جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۳

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۳

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی
تاریخ مبارزات مردمان در گوشه گوشه جهان همواره تجلی‌گاه نقش هنرمندان در روندهای تاربخی و گذرگاه‌های مهم آن بوده است. در مقاطعی از تاربخ سیر تحولات را با تغییرات شگرف...
۲۸ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
استعارۀ مرغ و پاهایش
نقطه مشترک حکومت‌های غیردمکراتیک، دیکتاتوری و یا تمامیت‌خواه با جریان‌های برانداز، سرنگونی‌طلب و یا انقلابی در این است که برای هر دوی آنها "مرغ یک پا دارد"! برای اصلاح‌طلبان مذهبی...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سعید مقیسەای
نویسنده: سعید مقیسەای
در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک
سرخوردگی از اپوزیسیون، به‌ویژه؛ خارج کشور و سرکوب شدید و شکستن مقاومت مردم و تحمیل اختناق برجامعه که امید به بروز هر جنبش اعتراضی را به یاس تبدیل کرده است،...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا
از دولت ایتالیا درخواست می‌نماییم، از مسیرهای ارتباطات دیپلماتیک خود برای درخواست لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط کلیۀ معترضین...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک
جامعه‌ی معاصر ایرانی‌ به وقت خود بهره‌گیری از «فرصت‌»های درون نظام را آزموده و نتیجه‌ی آزمون خود را که مبین سترونی آن بود، ثبت حافظه‌‌اش کرده است. ارزش روی‌کرد جامعه...
۲۶ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
مرگ در «منطقۀ امن»
اسکات اندرسون، معاون هماهنگ کننده «اونراوا»( آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک) گفت در بیمارستان «ناصر» شاهد «بعضی از وحشتناک‌ترین صحنه هایی بودم که در ۹...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: برگردان: پروین همتی
نویسنده: برگردان: پروین همتی
به یاد سیمین بهبهانی، شاعری مبارز و مدافع حقوق زنان!
سیمین بهبهانی، با زبانی صریح و بی‌پرده، از دردها و رنج‌های زنان جامعه‌اش سخن می‌گفت و همواره می‌کوشید که ادبیات و هنرش را برای آشکار کردن دردها ی جامعه و...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)

شهروندان تهرانی در نظرسنجی ایسپا: دولت در پرونده هسته ای ناموفق است

تازهترین نظرسنجی از اهالی تهران گویای این واقعیت است که علیرغم تبلیغات فراوان، مردم دولت را در پرونده هسته ای ناموفق می دانند. بر اساس نظر سنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران که از 1172 شهروند تهرانی انجام شده است، 65.5 درصد پاسخدهندگان اعلام کرده اند از مفاد بیانیه تهران اطلاعی ندارند

تازهترین نظرسنجی از اهالی تهران گویای این واقعیت است که علیرغم تبلیغات فراوان، مردم دولت را در پرونده هسته ای ناموفق می دانند. بر اساس نظر سنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (وابسته به جهاد دانشگاهی) که از ۱۱۷۲ شهروند تهرانی انجام شده است، ۶۵.۵ درصد پاسخدهندگان اعلام کرده اند از مفاد بیانیه تهران اطلاعی ندارند.

یافته های دیگر این نظرسنجی نشان می دهد ۲۲.۱ درصد از افراد مورد بررسی گفته اند دولت در زمینه پرونده انرژی هسته ای خیلی زیاد و زیاد موفق بوده است که این نسبت در مقایسه با نظرسنجی قبل که در مرداد ۸۷ انجام شده و ۴۵.۲ درصد پاسخدهندگان چنین نظری داشته اند، کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. ۴۱ درصد پاسخگویان نیز دولت را در پرونده هسته ای به میزان کم و خیلی کم موفق دانسته اند. در نظر سنجی قبلی این میزان ۲۱.۱ درصد بوده است.

این نظرسنجی نشان میدهد فقط ۹.۵ درصد مردم بیانیه تهران را راه حل مناسبی برای حل و فصل مسائل و مشکلات پرونده هسته ای می دانند.

نکته دیگر هم این که اکثریت پاسخدهندگان، کشورهای ترکیه و برزیل را شریک مطمئنی برای ایران در پرونده هسته ای قلمداد نمی کنند.

 

نتایج نظرسنجی

جامعه آماری و اندازه گیری

جامعه آماری این طرح شامل شهروندان بالای۱۸ سال تهرانی از کلیه اقشار و گروه های اجتماعی در زمان اجرای طرح است. شیوه نمونه گیری این نظر سنجی به صورت چند مرحله ای و در سطح شهر تهران بوده است. لازم به ذکر است اطلاعات این نظر سنجی با ابزار پرسشنامه وبا مراجعه به میادین گردآوری شده است.

مشخصات پاسخگویان

۱- جنسیت

جدول شماره۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

درصد فراوانی جنسیت
۵۱.۹ ۶۰۸ مرد
۴۸.۱ ۵۶۴ زن
۱۰۰ ۱۱۷۲ کل

بر اساس نتایج بدست امده ۵۱٫۹ درصد نمونه مردو۴۸٫۱درصد زن هستند.

۲- سن

جدول شماره۲: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن

درصد فراوانی سن
۲۲٫۷ ۲۶۶ ۲۵-۱۸
۲۷ ۳۱۶ ۳۵-۲۶
۱۹ ۲۲۳ ۴۵-۳۶
۱۶٫۶ ۱۹۵ ۵۵-۴۶
۱۴٫۷ ۱۷۲ بالای۵۶
۱۰۰ ۱۱۷۲ کل

حداقل سن در نمونه ۱۸سال و  حداکثر ۷۷ سال و میانگین سنی ۳۷٫۹ سال بوده است.

۳- وضعیت تاهل

جدول شماره۳ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل

درصد فراوانی وضعیت تاهل
۶۳٫۱ ۷۳۹ متاهل
۳۱٫۶ ۳۷۰ مجرد
۴٫۲ ۴۹ بدون همسر (فوت شده)
۹/. ۱۰ بدون همسر(طلاق)
۳/. ۴ بی پاسخ
۱۰۰ ۱۱۷۲ کل

۶۳٫۱ درصد متاهل، ۳۱٫۶درصد مجرد، ۴٫۲ درصد فوت همسر بوده و۵٫۹ درصد نیز طلاق گرفتهاند.

۴- تحصیلات

جدول شماره۴: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات

درصد فراوانی  
۲٫۶ ۳۰ بی سواد
۷٫۷ ۹۰ ابتدایی
۵٫۱ ۶۰ راهنمایی
۴۴٫۵ ۵۲۲ متوسطه ودیپلم
۳۴٫۶ ۴۰۶ فوق دیپلم ولیسانس
۵٫۴ ۶۳ فوق لیسانس وبالاتر
۱.۰ ۱ بدون پاسخ
۱۰۰ ۱۱۷۲ کل

بر طبق جدول فوق توزیع پاسخگویان در سطح مختلف تحصیلی بدین گونه است،۲٫۶ درصد پاسخگویان بی سواد،۷٫۷ درصد دارای تحصیلات ابتدایی،۵٫۱ درصد راهنمایی،۴۴٫۵ درصد دارای تحصیلات  متوسطه و دیپلم،۳۴٫۶ درصد فوق دیپلم و لیسانی و همچنین۵٫۴ در صد پاسخگویان نیز دارای تحصیلات فوق لیسانس وبالاتر بوده اند.

۵- وضعیت اشتغال

جدول شماره۵: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال

درصد فراوانی شغل
۲۳٫۵ ۲۷۲ خانه دار
۵٫۴ ۶۳ بیکار
۸٫۳ ۹۷ بازنشسته
۱۴٫۴ ۱۶۹ دانش آموز/دانشجو
۱ ۱۲ سرباز
۴۷٫۴ ۵۵۶ شاغل
۱۰۰ ۱۱۷۲ کل

یافته های نظر سنجی

جدول شماره ۶: توزیع فراوانی پاسخگویان در خصوص اطلاع از بیانیه تهران

درصد فراوانی آگاهی
۳۳.۹ ۳۹۷ بلی
۶۵.۵ ۷۶۸ خیر
۶. ۷ بی پاسخ
۱۰۰ ۱۱۷۲ کل

همانطور که ملاحظه میشود اکثریت مردم از مفاد بیانیه تهران اظهار بیاطلاعی کردهاند.

جدول شماره ۷ : توزیع جمعیت نمونه بر اساس موضوع اصلی بیانیه تهران

درصد فراوانی موضوع
۶۷ ۲۶۶ تبادل سوخت از طریق کشور ترکیه
۱۰.۳ ۴۱ ایجاد فضای همکاری
۱۷.۶ ۷۰ عدم گسترش سلاح هسته ای
۵.۱ ۲۰ نمی دانم/ بی پاسخ
۱۰۰ ۳۹۷ کل

این جدول نشان میدهد اکثریت کسانی که از مفاد بیانیه اظهار اطلاع کردهاند، موضوع اصلی آن را تبادل سوخت هستهای از طریق کشور ترکیه میدانند در حالی که در تبلیغات انجام شده توسط دولت این بیانیه فراتر از تبادل سوخت و به عنوان نشانهای از موفقیت ایران در اقناع جامعه جهانی عنوان میشد. یافته ها نشان میدهد مردم نقشی برای برزیل در بیانیه تهران قائل نیستند. نکته قابل توجه آنجاست که از میان کل پاسخگویان تنها و تنها ۲۲.۷درصد آنان به درستی از موضوع بیانیه تهران اطلاع داشتهاند.

جدول ۸: ارزیابی مردم از میزان تاثیر بیانیه تهران در حل مسئله هستهای ایران

درصد فراوانی گزینهها
۳.۸ ۱۵ خیلی زیاد
۲۴.۴ ۹۷ زیاد
۲۴.۲ ۹۶ تا حدودی
۲۶.۴ ۱۰۵ کم
۱۸.۱ ۷۲ خیلی کم
۳ ۱۲ نمی دانم/ بی پاسخ
۱۰۰ ۳۹۷ کل

از مطلعین موضوع بیانیه سئوال شده است که میزان تاثیر بیانیه در حل و فصل مسئله هستهای را چهقدر ارزیابی میکنند که طبق یافتههای جدول فوق، ۴۴.۵ درصد میزان آنرا کم و خیلی کم دانستهاند در حالیکه ۲۸.۲ درصد بیانیه را خیلی زیاد و زیاد مفید دانستهاند. به طور کلی اگر نسبت چنین عقیدهای را به کل جامعه نمونه تعمیم دهیم تنها ۹.۵ درصد مردم این بیانیه را در حل مشکلات راهگشا می دانند.

جدول شماره ۹:  میزان قابل اعتماد بودن ترکیه و برزیل به عنوان تامین کننده منافع هسته ای ایران

درصد فراوانی گزینهها
۱.۵ ۱۸ خیلی زیاد
۱۲.۵ ۱۴۷ زیاد
۱۶.۴ ۱۹۲ تا حدودی
۲۶.۲ ۳۰۷ کم
۲۰.۶ ۲۴۱ خیلی کم
۲۲.۸ ۲۶۷ نمی دانم/ بی پاسخ
۱۰۰ ۱۱۷۲ کل

در مجموع نیمی از سئوال شوندگان معتقدند که کشورهای ترکیه و برزیل برای تامین منافع هسته ای ایران قابل اطمینان نیستند و تنها ۱۴ درصد این دوکشور را قابل اطمینان دانستهاند. نکته قابل توجه این است که حدود ۲۰ درصد پاسخ گویان در این زمینه اظهار بیاطلاعی کردهاند.

جدول شماره ۱۰: ارزیابی از میزان موفقیت دولت در حل پرونده هسته ای ایران

مرداد۸۷ خرداد ۸۹ گزینه ها
درصد فراوانی درصد فراوانی
۱۴.۹ ۱۵۴ ۳.۳ ۳۹ خیلی زیاد
۳۰.۳ ۳۱۳ ۱۸.۸ ۲۲۰ زیاد
۲۸.۷ ۲۹۶ ۱۴.۸ ۱۷۳ تاحدودی
۹.۵ ۹۸ ۲۴.۴ ۲۸۶ کم
۱۱.۶ ۱۲۰ ۱۶.۶ ۱۹۴ خیلی کم
۵.۱ ۵۲ ۲۲.۲ ۲۶۰ نمی دانم/ بی پاسخ
۱۰۰ ۱۰۳۳ ۱۰۰ ۱۱۷۲ کل

تنها یک پنجم پاسخ گویان دولت را در زمینه پرونده هسته ای خیلی زیاد و زیاد موفق دانسته اند که این عدد در مقایسه با نظر سنجی قبلی کاهش شدیدی را نشان میدهد. در مقابل ۴۱ درصد، یعنی نزدیک به نیمی از افراد جامعه نمونه دولت را در این زمینه کم یا خیلی کم موفق می دانند. این عدد در نظرسنجی قبلی ایسپا ۲۱ درصد بوده است.

طبق داده های جدول فوق می توان نتیجه گرفت، میزان بی اطلاعی مردم از موفقیت دولت در سالهای اخیر افزایش داشته است.

تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد, ۱۳۸۹ ۶:۱۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی

استعارۀ مرغ و پاهایش

در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک

محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا

پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک

مرگ در «منطقۀ امن»