سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۵۶

سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۵۶

زمان را دریابیم

آیا جنبش سوسیال دموکراسی پیوند لازم آرمانی تئوریک را با اقشار روشنفکران سیاسی جنبش دموکراتیک مردمی از قبیل زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران و جنبشهای ملی بصورت زنده و دیالکتیکی ایجاد کرده است؟ اگر در این زمینه ضعفهایی وجود دارد آن ضعفها کدام اند؟ در راه غالب آمدن بر آن ضعفها چه کارها باید کرد؟

چند روز پیش در یک برنامه آذربایجانی داشتم از متلها و گفته های پدران مان به صورت ضرب المثلها میخواندم. به یک ضرب المثل رسیدم که موقع خواندن آن فکر کردم شاید موقع چاپش اشتباهی نوشته اند، لذا به فکر خودم اشتباه دیگران را بر طرف کردم. رفیق کناری من سریعاً برگشت و گفت فلانی تفسیر این مثل یک جور دیگر است. لذا آنچه که در کتاب نوشته شده، درست است و باید خودت را اصلاح بکنی. و امّا مثل چی بود؟

مثل که به زبان ترکی بود، می گفت “یایین ایشین قیشدا، قیشین ایشین یایدا گورلّر”. ترجمه فارسی اش می شود “کار تابستان را در زمستان و کار زمستان را در تابستان انجام می دهند”. به تفسیر من این حرف مفهومی نداشت. البته که کار تابستان را در تابستان و کار مربوط به زمستان را در زمستان باید انجام داد. هر کاری موقع و زمان خودش را دارد. دوست من که قبلاً این گفته دوراندیشانه پدرانمان را شنیده بود، برگشت و برای من از دوراندیشی پدران مان گفت.

اگر ما دوراندیش باشیم، باید کارهای مشکلی را که در زمستانهای سرد و برف و یخبندان با آنها مواجه خواهیم شد، در تابستانها پیش بینی کنیم و تدارکات و تدبیرهای عملی لازم را برای زدودن و جلوگیری از سختیهای زمستان را در فصل تابستان ببینیم. بالعکس تدارکات و تدبیرهای لازم جهت کشت و زرع، گاوداری، آبیاری و امکانات و تدارکات لازمه باید از زمستان پیش بینی شده و تدبیرهای لازم برای آنها از قبل دیده شده باشند. اینجا بود که به فکر خودمان و جنبش مردمی آزادیخواهانه و عدالتجویانه مردمی خودمان افتادم. آیا در روزهای سکوت و آرامش امروزین، به بازبینی خود می پردازیم؟ آیا تصمیمهای جدی، مسئولانه و قاطع به پیش در راستای تحول بنیادین آینده را امروز تدارک می بینیم؟ یا این که در برف و سرمای زمستان وقتی که آب از بامهامان چکه می کند، باز خواهیم گفت که ای کاش تدارک و پیش بینی لازم جهت جلوگیری از این چکه آب را در تابستان می کردیم.

الف) تبدیل شعار جمهوری فدرال دموکراسی برای ایران بعنوان شعار محوری نظام دموکراتیک آینده ایران از طرف جنبش سوسیال دموکراسی یکی از تصمیمهای اساسی و جدّی است، که باید اتخاذ گردد. اتخاذ این تصمیم از چندین نظر چنان حیاتی است که عدم توجه به آن، با توجه به تجربیات سال ۱۳۸۸، از گناهان آگاهانه نابخشودنی میباشد. جنبش فدائیان خلق و جریانهای دیگری که خود را در اندرون جنبش سوسیال دموکراسی می دانند، باید فدرالیسم را بخش جدایی ناپذیر استراتژی جمهوری دموکراتیک آینده ایران خود قرار بدهند.

یکی از دلایل اصلی اتخاذ چنین سیاستی این است که پس از از هم پاشیدگی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد خلاء ایدئولوژیک در تنظیم دورنمای نگرش آرمانی و ساختاری به آینده، جنبشهای ملی مردمی به خود شناسی روی آورده اند. جنبشهای ملّی دموکراتیک نه تنها بخش جدائی ناپذیر مبارزات آزادیخواهانه مردم سرزمین ایران اند، بلکه عدم پذیرش غیرمشروط وجود و نقش حیاتی این جنبش از گناهان نابخشودنی در شرایط امروز است. مگر می شود نقش والای جنبش زنان را در قیام ۱۳۸۸ نا دیده گرفت؟ مگر می شود چشمان خود را بست و نقش حیاتی جنبش دانشجوئی را نادیده گرفت؟ با همان استدلال باید جنبشهای ملّی دموکراتیک را با دلی گشاده در آغوش کشید. نه تنها باید این جنبش را با آغوش باز پذیرفت، بلکه این جنبش باید توسط سازمانهای سیاسی سوسیال دموکرات رهبری شود. پلاتفورم سوسیال دموکراسی باید رهبری کننده آرمان فدرالیسم در ایران باشد.

دلیل دیگر بر نقش رهبری کننده جمهوری فدرال دموکراسی از طرف جنبش سوسیال دموکراسی، این است که اولاً عدم توجه کافی به این مسئله، خود نشانه بینشی غیردموکراتیک، دیکتاتورمنشانه و استبدادی است. سیاستها، عملکردها، پلاتفورمها و بالاخره نظامهایی که بر پایه های فلسفی غیردموکراتیک شکل بگیرند، نخواهند توانست مشکلات مردم را بر طرف کنند. لذا آنها هر روز مشکلاتی بر مشکلات خواهند افزود. علاوه بر خواستگاه غیردموکراتیک چنان اندیشه هایی، این طرز برخوردها موجب تقویت حرکتهای ناسیونالیستی افراطی در میان جنبشهای ملّی می شود که آنها را از مضمون دموکراتیک آنها تهی کرده و به جنبشهای کور و تنگ نظرانه ملی تبدیل خواهد کرد. باید تنوع رنگین کمانی جنبشهای دموکراتیک مردمی را پذیرفت و گلزار بهار دموکراتیک آینده ایران را پر از گلهای رنگارنگ کرد.

ب) جنبش سوسیال دموکراسی باید رهبری تئوریک و آرمانی جبهه جنبش دموکراتیک مردمی را به عهده بگیرد. باید گفت که هنوز تمامیّت جنبش سوسیال دموکراسی پس از ضربه های دهه های شست و هفتاد، هنوز از بحران عدم اعتماد به نفس رنج می برد. عدم غالب شدن سریع به این بحران و عدم متعهد شدن به رهبری آرمانی تئوریک جنبش ملی دموکراتیک مردمی پتانسیلهای بالقوه مردم ما را به فعل تبدیل نخواهد کرد.

باید یکبار و برای همیشه به این بحران عدم اعتماد به نفس پایان داد و باور داشت که آری ماها نه تنها قابلیت و توان رهبری جنبش دموکراتیک مردمی را داریم، بلکه تنها جریانی هستیم که پلاتفورم، برنامه و استراتژی ما برآوردنده دموکراسی و عدالت اجتماعی در وسیعترین و عمیقترین ابعاد آن و به راستین ترین مقیاس ممکنه است. باید با چنین اعتماد به نفسی در راستای شکل دهی جبهه واحد دموکراسی برای ایران حرکت کرد. تنها با چنان وسعت و عمق پلاتفورمی قادر خواهیم شد فراگیرترین ساختار سیاسی جبهه دموکراسی را هدایت بکنیم.

زهر یاس ونا امیدی شکستهای متوالی را از طریق دنبال کردن به اصطلاح رهبرانی را که خودمان می دانیم که آنها نه ظرفیت آوردن دموکراسی را دارند، نه خواهان برقرای دموکراسی بنیادین میباشند، به جنبشهای مردمی ننوشانیم. بحران عدم اعتماد به نفس جنبش سوسیال دموکراسی یکی از فاکتورهای اصلی دنباله روی از به اصطلاح رهبران نیمه راهی میباشد که به جای امید، یک سراب خشک را تحویل مردم می دهند که جز یاس و نا امیدی نتیجه دیگری برای نسل جوان بپا خواسته ندارد. هر کس یا جریانی با مقیاس دموکراتیک هرچند ضعیف می تواند در چنین جبهه ای جای بگیرد، ولی جریانهای با پتانسیل ضعیف دموکراتیک قابلِت رهبری جنبشهای مردمی را ندارند.

ج) چالشهای خستگی ناپذیر در راستای رفع ضعفهای ساختاری و تدارکاتی یکی از کارهای بنیادینی است که باید امروز در رفع آنها اقدام کرد، نه فردا. روزهایی که ریزشهای تند بارانها آغاز می شود، نمی توان به تعمیر ترکها و مرمّت ریزشهای سقف بناها اقدام کرد. این مرمّتها باید زمانی که خبری از ریزش بارانها نیست و هوا خشک و آفتابی است، صورت بگیرد. یکی از تجربه های قیام مردمی ۱۳۸۸ به رو آوردن و رو کردن تمامی ضعفهای تدارکاتی، تبلیغاتی و ساختاری اپوزیسیون سکولار دموکراتیک بود. آیا در زمینه تبلیغات تلویزیونی و رسانه ای اپوزیسیون سکولار دموکراتیک قاّلیت رقابت با جبهه رسانه های حکومتی و یا رسانه های قدرتهای بین المللی را دارا میباشد؟ اگر نه چه تدابیر عملی برای رفع این کمبود از طریق کارهای کارشناسی لازم می توان تدارک دید؟

آیا جنبش سوسیال دموکراسی پیوند لازم آرمانی تئوریک را با اقشار روشنفکران سیاسی جنبش دموکراتیک مردمی از قبیل زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران و جنبشهای ملی بصورت زنده و دیالکتیکی ایجاد کرده است؟ اگر در این زمینه ضعفهایی وجود دارد آن ضعفها کدام اند؟ در راه غالب آمدن بر آن ضعفها چه کارها باید کرد؟ پیوند زنده سازمان رهبری آرمان تحول بنیادین دموکراتیک با اقشار روشنفکران سیاسی اجتماعی جامعه، یکی از ارکان بنیادین انتقال این آرمانها بصورت تاثیرگذاری بر و تاثیر پذیری از جنبش توده های ملیونی مردمی میباشد. برای تحقق این هدف از امکانات دنیای تکنولوژی دیجیتال باید حداکثر استفاده را کرد.

برای بر طرف کردن ضعفهای ساختاری اپوزیسیون سکولار دموکراتیک باید از سازمانهایی که در وسیعترین و عمیقترین مقیاس به آرمانهای دموکراتیک حقوق بشری اعتقاد دارند، آغاز کرد. آغاز از چنین پایگاه نطفه ای می تواند بعداً جریانهای دیگری را که دیدگاه های تنگ نظرانه تری نسبت به دموکراسی و حقوق بشر دارند و به شیوه های غیرمستقیم سعی در نفی فیزیکی جریانات نیمه دموکراتیک دیگر را دارند، قدم به قدم به همگامی بکشاند. سازمانهای سیاسی جنبشهای ملی دموکراتیک بخش جدایی ناپذیر این ترکیب ساختاری اپوزیسیون سکولار دموکراتیک را تشکیل خواهند داد.

همگامی با انقلاب تکنولوزیک اطلاعاتی دیجیتال می تواند نه فقط خیلی از ضعفهای تدارکاتی ما را با هزینه های به نسبت کمتری بر طرف بکند، بلکه عدم همگامی با تحول تکنولوژیک می تواند ما را از جنبش جوانان و روشنفکران در خیلی زمینه ها عقب بگذارد. استفاده از امکانات دیجیتال تکنولوزیک باید بصورت یک اولویت کارشناسی در دستور کار ما قرار بگیرد، نه صرفاً بصورت یک پدیده تدارکاتی پراکنده. نقش امکانات دیجیتال تکنولوژیک در زمینه مسائل تشکیلاتی – ساختاری و ترویجی و تبلیغی در جریان قیام سال ۱۳۸۸ باید بعنوان تجربه ای آموزنده در زمینه رو کردن ضعفهای ما در این زمینه ها و غافلگیر شدن اپوزیسیون سکولار دموکراتیک در این مورد بوضوح برجسته شده باشد. این پدیده نه بصورت مطالعه ای در زمینه رفع نواقص، بلکه کار کارشناسی در زمینه استفاده از امکانات قابل استفاده موجود در دنیای تکنولوژی دیجیتال در زمینه کارهای ساختاری، حرکت های مردمی، وسعت و عمق بخشیدن به فعالیتهای دموکراتیک، کارهای ترویجی و تبلیغی در مقیاس قابل مقایسه با دیگر رقبای سیاسی که در راه منافع غیرمردمی خود حرکت می کنند، خواهد بود.

موقع ریزش بارانهای تند، باز هم بامهای ما چکه خواهند کرد. موقع برف و سرمای زمستان، باز هم کلبه های ما یخ خواهند بست. تدارکات زمستان را از حالا ببینیم. سقفهای خود را جهت مقابله با طوفانهای بارانی فصلهای سیل آسا از حالا آماده سازیم.

تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین, ۱۳۸۹ ۱۰:۲۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با سقوط پرواز حامل رئیسی و مرگ او جمهوری اسلامی نیز سقوط خواهد کرد و ساده انگارانه تر آنکه تصور شود در چنین شرایطی رقبای جمهوری اسلامی حتی در منطقه و جهان نیز چنین انتظاری را خواهند داشت.

روز بعد از رئیسی…

سید ابراهیم رئیسی اگرچه به دلیل نقش تبهکارانه‌اش در اعدام‌های ۶۷ و  از تیغ گذراندن  چندین هزار زندانی سیاسی در مدت زمانی کوتاه همواره از سوی جامعه سیاسی ایران به عنوان چهره‌ای منفور قلمداد می‌شده، اما پس از برگمارده شدن در انتخاباتی بسیار محدود و گزینشی به عنوان رئیس جمهور نیز هیچگاه  بمثابه رئیس جمهوری محبوب ، کارآمد و تاثیرگذار از سوی کلیت جامعه مورد ارزش گذاری قرار نگرفت.

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

روز بعد از رئیسی…

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…