پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۷

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۷

دختر تهیدست
دختری خرد، بمهمانی رفت، در صف دخترکی چند، خزید، آن یک افکند بر ابروی گره، وین یکی جامه بیکسوی کشید، این یکی، وصلهٔ زانوش نمود، وان، به پیراهن تنگش خندید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پروین اعتصامی
نویسنده: پروین اعتصامی
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت روز یکشنبه ۱۳ خرداد ١۴٠۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در تالار مجازی در سامانۀ Zoom برگزار شد. دستور نشست بحث...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی
حاتم اوزدمیر، شهروند کشور ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه در حبس به سر می‌برد، بار دیگر از سوی...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند
دوازده  ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان است؛ کودکانی که کودکی‌های‌شان در سر چهار‌راه‌ها یا در کارگاه‌های زیرزمینی از بین می‌رود و هیچ فرصتی برای کودکی کردن ندارند‌..
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!
اگر چه در طول زمان پیشرفت زیادی در کاهش کار کودکان حاصل شده، ولی در سال‌های اخیر شاهد معکوس شدن روندهای جهانی در همین رابطه بوده‌ ایم
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر ...
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر، یکی به رنگِ عقیق و دگر به بویِ عبیر، چو جعد زلف بتان شاخ‌های بید و خَوید، یکی همه زره است و دگر...
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: عنصری بلخی
نویسنده: عنصری بلخی

کدام آلترناتیو؟

خواستههای بیشمار احمدی نژاد از آمریکا (...) نشان از این دارند که جناح حاکم نه از تغییر روش آمریکا نسبت به ایران بلکه از تغییر روش آمریکا با کل جهان دارد صحبت می کند، یعنی اساساً از موضعی بسیار فراتر از حل معضلات موجود مابین خود و امریکا می خواهد حرکت کند. این چنین دیدگاهی نمی تواند به حل معضل ایران با امریکا کمکی بکند و کماکان همان مشکل قبلی را حفظ خواهد کرد.

یک روز بعد از این که باراک اوباما خواستار باز شدن مشت گره کرده جمهوری اسلامی برای برقراری ارتباط بین دو کشور شد، احمدی نژاد در یک سخنرانی در کرمانشاه در جواب ایشان گفت که “ما از تغییر استقبال می کنیم، اما به شرط آن که تغییر بنیادین و در مسیر درست باشد، … ما هم با حوصله صبر می کنیم و حرف ها را با دقت گوش می دهیم، عملکردها را با دقت و زیر ذره بین مورد بررسی قرار می دهیم و اگر حقیقت است و بطور اساسی تغییری اتفاق بیفتد از آن استقبال خواهیم کرد.”۱

پس از این اظهارات، چند تنی از دیگر مقامات ایرانی نیز اظهاراتی در باب مناسبات ممکنه با امریکا داشته اند، اما سخنان احمدی نژاد در کرمانشاه هنوز به عنوان اکتوال ترین مواضع، مورد بیشترین استنادات در گمانه زنی ها حول مناسبات مذکور است. آقای اوباما ظاهراً همچنان که در نطقهای انتخاباتی خود می گفت، درصدد ادامه وعدههای خود در مورد برخورد جدید به ایران است و آقای احمدی نژاد هم در یک برخورد سیاسی می خواهد تصریح کند که اگر امریکائیها درست بگویند و به وعدههای خود واقعا عمل کنند، ما هم در نهایت از آن استقبال می کنیم. چنین می نماید که هر دو طرف اگر چه با اما و اگرهای متقابل، اما درعین حال در صدد گشایش اوضاع مابین خود هستند و می خواهند که طرح نوینی در روابط تیره چندین ده ساله خود ایجاد کنند، که البته چنین می نماید این گشایش قبل از هر چیز بستگی به تعارفات طرفین در مورد پیش قدمی دارد، تعارفاتی که در آن هر کدام از دیگری می خواهد که با تغییر در روش و لحن گفتار صداقت خود را در این مورد نشان دهد و عملا اثبات کند که به گفتههای خود متعهد می باشد.

اما فراتر از این ژستهای اولیه سیاسی در برداشتن اولین گامهای رفع کدورت، آنچه که می تواند در اینجا مورد توجه باشد و باید به تحلیل آن پرداخت، همانا آلترناتیوهای مختلف در مسیر دوران احتمالاً نوینی از سیاست و رابطه میان دو کشور می باشد. این که به عنوان نمونه جمهوری اسلامی از پیشنهادهای کنونی و بعدی اوباما تا چه حد پشتیبانی خواهد کرد و به پیشواز آن خواهد رفت، خود امری جای تامل است. چنان که می دانیم دو فاکتور ایدئولوژیک و پراگماتیسم سیاسی همواره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نقش همراهی با هم داشتهاند و بویژه در رابطه با آمریکا این بعد ایدئولوژیک مسئله بوده است که رل اساسی را داشته است. این که در دور جدید سران جمهوری اسلامی به این بعد ایدئولوژی کمتر اهمیت دهند و عنصر سیاست و منافع را برجسته تر کنند، خود می تواند به عوامل گوناگونی وابسته باشد که از جمله این عوامل می توان به نوع رابطه برنامههای داخلی آنان با سیاست خارجی اشاره کرد. دقیقتر گفته باشم: آیا سران کنونی جمهوری اسلامی از دستاوردها و پیروزیهای خود در مقابله با سیاستهای بوش می خواهند در مسیر تثبیت اقتدار داخلی خود با استفاده از استبداد بیشتر استفاده کنند و یا این که از این دستاوردها می خواهند تنها در بعد سیاست خارجی خود و در مسیر تحمیل خود به آمریکا استفاده کنند؟ برای این که بتوان چنین سئوالی را شکافت و به جوانب آن پاسخ گففت میتوان به دو آلترناتیو زیرین اشاره کرد:

۱ـاحتمال گشایش فضای سیاسی و اجتماعی کشور به علت اعتمادی که جمهوری اسلامی نسبت به دستاوردهای سیاست خارجی خود داشته است: در این آلترناتیو تصور بر این می تواند باشد که رژیم با توجه به کسب اعتماد به نفس بیشتر، عقب نشینی نئوکانها از کاخ سفید، مشکلات اقتصادی آمریکا و مشکلات اقتصادی در ایران که مشارکت جامعه برای حل آن ضرورت مبرم دارد، بهنوعی به اصلاح طلبان چراغ سبز نشان دهد و از این طریق فضای سیاسی جامعه را از فضای بسته رهانیده و به اجماعی لااقل در سطح دولتی و پیرامون دولتی نائل شوند، و بدین ترتیب هم فضای افکار عمومی جامعه را به نوعی نسبت به وضع موجود ترمیم کرده باشند و هم از دستاوردهای سیاست خارجی خود در مقابل دولت بوش استفاده بهینهای کرده باشند. در مورد این الترناتیو تصور بر این است که با توجه به آمدن نیروهای معتدلتر به قدرت در آمریکا، به شیوهای اتوماتیکی چنین نیروهائی نیز در ایران بر سر کار بیایند، تا از این طریق امکان معامله بزرگ با آمریکا فراهم شده باشد. زیرا که نمی شود یک نیروی تندرو و یک نیروی میانهرو به تفاهم برسند و لاجرم اگر هدف آشتی سیاسی است، پس باید نیروهائی بر سر کار بیایند که از این ظرفیت عملی برخوردار باشند.

۲ـ احتمال بستهتر شدن اوضاع سیاسی ـ اجتماعی: در این آلترنایو فرض بر این است که دولت کنونی و البته با هدایت و همکاری به اصطلاح بیت رهبری هنوز مرافعه خود را با آمریکا تمام شده فرض نکنند، و به این معتقد باشند که اوباما لااقل به یک دوران انتقالی تثبیت و اثبات نیاز دارد، و در این دوران انتقالی ایران کماکان لازم است که با همان مشتهای گره کرده خود به پیشواز پدیده اوباما برود (امری که روزنامه کیهان بر آن بسیار اصرار دارد). همچنین در این آلترناتیو فرض براین است که جناح موجود و مسلط در رژیم از پیروزیهائی خود در سیاست خارجی بخواهد به عنوان اهرمی در تثبیت وضعیت خود بهره جوید و این چنین به بستن بیشتر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه مبادرت ورزد. در این الترناتیو گمان بر این است که اگر چه رژیم در عرصه خارجی دستاورهای ملموسی داشته است، اما در زمینه داخلی بدتر از گذشته است و بنابراین تنها با استفاده از عنصر زور و استبداد بیشتر است که می تواند به اعتراضات و نارضائیهای داخلی پایان دهد. البته حوادث نشان می دهند که جناح حاکم بسیار متمایل به عملی کردن این آلترناتیو است و از هم اکنون با آوردن مهرههای ریز و درشت دولتی و نظامی خود در صدد ایجاد شرایط لازم برای آن می باشد. در چنین صورتی ما با یک عدم ناهمخوانی در فرم نیروها روبرو خواهیم بود. یعنی تندروها در ایران و میانه روها در آمریکا؛ و این بیشتر یارآور زمان سرکار آمدن بوش است که در آن زمان تندروها در آمریکا بر سر کار بودند و میانه روها در ایران.

در مورد معضل باقی ماندن احمدی نژاد بعد از انتخابات آینده ایران باید گفت که جوانب ایدئولوژیک این دولت مانعی اساسی بر سر راه کنار آمدن جمهوری اسلامی با آمریکا خواهد بود (امری که احتمال دوم را برجستهتر می کند). هرگاه اظهارات احمدی نژاد را نه فقط “ماکزیمالیسم” مرسوم برای تدارک یک مذاکره یا احتمالاً کارزاری انتخاباتی، بلکه خواسته های واقعی و بی بروبرگشت احمدی نژاد تلقی کنیم، آنگاه می توان گفت که خواستههای بیشمار وی از آمریکا (این که امریکا از ایران معذرت خواهی کند، نیروهای خود را نه تنها از عراق و افغانستان بلکه از سراسر دنیا خارج کند، این که آمریکا نباید در هیچ کجای دنیا دخالت کند، این که جنایات خود علیه مردم ایران را جبران کند، از حمایت اسرائیل دست بکشد، و غیره) نشان از این دارند که جناح حاکم نه از تغییر روش آمریکا نسبت به ایران بلکه از تغییر روش آمریکا با کل جهان دارد صحبت می کند، یعنی اساساً از موضعی بسیار فراتر از حل معضلات موجود مابین خود و امریکا می خواهد حرکت کند. این چنین دیدگاهی نمی تواند به حل معضل ایران با امریکا کمکی بکند و کماکان همان مشکل قبلی را حفظ خواهد کرد.

بر این پایه متاسفانه باید گفت که با باقی ماندن دولت کنونی آلترناتیو دوم یعنی استبداد بیشتر مطرح خواهد بود. آری در صورت ماندن آقای احمدی نژاد و یاران وی در دولت بعد از انتخابات آینده، دو چیز ظاهراً تا حد زیادی پیش بینی پذیر است: تلاش برای بستن بیشتر فضای سیاسی ـ اجتماعی در جامعه، و ادامه تقابل با آمریکا در پشت سنگر ایدئولوژی.

۱ـ سایت اخبار روز، چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۸۷ – ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹

تاریخ انتشار : ۱۸ بهمن, ۱۳۸۷ ۱۰:۲۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دختر تهیدست

نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!

پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی

کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند

بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!