یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۲

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۲

تجمع دانشجویان تمام دانشگاه‌های کشور به مناسبت #چهلم_مهسا_امینی

دانشجویان دانشگاه‌ها به یاد مهسا امینی:
زن، زندگی، آزادی
هر یه نفر کشته شه، هزارنفر پشتشه
چهلم مهسا شده، کمر نظام تا شده
مهسا ما نیکا ما، ندای آزادی ما
کودکان در کفن، غرق خون این وطن

تجمع دانشجویان تمام دانشگاه‌های کشور به مناسبت  #چهلم_مهسا_امینی

 

 تحصن دانشجویان برق دانشگاه خواجه نصیر در #چهلم_مهسا_امینی

—-

تجمع دانشجویان دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران در #چهلم_مهسا_امینی

——

تحصن دانشجویان برق دانشگاه خواجه نصیر در #چهلم_مهسا_امینی با خواندن شعر:

——-

اعتراض دانشجویان دانشگاه دخترانه رسام کرج در #چهلم_مهسا_امینی

——

تجمع دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران واقع در امیرآباد، در #چهلم_مهسا_امینی با شعارهای:

هر یه نفر کشته شه، هزارنفر پشتشه

چهلم مهسا شده، کمر نظام تا شده

مهسا ما نیکا ما، ندای آزادی ما

کودکان در کفن، غرق خون این وطن

——

هم خوانی آهنگ “از خون جوانان وطن لاله دمیده” در تحصن دانشجویان دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر در #چهلم_مهسا_امینی

—–

هم خوانی آهنگ “برای” در تجمع دانشجویان دانشگاه رسام کرج در #چهلم_مهسا_امینی

—–

اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد پونک در #چهلم_مهسا_امینی

—–

بنا به اخبار رسیده هم اکنون به داخل دانشکده فنی دانشگاه تهران واقع در امیرآباد گاز اشک‌آور شلیک شده است و مقابل دانشکده نیروهای امنیتی مستقر شده‌اند

همچنین گفته می‌شود حدود یک ساعت گذشته، حوالی خوابگاه‌های کوی دانشگاه تهران(محله امیرآباد) مملو از نیروهای یگان ویژه بود و صدای تیراندازی به گوش می‌رسید.

تجمع دانشجویان دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در #چهلم_مهسا_امینی

—–

تجمع دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران واقع در امیرآباد، در #چهلم_مهسا_امینی با شعار :

چهلم مهسا شده، کمر نظام تا شده

—–

تجمع دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ازاد تهران در #چهلم_مهسا_امینی 

—–

 تجمع دانشجویان دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در #چهلم_مهسا_امینی

—–

وحشیانه‌ی بسیج و حراست به تجمع دانشجویان بهشتی در #چهلم_مهسا_امینی 

—–

تجمع دانشجویان دانشگاه ازاد تهران پونک در #چهلم_مهسا_امینی 

——-

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در پردیس مرکزی در #چهلم_مهسا_امینی 

—–

دانشجویان دانشگاه گیلان در جهت مقابله با تفکیک جنسیتی در سلف، با ممانعت نیروهای حراست و بسیجی روبرو شده‌اند. و علی‌رغم جو شدید امنیتی و تهدید به حضور یگان‌ویژه در دانشگاه، ناگزیر به شکستن در ورودی سلف و ورود به سلف شده‌اند.

از جمله شعارها:

“هیز تویی هرزه تویی زن آزاده منم”

“زن زندگی آزادی”

“بسیجی بی‌ریشه، اینجا شریف نمیشه”

—–

تجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده با تهدیدات حراست، لباس شخصی و بسیج همراه بوده است. کارت دانشجویی بعضی از دانشجویان توقیف و مشخصات برخی دیگر توسط حراست یادداشت شده و اطراف دانشگاه نیورهای یگان ویژه مستقر شده است.

.——-

تجمع دانشجویان دانشگاه خوارزمی #چهلم_مهسا_امینی 

——

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در #چهلم_مهسا_امینی و شکستن تفکیک جنسیتی در این دانشگاه

—–

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران در #چهلم_مهسا_امینی 

—-

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ در #چهلم_مهسا_امینی 

—-

 امروز دانشجویان دانشکده فنی دخترانه شریعتی تهران در #چهلم_مهسا_امینی 

——

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه سوره در #چهلم_مهسا_امینی 

—–

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه تبریز در #چهلم_مهسا_امینی با فریاد ممتد “آزادی”

——

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه الزهرا که با خونین کردن دیوارها و زمین و آتش زدن روسری در روز #چهلم_مهسا_امینی همراه بود.

—–

تیر اندازی به داخل کوی پسران دانشگاه تهران و شکستن شیشه‌ی خوابگاه توسط یگان ویژه

—–

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان در #چهلم_مهسا_امینی 

——-

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه سمنان در #چهلم_مهسا_امینی 

——

شلیک گلوله ساچمه ای و پینت بال و گاز اشک آور به پردیس شمالی دانشگاه تهران

طبق گزارشات مکرر دانشجویان در کوی پسران دانشگاه تهران، پردیس فنی امیرآباد، دانشکده زبان‌ها و دانشکده تربیت بدنی نیروهای امنیتی به صورت مداوم در حال شلیک به سمت پردیس شمالی دانشگاه تهران هستند

چند نفر از دانشجویان در کوی پسران با گلوله ساچمه ای زخمی شده اند و دانشجویان توسط نیروهای سرکوب داخل و بیرون دانشگاه مورد تهدید و ضرب و شتم قرار گرفته اند اما مقاومت هنوز از بین نرفته و دانشجویان قوی ایستاده اند.

——

 امروز دانشجویان دانشگاه معماری و هنر پارس در #چهلم_مهسا_امینی مقابل دانشگاه

——-

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در #چهلم_مهسا_امینی

——

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس در #چهلم_مهسا_امینی و حذف تفکیک جنسیتی حاکم بر سلف غذاخوری توسط دانشجویان 

 

—–

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه ازاد یزد در #چهلم_مهسا_امینی

—-

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه علم و هنر یزد در #چهلم_مهسا_امینی

—–

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه آزاد کرج در روز #چهلم_مهسا_امینی.

——

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پیشوا در #چهلم_مهسا_امینی

——-

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه شیراز در #چهلم_مهسا_امینی با هم‌خوانی سرود ای ایران

——

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه سجاد مشهد در روز #چهلم_مهسا_امینی که جو شدید امنیتی بر آن حکمفرماست و دانشجویان پشت درهای بسته در حال شعار دادن هستند.

از جمله شعارها:

“هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه”

——

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه ازاد واحد سوهانک در #چهلم_مهسا_امینی

——

 اکنون نیروهاى یگان ویژه وارد دانشکده تربیت بدنى دانشگاه تهران شدند و به دانشجویان به صورت مستقیم تیراندازی می‌کنند

——

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که با حضور پرتعداد دانشجویان برگزار شد. 

علی‌رغم جو شدید امنیتی که با حضور نیروهای بسیجی و لباس‌شخصی و حراست به وجود آمده، دانشجویان به تجمع خود مقابل سلف این دانشگاه ادامه می‌دهند. دانشجویان دختر در روز #چهلم_مهسا_امینی روسری‌های خود را درآورده و در هوا می چرخانند.

همچنین حراست دانشگاه از ورود دانشجویان به سلف ممانعت به عمل آورده، و درب سلف را بسته‌اند.

——

 امروز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در #چهلم_مهسا_امینی

——–

تجمع امروز دانشجویان علوم پزشکی ایران در #چهلم_مهسا_امینی با شعارهای:

هیز تویی هرزه تویی، زن آزاده منم

زن زندگی آزادی

مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر

——

 امروز دانشجویان دانشگاه خیام مشهد در #چهلم_مهسا_امینی در شرایطی که اطراف دانشگاه جو امنیتی حکمفرماست.

——

تعرض حراست دانشگاه الزهرا به دانشجویان معترض این دانشگاه

—–

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه یزد در #چهلم_مهسا_امینی

——

جمع امروز دانشجویان دانشگاه آزاد رشت در #چهلم_مهسا_امینی

——–

تجمع امروز دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه در روز #چهلم_مهسا_امینی همراه با روشن کردن شمع و خواندن سرود “از خون جوانان وطن” و “زن” و سر دادن شعارهایی از قبیل: 

” می‌جنگیم می‌میریم ایرانو پس می‌گیریم”

“زن زندگی آزادی”

“از کردستان تا تهران خونین تمام ایران”

“هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه”

“عزا عزای مهساست چهلم خواهر ماست”

“زنگ تو بیداری است نام تو آزادی است”

“کودکان در کفن غرق خون این وطن”

“چهلم مهسامونه آبان ماه خونه”

——-

تجمع دوباره‌ی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی

دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل دوباره به سلف رفتند اما دانشگاه سلف را تعطیل کرده است. گفتنی‌است حراست دانشگاه به هنگام ورود کارت دانشجویی دانشجویان را با لیستی از پیش‌تعیین‌شده تطبیق می‌داده و مانع ورود برخی از دانشجویان شده است. گفته می‌شود بیش از ۵۰ دانشجو ممنوع‌الورود شده‌اند.

در حال حاضر دانشجویان به سمت سر در دانشگاه حرکت کرده و شعار می‌دهند:«بابلی با غیرت، حمایت حمایت». 

مردم بابل در اطراف دانشگاه حضور پیدا کرده‌اند و شنیده‌ها حاکی از تیراندازی به سمت 

است.

——

امروز دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در پردیس سیدخندان در #چهلم_مهسا_امینی

——-

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه ملایر در #چهلم_مهسا_امینی

—–

تجمع گسترده‌ی دانشجویان دانشگاه اراک در #چهلم_مهسا_امینی

—-

تجمع دانشجویان دانشگاه چمران اهواز در روز #چهلم_مهسا_امینی همراه سر دادن ممتد شعار “آزادی”.

—–

امروز دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج در #چهلم_مهسا_امینی

—–

سرکوب شدید پردیس‌های شمالی و مرکزی دانشگاه تهران با حضور پرشمار نیروهای امنیتی همچنان برقرار است. با این وجود دانشجویان به تجمع خود همچنان ادامه داده‌اند.

گفته می‌شود تعداد نامشخصی از دانشجویان دانشگاه تهران بازداشت شده‌اند و همچنان خطر بازداشت و جراحت برای دانشجویان وجود دارد.

—-

حلقه اتحاد دانشجویان داروسازی دانشگاه شیراز و دست به دست هم با شعار زن، زندگی، آزادی / مرد، میهن، آبادی … به مناسبت چهلم مهسا امینی

گفتنی‌ست نیروهای انتظامی پشت در دانشکده مستقر شده بودند و دوربین‌های ۳۶۰ درجه با قابلیت ضبط صدا و کیفیت زوم بالا در محل تجمع دانشجویان نصب شده بود.

——

تمام راه‌های ورود به خیابان شریعتی منتهی به دانشگاه نوشیروانی توسط نیروهای امنیتی مسدود و دانشگاه توسط آن‌ها محاصره شده است. همچنان تجمع دانشجویان روبروی درب اصلی ادامه دارد.

#دانشگاه_نوشیروانی_بابل

——–

برخورد نیروهای حراست با دانشجویان دانشگاه گیلان طی تجمع امروز دانشجویان این دانشگاه.

—–

دانشجویان دختر دانشگاه هنر در یک حرکت اعتراضی در روز #چهلم_مهسا_امینی پس از برگزاری تجمع موهای خود را بریدند و با موهایشان کلمه “زن” را ساختند؛ دور آن شمع روشن کردند و سرود “زن” را خواندند.

—–

دانشجویان دانشگاه دامغان علی رغم بسته شدن سلف، فشار و تهدید رئیس دانشگاه و رئیس حراست، امروز غذای خود را به محوطه دانشگاه بردند و همچنان با تفکیک جنسیتی سلف مقابله کردند.

——-

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه آزاد شهر قدس در پشت درهای بسته به روی دانشجویان و در روز #چهلم_مهسا_امینی برگزار گردید که ماموران حراست جهت شناسایی دانشجویان از هلی‌ شات استفاده کرده‌اند.

—-

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان در #چهلم_مهسا_امینی 

——-

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در #چهلم_مهسا_امینی 

—–

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز در روز #چهلم_مهسا_امینی و با حضور نیروهای لباس شخصی برگزار گردید.

در یک حرکت اعتراضی در این تجمع یکی از دانشجویان دختر روسری خود را آتش زد و دانشجویان شعار ممتد “آزادی” را سر دادند.

از جمله شعارها:

“ژن ژیان ئازادی”

“حسین حسین شعارتون جنایت افتخارتون”

“نیکای مارو بردن جنازشو آوردن”

“ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم”

—–

تجمع امروز دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه در #چهلم_مهسا_امینی 

——

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه چمران اهواز در #چهلم_مهسا_امینی با شعار:

“هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منم”

——

بنا به اخبار رسیده از دانشجویان دانشگاه کردستان، درجریان تجمع اعتراضی امروز دانشجویان این دانشگاه، نیروهای امنیتی لباس شخصی سوار بر ماشین شخصی به دانشگاه ورود کرده و به دانشجویان گلوله‌های پینت بال و ساچمه شلیک کردند تا تجمع را متفرق کنند.

———-

تجمع امروز دانشجویان امیرکبیر در روز #چهلم_مهسا_امینی و سر دادن شعار “زن زندگی آزادی” در مقابل نیروهای بسیجی و حراست.

——

تیراندازی مستقیم به سمت دانشجویان در برابر خوابگاه دخترانه‌ی ریحانه دانشگاه نوشیروانی بابل

——

بنا به گزارشات رسیده از دانشجویان دانشگاه گیلان، با وجود پایان یافتن تجمع، نیروهای لباس‌شخصی مقابل درب اصلی دانشگاه حضور دارند و تا زمانی که گالری گوشی و پیام های تازه دانشجویان را چک نکنند اجازه خروج نمی‌دهند. گفته می‌شود از زمان پایان تجمع در ساعت ۱۵، حراست به سردر دانشگاه نقل مکان کرده تا دانشجویان را مورد وارسی قرار دهد.

——-

در طی تجمع امروز دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در روز #چهلم_مهسا_امینی، نیروهای گارد ویژه مستقیما از روی پل حافظ به دانشجویانی که در زیر سردر دانشگاه شعار می‌دهند، گاز اشک‌آور شلیک کرده‌اند. همچنین با شلیک گاز اشک‌آور به بالای ساختمان انتظامات و حراست درب حافظ سعی در متفرق کردن دانشجویان داشته‌اند، از طرف دیگر نیروهای گارد مستقر در ورودی کوچه سعید به صورت مداوم گاز اشک‌آور به صحن داخل دانشگاه (۱ گلوله اشک آور) و همچنین دانشکده صنایع (۴ گلوله اشک آور) شلیک کرده‌اند.

—–

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در #چهلم_مهسا_امینی با شعارهای:

‘هیز تویی هرزه تویی، دختر آزاده منم’

‘آزادی آزادی آزادی’

—–

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان در روز #چهلم_مهسا_امینی 

—–

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین در #چهلم_مهسا_امینی

——

تجمع گسترده‌ی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات، امروز با یورش یگان ویژه به داخل دانشگاه و شلیک گاز اشک‌آور و ساچمه به خشونت کشیده شد. در جریان این هتاکی، چند نیروی موتوری یگان ویژه وارد دانشگاه شده و با همکاری حراست، چند تن از دانشجویان را بازداشت کردند. همچنین اقدام به تخلیه‌ی سلف و تهدید دانشجویان کردند.

——

اعتراضات شبانه خوابگاه دخترانه سلامت دانشگاه علامه

‌——–

حمله به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و بازداشت ۱۲ تن از دانشجویان این دانشگاه

امروز و در پی تجمع دانشجیان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، نیروهای امنیتی و لباس شخصی ابتدا خیابان های منتهی به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را مسدود و سپس شماری از آنها در داخل محوطه دانشگاه مستقر شدند و شماری از دانشجویان را با ضرب و شتم مقابل سلف دانشگاه بازداشت کردند.

در ادامه بنا به معرفی و شناسایی حراست دانشگاه، نیروهای امنیتی با یورش به خوابگاه دخترانه ریحانه النبی و پسرانه کیخا اقدام به ضرب و جرح و بازداشت دانشجویان کردند.

تا بدین لحظه تعداد دانشجویان بازداشتی تایید شده ۱۲ نفر است که اسامی تعدادی از آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:

 #سینا_دهواری

#سهیل_اکبری

#یاسین_نوروزی

#سهیل_ملاشاهی

#محمدمبین_امین‌بیگی اهل کردستان و دانشجوی ترم ۶ فیزیوپات

#آرین_رفعت اهل زاهدان و دانشجوی ترم ۶ فیزیوپات

#احمد_خزانه‌دار دانشجوی پزشکی ترم آخر #محمد_فرضی از میاندوآب آذربایجان غربی

#بهرام_رشیدنسب اهل زاهدان

——

اعتراضات شبانه دانشجویان خوابگاه بنت الهدی دانشگاه گیلان با سر دادن شعار “آزادی”

———

اعتراضات شبانه خوابگاه سلامت دانشگاه علامه با شعار:

بسیجی بی ریشه ساندیس شرف نمیشه

——–

اعتراضات شبانه خوابگاه سلامت دانشگاه علامه با شعار:

بسیجی بی ریشه ساندیس شرف نمیشه

—–

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین در روز #چهلم_مهسا_امینی.

——

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در روز #چهلم_مهسا_امینی که با حضور نیروهای لباس‌شخصی و حراست همراه بوده است.

دانشجویان در جهت مقابله با تفکیک جنسیتی در سلف قصد داشتند وارد سلف شوند که حراست مانع شده و درهای سلف را بسته و به دانشجویان غذا نداده‌اند.

——

ویدئوهای دیگری از حضور گسترده دانشجویان دانشگاه الزهرا در اعتراضات شبانه در خوابگاه در روز #چهلم_مهسا_امینی.

—–

 امروز دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در #چهلم_مهسا_امینی

—-

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه الزهرا مشهد در روز #چهلم_مهسا_امینی با شعار ممتد “آزادی” و “نه رو سری نه تو سری آزادی و برابری”.

——

تجمع دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان در روز #چهلم_مهسا_امینی با شعار “فک نکنید یه روزه قرارمون هر روزه”.

——

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان در #چهلم_مهسا_امینی با شعار:

زن زندگی آزادی

مهسای مارو بردن جنازه‌شو اوردن

 

 ۲⃣۵⃣۷⃣۰⃣

🆔 @senfi_uni_iran

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار : ۵ آبان, ۱۴۰۱ ۲:۴۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران