دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۴

انتخابات آری یا نە؟

اما از موضوع علت سخنان اخیر کروبی و نوع برخورد خامنەای کە بگذریم، آنچە در اینجا اهمیت اساسی دارد، همانا نوع سخنان ضد انتخاباتی و یا بهتر بگوییم "انتخابات گریز" کروبی می باشد. اعلام این موضع، حال اگر آنرا صرفا بە عنوان موضعی گذرا، احساسی و واکنشی فرض نکنیم، می تواند بە نوعی نشانە سرآغاز فصل جدیدی از نگرش جنبش سبز (البتە بخشی از آن) بە قضیە انتخابات و فلسفە وجودی آن در ایران فعلی باشد.

سایت جرس مصاحبەای از تلویزیون “رسا” با مهدی کروبی پخش کردە، کە در نوع خود و با توجە بە شرایط ویژە کشور بی نظیر است. واقعیت این است کە در مورد انتخابات سال قبل کە در آن بر اثر یک برنامە از پیش تعیین شدە و کودتائی احمدی نژاد بە عنوان فرد پیروز اعلام شد، از طرف سران جنبش سبز تفاسیر ومواضع متنوع و گوناگونی اعلام و انتشار یافتە است، اما موضع اخیر کروبی از کیفیت دیگری برخوردار است کە آنرا کاملا از موضع گیریهای قبل متمایز می کند. کروبی در سخنان جدید خود از جملە می گوید: “از اول سرنوشت انتخابات تعیین شدە بودە،… ماها اشتباە کردیم اصلا کە وارد انتخابات شدیم،… ما فکر می کردیم و خوش بین بودیم کە انتخاباتی داریم،…”

در تفسیر علت این سخنان تند و بی سابقە کروبی، شاید بتوان مورد حملە چند روز گذشتە بە خانەاش را ذکرکرد کە از طرف لباس شخصیها و بسیجیها صورت گرفت. چنانکە می دانیم خانم کروبی در واکنشی مدنی از طریق ارسال نامە سرگشادەای بە خامنەای از چنین اقدام و عملی شکایت کرد. اما هنوز یکی دو روز از درج این نامە در رسانەهای جمعی نگذشتە بود کە حملە دیگری بە منزل کروبی صورت گرفت، کە طی آن مهاجمانی کە قصد ورود بە منزلش را داشتند با تیراندازی مقابل محافظان مواجە شدە و ناچار بە عقب نشینی گشتند. در واقع این حادثە نوع برخورد خامنەای را بە نامە سرگشادە خانم کروبی نشان داد، و بار دیگر اثبات کرد کە هرآنچە در یک سال اخیر بر جامعە ایران و مردم آن رفتە است، کاملا زیر نظارت و رهبری خامنەای بودە است. در واقع این حادثە نشان می دهد کە خامنەای برخلاف ژستهای گاها خیرخواهانەاش، کاملا پشت پروژە سرکوب ایستادە است، و عزم دارد کە آنرا بە سرانجام برساند.

اما از موضوع علت سخنان اخیر کروبی و نوع برخورد خامنەای کە بگذریم، آنچە در اینجا اهمیت اساسی دارد، همانا نوع سخنان ضد انتخاباتی و یا بهتر بگوییم “انتخابات گریز” کروبی می باشد. اعلام این موضع، حال اگر آنرا صرفا بە عنوان موضعی گذرا، احساسی و واکنشی فرض نکنیم، می تواند بە نوعی نشانە سرآغاز فصل جدیدی از نگرش جنبش سبز (البتە بخشی از آن) بە قضیە انتخابات و فلسفە وجودی آن در ایران فعلی باشد. و آیا تا چە حد حق داریم کە این سخنان را تنها واکنشی، و یا تنها در حوزە نوع نگرش سیاسی مورد بحث قرار دهیم؟

با فرض دوم، یعنی نگریستن بە آن در حوزە نگرش سیاسی، آیا با این سخنان جنبش سبز می رود کە دوران جدیدی را تجربە کند؟ آیا جنبش سبز در شرایط فعلی کشور و با تسلط جناح موجود، می رود بە انتخابات از زاویە دیگری بنگرد ، و وجود آنرا منوط بە وجود شرایط دیگری می خواهد بکند؟ آیا بدبینی بە مقولە انتخابات، بە معنی آن خواهد بود کە اصلاح طلبان، استراتژی خود را اساسا بر روی راهکارهای دیگری متمرکز خواهند کرد؟ و اگر آری، این راهکارها کدامند؟ آیا ما با تحول رادیکالی در این زمینە مواجە خواهیم بود؟ و نهایتا اینکە نوع واکنش موسوی بدان چە خواهد بود؟

یا اینکە با شروع بەکارکردن تلویزیون “رسا”، شکاف بیشتر در میان طیف حاکم و اصولگرایان، و بحرانی تر شدن شرایط کشور، اصلاح طلبان احساس قدرت بیشتری کردە و رادیکال تر شدەاند؟

اینکە علت این امر یک علت تاکتیکی باشد یا استراتژیکی، واکنشی باشد یا حساب شدە، نمی توان از این مسئلە غافل شد کە چنین سخنانی بار ومعنای ویژە خود را دارند، و می تواند گفتمان جنبش سبز را در آستانە تلنگرهای سیاسی دیگری قرار دهد، گفتمانی کە در آن در یک نگاە کلی بدان می توان گفت کە دیگر نە بر بازگشت بە انتخابات و نتایج آن، بلکە بر تغییر شرایط تاکید می کند. و این یعنی بازگشت بە خیابان و فرارفتن از آنچە موسوی آنرا پخش آگاهی نام نهادە است.

و در این راستا شاید علت دیگر این سخنان کروبی، روز قدس بود. روزی کە کروبی قصد شرکت را در آن داشت، و فرصتی کە می توانست بە تظاهری دیگر از حضور مردم معترض در شرایط ازهم گسیختگی اصولگرایان و شرایط دشوار کشور تبدیل شود.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۳ شهریور, ۱۳۸۹ ۱۱:۰۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات … دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

افزایش ترک تحصیل در کشور

مدام بر تعداد کودکانی که یا پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. آنان نیز به جمع کثیر کودکان کار می‌پیوندند.

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

باری با همهٔ این دردها و آلام ما به این نوباوگان باهوش و مبتکر که سازندهٔ آیندهٔ زیبا و معطر ایران رنگارنگند، باورمندیم و بیش از حد امیدواریم‌ و مطمئن‌یم که با فداکاری و ایثار والدینی که با «دلی خونین، لبی خندان» و آغوشی گشاده در مقابل فرزندان‌شان دارند، روزهای بسیار شادابی را پیش رو داریم و هم‌چنین با پیوستگی و تمرکز بر خواست‌های بر حق، کودکان و نوجوانان میهن‌مان در جهان کاملاً متفاوت آینده نقش‌های مثبتی بر عهده خواهند گرفت.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

افزایش ترک تحصیل در کشور

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

بیانیهٔ مشترک جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید