دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۲

مصباح یزدی، آمادە سازی اذهان خودیها برای ترور و جنگ

در این معیارها آنچە حلقە مرکزی را تشکیل می دهد همانا جایگاە ویژە خامنەای است. در این تعریف، جایگاە خامنەای بە عنوان ولی فقیە مصداق عدل است، و بنابراین عمل و اندیشە وی نیز همانا مصداق عدل و کاربرد قدرت بە شیوەای عادلانە می باشد. بنابراین در جامعە اسلامی تحت ولایت خامنەای، ظلم در سطح کلان یعنی در سطح قدرت سیاسی نمی تواند وجود داشتەباشد.

بە گزارش فارس، مصباح یزدی در ادامه دروس هفتگی خود که چهارشنبه (هفتم مهرماه) در دفتر خامنەای در قم برگزار شدە، گفتە کە “خداوند از ما نمیخواهد که در برابر پیشامدها ساکت و منفعل باشیم، بلکه تنها یکی از کاربردهای صبر آرامش پیشه کردن است و باید در برابر ظلم ساکت ننشست.” این عضو مجلس خبرگان، با اشاره به لزوم “تحمل سختیها برای جلوگیری از پایمال شدن حق” گفتە کە در روایت آمده است که خداوند دوست ندارد انسان در مقابل ظلم منفعل باشد، و اگر به کسی ظلم شود و او در مقام دفاع بر آید و در این راه کشته شود، حکم شهید را دارد.

یکی از تعریفهای رایج در نظام جمهوری اسلامی، بعد از بە قدرت رسیدنشان، در سطح کلان و در سطح قدرت سیاسی در رابطە با “ظلم” این است کە ظلم را تنها در مقابل دشمن خارجی تعریف می کنند. در این نوع نگرش در عرصە داخلی آنگاە کە نظام اسلامی بر سر کار است، ظلم وجود ندارد زیرا کە نظام اسلامی بر سر قدرت است، و چونکە دشمنان هم از قدرت راندە شدەاند، بنابراین آنان نمی توانند در موقعیت ظلم باشند، و تنها توطئە و فتنە آنان مطرح است، توطئە و فتنەای کە می تواند درصورت عدم هوشیاری نظام اسلامی بە بازگشت دشمن منجرشدە، چنانکە دوبارە ظلم می تواند مصداق داخلی هم پیدا کند. طبق این روایت در چنین جامعەای، عدل اسلامی حاکم است، و اگر ظلمی هم مطرح باشد همانا عبارت است از کوبندگی عدل اسلامی در مقابل فتنەها، کە البتە این هم ظلم نیست و عین عدل و رحمت الهی است.

در تعریف ظلم گفتە می شود کە ظلم همانا کاربرد قدرت بە شیوەای غیرعادلانە است. هرجائی (چە در سطح کلان و چە در سطح خرد) کە مقولە یا پارامتر قدرت وجود دارد، و از این مقولە یا پارامتر استفادە غیرعادلانە می شود، ما در مقابل پدیدەای بە نام ظلم قرار می گیریم. البتە در تعریف چگونگی غیرعادلانە یا عادلانە بودن قدرت هم می تواند معیارهای متفاوتی وجود داشتە باشد. در معیارهای رایج این جناح درون نظام، تفسیر ویژە آنان از اسلام جایگاە اصلی را دارد. در این معیارها آنچە حلقە مرکزی را تشکیل می دهد همانا جایگاە ویژە خامنەای است. در این تعریف جایگاە خامنەای بە عنوان ولی فقیە مصداق عدل است، و بنابراین عمل و اندیشە وی نیز همانا مصداق عدل و کاربرد قدرت بە شیوەای عادلانە می باشد. بی جهت نیست کە وی در همین جلسە خود از الزامی بودن تبعیت از دستورات ولی مسلمین سخن می راند. بنابراین در جامعە اسلامی تحت روایت نظام جمهوری اسلامی کە در راس آن کسی مثل خامنەای قرار گرفتە است، ظلم در سطح کلان، یعنی در سطح قدرت سیاسی نمی تواند وجود داشتەباشد.

اما اگر چنین است و اصولا ظلمی نمی تواند در چنین جامعەای در سطح کلان وجود داشتە باشد، چرا مصباح یزدی بە مانند کلاسهای درس آخوندهای معترض در دوران شاە از ظلم می گوید؟ اگر ظالمی داخلی وجود ندارد، و تنها فتنەگران و توطئەگران وجود دارند، طرح این بحث بە خاطر چیست؟ اگر در چنین نگرش و چنین نظامی ظالم تنها مصداق خارجی دارد، چرا یزدی در شرایط کنونی بە بحث در مورد آن می نشیند؟

وی می گوید کە صبر و آرامش تنها یکی از کاربردهاست، و در مقابل دشمن (بخوان دشمن خارجی) نباید ساکت نشست. آیا این فراخواندن بە عمل در بیرون از مرزها برای مقابلە نیست؟ آیا این توجیە ایدەئولوژیک هواداران (بخوان لباس شخصیها و عوامل ریز سرکوب) برای عمل بیشتر و قهرآمیزتر در مقابل عوامل بە قول خودشان فتنە داخلی نیست کە معرف و مصداق ظلم (خارجی) هستند؟ آیا سخن گفتن وی از شهید شدن در این راە، همانا آمادە شدن برای شهید شدن در عملیاتهای احتمالی در فراتر از مرزهای ایران نیست؟

در فرهنگ مصباح یزدی، هرآنکە و هرآنچە در خارج از مرزهای کشور در مقابل روایتهای آنان از نظام جمهوری اسلامی عمل می کند و یا قد علم می کند، مصداق ظلم هستند، کە باید علیە آنان وارد عمل شد. در چنین فرهنگی جائی برای تحمل، تساهل، آرامش و دوستی وجود ندارد، و جامعە باید همیشە در التهاب و در گیرودار تقابلهای همیشگی باشد. در چنین فرهنگی مردم همیشە گروگان حاکمان خودخواندە دشمن تراشی هستند کە هیچ وقت روی آرامش و صلح و صفا را بە خود نخواهند دید.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۹ مهر, ۱۳۸۹ ۷:۱۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات … دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

افزایش ترک تحصیل در کشور

مدام بر تعداد کودکانی که یا پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. آنان نیز به جمع کثیر کودکان کار می‌پیوندند.

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

باری با همهٔ این دردها و آلام ما به این نوباوگان باهوش و مبتکر که سازندهٔ آیندهٔ زیبا و معطر ایران رنگارنگند، باورمندیم و بیش از حد امیدواریم‌ و مطمئن‌یم که با فداکاری و ایثار والدینی که با «دلی خونین، لبی خندان» و آغوشی گشاده در مقابل فرزندان‌شان دارند، روزهای بسیار شادابی را پیش رو داریم و هم‌چنین با پیوستگی و تمرکز بر خواست‌های بر حق، کودکان و نوجوانان میهن‌مان در جهان کاملاً متفاوت آینده نقش‌های مثبتی بر عهده خواهند گرفت.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

افزایش ترک تحصیل در کشور

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

بیانیهٔ مشترک جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید