چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۲

انعکاس ۴۰-مین سالگرد جنبش فدائی در رسانه ها

۴۰-مین سالگرد جنبش فدائی انعکاس گسترده ای در رسانه ها داشته و تاکنون مطالب متعددی در این باره انتشار یافته اند. برای سهولت دسترسی به این مطالب، لینک تعدادی از آنها در زیر در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. این لیست مداوماً تکمیل خواهد شد.

حسن زهتاب- گوشه ای از فعالیت علنی در دوره مبارزه چریکی

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110411_siahkal_hassan_zahtab.shtml

تأثیر جنبش فدایی بر جنبش چپ جوان ایران

http://zamanehmedia.com/politics/2011/02/19/1902

در کوچه باغهای سیاهکل

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110225_siahkal_parvin.shtml

چهلمین سالگرد عملیات سیاهکل

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l50_siahkal_uprising.shtml

به عبارت دیگر: گفتگو با نقی حمیدیان

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/02/110215_hardtalk_naghi_hamidian.shtml

عباس عبدى- در نقد جنبش چریکى؛ شیوهاى تحمیلى و زیانبار

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110212_l13_siahkal_abbas_abdi.shtml

تورج اتابکی- تاریخ نگاری معاصر ایران و فراموشی گزینشی جنبش چپ مسلحانه ایران

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahkal_27_touraj_atabaki.shtml

تورج اتابکی- رویداد سیاهکل و سه پهنه برای بازنگری آن

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahkal_28_touraj_atabaki.shtml

گفتوگو با اسماعیل خویی درباره جنبش فدایی

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110208_l50_khoi_int.shtml

هوشنگ نهاوندی- تاثیر مبارزه چریکی در فضای کلی دانشگاه ها محدود بود

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahkal_houshang_nahavandi.shtml

بهروز سرشار- قساوت ساواک و تیشه چریک ها و تحصیلکردگان به ریشه کشور

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110206_l13_siahkal_behrouz_sarshar.shtml

مرضیه تهیدست شفیع خاطراتی از بعد از ضربات سال ۱۳۵۵

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110206_l13_siahkal_masoomeh_shafee.shtml

توکل- سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از سیاهکل تا قیام

۵۷ http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110203_l42_siahkal_tavakol.shtml

فرخ نگهدار- خط مشی سیاسی فداییان و حکومت پهلوی

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110208_l42_siahkal_farrokh_negahdar.shtml

حسن ماسالی- گرایش به مبارزه مسلحانه؛ هم در داخل هم در خارج

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110203_l42_siahkal_part_seven.shtml

منوچهر صالحی- جنبش مسلحانه ایران و سازمان های خارج از کشور

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahkal_26_manouchehr_salehi.shtml

فریبرز سنجری- “رزم سیاهکل و نامه های ساواک ساخته”

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110204_l13_siahkal_fariborz_sanjari.shtml

پیمان وهاب زاده- نگاهی کوتاه به نظریههای شکلدهنده کنش چریکهای فدایی خلق

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110209_l13_siahkal_payman_vahabzadeh.shtml

مازیار بهروز- سه برجستگی چریک های فدایی خلق تا انقلاب ۱۳۵۷

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahkal_3_maziar_behrouz.shtml

پرگار: گفت و گو با بهروز خلیق و محمد رضا شالگونی

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/02/000000_ptv_pargar.shtml

سخنرانی اشرف دهقانی به مناسبت سالروز سیاهکل در تورونتو

http://www.radiofarda.com/content/o2_siahkal_ashraf_dehqan/2301701.html

“فاطی”- از زمستان شمال تا تابستان تهران

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13740

مسعود فتحی- “سیاهکل، شکستی که حماسه شد”

http://www.asre-nou.net/php/archieve.php?archieve=News

مریم سطوت- در خانه تیمی؛ یعنی وقت آن اتفاق بد رسیده؟

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13647

جنگ چریکی هنر و ادبیات، خنجی خونین بر چهره ناباورِ آبی- فرج سرکوهی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13648

ابراهیم در آتش- بهزاد کریمی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13651

زنان و سازمان چریکهای فدایی خلق- ناهید قاجار

http ://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13663

تاثیر قیام سیاهکل بر فرهنگ ایران- بیژن باران

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13656

از نگاه ساواک: گروه های چپ و ارتباط با اتحاد جماهیر شوروی- مرتضی موسوی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13650

محفل دانشکده اقتصاد؛ نمونه ای از ارتباط جنبش دانشجویی و چریکی- اسفندیار کریمی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13652

آیا جنبش چریکی ضرورت داشت؟ نه- امیر مومبینی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13665

زمینههای عینی و ذهنی پیدایش جنبش چریکی فداییان خلق- نقی حمیدیان

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13664

فداییان و جنبش دانشجویی- روشنفکری ایران در دهه پنجاه- مهدی فتاپور

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13667

بازتاب سیاهکل در بازخوانی متن های ادبی- نسیم خاکسار

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13666

زنجان ۴۰ سال پیش؛ چرا جذب سازمان شدم؟ الف. جیلو

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13668

سیاهکل؛ رگباری سیل آسا برای زمینی تشنه- مصطفی مدنی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13696

چهل سال از سیاهکل میگذرد. چه فراگرفته ایم؟ – کورش عنایت

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=35487

اما با همه ی این ها تو چهل ساله می شوی- در چهلمین سالگرد سیاهکل- از میان یادداشت های ایران

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13632

برنامه ای از تیشک تی وی: گفتگوی حسن بهنام با رئوف کعبی و بهزاد کریمی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13606

گفتگو رادیو پیام آزادی با آقای مهرداد باباعلی در باره چهلمین سال بر پائی جنبش فدائی

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=13572

آتش نامیرا- بیژن بیقرار

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=35468

رویداد یکی، قدمت چهل حاصل اندی، امید چندین- رئوف کعبی

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=35456

دستاورد این چهل سال چه می تواند باشد؟ علی کشتگر

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=35458

کدام نگاه به تاریخ جنبش فدایی راه گشای آینده چپ ایران است؟ سهراب مبشری

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=35467

جنبش چریکی؛ فصلی از تاریخ ایران با قضاوت هایی ناتمام- جمشید برزگر

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l30_siahkal_intro.shtml

چهلمین سالگرد عملیات سیاهکل http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l50_siahkal_uprising.shtml

۴۰ سالگی جنبش فدائیان خلق ایران

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/02/000000_ptv_pargar.shtml

جنبش چریکی در ایران؛ چهل سالگی عملیات سیاهکل

http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/siahkal_40th_aniv.shtml

بی بی سی- نگاهی به جنبش فدایی از منظر نگاه امروزی قربانعلی عبدالرحیم پور

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l42_siahkal_24_ghorbanali_abdolrahimpour.shtml

گروه های هوادار سازمان چریک های فدایی خلق- بهروز خلیق

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110204_l13_siahkal_behrouz_khaligh.shtml

سه رویداد: تختی، حمید اشرف و سالگرد سیاهکل- مهدی سامع

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110203_l42_siahkal_part_eight.shtml

در شرح یک پارادوکس؛ چریک های فدایی چگونه انسان هایی بوده اند؟ جمشید طاهری پور

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110204_l13_siahkal_jamshid_taheripour.shtml

مبارزه چریکی؛ ناکارآمد و موجب تشدید اختناق- اصغر ایزدی

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110204_l13_siahkal_asghar_izadi.shtml

امیر پرویز پویان؛ روشنفکر انقلابی که ناخوانده ماند- فرج سرکوهی

ttp://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110203_l42_siahkal_faraj_sarkouhi.shtml

گوشه ای از فعالیت علنی در دوره مبارزه چریکی – حسن زهتاب

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110411_siahkal_hassan_zahtab.s…

تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن, ۱۳۸۹ ۰:۳۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

اگر آمار و ارقام و اطلاعات هم نتواند تقدیر را بازگو کند منطق آدمی میتواند یک نتیجه ای بگیرد. جهان گام به گام بسوی شرایط تنازع بقا کشیده میشود، شرایطی که در آن، کشوری مثل ایران ماهی زنده در ماهیتابه زورگویان خواهد بود. ما به دروازه جهنم نزدیک میشویم و این در حالیست که نه مردم و نه اپوزیسیون و نه حکومت و دولت هیچکدام چه باید کرد را نمیدانند یا نمیخواهند به گونه منطقی به آن فکر کنند.

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

این محاکمه جزئی از مقاومت و سرکوب‌های دنباله‌دار در آق‌دره است. اهالی این منطقه که به واسطه‌ی فعالیت‌های معدنی امکان کشاورزی و دامداری را از دست رفته می‌بینند، برای بقا چاره‌ای جز کار در این معادن ندارند و مدیران و صاحب امتیازان معدن نیز با علم به این موضوع بیشترین بهره‌کشی و سرکوب‌ها را بر آنان اعمال می‌کنند.

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
/
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
/
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
/
این دو صف را کاملاً از هم جدا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز سه شنبه، ۱۹سپتامبر با نقض خط آتش به منطقه خودمختار قره باغ حمله کردند. بر اثر این حمله گسترده، غیر از هدفهای نظامی، منازل مسکونی، مدارس و شهروندان عادی آماج بمباران زمین و هوایی قرار گرفتند، خانواده ها از هم فرو پاشیده و شماری از جمله کودکان مفقود شده اند. خبرهای نگران کننده ای از اقدامات لجام گسیخته نیروهای آذربایجانی علیه شهروندان عادی به گوش می رسد.

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت