاب بزرگ نیز با کاهش نفوذ خود مواجه میباشند، سوسیال دموکرات های شمال اروپا امروز تنها از حمایت ۲۰ تا ۳۰ درصد آرای مردم بهره مند هستند.این در حالی هست که سی سال پیش، آنها ۳۵ تا ۴۵ درصد این آراء را داشتند. این کاهش قابل ملاحظه است، اما سقوط نیست و هیچ نیروی سیاسی دیگری نیز وجود ندارد که بتواند جانشین آنها به عنوان نیروی چپ در دولت بشوند، حتی اگر بخشی از پایه حمایتی خود را ناامید کرده باشند. این احزاب موفق شدند که بخشی از تعهداتی را که به عهده گرفته اند را انجام دهند و زمانی که اعتراضات در جامعه بیش از حد قوی هست، سیاست خود را با مدیریت تغییر می‌دهند . به عنوان مثال نمونه مهاجرت را در کشورهای شمال اروپا مانند دانمارک یا سوئد میبینیم که این احزاب راه آن را بسته اند. این احزاب از طریق ارتباط خود با سندیکا ها و اتحادیه ها و سیاست های صنعتی ارتباط قوی تری با محیط کارگری را حفظ کرده اند. این محیط لااقل در فرانسه ناپدید شده است، و در ضمن اقتصاد این کشورها به سمت صادرات میل کرده است . یک سیاست حفاظت از صنعت و یک جنبش اتحادیه کارگری وجود دارد که تاریخ و سابقه مشابهی را در فرانسه ندارد. آنها بسیار کمتر متفرق بوده و هیچ کاراکتر ایدئولوژیک و انقلابی ندارند، بلکه یک پیوند بسیار قوی تر با احزاب سوسیالیست یا سوسیال دموکرات ها دارند . اینها البته مانع از کاهش نفوذ آنها نشده ولی این احزاب یک پایگاه مردمی مهم را حفظ کرده اند. گرچه فارغ التحصیلان طبقه متوسط که از دنیای کارگری نیامده اند و به رهبری این احزاب رسیده اند ، ولی آنها این پایگاه مردمی را حفظ کرده اند، و سقوط آنها به اندازه و در سطح حزب سوسیالیست فرانسه نمی باشد . اگر ما به وضعیت حزب کارگر انگلیس هم نگاه کنیم، کاهش آن به هیچ وجه به اندازه حزب سوسیالیست فراتسه نمیباشد . حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین ۳۰ درصد آرای مردم را دریافت کرد، که قابل مقایسه با ۶ درصد حزب سوسیالیست نمیباشد . آنها توانستند هسته اصلی رای دهندگان و پایگاه مردمی خود را حفظ کنند.

آن هیدالگو ، یا علائم شر سیاسی فرانسه خوب امروز چپ فرانسه در چه وضعیتی است؟

در کشور ما، چپ می توانست به لطف حزب سوسیالیست در فرانسه به قدرت برسد.

اصولاً دو نوع احزاب وجود دارد: احزاب “لوکوموتیو” و احزاب “واگن”. برای اینکه واگن ها در دولت شرکت کنند، باید به یک لوکوموتیو چسبیده شود. احزاب بزرگ دولتی ، اون لوکوموتیو ها هستند. در بین چپ ها، لوکوموتیو سوسیالیست فرو ریخته و به نظر می‌رسد که قابل تعمیر نبوده و الان تنها واگن ها باقی می مانده اند … امروز حزب سوسیالیست، دیگر واقعاً قابل اعتماد و اعتبار نیست که بتوانددولت و وظایف آن را به عهده بگیرد و ما این را از نتایج نظرسنجی بدست آمده توسط نامزد آنها ، خانم آن هیدالگو می‌بینیم .

چگونه حزب سوسیالیست فرانسه ،که از ستونهای اصلی زندگی سیاسی کشور محسوب می‌شد، به این روز افتاده است که نامزدش امروز، یعنی چند ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده ، در نظرسنجی ها فقط ۵٪ آرا شهروندان را کسب می‌کند؟

سال ۲۰۱۷ یک شکاف در تاریخ حزب سوسیالیست محسوب میشود ، این همان چیزی است که من به نام “فروپاشی” نامیده ام. حزب سوسیالیست و حزب جمهوری خواهان دو حزب بزرگ دولتی در فرانسه بودند که به شکل متناوب قدرت را در دست می‌گرفتند. امانوئل ماکرون بخشی از جناح راست حزب سوسیالیست را در تحت لوای مخالفت با جو چپ و راست، را با خود همراه کرد، و مایل بود بهترین ها را در جبهه چپ و راست حول خودش جمع کند. او با انتخاب خودش می‌خواست معادل یک ائتلاف بزرگ را از درون قدرت سوسیالیستی آغاز کند، و در این کار موفق شد. حزب سوسیالیست در دور اول انتخابات ریاست جمهوری کاملا سقوط کرد. نامزد حزب سوسیالیست که از جناح چپ حزب بود، فردی غیر معمول نسبت به دستگاه حزب بود. و نتیجه آن پراکنده شدن رأی دهندگان حزب سوسیالیست بود، و امانوئل ماکرون در این میان موفق شد جناح معتدل و میانه رو با خود همراه نماید .

هنگامی که به ریشه های فروپاشی حزب سوسیالیست نگاه می کنیم، نقش رهبر مهم است. امانوئل ماکرون این نقش رهبر را به دست آورد و برای سوسیالیست ها امکان نداشت کسی را که به عنوان وزیر دارایی منصوب کرده بودند، محکوم کنند. آنها با تمام توان امانوئل ماکرون را برای کسب این پست مشروع میدانستند. از نظر رای دهندگان موافق برنامه انتخاباتی و سیاست فرانسوا هولاند ،حمله به امانوئل مکرون امکان پذیر نبود.

برای رای دهندگان موافق برنامه دولت از سال ۲۰۱۲ امانوئل مکرون قهرمان آنها بود، هر چند اگر او از طرف دستگاه حزب پشتیبانی نمی شد. در انتخابات پارلمانی بعدی نیز حزب سوسیالیست نتوانست به پا خرید و با وجود داشتن تعداد زیادی نماینده در پارلمان، این حزب به سختی توانست بیش از ۷ درصد آراء را کسب نماید. این انتخابات ،موقعیت حزب در انتخابات ریاست جمهوری را تایید نمود. تنها حزب معتبر جناح چپ که قدرت بدست گرفتن رهبری دولت را داشت سقوط کند. حزب سوسیالیست مانند حزب جمهوریخواهان، بعد از در دست داشتن دولت به مدت زیاد ،اعتماد تعداد زیادی از رأی دهندگان را از دست دادند. دوره پنج سال ریاست جمهوری فرانسوا هولاند پایان این جریان بوده است و ما در سال ۲۰۱۷ شاهد فرو ریزی این سیستم هستیم. حزب جمهوریخواهان (گُلیست‌های سابق) و حزب سوسیالیست به لطف مخالفت و رد متقابل یکدیگر ، موجودیت داشتند و این سیستم دیگر کار نمی کند.

تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن, ۱۴۰۰ ۱۱:۳۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز