یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۵

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۵

آقای ماهرویان صداقت را از یاران خود بیاموزید

آقای ماهرویان شما حق ندارید واقعیاتی را که در تاریخ روی داده است تغییر دهید و تحریف کنید و فرزندان راستین و فداکار مردم را با تهمت های ناروا و و واژه ها و مفاهیم واژگونه و با چهره ای دگرگونه معرفی کنید. حمید مومنی و بهمن روحی آهنگران دوست صمیمی شما بودند شما خصوصیات بارز اخلاقی و آرمانهای انسانی آنان را که در راه کسب آزادی و عدالت به استقبال مرگ شتافتند و بخشی از تاریخ مبارزات خونبار مردم ایران را رقم زدند به خوبی می شناختید. ایکاش پژوهشگری مانند شما بجای اینگونه قضاوتهای غیرمنصفانه و اتهامات ناروا صداقت را از رفیقان خود زنده یادان حمید مومنی و بهمن روحی آهنگران می آموخت.

رسانه های گروهی وابسته به رژیم از آغاز تاکنون تلاش میکنند تا نسل جوان از مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه نسل های گذشته بی اطلاع باشد و فعالیت های روشنگرانه و فداکارانه آنان را تحریف کنند، در این میان برخی از پژوهشگران نیز بیاری آنان بر می خیزند و با تهمت به نیروهای چپ، مبارزه آن ها را ناچیز و انحرافی جلوه میدهند. گاهنامه مهرنامه در شماره اخیر خود به سردبیری آقای قوچانی که کینه توزی ایشان در ضدیت با نیروهای روشنفکری بر همگان آشکار است در دنباله اهداف خود یعنی تحریف مبارزات جنبش چپ، این بار جنبش فدائی و بیژن جزنی را در بیدادگاه خویش بەمحاکمه کشیده، بر روی جلد مهرنامه شماره ۴۱ اردیبهشت ۹۴ تصویر زنده یاد جزنی با عنوان “روشنفکران تروریست نقش” بسته است این عنوان غیر مسئولانه و کینه توزانه نشانگر عدم پای بندی آقای قوچانی به اخلاق و وجدان روزنامه نگاریست، در این شماره با چندین پژوهشگر تاریخ معاصر ایران مصاحبه شده است که یکی از این مصاحبه شوندگان آقای هوشنگ ماهرویان است. ایشان در این مصاحبه مانند همیشه عداوت خود را با نیرو های چپ با  بکاربردن واژه های تحریف گونه و اتهام های ناروا نشان داده اند، در مقدمه، مصاحبه کننده از ایشان با عنوان چپ پشیمان نام میبرد، برخی از تحریفاتی که چپ پشیمان در مصاحبه خود مطرح کرده اند از اینگونه است:

۱- ایشان مبارزه چریکی را در ترورهای شهری، انفجار مراکز و بانک زنی خلاصه می کنند و هیچگونه اشاره ای به علل و عوامل بوجود آمدن جنش چریکی نمیکند و از دو عامل عمده تاثیر گذار در ایجاد جنبش چریکی یعنی دیکتاتوری و بی عدالتی نام نمیبرد و همچنین تاثیرات مبارزات مردم ویتنام،  فلسطین و مبارزات چریکی در امریکای لاتین، ترکیه، آلمان، ایتالیا و ژاین را نادیده میگیرد، مبارزات چریکی مولود زمان خود بود علل و عوامل خاص خود را داشت.

۲- آقای ماهرویان می گویند که نزهت روحی آهنگران، بهروز دهقانی را لو داده است، بکاربردن واژه لو دادن در ادبیات یک پژوهشگر جایگاهی ندارد. ایشان هیچ اشاره ای به ضربات کشنده، شلاق و دیگر شکنجه های توانفرسا نمیکند. آقای ماهرویان بهتر است قبل از این قضاوتها کف پای خودشان را مشاهده کنند که چگونه بعد از ۴۰سال هنوز آثار شکنجه ها وجود دارند.

۳- در بخش دیگری ایشان میگویند که بهروز دهقانی در زیر شکنجه مرد، مبارزان در زیر شکنجه نمی میرند بلکه به دست شکنجه گران به قتل میرسند.

۴- آقای ماهرویان در یک برخورد سطحی و غیرمنصفانه می گویند که به بهمن و نزهت روحی آهنگران تهمت ساواکی زده بودند و به حمید مومنی هم در محل کارش بچشم پلیس نگاه میکردند و این باعث شد که واکنش تندنشان دهند و متواری شوند. تمام دانشجویان در آن سالها که بهمن و نزهت را می شناختند بهیچوجه چنان تصوری از آنان نداشتند و هیچگونه  شایعه ای در باره آنان نبود و حمید مومنی که در آن زمان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کار میکرد بعنوان یک روشنفکر فرهیخته و آرمانخواه مورد احترام کارکنان کانون بود. آنان بخاطر آرمانهای عدالت خواهانه خود به جنبش چریکی پیوستند و آرمانهای انسانی آنان بسیار بزرگتر از تهمت های خودساخته آقای ماهرویان در باره دوستانش است.

۵- در مورد ترور فاتح یزدی مالک کارخانه جهان چیت میگویند که فاتح یزدی سرمایه دار صنعتی که در برابر کارگران ایستاده بود اعدام می کنند، کارگران جهان چیت برای افزایش دستمزد ناچیز خود در بیرون  کارخانه تظاهرات کردند که در کاروانسرا سنگی برگبار بسته شدند و ۱۳ کارگر بخاک افتادند.

۶- آقای ماهرویان در یک پیشنهاد شگفتی آور براین باورند که روشنفکران باید از شاه میخواستند که جزنی را بدون محاکمه اعدام نکند و از پلیس بخواهند که شکنجه نکند و ایشان معتقدند که در سال ۴۵ فضای سیاسی باز بود و همین تندروی ها  باعث شد که فضا بسته شود، آقای ماهرویان بهتر بود به نمونه هائی از وجود فضای باز سیاسی اشاره میکردند. در حالیکه در آن سالها احزاب اجازه فعالیت نداشته، سندیکاها مستقل نبودند نهادهای مدنی هم اجازه فعالیت نداشتند و شاه حتی به توصیه ها و دیدگاههای علم و هویدا اعتنا نمیکرد در همان سالها حسن نیک داودی در زیر شکنجه کشته شد و صدها تن از دانشجویان  و روشنفکران و نویسندگان، مانند تنکانبی، ساعدی، آزرم، براهنی، درویشیان و سلطانپور در زندان بودند، شهر نوش پارسی پور که در آن سالها کارمند تلویزیون بود از آقای قطبی مدیر عامل صدا و سیما و پسردایی فرح پهلوی تقاضا میکند تا ترتیب ملاقات او را با کارمندان ساواک بدهد تا از آنها علت دستگیر شدن کارمندان تلویویزن را جویا شود. آقای قطبی به خانم پارسی پور میگوید آنها یک مشت آدم خوارند و اهل مذاکره و گفتکو نیستند، در سال ۴۷ که خوزویه دو کاسترو نویسنده کتاب آدم ها و خرچنگ ها برای سخنرانی در یک کنفرانس به ایران دعوت شده بود زنده یاد محمد قاضی مترجم کتاب آدم ها و خرچنگ ها از شجاع الدین شفا رئیس تشریفات دربار و رئیس کنفرانس، تقاضای ملاقات با خوزه دو کاسترو را میکند آقای شفا با صراحت تمام بەاو می گوید “شما از ما نیستید و ما شما را به ایشان معرفی نخواهیم کرد”آنگاه چگونه می توان از روشنفکرانی که شاه آنها را تحقیر میکرد توقع داشت که ساواک را از شکنجه بر حذر دارند،در حالیکه پس از گذشت ۳۷ سال آقای ثابتی مرد شماره یک ساواک هنوز شکنجه را انکار می کند.

۷_ایشان در مراسمی که برای بزرگداشت زنده یاد مصدق برگزار شده بود، شرکت کرده و اظهار میدارد که یکی از ایشان یعنی از گروه جزنی میخواستند خلیل ملکی را کتک بزنند این اتهام بی پایه فقط میتواند از سوی یک چپ پشیمان مطرح شود.

۸_باز هم در تحریفی دیگر ایشان میگویند که در مراسم خاکسپاری تختی بعضی شعار درود بر خمینی میدادند در آنروز من دانشجوی سال اول دانشگاه بودم و از میدان شوش تا ابن بابویه و مسیر برگشت را پیاده پیمودم و بجز شعارهایی در باره تختی شعار دیگری نشنیدم.

۹_ارتباط نوع شنا با خصوصیات اخلاقی و روحی انسان یکی دیگر از دستآوردهای چپ پشیمان است. ایشان میگویند من شنای قورباغه میکردم چون این نوع شنا متین است و حمید اشرف شنای کرال پشت میکرد که شنای خوبی نیست، بر اساس این داوری می توان نتیجه گرفت که دوندگان صدمتر انسانهایی کم طاقت و ناشکیبا هستند اما دوندگان ماراتون انسانهایی صبور و بردبارند، آقای ماهرویان شما حق ندارید واقعیاتی را که در تاریخ روی داده است تغییر دهید و تحریف کنید و فرزندان راستین و فداکار مردم را با تهمت های ناروا و و واژه ها و مفاهیم واژگونه و با چهره ای دگرگونه معرفی کنید. حمید مومنی و بهمن روحی آهنگران دوست صمیمی شما بودند شما خصوصیات بارز اخلاقی و آرمانهای انسانی آنان را که در راه کسب آزادی و عدالت به استقبال مرگ شتافتند و بخشی از تاریخ مبارزات خونبار مردم ایران را رقم زدند به خوبی می شناختید. ایکاش پژوهشگری مانند شما بجای اینگونه قضاوتهای غیرمنصفانه و اتهامات ناروا صداقت را از رفیقان خود زنده یادان حمید مومنی و بهمن روحی آهنگران می آموخت.

بخش : تاریخ
تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد, ۱۳۹۴ ۸:۴۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…