سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۵

نامە اسماعیل بخشی، تاوانی است کە دستگاە سرکوب باید بپردازد!

در جمهوری اسلامی وقتی کە می‌خواهند کسی را از زندان آزاد کنند از او می‌خواهند کە پس از مرخص شدن از زندان حق گفتن بلاهایی را کە بر سرش آوردەاند حرفی نزند. بارها از بستگان زندانیان سیاسی شنیدە شدە کە مأموران و مسئولین قضایی بە آن‌ها هشدار دادەاند کە اگر در مورد عضو زندانی خانوادە شان اطلاع‌رسانی کنند مجازت زندانی را سنگین‌تر می‌کنند.

اسماعیل بخشی کارگری کە در سازمانگری و هدایت خردمندانە اعتصابات مجتمع هفت تپە نقش رهبری را کارگران بە عهدەاش نهادە بودند در نامەای کە در ١۴ دی متن آن منتشر شد، وزیر اطلاعات را بە مناظرە در مورد اعمال شکنجە در زندان دعوت کردە است. آقای بخشی در نامە افشاگرانە و تکان دهندە خود پس از شرح شکنجە های وحشیانە و ضد انسانی کە در زندان بر وی و سپیدە قلیانی اعمال کردەاند و طرح سؤالاتی دقیق از وزیر اطلاعات کە درواقع سؤالات همە قربانیان شکنجە در نظام اسلامی می‌تواند باشد، وی را بە مناظرە روی دررو دعوت کردە است.

اسماعیل بخشی پس از تحمل شکنجە های شدید کە جزئیان آن را در نامە اش خطاب بە علوی شرح دادە است، بعد از ٢۵ روز به خاطر اعتراضات گستردەای کە برای آزادی وی صورت گرفت در حالیکە با عواقب شکنجە های کە بر وی وارد شدە بود دست بە گریبان بود با قید وثیقە سنگین از زندان آزاد شد. علاوە بر بخشی تمام اعضای دیگر شورای کارکنان مجتمع نیز پس از یورش نیروهای ویژە سرکوب به‌طور دستە جمعی بازداشت شدند و بعد از مدتی بە تدریج با سپردن وثیقە از زندان آزاد شدند. یقیناً آن‌ها نیز در طول بازداشت از شکنجە بازجوها در امان نبودەاند و اگر تاکنون در این مورد حرفی نزدەاند بە معنی این نیست کە شکنجە نشدەاند. در جمهوری اسلامی وقتی کە می‌خواهند کسی را از زندان آزاد کنند از او می‌خواهند کە پس از مرخص شدن از زندان حق گفتن بلاهایی را کە بر سرش آوردەاند حرفی نزند. بارها از بستگان زندانیان سیاسی شنیدە شدە کە مأموران و مسئولین قضایی بە آن‌ها هشدار دادەاند کە اگر در مورد عضو زندانی خانوادە شان اطلاع‌رسانی کنند مجازت زندانی را سنگین‌تر می‌کنند.

آقای فرج سرکوهی در یکی از مصاحبە‌هایش در خصوص رفتار شکنجە گران در زندان با وی و افشای جزئیات شکنجە های کە در زندان شدە بود نکاتی را مطرح کرد کە کمابیش شبیە شکنجە هایی است کە بر اسماعیل بخشی و سپیدە قلیانی اعمال کردەاند. بە احتمال قریب بە یقین این موضوع در مورد همە فعالین مدنی و سیاسی دیگر کە زندان را تجربە کردە و می کنند هم صدق می‌کند. فرج سرکوهی در همان مصاحبە شرح می‌دهد کە پس از انتشار نامەاش کە در آن بە تفصیل بلاهایی را کە در زندان بر سرش آوردە بودند افشا کردە بود چگونە دوبارە وی را تحت شکنجە قراردادند. این‌ها نشان می‌دهند کە تا چە حد شکستن سکوت و تن ندادن بە درخواست سکوت اربابان قدرت در ایران را نگران می‌کند. هر جا کە زندانی و بستگانش تن بە سکوت ندادەاند و دست بە افشاگری زدەاند، دست‌وبال مسئولین مربوطە بستە تر شدە است و مجبور بە عقب‌نشینی شدەاند. افشای شکنجە مهم و مؤثر است، چرا کە بە تدریج بە افکار عمومی شکل می‌دهد و واکنش اجتماعی و بین‌المللی ایجاد می‌کند. آزادی اسماعیل بخشی و سایر کارگران زندانی نتیجە مقاومت کارگران و بسیج گستردەای بود کە افشاگری‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها درست زمینە اش را مهیا کردە بودند.

اهمیت نامە متهورانە و خردمندانە بخشی در شرایط حساس کنونی، کە رأس نظام شکنجە را هدف قرار دادە است در قدرت بسیجگرانە آن است. این نامە حامل یک پیام مهم دیگر نیز هست، و آن این است کە مقاومت و مبارزە ادامە دارد و همان‌طور کە همە روزە در اعتراضات کارگران و بازنشستگان، معلمان و دانشجویان و کشاورزان می‌شنویم، “نە سرکوب، نە زندان، دیگر اثر ندارد… تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشنیم…”. و این شعار واقعیت دارند، کە اگر نداشت، کارگری کە برای درهم شکستن اش از هیچ شکنجە و تهدیدی فروگزار نکردند، در شرایطی کە هنوز درد و رنج شکنجە های زندان را بر تن و روان دارد، از نوشتن این نامە حذر می‌کرد. اسماعیل بخشی نماد است. نماد همان جنبشی است کە در خیابان‌ها جاری است و بخشی از آن الهام می‌گیرد و خواست‌های آن را پیگیری می‌کند. نماد جنبش کارگران و زحمت کشان و تهی‌دستان و شکنجە دیدگان. دستگاە اطلاعاتی خواست با زور شکنجە این نماد را بشکند موفق نشد و این نامە اکنون تاوان آن شکنجە هاست.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۱۷ دی, ۱۳۹۷ ۱۱:۱۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

وداع با اسلحه

آفتاب کم رمق پاییزی غروب کرده… از میانِ سوی کم‌ چراغ‌برق کوچه، سایه‌ای خودش را می‌خیزاند… صدای موسیقی‌اش، مرا به گذشته‌های دور می‌برد و ‌آهنگی حزین، فضای تاریک را فرا می‌گیرد.

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»!

مقولاتی مانند اشتغال، دستمزد، بیمه بیکاری، بیمه‌های اجتماعی، بیمه بازنشستگی، کیفیت زندگی، امکانات پزشکی، تورم، حقوق کودکان، حقوق زنان، آزادی و حق شهروندی، در نزد مقامات و مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی، کوچک‌ترین جایی ندارند. به همه این دلایل، جمهوری اسلامی ایران یکی از هارترین و وحشی‌ترین حکومت‌های سرمایه‌داری جهان است…..

به بهانه شانزده روز نارنجی

بگذار با هم به جنگ ستم و نابرابری و نا عدالتی برویم. دستت را به من بده! بگذار برای فردا و آینده دنیای بهتری بسازیم. بگذار همصدا خشممان را فریاد کنیم. با من و در کنار من باش!

؟!

میوه‌ها سهم که شد؟

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

وداع با اسلحه

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»!

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد وعلم و انقلاب، تا انسان روشنگر

به بهانه شانزده روز نارنجی

پیمان‌نامه حقوق کودک در حاشیه