دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۲

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۲

پاسخی کوتاه به سئوالهای طرح شده توسط آقای فریبرز عظیمی در قسمت نظرات

از نظر اینجانب كلیه نیروهای سیاسی كه معتقد به برقراری آزادی، دمكراسی، عدالت اجتماعی و نفی استثمار می باشند، تحت هر نامی می توانند در اپوزیسیون چپ قرار گیرند و آن بخش از این نیروهای چپ كه خواهان برچیدن سیستم سرمایه داری، محو نظام طبقاتی و برقراری نظام كمونیستی هستند، به اپوزیسیون كمونیستی تعلق خواهند داشت

قبل ازهر چیز از شما و دیگر دوستانی که نقد انتخاباتی اینجانب را با عنوان “آواز دهل شنیدن از دور خوش است” در نشریه کارآنلاین مورد مطالعه قرار دادند، سپاسگزارم. من نیزهمچون شما اعتقاد دارم که مطالب پرخاشگرانه، تند و شعارگونه باعث جلب نظر کسی نمی شود و از این یادآوری شما کمال تشکر را دارم.
همان طور که معطلع اید اساس مطلبی که اینجانب نوشته بودم در نقد بیانیه های انتخابات ریاست جمهوری سازمان و دیدگاه های تعدادی از رفقای سازمانی بوده است و سعی نمودم با استفاده از مطالب مندرج در بیانیه های سازمان و گفته های دوستان، نظراتشان را نقد نموده و از این طریق به ارائه نظرات خود پیرامون این موضوع و مسائل طرح شده از جانب آنها بپردازم.
شاید شما با این نقد و گفتمان آشنا نباشید و احساس نمائید که پرخاشگرانه و شعارگونه است. من به شما و دیگر دوستان حق خواهم داد که چنین تصور نمائید، زیرا متاسفانه طی سی سال گذشته بوضوع دیده ام که رهبری نه تنها تحمل نظرات انتقادی را ندارد بلکه تحت عناوین مختلف سعی نموده است اعضا و هواداران درون سازمان را انسانهایی فرمانبر و مطیع بار آورد تا مجری سیاستهای دیکته شده رهبری گردند.
انشعاب، اخراج، تصفیه، استعفا، کمکاری و کناره گیریهای وسیع رفقای فدایی طی سی سال گذشته از سازمان، پاسخی است به این گونه روشهای غلطی که رهبری در عرصه سیاسی و تشکیلاتی بدان دچار بوده است. من هم از رفقایی که تحت چنین رهبری پرورش یافته اند و در مبارزه جدی نیستند این انتظار را نداشته ام که نظراتمان را نقد و جدی بگیرند، تنها به عنوان یک فدایی خلق سعی نمودم در تقابل با نظرات رفورمیستی و لیبرالی درون سازمانی وظیفه خود را انجام دهم.
واقعیت این است که دیدگاه ها، راه و روش سیاسی بسیاری از ما در سازمان با هم متفاوت و متناقض است و در بسیاری از مباحث سنخیتی با هم ندارد، زیرا سیر حوادث بگونه ای بخشی از رفقای خارج از کشور را استحاله نمود که تنها نام و آرمان فدایی را به شکلی “متمدنانه” بر خود یدک می کشند.
یقیناً بعضی از کلمات برای بخشی از دوستان نیاز به تعریف مجدد دارد ولی قصد من در آن نقد، بازی با کلمات نبوده و مفاهیم همانی اند که جنبش فدایی و چپ ایران سالها از آنها بهره می برد. جای تاسف است که شما به جای نقد نظرات به همان شیوه منسوخ شده رهبران پناه برده اید و سعی نموده اید عامدانه ما را به دیگر جریانات چپ (کمونیست کارگری و راه کارگر) منتسب نمائید؛ هر چند چنین جریاناتی خود در بسیاری از زمینه ها تفاوتهای اساسی داشته و سازمان ما تاکنون نتوانسته است به نقد سیاسی و دیدگاهی چنین تشکلاتی مبادرت ورزد.
شما پرسیده اید “اپوزیسیون چپ و کمونیست چه جریاناتی هستند؟”. شما خوب می دانید که چنین سئوالی کلی است و پاسخ بدان سئوالهای عدیده ای را بدنبال خواهد داشت. شما به جای پرداختن به اصل موضوع (انتخابات) سئوالهایی را طرح کرده اید که هر کدام از آنها نیاز به چندین صفحه پاسخ دارد، ولی اینجانب سعی خواهم کرد بطور مختصر به این سئوالها، که حق شماست، پاسخ دهم.
از نظر اینجانب کلیه نیروهای سیاسی که معتقد به برقراری آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و نفی استثمار می باشند، تحت هر نامی می توانند در اپوزیسیون چپ قرار گیرند و آن بخش از این نیروهای چپ که خواهان برچیدن سیستم سرمایه داری، محو نظام طبقاتی و برقراری نظام کمونیستی هستند، به اپوزیسیون کمونیستی تعلق خواهند داشت.
شما تلاش نموده اید در خواننده این طور القا نمائید که اینجانب سازمان را جزء اپوزیسیون چپ و کمونیست به حساب نیاورده ام و در ادامه بحثهایی را همانند نظرات ( ش. فردا ) را مطرح کردید که من در همان مقاله “آواز دهل شنیدن از دور خوش است” بدان پاسخ داده ام، لذا خواهشمندم برای عدم تکرار نوشته ها مطلب قبلی را با دقت بیشتر مطالعه نمائید.
در مورد قسمت اول این موضوع شما را به گفته ها و مصوبات کنگره های سازمانی ارجاع می دهم که رهبری خارج از کشور در شرایطی غیردمکراتیک و بدون مشارکت اکثریت اعضا و هواداران داخل کشور، در تقابل با هویت و آرمان بنیانگذاران سازمان و بقولی تحت تاثیر یورش سرمایه داری جهانی مرعوب و از ایدئولوژی کمونیستی فاصله گرفت (ایدئولوژی زدایی).
رهبران ما با تمام برنامه ها و سیاستهای لیبرالی که تاکنون اتخاذ کرده اند هنوز خود را چپ و معتقد به ارزشهای سوسیالیستی می دانند و بخشی از رفقا نیز ادعای کمونیست و سوسیالیست بودن را دارند. طبیعی است تا زمانی که این سازمان خود را چپ می داند و به عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمند است، می توان آنرا بعنوان یک سازمان چپ و همچون کلوپی متشکل از سوسیال دمکراتها، سوسیالیستها، کمونیستها و لیبرال دمکراتها تصور نمود.
در آخر لازم می دانم بار دیگر گوشزد نمایم معیار سنجش عملکرد اپوزیسیون ایرانی، دولتهای سرمایه داری و بازتاب آن در رسانه های غربی نبوده بلکه کلیه نیروهای اپوزیسیون از کمونیست تا لیبرال، از چپ گرفته تا راست، هستند که با تمام ضعفها و اختلافاتی که داشته اند و هنوز هم دارند، توانسته اند بر حسب توان و ظرفیتهای خود همگام با مردم در مقابل جنایتهای رژیم اسلامی ایستاده و نقش بسزایی در روشنگری مردم ایران و افکار عمومی و سازمانهای بین المللی ایفا نمایند.
شاید شما از دیدگاه ما شناختی نداشته باشید و یا بخواهید با ارائه آدرس غلط خوانندگان را به بیراهه ببرید، متاسفانه این شیوه شما بدور از اخلاق اجتماعی و سیاسی می باشد، زیرا شما سعی نموده اید ما را بعد از سی سال کار سیاسی و هواداری از سازمان با تمام اعمال شاقه اش به جریانات کمونیستی دیگر منتسب نمائید. لذا خواهشمند است برای این که بیش از این دچار کلی گویی غیر واقعی نشوید و ما را به عدم قبول سازمانهای کمونیستی، سوسیالیستی، بین المللی، کمیسیونهای حقوق بشری و احزاب دمکرات متهم ننمائید، برای راهنمایی بیشتر به مقالات ما مراجعه نموده تا نظراتمان را در مورد مقولاتی همچون نیروهای چپ، اتحاد، انقلاب، اصلاحات، سوسیالیسم، مجامع بین المللی، حقوق بشر و … بهتر درک نمائید.

تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین, ۱۳۸۸ ۷:۲۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

گرگهایِ وال استریت رژیم…

حالا شما تصور کنید جوان ۳۲ ساله که ۳بار زندان رفته و از همان زندان معامله کوکائین و مواد مخدر در بیرون از زندان را سازماندهی میکند و از همان زندان قمارخانه را اداره میکند با چه کسانی در ارتباط است.!!؟

زخم…

زخمی که بر تن می نشیند/ زخمی که روح را به صُلابه می کشد/ از هر جایِ بدن که خون فوران کند/ زخم است/ زخم یک دست/ زخم یک پا/ زخم نشسته بر قلب کودکی در غزه…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

یک منبع مطلع درخصوص وضعیت این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: آروین قهرمانی دو سال پیش به اتهام قتل امیر شکری در یک دعوای گروهی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شد. اکنون تا روز دوشنبه به خانواده وقت داده‌اند و اگر نتوانند رضایت بگیرند، حکم وی اجرا خواهد شد.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

آنچه در هفته ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت گذشت…