یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۴

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۴

گابریلا میسترال ، زنی استثنایی- شاعره لالایی ها و جایزه نوبل

خلاف سیاست پینوشه که کوشید اوراشاعری مذهبی وغیرسیاسی معرفی نماید، اوشاعری شورشی برای مبارزات آزادی خواهانه مردم آمریکای لاتین بود

به ناکجاآباد عشق رسیدیم،

عشقی بدون بازگشت.

آرزوی درکنارزمین بودن،

دست دردست وساکت،

همچون آن لال .


مادرم، زنی کوچک،

همچون بوته پونه، یک علف.

سایه ای روی خاک نینداخت، هیچگاه.

زمین اورا دوست میداشت،

چون اوسبکبال، لبخند میزد

دررنج و در شادی

خانم گابریلا میسترال، شاعره اهل کشورشیلی ونخستین نویسنده دریافت کننده جایزه نوبل ادبیات در سال ۱۹۴۵ ودرسن ۵۶ سالگی، گرچه حتا دبیرستان را به پایان نرسانده بود، تاشغل آموزگاری، سفیری، پروفسوری، وزیرفرهنگ، ونماینده سیاسی کشورش درسازمان ملل، ارتقاء مقام یافت.اوبین سالهای ۱۸۸۹ و۱۹۵۷ غالب سالهای عمرش را درخارج ازکشورشیلی گذراند. پدرش یک معلم اسپانیایی و مادرش یک خواننده سرخ پوست بومی بود. نام مستعار او به معنی ملکه آسمانی وترکیبی است ازنام دو شاعرمشهورموردعلاقه اش درآمریکای لاتین. نام واقعی او پیش ازمشهوریت ادبی ” لوسیلا گودوی آلکایاگا ” بود. وی نخستین شعرش رادرغم نامزد جوانمرگش، یک کارگراداره راه آهن، سرود. مرگ پسرخوانده اودرمیانه سالی، باعث شد که او به مقوله های مرگ، زندگی، رنج وامید، درشعرش بپردازد. بعضی از لالایی ها وترانه های کودکانه او حتا امروزه، بعدازنیم قرن، بخشی ازفرهنگ شفاهی وعامیانه خلقهای قاره آمریکای لاتین به زبان اسپانیایی، شده اند.

اودرزمان ومکانی زیست که قلم هنوزدردست فرهنگ مردسالاری بود. اونماینده ادبیات مدرنی بودکه درپایان قرن ۱۹ درمقابل مکاتب ادبی ناتورالیسم، سمبولیسم، وپارناس، قدعلم کرده بود. اوبرای شرح موضوعات روزمره زندگی، ازاستتیک وآهنگ مدرنیسم استفاده نمود. اودرآثارش احترام خاصی برای مبارزان انقلابی گذشته آمریکای لاتین قائل بود. شعراوپیرامون فقردهقانان وحقوق زنان بود، به این دلیل اوراشاعره محبت مادری وترحم انسانی نامیده اند.

منقدین ادبی می نویسند که شعرش، ساده، پراحساس، شدیداشخصی، وجهانی، باارزشهای تربیتی واومانیستی است. اوبانگاهی فمینیستی به اطرافش می نگریست. دراشعاراوغیرازانگیزه های مادری وکودکی، انگیزه های فلسفی نیزدیده می شوند. درشعراونوعی دیالکتیک ملاحظه میگردد. برای اوتعلیم وتربیت نوعی وظیفه مادربودن، است. بخش مهمی ازاشعارش درباره مقوله های مرگ و رنج انسان درکشورهای جهان سوم هستند.

گرچه اومبلغ استتیک ناب وشعار”هنردرخدمت هنر” بود، منقدین چپ شعراو را حاوی توصیف عمیق عرفانی هومانیستی درباره انسان ساده، معمولی و جهان می دانند. اوبرای یک زندگی قانع کننده مبارزه نمود، وبا اشاره به اتوبیوگرافی تراژیک خود، به تنها بودن زن وبرآورده نشدن نقش مادربودن، اشاره می کند. منتقدی، شعراوراانعکاس صدای مریم مقدس نامید. گابریلا میسترال می گفت که شاعر، رسانه زمان خوداست ورابطه شاعربا خلق مانند رابطه روح با جسم است. این جمله اورا روی سنگ قبرش نیزحک کرده اند. وی درمصاحبه ای گفته بود که زندگی سفری است زیارتی عرفانی که به مرگ ختم میگردد. اوبا عشق عمیق به رنج دیگران، مدافع فراموش شدگان، ترک شدگان، وتنهایان بود. شعرش لطیف، گرم، ساده، غمگین، بازبانی مستقیم بود که زندگی فقیرانه انسان معمولی روستایی راتوصیف می کند. او درجایی خطاب به معشوقه ای میگوید ” هرازگاه که تو به من بنگری، زیباترمی گردم “.

وی درشعرش تفسیری ایده آل ازگذشته کشورشیلی وسرخ پوستان قاره آمریکای لاتین می نماید. نویسنده ای درباره اوگفته بود که شعرش شباهتی به دعاوعبادت دارد. کمیته جایزه ادبی نوبل اعلان نمود که نام اوسمبل کوششهای ایده آل جهان آمریکای لاتین است. خلاف سیاست پینوشه که کوشید اوراشاعری مذهبی وغیرسیاسی معرفی نماید، اوشاعری شورشی برای مبارزات آزادی خواهانه مردم آمریکای لاتین بود. درسال ۱۹۴۵ کمیته جایزه نوبل با اعطای آن به وی توجه جهان را به قاره آمریکای لاتین جلب نمود که درجنگ جهانی دخالتی نکرده بود. بعدها گروهی ازروشنفکران اعتراض نمودند که جایزه نوبل ابتدا حق پابلو نرودا، شاعردیگرومشهورشیلی، بود.

شعرمیسترال درآغازحاوی انگیزه های مسیحی عامیانه بود. اوبطورسمبلیک به موضوعات مذهبی انجیلی پرداخت. او در اشعار خود، غیراز زندگی و امید، به موضوعات خدا ودین نیزاشاره می کند. اوبرای خدا دو صفت متناقض قائل بود؛ خدای انتقام وخدای دوستی ومحبت.

وی بدون تحصیلات مقدماتی ودانشگاهی، ازطریق کوشش های خودآموزی، به شغل های مختلف رسید. وی شخصا بامشاهیری مانند مادام کوری، هنری برگسن، واستفان تسوایگ، رابطه دوستی داشت و پابلو نرودای جوان را آن زمان با ادبیات اروپا آشنا نمود. کشورمکزیک بعدازانقلاب برای تغییرسیستم آموزشی مدارس خود ازاودعوت به همکاری ونظرخواهی نمود. گابریلا میسترال بعدها ازمشهوریت دیپلماتیک جهانی خود برای کمک هومانیستی درآمریکای لاتین استفاده نمود. ازجمله آثاراو، غم زدگی، دعا وعبادت هنرمندان، زن معلم درروستا، لطافت، سرگردانی، گرزچوبی، کتابی برای زنان، سردی، خواهش، ترانه های اسپانیایی، و سوناتی درباره مرگ، هستند.

——————————————

Gabriela Mistral (1889-1957)

تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور, ۱۳۸۸ ۹:۰۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران